ağırlık - Turco Inglés Diccionario
Historia

ağırlıkSignificados de "ağırlık" en diccionario inglés turco : 55 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
ağırlık heaviness n.
ağırlık weightiness n.
ağırlık weight n.
General
ağırlık burden n.
ağırlık massiveness n.
ağırlık brideprice n.
ağırlık foulness n.
ağırlık plummet n.
ağırlık languidness n.
ağırlık dullness n.
ağırlık severity n.
ağırlık heft n.
ağırlık burdensomeness n.
ağırlık somnolency n.
ağırlık responsibility n.
ağırlık avoirdupois n.
ağırlık somnolence n.
ağırlık onerousness n.
ağırlık oppression n.
ağırlık sluggishness n.
ağırlık load n.
ağırlık heftiness n.
ağırlık force of gravity n.
ağırlık lethargy n.
ağırlık gravity n.
ağırlık drowsiness n.
ağırlık languor n.
ağırlık stress n.
ağırlık foziness n.
ağırlık flanerie n.
ağırlık arduousness n.
ağırlık ponderousness n.
ağırlık segnity n.
ağırlık slowness n.
ağırlık significance n.
ağırlık ballast n.
ağırlık brunt n.
ağırlık tardiness n.
ağırlık weightage n.
ağırlık tarditation n.
ağırlık charre n.
ağırlık tote n.
Trade/Economic
ağırlık weighting n.
ağırlık dead weight n.
ağırlık weight n.
ağırlık avoirdupois n.
Law
ağırlık burden n.
Automotive
ağırlık weight n.
Marine
ağırlık load n.
Medical
ağırlık severity n.
Food Engineering
ağırlık weight n.
Statistics
ağırlık weight n.
Physics
ağırlık gravity n.
Sport
ağırlık weight n.
Abbreviation
ağırlık avdp. n.

Significados de "ağırlık" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
(ağırlık) taşımak hold v.
ağırlık yüzünden çökmek sag v.
ağırlık yapmak weight v.
General
belirli bir ağırlık çekmek weigh v.
ağırlık yüklemek weigh down v.
ağırlık yapmak weight v.
ağırlık yapmak weigh down v.
ağırlık basmak have a nightmare v.
ağırlık çökmek feel tired v.
ağırlık boşaltmak jettison v.
gelmek (ağırlık) weigh v.
ağırlık vermek concentrate on v.
ağırlık koymak bring one's power into play v.
ağırlık kazanmak gain weight v.
ağırlık vermek focus one's attention on v.
ağırlık olmak be a burden to v.
ağırlık çökmek feel sleepy v.
ağırlık basmak get sleepy v.
ağırlık koymak exert one's authority v.
ağırlık kaldırmak lift weight v.
belirli bir ağırlık gelmek weigh v.
ağırlık kazanmak gain importance v.
çalışmalara ağırlık vermek focus one's attention on works v.
çalışmalara ağırlık vermek focus one's energy on studies v.
-e ağırlık vermek feature v.
-e ağırlık vermek work on v.
çalışmalara ağırlık vermek concentrate one's attention on studies v.
çalışmalara ağırlık vermek concentrate one's attention on works v.
tartmak (terazi/ağırlık) scale v.
gelmek (belirli bir ağırlık) weigh v.
çekmek (belirli bir ağırlık) weigh v.
ağırlık kaldırmak lift weights v.
yemekten sonra ağırlık çökmek feel sleepy after a meal v.
yemek sonrası ağırlık çökmek feel sluggish after a meal v.
yemek sonrası ağırlık çökmek feel sleepy after a meal v.
yemekten sonra ağırlık çökmek feel sluggish after a meal v.
(ağırlık) eşit olarak dağıtılmak (the weight) be evenly distributed v.
ağırlık koymak/eklemek add weight to v.
(ağırlık vb.) çekmek receive v.
(ağırlık vb.) kaldırmak receive v.
ağırlık verme emphasizing n.
azami ağırlık maximum weight n.
ağırlık merkezi the centre of gravity n.
100 kilogramlık ağırlık birimi quintal n.
daralı ağırlık gross weight n.
eş ağırlık counterbalance n.
ağırlık analizi gravimetric analysis n.
ağırlık verme emphasising n.
ağırlık (yazıda) density n.
eli ağırlık hardhandedness n.
ağırlık ölçüsü quarter n.
ingiliz ve amerikan ağırlık ölçü sistemi avoirdupois n.
çin ağırlık ölçüsü tael n.
ağırlık sınırı limit of weight n.
ağırlık kaldırma weightlifting n.
atomal ağırlık atomic weight n.
ağırlık fazlası excess weight n.
atomik ağırlık atomic weight n.
ağırlık birimi weight unit n.
gayri safi (miktar/ağırlık) gross n.
çekülün ucundaki ağırlık bob n.
ağırlık ölçer gravity meter n.
ağırlık (yemek) richness n.
ücrete tabi ağırlık chargeable weight n.
dolu ağırlık gross vehicle weight n.
ağırlık kuvveti force of gravity n.
ağırlık azaltma jettison n.
kuru ağırlık dry weight n.
ağırlık çalışan weightlifter n.
gros ağırlık gross weight n.
ağırlık ölçer gravimeter n.
fazla ağırlık overweight n.
ağırlık akış hızı weight flow rate n.
ağırlık ve ölçülerin denetimini yapan assizer n.
ağırlık çökmesi somnolence n.
yüksüz ağırlık unladen weight n.
yüksüz ağırlık dead weight n.
özgül ağırlık specific weight n.
ağırlık sepetleriyle çekilen set gabionade n.
eski bir yahudi ağırlık ölçüsü gerah n.
1 gramın milyarda birine denk ağırlık ölçüsü birimi nanogram n.
ağırlık çalışması weight training n.
eşit ağırlık equal weight n.
net ağırlık net weight n.
safi ağırlık net weight n.
birim ağırlık unit weight n.
karşı ağırlık equipoise n.
karşı ağırlık counter-weight n.
boya göre ağırlık weight-for-height n.
molekül-gram ağırlık gram-molecular weight n.
brüt ağırlık gross weight n.
standart ağırlık standard weight n.
kağıtların uçmasını önleyen ağırlık paperweight n.
6350 gramlık ağırlık ölçüsü stone n.
boş ağırlık light weight n.
mukabil ağırlık counterweight n.
denge yapması için kullanılan ağırlık counterweight n.
yüzdesel ağırlık percentage weight n.
ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal ölçü modeli etalon n.
ölçüm/ağırlık terazisi weighing balance n.
bir ağırlık ölçüsü lbs. n.
eş ağırlık counterpoise n.
orta kilo/ağırlık medium-weight n.
ağırlık denetimi müdahalesi weight control intervention n.
yaklaşık 0,45 kg'a denk gelen ağırlık ölçüsü lbs. n.
asılı ağırlık suspended weight n.
antik yunan, roma ve orta doğu'da kullanılan bir ağırlık ve para birimi talent n.
ağırlık sistemi weight system n.
20 maunda denk gelen güney hindistan ağırlık ölçüsü candie n.
güney avrupa ve ortadoğu'ya özgü bir ağırlık birimi cantar n.
güneydoğu asya'da kullanılan, yaklaşık yarım kiloya denk gelen ağırlık birimi cattie n.
güneydoğu asya'da kullanılan, yaklaşık yarım kiloya denk gelen ağırlık birimi catty n.
(ingiltere'de) yüz librelik ağırlık centenary [obsolete] n.
sovyetler birliğinde 45.3 kg (100 paund)'a denk gelen ağırlık birimi centner n.
100 kg'a denk gelen ağırlık birimi centner n.
yüzen cismin ağırlık merkezi centre of flotation n.
hindistan'da kullanılan ağırlık birimi tola n.
doğu hint adaları'nda kullanılan bir ağırlık bahar n.
eski bir hint ağırlık birimi chow [obsolete] n.
ağırlık verilmiş emphasized adj.
ağırlık verilmiş emphasised adj.
mantığına ağırlık veren tough-minded adj.
ağırlık vererek with emphasis on adv.
ağırlık anlamı veren ön ek bar- pref.
ağırlık anlamı veren ön ek baro- pref.
Phrasals
bir şeyi ağırlık uygulayarak yerinde/sabit tutmak keep something down v.
Colloquial
eskiden ingiltere'de kullanılan bir tartı ve ağırlık auncel n.
ağırlık kaldırır gibi bira içme 12-ounce curls n.
Idioms
önemine/etkisine göre ağırlık/önem/güç vermek be thrown into the scale (of something) [obsolete] v.
tartışmanın bir tarafıyla ilişkisine ağırlık/önem vermek throw something on the scale v.
tartışmanın bir tarafıyla ilişkisine ağırlık/önem vermek throw something into the scale v.
ağırlık kazandırmak give weight to v.
ağırlık vermek lie heavy on v.
ağırlık vermek give weight to v.
destek, ağırlık, güven vermek lend support, weight, credence to something v.
bir şeyi ilk döneme ağırlık verecek şekilde planlamak front load v.
bir işe ağırlık/yoğunluk vermek give it some stick v.
başında bir ağırlık olmak have a thick head [uk] v.
ağırlık yaratmak lie heavy v.
gereksiz ağırlık dead weight n.
ağırlık/kilo sorunu olan gravitationally challenged adj.
ağırlık/kilo sorunu olan horizontally challenged adj.
(aralarındaki ağırlık/siklet farkına bakılmadan) eşit şartlarda mukayese edildiğinde pound for pound expr.
Speaking
(alaycı bir tavırla) sen ağırlık çalışması (vücut geliştirme) yapıyor musun ki? do you even lift? expr.
Trade/Economic
inci tartmada kullanılan bir hint ağırlık birimi tank n.
yasal ağırlık ve incelikten izin verilen ölçüde sapma tolerance of the mint n.
yasal ağırlık ve incelikten izin verilen ölçüde sapma remedy of the mint n.
ingiltere'de 1527'ye kadar kullanılmış bir ağırlık birimi tower pound n.
terazi kefelerinden birinde alıcının lehine olacak şekilde ağırlık fazlalığı turn of the scale n.
ağırlık fazlası excess weight n.
ağırlık hesabı ile ödeme payment by weight n.
ağırlık sertifikası weight certificate n.
ağırlık birimi grains n.
ağırlık denetimi memuru assizer n.
ağırlık eksikliği shortage in weight n.
ağırlık indirimi weight allowed free n.
ağırlık noksanlığı deficiency in weight n.
ağırlık sınırı limit of weight n.
ağırlık toleransı weight draft n.
azami ağırlık maximum weight n.
brüt ağırlık gross weight n.
boş ağırlık light weight n.
duran malın hacim ve ağırlık kaybetmesi shrink n.
eş ağırlık counter balance n.
eksik ağırlık underweight n.
fazla ağırlık overweight n.
fazla ağırlık surplus weight n.
fazla ağırlık excess weight n.
hafif ağırlık light weight n.
hileli ağırlık short weight n.
insanları harekete geçirmek için ödüllendirmeye ağırlık veren yöneticilik anlayışı positive leadership n.
malın dış ve iç ambalajının dahil olmadığı ağırlık net net weight n.
net ağırlık net weight n.
net ağırlık dead weight n.
otomatik ağırlık ölçen cihaz automatic weighing instrument n.
sevk sırasındaki ağırlık shipped weight n.
sevkedilme zamanındaki ağırlık shipped weight n.
standart ağırlık basic weight n.
tahmini ağırlık estimated weight n.
temel ağırlık basic weight n.
tahliye anındaki ağırlık landing weight n.
vezir komşuluğu ağırlık matrisi queen contiguity weight matrix n.
yanlış ağırlık short weight n.
38 grama denk gelen bir uzakdoğu ağırlık ölçüsü tael n.
zaman ağırlık faktörü time-weighting factor n.
yerel yönetimlere ağırlık verilmesi regionalism n.
Law
ağırlık merkezi center of gravity n.
bir suçlamanın ağırlık merkezi gravamen n.
Politics
ekonomik ağırlık economic weight n.
siyasi ağırlık political weight n.
Industry
ağırlık yöntemi weighing method n.
Insurance
brüt ağırlık gross weight n.
dedveyt, gemini ağırlık yönünden kaldırma kapasitesi deadweight n.
özgül ağırlık specific gravity n.
Technical
tam olarak dengeye getiren, denge sağlayan ağırlık casting weight n.
madeni paralarda yasal olarak izin verilen ağırlık veya incelik sapması remedy n.
madeni paralarda yasal olarak izin verilen ağırlık veya incelik sapması remedy of the mint n.
eski tartılarda kullanılan yaklaşık 9 kiloluk ağırlık trone stone n.
eskiden iskoçya'da kullanılan yaklaşık 8 kiloluk ağırlık trone weight n.
yaklaşık 31 grama denk gelen bir ağırlık ölçüsü apothecaries' ounce n.
yaklaşık 31 grama denk gelen bir ağırlık ölçüsü troy ounce n.
yaklaşık 567 grama denk gelen bir ağırlık ölçüsü troy system n.
yaklaşık 31 grama denk gelen bir ağırlık ölçüsü troyounce n.
ağırlık düşürme ile yırtılma deneyi drop weight tear test n.
ağırlık kaldırma makarası wheel and axle n.
ağırlık düşürme deneyi drop weight test n.
ağırlık düşürme deneyi falling weight test n.
ağırlık maddesi weighting material n.
ağırlık merkezi balance n.
ağırlık dalgası gravit wave n.
ağırlık istinat duvarı gravity retaining wall n.
ağırlık merkezi centroid n.
ağırlık yüzdesi weight percent n.
ağırlık birimleri weight units n.
ağırlık katsayılarının güncellenmesi weight updating n.
ağırlık merkezi center of gravity n.
ağırlık birimleri weighing units n.
ağırlık yüzdesi weight percentage n.
ağırlık göstergesi weight indicator n.
ağırlık merkezi barycenter n.
ağırlık barajı weighted barrage n.
ağırlık merkezinin yeri position of the center of gravity n.
ağırlık ayarı weight setting n.
ağırlık merkezi centre of gravity n.
ağırlık yöntemi weigh method n.
ağırlık bendi gravity weir n.
ağırlık boşaltma kayışı discharge weight belt n.
ağırlık çubuğu gravity bar n.
ağırlık dayanma yapısı gravity retaining wall n.
ağırlık denetimi weight control n.
ağırlık derişimleştirme gravity concentration n.
ağırlık etkisi weight effect n.
ağırlık faktörü tayini determination of weight factor n.
ağırlık farkı birikimi gravity segregation n.
ağırlık hızı weight velocity n.
ağırlık kolu flyball lug n.
ağırlık kontrol mühendisliği weight control engineering n.
ağırlık kutusu cased frame n.
ağırlık merkezinin yerinin tayini determining the location of the centre of gravity n.
ağırlık ortalamalı molekül ağırlığı weight-average molecular weight n.
ağırlık takımı weight kit n.
ağırlık tayini/tespiti weight determination n.
ağırlık tonu weight ton n.
ağırlık tutucu weight retainer n.
ağırlık ve kriterler weight and criteria n.
ağırlık ya da yoğunluğun ölçümü gravimetry n.
ağırlık yöntemli harmanlayıcı weigh-batcher n.
ağırlık/ağırlığını taşıma weight bearing n.
ağırlık/birim alan weight per unit area n.
ağırlık/hacim (hacimdeki ağırlık) w/v n.
azami ağırlık gross weight n.
azami yüklü ağırlık gross vehicle weight n.
batık birim ağırlık submerged unit weight n.
batık ağırlık submerged weight n.
balans ağırlık cıvatası counterweight bolt n.
balıkçıların kullandığı kurşun ağırlık sinker n.
batık birim ağırlık immersed unit weight n.
birleştirici ağırlık combining weight n.
boş ağırlık empty weight n.
boş ağırlık dry weight n.
bir ölçü birimi (ağırlık) bushel n.
boş ağırlık dead weight n.
bir uçağa yüklenen toplam ağırlık wing loading n.
birim oylum ağırlık weight per unit of volume n.
brüt ağırlık gross weight n.
birim ağırlık unit weight n.
boş ağırlık kerb weight n.
birim alana düşen ağırlık weight per unit area n.
birim ağırlık apparent specific gravity n.
birim hacim ağırlık weight per unit of volume n.
cam ağırlık paper weight n.
daralı ağırlık gross weight n.
değişmez ağırlık besleyicisi constant- weight feeder n.
doygun haldeki birim ağırlık unit weight in saturated state n.
dişli ve manşonlu ağırlık threaded and coupled weight n.
doygun birim ağırlık saturated unit weight n.
dökme (birim) ağırlık bulk weight n.
eşdeğer ağırlık equivalent weight n.
efektif birim ağırlık effective unit weight n.
eczacılıkta kullanılan bir ağırlık sistemi apothecaries weight n.
efektif ağırlık effective weight n.
elektriksel ağırlık ölçüm electrogravimetry n.
eşdeğer ağırlık combining weight n.
faydalı ağırlık effective weight n.
görünen ağırlık apparent weight n.
güç/ağırlık oranı power to-weight ratio n.
gerçek ağırlık actual weight n.
hacimsel ağırlık volumetric weight n.
görünen özgül ağırlık apparent specific weight n.
hazır ambalajlı mamullerin ağırlık ve hacim esasına göre net miktar tespiti making-up by weight or by volume of certain prepackaged products n.
havadaki litre ağırlık litre weight in air n.
havadaki ağırlık weight in air n.
hakiki ağırlık actual weight n.
hesaplanan ağırlık computed weight n.
iskandil veya şakul ucundaki ağırlık plumb bob n.
ingiliz ağırlık birimi pound n.
ısıl ağırlık ölçümsel çözümleme thermogravimetric analysis n.
ıslak birim ağırlık wet density n.
ıslak haldeki birim ağırlık unit weight in moist state n.
ısıl ağırlık ölçümü thermogravimetry n.
ısıl ağırlık ölçer thermogravimeter n.
karşı ağırlık balance-weight n.
karşı ağırlık balance weight n.
karşı ağırlık kulesi counterweight tower n.
karat olarak ağırlık weight in carats n.
karşı ağırlık şasesi counterweight frame n.
karşıt ağırlık balance weight n.
karşı ağırlık counter balance n.
kararlaştırılmış ağırlık agreed weight n.
karşı ağırlık counterbalance n.
karat cinsinden ağırlık weight in carats n.
karşı ağırlık counterweight n.
karşı ağırlık counterpoise n.
kemer ağırlık baraj curved gravity dam n.
kemer ağırlık barajı gravity arch dam n.
katı birim ağırlık zero air voids unit weight n.
kum ağırlık dry weight n.
kuru ağırlık dry weight n.
kontr ağırlık balance-weight n.
minimum ağırlık minimum weigh n.
orta doğruluktaki silindirik ağırlık medium accuracy cylindrical weight n.
normal ağırlık standard weight n.
net ağırlık net weight n.
net ağırlık dead weight n.
öz ağırlık shelf weight n.
özgül ağırlık specific weight n.
ölü ağırlık yüklemesi dead weight loading n.
özgül ağırlık specific bulk density n.
ölü ağırlık self weight n.
özgül ağırlık ölçümü gravimetry n.
öz ağırlık self-weight n.
özgül ağırlık specific gravity n.
özgül ağırlık weight density n.
ölü ağırlık dead weight n.
ön ağırlık taşıyıcı front ballast weight n.
paletli ağırlık weight with bedplate n.
sabit ağırlık constant weight n.
santrifüj ağırlık centrifugal weight n.
sabit ağırlık dead load n.
su altındaki birim ağırlık immersed unit weight n.
su altındaki birim ağırlık submerged unit weight n.
su altındaki ağırlık submerged weight n.
toplam ağırlık kaybı total weight loss n.
tam ağırlık actual weight n.
toplam ağırlık total weight n.
ticari ağırlık commercial weight n.
üçgen kesitli ağırlık barajı gravity dam of triangular section n.
yaş birim ağırlık wet unit weight n.
viskozite-özgül ağırlık sabiti viscosity-gravity constant n.
yalın birleşik ağırlık gross combination weight n.
1,56 grama eşit olan bir ağırlık birimi pennyweight n.
50,8 kg'a eşit ingiliz ağırlık ölçüsü long hundredweight n.
zati ağırlık self-weight n.
yüksüz ağırlık dead weight n.
1000 libre ya da paundluk bir ağırlık birimi kip n.
zati ağırlık dead weight n.
yüksüz ağırlık unladen weight n.
1000 kilograma eşit olan bir ağırlık birimi metric ton n.
(asansör) ağırlık karkası counterwight frame n.
zahiri özgül ağırlık apparent specific gravity n.
deney yaparken kullanılan 29.166 gram değerinde ağırlık assay ton n.
özgül ağırlık terazisi specific-gravity balance n.
ağırlık eşitliği equilibrity n.
doğu akdeniz ülkelerinde kullanılan bir ağırlık birimi kantar n.
bir tahılın yirmi dörtte birine denk gelen kuyumcu ağırlık birimi karob n.
ağırlık merkezinden geçen centroidal adj.
ağırlık merkezine sahip olan centrobaric adj.
ısıl ağırlık ölçümsel thermogravimetric adj.
ağırlık merkezi alçak olan underslung adj.
alçak ağırlık merkezine sahip olan underslung adj.
brüt ağırlık gw abrev.
Computer
ağırlık verme weighting n.
ağırlık/hareket weight/setting n.
Informatics
ağırlık işlevi weight function n.
ağırlık katsayısı weighting coefficient n.
Telecom
ağırlık işlevi weight function n.
Mechanic
dayanım/ağırlık oranı strength to weight ratio n.
ağırlık kaldırma makarası ile kaldıracın birleşiminden oluşan bir makine universal lever n.
Textile
iplik yoğunluğunu ölçmekte kullanılan bir ağırlık birimi tex n.
ticari ağırlık commercial weight n.
Construction
ağırlık esasına göre harmanlamak weight batching v.
ağırlık dayanma duvarı gravity retaining wall n.
ağırlık duvarı gravity wall n.
ağırlık aracı take-up cart n.
ağırlık rıhtımı duvarı gravity quay wall n.
ağırlık barajı gravity dam n.
ağırlık dayanağı gravity abutment n.
ağırlık tamburu take-up pulley n.
birim ağırlık unit weight n.
birim ağırlık kapları unit weight measure n.
boşluklu ağırlık barajı hollow gravity dam n.
çelik borularla ağırlık betonu kaplanması concrete weight coating n.
dolu savaklı ağırlık barajı gravity spillway dam n.
karşı ağırlık sash weight n.
kemerli ağırlık barajı gravity arch dam n.
özgül ağırlık specific gravity n.
pencere ağırlık dolabı window box n.
pencere ağırlık ipi sash cord n.
pencere ağırlık makarası sash pulley n.
pencere ağırlık yuvası sash pocket n.
sondaj ağırlık borusu drill collar n.
sondaj ağırlık boruları drill collars n.
Automotive
ağırlık oranı weight ratio n.
ağırlık tablası flyweight holder n.
ağırlık merkezi center of weight n.
ağırlık merkezi center of gravity n.
ağırlık transferi weight transfer n.
ağırlık azaltma weight reduction n.
ağırlık dağılımı weight distribution n.
ağırlık dağılımı weight distribution n.
ağırlık dağılımının homojenliği uniformity in weight distribution n.
ağırlık dağıtıcı çeki demiri dead-weight hitch n.
ağırlık farkı weight bias n.
ağırlık sınıfı weight category n.
ağırlık taşıyıcı çeki demiri weight carrying hitch n.
asılı ağırlık sprung weight n.
askılanmamış ağırlık unsprung mass n.
birim alana düşen ağırlık weight per unit area n.
boş ağırlık dry weight n.
brüt ağırlık shipping weight n.
brüt kombine ağırlık gross combination weight n.
brüt kombine ağırlık derecelendirmesi gross combined weight rating n.
brüt kombine ağırlık gross combination weight n.
boş ağırlık dry weight n.
brüt toplam ağırlık gross combination weight n.
çekilebilir ağırlık authorized towed weight n.
çapraz ağırlık kontrolü diagonal cross check n.
deklara edilen azami ağırlık declared gross vehicle weight n.
deklare edilen kombine azami ağırlık declared combined gross vehicle weight n.
dolu ağırlık gross vehicle weight n.
gros ağırlık gross vehicle weight n.
güç/ağırlık oranı power-to-weight ratio n.
karşı ağırlık damper n.
özgül ağırlık specific gravity n.
santrifüj ağırlık grubu centrifugal weight assembly n.
santrifüj ağırlık flyweight n.
uluslararası trafikte izin verilen azami ağırlık maximum authorized weight in international traffic n.
yaysız ağırlık unsprung weight n.
yanal ağırlık transferi lateral weight transfer n.
yapışkan ağırlık adhesive weight n.
Traffic
azami toplam ağırlık maximum total weight n.
hareketli ağırlık ölçüm cihazı weighing in motion n.
hareketli ağırlık ölçüm cihazı weigh in motion n.
yüklü ağırlık loaded weight n.
Railway
tren tarafından taşınabilecek toplam ağırlık trainful n.
tren tarafından taşınabilecek toplam ağırlık trainload n.
Aeronautic
ağırlık besleme sistemi gravity feed system n.
ağırlık noktası cg datum point n.
ağırlık merkezi sınırları center of gravity limits n.
ağırlık merkezi zarfı center of gravity envelope n.
ağırlık merkezi zarfı centre of gravity envelope n.
ağırlık nedeniyle dönüş gravity turn n.
ağırlık ve denge formu load and trim sheet n.
atılabilir ağırlık disposable weight n.
birim ağırlık deneyi unit weight test n.
esas ağırlık basic weight n.
kuru boş ağırlık empty weight dry n.
sabit ağırlık fixed weight n.
şarj ağırlık oranı charge weight ratio n.
toplam ağırlık all up weight n.
toplam ağırlık gross weight n.
yakıtsız ağırlık zero fuel mass n.
zahiri özgül ağırlık apparent specific weight n.
Marine
kurşun ağırlık kullanarak derinlik ölçümü yapmak heave the lead v.
ağırlık boşaltmak jettison v.
gırgır ağının tabanına bağlı kurşun ağırlık tom n.
ağırlık dalgaları gravity waves n.
ağırlık dalgası wave gravity n.
ağırlık tonajı weight tonnage n.
ağırlık azaltma jettison n.
ağırlık fonksiyonu weight function n.
askı ağırlık drop weight n.
asma ağırlık drop weight n.
dev kutuların içine su veya ağırlık yüklenerek batan veya ters dönen nesneleri düzeltmeye yönelik çalışma veya teknik yöntem parbuckling n.
denge için gerekli ağırlık required weight for stability n.
dengeye alma ağırlığı (yükseltme yaparken ön boma asılan ağırlık) load balancing n.
gemiye ağırlık veren demir ballast n.
net ağırlık yükü deadweight cargo n.
net ağırlık kapasitesi deadweight capacity n.
net ağırlık deadweight n.
net ağırlık tonajı deadweight tonnage n.
ölü ağırlık deadweight n.
tahliye anındaki ağırlık landing weight n.
uzun periyotlu ağırlık dalgaları long period gravity waves n.
yüzeysel ağırlık dalgaları surface gravity waves n.
yüklü ağırlık gross weight n.
yük net ağırlık tonajı deadweight cargo tonnage n.
yüklü ağırlık laden weight n.
gemiyi yavaşlatması için gemiden denize atılan ağırlık anchor drag n.
gemiyi yavaşlatması için gemiden denize atılan ağırlık drag n.
gemiyi yavaşlatması için gemiden denize atılan ağırlık drag anchor n.
Petrol
ağırlık borusu kaldırma bileziği drill-collar elevator n.
Medical
ağırlık kaldırma egzersizleri weight training n.
ağırlık sapması weight variation n.
ağırlık değişimleri weight changes n.
ağırlık ve boy referansları weight and height references n.
ağırlık değeri weight value n.
ağırlık aktarımı weight-bearing n.
ağırlık aktarma weight-bearing n.
ağırlık kazandırıcı egzersiz weight bearing exercise n.