alt - Turco Inglés Diccionario
Historia

altSignificados de "alt" en diccionario turco inglés : 1 resultado(s)

Inglés Turco
Computer
alt alt

Significados de "alt" en diccionario inglés turco : 36 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
alt bottom n.
alt base n.
alt inferior adj.
alt lower adj.
General
alt base n.
alt underside n.
alt foot n.
alt lower part n.
alt subaltern n.
alt hypo n.
alt bottom n.
alt subordinate adj.
alt low adj.
alt under adj.
alt nether adj.
alt inferior adj.
alt underneath adv.
alt infra adv.
alt below adv.
alt lower adv.
alt sub- pref.
alt sub pref.
Slang
alt subby
Trade/Economic
alt lower
alt sub
alt sub-
Law
alt infra
Technical
alt sub
alt lower
alt bottom
Computer
alt alt
alt bothbottom
alt child
Automotive
alt pan
alt bottom
Medical
alt inferior

Significados de "alt" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
alt etmek overcome v.
General
alt etmek defeat v.
alt edilmek get the worst of v.
alt bölümlere ayırmak subdivide v.
alt olmak be overcome v.
alt etmek get the better of v.
alt etmek overwhelm v.
alt etmek stymie v.
alt etmek supplant v.
alt değiştirmek change the nappies v.
alt etmek beat v.
kurnazlıkla alt etmek outfox v.
alt üst olmak be upside down v.
bir hamlede alt etmek make short work of v.
alt etmek top v.
bir alt sınıfa inmek move down v.
öğrenciyi bir alt sınıfa indirmek move down v.
alt etmek get the best of v.
daha alt göreve atamak assign to a lower position v.
bakışları ile alt etmek outface v.
iade etmek (davayı üst mahkemeden alt mahkemeye) remit v.
alt etmek best v.
alt etmek overcome v.
en alt düzeye inmek (fiyat) touch bottom v.
en alt seviyeye düşmek hit rock bottom v.
alt etmek outgun v.
alt sınıfa indirmek demote v.
alt etmek dispose v.
alt etmek have the upper hand v.
alt etmek circumvent v.
alt etmek bring off v.
alt-üst çevirmek invert v.
kurnazlıkla alt etmek outwit v.
alt üst etmek turn upside-down v.
bir alt kademede olmak be in the lower position v.
rekorları alt üst etmek shatter the record v.
rekorları alt üst etmek rewrite the record books v.
alt etmek outface v.
alt etmek stare down v.
alt etmek outstare v.
bir tartışmada birisini alt etmek argue someone down v.
alt etmek bludgeon v.
alt sınıflara ayırmak subclassify v.
alt sınıflandırmak subclassify v.
insanların hayatlarını alt üst etmek wreck people's lives v.
bir şeye alt oynamak bet something in the under v.
(merdiven) (bodruma/alt kata) inmek lead down to something/somewhere v.
altında/alt katında yaşamak/oturmak live under something v.
bir hukuk bürosunun altında/alt katında yaşamak/oturmak live under a law office v.
alt güverteye götürmek take someone below v.
alt modele geçirmek downgrade v.
bindirmek (alt yazı) launch v.
alt etmek tackle v.
alt dizi lower rank n.
alt güven sınırı lower confidence limit n.
alt komuta kademesi subordinate command n.
alt toplam lower sum n.
alt tarafı dar eteklik hobble skirt n.
karnın alt tarafındaki atardamar iliac artery n.
alt geçit underground n.
alt damak soft palate n.
alt sınır limit inferior n.
alt komisyon subcommittee n.
alt grup subgroup n.
alt limit lower limit n.
alt uç lo end n.
alt geçit underpass n.
alt dudak lower lip n.
taşıyıcı alt takım carriage n.
alt paragraf subparagraph n.
üst kattan alt kata inen baca chute n.
alt sınır threshold n.
bir şeyin en alt kısmı bottom n.
alt yapı groundwork n.
alt beynit lower bainite n.
alt bitki örtüsü understory n.
alt kıta subcontinent n.
alt baskı first print n.
alt karbon devri lower carboniferous period n.
alt sınır lower boundary n.
mantarın alt kısmı gill n.
alt integral lower integral n.
alt baskı bottom printing n.
alt alan subfield n.
alt taban lower base n.
alt alta one under the other n.
en alt bottom n.
alt bitki örtüsü understorey n.
alt gelir grubu low income group n.
alt kanat lower wing n.
alt lonjeron lower longeron n.
alt geçit subway n.
alt kontak yayı lower contact spring n.
alt sınıf insan lowerclassman n.
alt amaç subgoal n.
alt suspansiyon kolu lower suspension arm n.
alt tabaka the rank and file n.
vagon alt düzeni bogey n.
alt kat downstairs n.
alt çene jowl n.
vagon alt düzeni bogy n.
alt tabakalar the under layers n.
alt düzeyde dosya depolama low level file store n.
alt çizgi underscore n.
alt katman substratum n.
istatistiki alt sınır benchmark response n.
istatistiki alt sınır benchmark dose n.
alt takım under frame n.
alt dönüşüm sıcaklığı lower transformation temperature n.
alçak, düz alt kısmı ve gri renkli bulut türü stratus n.
sikke veya madalyanın arka yüzünün alt tarafındaki yazı yeri veya yazı exergue n.
alt tabaka lower class n.
üst kattan alt kata inen chute n.
alt bölüm subchapter n.
alt sınıf low class n.
alt işveren subcontractor n.
alt dil sublanguage n.
alt ırk subrace n.
alt düzen chassis n.
alt sınıf öğrencilerini uşak gibi kullanma fagging n.
madeni paranın alt tarafındaki yazı exergue n.
alt ırk sub race n.
alt temel subgrade n.
rus parlamentosunun alt kanadı duma n.
alt sözleşme subcontracting n.
alt şube section n.
bina yüzündeki alt saçak watertable n.
alt sol lower left n.
alt toprak subsoil n.
alt kimlik lower identity n.
alt üçgensel matris lower triangular matrix n.
alt organ lower limb n.
alt çizgi downstroke n.
alt parça lower segment n.
alt kenar bandı lower sideband n.
alt kurul commission n.
alt bodrum subbasement n.
alt bölüm subpart n.
alt proje sub project n.
alt tabaka low grade n.
alt tabaka plebian n.
alt tabaka substratum n.
alt geçiş lower culmination n.
alt yazı footnote n.
alt yazı subtitle n.
özelikle abd'de toplumun alt seviyesindeki insanların üst seviyedeki insanların hayatlarına girmelerine engel olan sosyal bariyer marble ceiling n.
alt sınıf uçuşu low level flight n.
alt sağ lower right n.
alt seviyeye indirme demotion n.
alt manifoldlar submanifolds n.
alt tabaka subgrade n.
araç alt düzeni running gear n.
alt güverte orlop n.
alt kat ground floor n.
alt yüz underside n.
alt yüzey soffit n.
alt sınır lower bound n.
alt sınıflar lower class n.
alt taraf the underside n.
alt kenar bandı lower side band n.
alt toprak sub soil n.
alt azı dişin arka kısmı talonid n.
bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm race n.
sporcuların alt bacak kısmını korumak için yapılmış sert koruyucu shinguard n.
alt sayfa subpage n.
alt bölüm subsegment n.
alt kategori subcategory n.
alt alan sub field n.
alt kuruluş subsidiary n.
karnın alt kısmı underbelly n.
alt kültür subculture n.
sylow alt grupları sylow subgroups n.
alt döşeme subfloor n.
toplumun alt tabakası clamjamphrie n.
alt kademe low level n.
alt kademe lower level n.
alt klas lower class n.
toplumun alt tabakası the rabble n.
alt dişlerinin üst dişlere göre daha önde olması underbite n.
alt büyük sahra sub sahara n.
alt işlem subprocess n.
alt süreç subprocess n.
alt şirket subcompany n.
alt arayüz sub interface n.
en alt sınıf lowest class n.
alt branş subsidiary branch n.
alt branş subbranch n.
alt kol subbranch n.
alt köşe bottom corner n.
alt komşu downstairs neighbor n.
alt komşu downstairs neighbour n.
alt kenar bottom edge n.
alt başlık bottom boom n.
harfin alt çıkıntısı descender n.
alt ölçek subscale n.
bir şeyin alt bölümü underneath n.
alt temel subbasis n.
kritik alt deney critical sub-test n.
alt pozisyon lower-position n.
alt kimlik sub-identity n.
alt komiteler sub-committees n.
alt üst sınır range n.
alt kültür sub-culture n.
alt kategori sub-category n.
alt ırk sub-race n.
alt deney sub-test n.
alt kısım sub-section n.
alt-birim sub-unit n.
alt-grup sub-group n.
alt sektör sub-sector n.
omuzlu alt yüzey haunched soffit n.
alt arka uç heel n.
asil bir erkeğin alt sınıftan bir kadınla evlenmesi morganatic n.
ingiltere'de hint alt kıtası veya çevresinden gelen kişi asian n.
alt federal mahkeme lower federal court n.
alt kısım underside n.
bir şeyin alt kısmı underneath n.
alt uzmanlık dalı sub-specialization n.
alt uzmanlık alanı subspecialty n.
alt yapı substructure n.
alt toprak undersoil n.
alt strüktür substructure n.
alt tabaka sublayer n.
alt bölüm underside n.
alt figür subfigure n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup asadzwa n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup jigets n.
abhazlara bağlı bir alt etnik grup sadz n.
bir alt pozisyon one-down position n.
bir alt konum one-down position n.
iki taraflı alt yapı bilateral infrastructure n.
sol alt köşe lower-left corner n.
sağ alt köşe lower right-hand corner n.
sol alt köşe lower left-hand corner n.
sol alt köşe bottom left-hand corner n.
sağ alt köşe bottom right-hand corner n.
sağ alt köşe lower-right corner n.
sağ alt köşe bottom-right corner n.
alt boyut lower dimension n.
alt tire underscore n.
(bir şeyin) alt arka (kısmı) lower back n.
alt hesap sub-account n.
alt etme beating n.
alt disiplinler sub-disciplines n.
alt komşu neighbor downstairs n.
en alt/düşük değer lowest value n.
alt azı dişi stomach tooth n.
alt benlik ve üst benlik lower-self and higher-self n.
alt beceriler sub-skills n.
alt beceriler subskills n.
en alt sınır lowest limit n.
alt yazı ekleyen kişi subber n.
alt yazı ekleyen kişi subtitler n.
alt metropol sub-metropolitan n.
alt metropol sub-metropolis n.
toplumun alt kesimindeki yaşam low life n.
bölümlerin ve alt bölümlerin numaralandırılması numbering of divisions and subdivisions n.
insan türünün en alt formu lowest form of human species n.
alt/aşağı eğim/rampa foot slope n.
alt dal subbranch n.
alt dal sub-branch n.
bebek alt açma ve banyo bakım ünitesi bathinette n.
bebek banyo ve alt değiştirme ünitesi bathinette n.
alt boyut sub-dimension n.
alt sınır lower limit n.
alt-tür sub-genre n.
alt organlar subordinate organs n.
alt tabakadaki insanlar little people n.
alt çekmece bottom drawer n.
alt deri cutis n.
alt sınıfa indirme demotion n.
alt deri derm n.
alt puan subscore n.
alt çalışan subworker n.
alt ranza lower bunk n.
alt ranza bottom bunk n.
alt mafya patronu sotto capo n.
alt mafya patronu underboss n.
alt mafya patronu capo bastone n.
alt değiştirme örtüsü diaper changing pad n.
alt değiştirme örtüsü diaper changing mat n.
alt bent subclause n.
bebek alt değiştirme ünitesi baby change unit n.
alt konu subtopic n.
alt bezi diaper n.
sabanın alt kısmı slade n.
alt kadro sub-group n.
alt kadro sub-staff n.
alt tür subgenre n.
alt yayıncı subpublisher n.
alt anlam sub-meaning n.
alt yüklenici subcontractor n.
alt birim subsidiary (of) n.
alt analiz subanalysis n.
alt-kiracı subtenant n.
alt tema child theme n.
alt bölüm lower part n.
alt kısım lower part n.
alt şablon subpattern n.
alt şekil düzeni subpattern n.
alt model subpattern n.
alt basamak lower step n.
alt beyin lower brain n.
alt problemler subproblems n.
alt metin surtext n.
alt metin sub text n.
en alt bölüm lowest part n.
alt katta olan downstairs adj.
alt sınıf underclass adj.
alt kıdemli lower ranking adj.
alt bölümlere ayrılmış subdivided adj.
alt üst olmuş dashed adj.
alt edilebilir vanquishable adj.
alt çenesi olmayan jawless adj.
alt tabakadan lowborn adj.
en alt lowermost adj.
alt kattaki downstairs adj.
bir çok alt parçaya bölünmüş polytomous adj.
alt yazılı subtitled adj.
alt bölge sub-regional adj.
alt alta üst üste rough-and-tumble adj.
alt bölgesel sub-regional adj.
alt-bölgesel sub-regional adj.
alt-kıtasal subcontinental adj.
alt üst chaotic adj.
alt üst upside-down adj.
alt edilmiş outmuscled adj.
alt kültürel subcultural adj.
alt sınıfa indirilmiş demoted adj.
alt sınıflara ayrılmış subclassified adj.
alt deriyle ilgili dermal adj.
pek çok alt bölüme/sınıfa ayrılmış polychotomous adj.
yaşamı alt üst eden life-disrupting adj.
alt ulusal sub-national adj.
alt edilemez air tight adj.
alt kalite non-prime adj.
alt kata downstairs adv.
alt tarafı after all adv.
alt katta downstairs adv.
alt katta below stairs adv.
akışın alt tarafına downstream adv.
alt üst upside down adv.
alt- sub- pref.
Phrasals
alt etmek ride down
alt etmek sweep over
en yakın alt sayıya yuvarlamak round something down
alt etmek bring down
(sıvı) alt bölümlere doğru yayılmak filter down
alt etmek get over
alt grup olarak sahneye çıkmak open for
Phrases
bir şeyin üst/alt kademeleri upper/lower reaches of something
birini alt etmek ace out
Colloquial
karşı tarafı alt etmek make mincemeat of
(birisini) alt etmek knock somebody dead
alt tarafı just
tarafından alt edilmek be bested by
Idioms
birini alt etmek get the better of somebody
alt etmek knock someone into a cocked hat
alt etmek beat someone into a cocked hat
fiyatları en alt düzeye indirmek cut prices to the bone
alt etmek have the best of
alt etmek get the best of
kolayca alt etmek make ring round
alt etmek score a point against
birisini alt etmek ace someone out
bir organizasyonun (en) alt basamaklarından başlayıp (en) üstlere çıkmak rise from the ranks
bir organizasyonun (en) alt basamaklarından başlayıp (en) üstlere çıkmak come up through the ranks
zorlanmadan alt etmek will eat someone for breakfast
zorlanmadan alt etmek will have someone for breakfast
zorlanmadan alt etmek have someone for breakfast
alt kesim culturally deprived
alt kesim culturally disadvantaged
birini alt etmek beat someone to something
birini alt etmek knock one off one's feet
birini alt etmek sweep one off one's feet
alt etmek fight something down
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get a foot in the door
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get a leg in the door
bir şirkette en alt kademeden çalışmaya başlamak get one's get a foot in the door
(planlarını) alt üst etmek knock the bottom out of something
alt etmek mop up somebody
alt etmek mop somebody up
(amir/şef/müdür vb'nin alt kademedeki çalışanlara karşı uyguladığı) güç gösterisinde bulunma power trip
en alt kademeden gelmek come up through the ranks
alt etmek break the back of
Slang
birisini aşağılayıcı bir şekilde alt etmek wipe the floor with someone
alt kademede çalışan kişi go-for
alt üst etmek bitch up
alt etmek knock the socks off
alt etmek knock someone's socks off
alt etmek blow the socks off
alt etmek blow someone's socks off
daha alt sınıftan seks partneri a bit of rough
birini alt etmek eat someone's lunch
birini konuşarak susturmak/alt etmek jaw someone down
alt etmek stonker
alt sınıftan kimse scooper
alt etmek bang up
toplumun alt kesiminden kimse bottom-dweller
Trade/Economic
en alt kademe yöneticisi supervisor
hisse alt hesapları stock subaccounts
alt gruplara ayırma decomposition
alt sınıflara ayırmak subdivide
alt ve üst sınırlar arasındaki değişik fiyat oranları scale of rates
alt destekleme noktası lower support point
alt sözleşme subcontract
bir hesabın iki veya daha fazla alt hesaba bölünmesi fanout
alt bölüm subdivision
alt kültür subculture
iktisadi dalgalanmanın en üst ve en alt noktaları peaks and throughs of business activity
alt yapı background
alt sınır lower limit
maaşların arasında değişme gösterdiği alt ve üst sınırlar salary range
alt denetim sınırı lower control limit
siyasi alt birim political subdivision
alt başlık under title
değişmenin alt ve üst sınırları range
az gelişmiş ülkelerin en alt grubunda yer alanlar least developed country
ekonomik alt yapı economic infrastructure
alt limit limit down
alt güverte lower deck
arazi alt yapı ve geliştirme masrafları land improvement
değişken oranlı bir borç senedinde faiz oranının alt ve üst sınırları collar
alt mahkeme lower court
alt katılım subparticipation
alt komite subcommittee
alt geçit subway
alt etmek circumvent
hisselerin daha alt parçaları bölünmesi subdivision of shares
alt müteahhit sub contractor
alt üretici sub-manufacturer
alt bayi sub-dealer
alt konu sub-question
alt-fon sub-fund
alt çalışma grubu sub-committee
alt toplam sub-total
alt tedarikçi sub-supplier
alt üretici sub-producer
varlık alt sınıfı sub-asset class
alt lisans sub-license
müessesenin alt kademelerindeki yönetici junior administrative officer
alt kademe yönetici junior administrative officer
alt kontrol sınırı lower control limit
alt tabakadan kimselerin yaptığı hizmetler base services
alt yüklenici subcontractor
bir çalışanı daha alt bir pozisyona indirme demotion
alt kademelerde görevli işçiler rank and file
alt tedarikçi subcontractor
alt taşeron sub-supply company
alt taşeron subcontractor
alt marka sub-brand
alt marka subbrand
alt marka flanker brand
alt ürün flanker
alt yatırım sub-investment
alt marka flanker sub-brand
alt gelir grubu low-income group
alt sektör sub-sector
teminatlı borçlanma kapsamında alt düzey kredi derecesine sahip olan kredi dilimi junior tranche
ticari bilgi alt yapısı commercial information infrastructure
finansal alt grup financial subgroup
alt yapı muhasebe birimi infrastructure accounting unit
alt lisans sublicense
alt lisans vermek sublicense
alt müteahhit sub-contractor
alt ortaklık subpartnership
alt sözleşme sub-contract
alt kademe lower echelons
alt katman lower echelons
alt distribütör sub-distributor
alt-dağıtıcı sub-distributor
alt-dağıtıcı subdistributor
alt distribütör subdistributor
alt bayi sub-distributor
alt bayi subdistributor
alt yükleniciye verilen iş sub-contracted work
alt hesap sub account
genel alt-yüklenici işleri general sub-contracting
alt defter sub ledger
alt işveren sub-employer
alt sınıf tüketici low end consumer
alt yükleniciler subcontractors
alt yükleniciler sub-contractors
alt ekonomi subeconomy
alt kullanıcı downstream user
alt hesap yönetimi sub account management
alt satıcı sub-dealer
alt satıcı sub-vendor
alt hesaplar sub-accounts
ödeme alt sınırı payment threshold
ödeme alt limiti payment threshold
alt kırılım breakdown
alt pazar/alt piyasa low-end market
alt alıcı subrecipient
alt lisans alan kimse sublicensee
alt lisans sahibi sublicensee
kabul edilen en alt teklif bottom-line position
Law
alt mahkeme lower court
(davayı üst mahkemeden alt mahkemeye) iade etmek remit
alt mahkemenin emsal karara uyma zorunluluğu stare decisis