(bir şeyi birine/bir şeye) dayatmak/zorla benimsetmek - Turco Inglés Diccionario