(birini/bir ��eyi/kendini birinden veya bir ��eyden) kurtarmak - Turco Inglés Diccionario