alın! - Turco Inglés Diccionario
Historia

alın!Significados de "alın!" en diccionario inglés turco : 1 resultado(s)

Turco Inglés
Speaking
alın! go ahead

Significados de "alın!" con otros términos en diccionario inglés turco: 195 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
alın yazısı destiny n.
General
alın çatmak frown v.
alın teri ile kazanmak turn an honest penny v.
dürüstçe ve alın teri ile para kazanmak turn an honest penny v.
alın teriyle yapmak labor v.
alın teriyle yapmak labour v.
alın sinciput n.
alın yazısı fate n.
alın yazısı doom n.
alın teri great effort n.
alın bağı frontlet n.
alın kemiği frontal bone n.
alın front n.
alın forehead n.
alın yazısı foreordination n.
alın yazısı destiny n.
alın kırışığı wrinkle n.
alın yazısı predestination n.
alın yazısı ordinance n.
alın ortasındaki saç çizgisi üzerinde bulunan v şeklindeki nokta widow's peak n.
alın brow n.
alın kası frontal muscle n.
alın çizgisi forehead line n.
alın çizgileri forehead lines n.
yüzdeki (özellikle alın bölgesindeki) kırışıklık(lar) wisdom lines n.
yüzdeki (özellikle alın bölgesindeki) kırışıklık(lar) wisdom line n.
açılan alın (bölgesi) receding hairline n.
geniş alın wide forehead n.
geniş alın broad forehead n.
kırışık alın wrinkled forehead n.
yan alın side of the forehead n.
yaşlandıkça oluşan alın çevresindeki çizgi(ler) worry line n.
alın frontal adj.
açık alın blameless adj.
alın kemiği frontal adj.
alın+ frontal adj.
Phrases
doğru kelimeyi seçin ve daire içine alın choose the correct word and circle it
dikkate alın do not ignore
dikkate alın don't ignore
doğru olanı daire içine alın circle the correct one
ücretsiz fiyat alın get free quotation
doğru seçimi daire içine alın circle the correct choice
doğru cevabı daire içine alın circle the correct choice
Colloquial
(yemek hazır) gelin alın! come and get it!
(yemek hazır) gelin alın! come 'n' get it!
ne istiyorsanız alın take whatever you want
gardınızı alın en garde
bunları günde üç kere alın take them three times a day
bunları günde üç kez alın take them three times a day
bunları günde üç defa alın take them three times a day
okula gidin eğitim alın go to school get an education
tüm ilaçlarınızı alın take all your medicine
Idioms
alın teriyle by the sweat of one's brow
alın teri dökmek turn an honest penny
alın teri elbow grease
alın teri dökmek sweat blood
alın yazısını paylaşmak cast in one's lot with
alın yazısını paylaşmak throw in one's lot with
alın yazısı it's written in the stars
bir şeyi yapmak için) (alın size) bir sebep all the more reason
alın teriyle para kazanmak make an honest living
alın teri dökmek break a sweat
Speaking
al/alın şunu gözümün önünden! get that out of my sight!
kendinize içki alın help yourselves to drinks
yiyecek bir şeyler alın get yourselves something to eat
Slang
alın teri dökmek sweat blood
(cezaevi kapısındaki gardiyanalara söylenir) yerlerinizi alın stand your gate
Trade/Economic
alın brow
alın teri ile oluşturulmuş sermaye sweat equity
alın teri doktrini sweat-of-the-brow doctrine
Technical
alın duvarı gable wall
alın levhası rider plate
alın tasarımı facade design
alın koruma facade protection
alın eklemi cross joint
alın onarımı face lifting
kenarları hazırlanmış alın dikişi weld between members with prepared edges
alın birleştirmesi yapılmış çelik fusion welded butt joints
alın örtüsü facade coat
alın kaynağı butt welding
alın derzi cross joint
alın yaprağı facade slap
alın duvarı flank wall
alın boyası pigment for protective
alın eklemi facade joint
alın düzlemi frontal plane
alın kaplaması facade lining
alın sıvası facade rendering
alın kaynağı butt weld
alt alın duvar kapağı bottom hinged panel
alın menteşesi butt hinge
alın bağlantısı butt weld
alın eki butt seam
yakma alın kaynağı yapma flash welding
yakma alın kaynağı flash weld
saçak alın tahtası eaves fascia
şişkin alın kaynağı reinforced butt weld
alın kaynaklı bağlantı butt-welded joint
alın kaynak butt-welding
alın kaynağı butt-welding
alın taşlama tezgahı face grinding machine
alın kemeri tump line
alın bağlantısı çekme mukavemeti tensile strength of butt joint
ışıltılı alın kaynağı flash welding
ışıltılı alın kaynağı flash butt welding
kare alın kaynağı square groove weld
yatay döndürümlü alın kaynağı horizontal-rolled-position welding
bindirmeli alın kaynağı reinforced butt weld
sürekli alın kaynağı süreci continuous butt weld process
elektrikli yakma alın kaynaklama süreci electric flash welding process
elektrikli yakma alın kaynağı electric flash welding
yakma alın kaynağı flash butt welding
yakma alın kaynağı ısıtması flashing
yakma alın kaynaklaması flash welding
ergitme alın kaynaklı birleştirmeler fusion welded butt joints
basınçlı alın kaynağı upset welding
alın göçmesi face fall
alın dişlisi spur gear
alın bağlantısı butt joint
alın frezesi face mill
alın çatlakları butt cracks
alın kaynaklı boru butt welded pipe
alın kaynaklaması butt welding
alın kaynaklı butt welded
alın frezeleme face milling
gaz ısıtmalı alın kaynağı gas-heated butt welding
alın kaynaklı kontrol vanası butt-weld control valve
alın kaynaklı kontrol vanası buttweld control valve
alın bağlantılarının çekme mukavemeti tensile strength of butt joints
alın tornası face lathe
alın taşlama face grinding
alın kaynaklı bağlantı butt fusion jointing
alın kaynak uçları butt welding ends
paslanmaz çelik alın kaynaklı bağlantı parçaları stainless steel butt welding fittings
stator alın boşluğu stator front chamber
alın kaynaklı bağlantı butt-fused joint
alın borusu (bisiklette) headtube
alın (kaplama) faceplate
Mechanic
alın tornalama işlemi facing
alın işleme çıkısı face milling cutter
yakma alın kaynağı flash welding
alın frezesi face milling cutter
alın frezeleme face milling
alın face
silindirik alın freze bıçağı side milling cutter
alın kaynağı butt-welding
alın frezeleme facemilling
Textile
alın dikiş butt seaming
Construction
alın (kapı, pencere) tympan
alın tahtası eaves plate
alın duvarı eaves wall
saçak alın tahtası eaves fascia
alın duvar penceresi end window
menteşeli vagon alın duvar kapısı hinged end-door
kıyıdan uzak şantiyede nakil boru hatlarının alın kaynağı offshore site butt welding of transmission pipelines
Lighting
alın ışıklığı face luminaire
Automotive
metal soy gazlı alın kaynağı metal inert gas butt welding
yakma alın kaynağı flash welding
alın frezeleme face milling
alın frezesi face milling cutter
alın yüzeyi emniyet ağızlı segman ring with lateral joint stop
ı-şekilli alın kaynağı square butt weld
tek pasolu alın kaynağı one-run butt weld
tek taraflı v alın kaynağı single v butt weld
çift v alın kaynağı double v butt weld
Aeronautic
alın direnci head resistance
yakma alın kaynağı flash butt welding
Marine
dalgıcın su altındayken alın hizasından gözlüğünü sıkıca bastırıken burnundan nefes vermesi işlemi mask clearing
alın laması face plate
Mining
alın taşıyıcısı face conveyor
alın fore
alın taşıyıcı face conveyor
Medical
alın ve göz kapağında hemanjiom forehead and eyelid hemangioma
burun ile alın bölgesine ait nasofrontal
olimpiyan alın olirnpian forehead
alın brow
alın ve yüzdeki kırışıkları gidermek amacıyla yapılan estetik ameliyat rhytidectomy
alın frontal bone
çıkık alın protruding forehead
supratroklear arter bazlı paramedyan alın flebi supratrochlear artery-based paramedian forehead flap
modifiye bilobe alın flebi modified bilobed forehead flap
Anatomy
kafatasında burun kemiği ile alın kemiğinin birleşme noktası nasion
alın kası frontal muscle
alın kemiği frontal bone
burun ve alın bölgesine ait nasofrontal
Psychology
alın korteksi prefrontal cortex
alın lobotomisi prefrontal lobotomy
alın bölgeleri prefrontal areas
alın siniri forehead nerve
Pathology
alın gelişi brow presentation
Marine Biology
erkek cichlidlerdeki geniş alın nuchal hump
Apiculture
alın kemiği birleşme yeri frontal commisure
Military
daha önceki vaziyeti alın! as you were
Sport
alın bandı headband
British Slang
alın fod