bölüm bölüm - Turco Inglés Diccionario
Historia

bölüm bölümSignificados de "bölüm bölüm" en diccionario inglés turco : 4 resultado(s)

Turco Inglés
General
bölüm bölüm bitty adj.
bölüm bölüm a little at a time adv.
bölüm bölüm section by section adv.
bölüm bölüm piecemeal adv.

Significados de "bölüm bölüm" con otros términos en diccionario inglés turco: 427 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
bölüm section n.
bölüm chapter n.
bölüm department n.
General
bir bölüm yönetmek run a department v.
bölüm rubic n.
en önemli bölüm highlight n.
yangın geçirmez bölüm fire proof district n.
beşinci bölüm fifth part n.
özel bölüm private parts n.
dörtte birlik bölüm quarter n.
bina duvarının beşikçatı ile birleştiği yerdeki üçgen bölüm gable n.
idari bölüm administrative division n.
bölüm (kitapta) chapter n.
alt bölüm subchapter n.
bölüm side n.
bölüm cantle n.
bölüm septum n.
bölüm episode n.
kabuklu meyvelerde kabuğun sardığı bölüm domestic n.
iç bölüm department of interior n.
ek bölüm appendix n.
altın bölüm golden section n.
iç bölüm innerside n.
idari bölüm administrative district n.
bölüm arm n.
bölüm instalment n.
tanıtıcı bölüm prequel n.
incilden kısa bölüm text n.
yatılı okulda bölüm yönetmeni housemaster n.
bölüm bay n.
kadınlara ayrılan bölüm gynaeceum n.
ışıklı bölüm (resimde) highlight n.
ilk bölüm the first part n.
canlı çalınan bölüm scherzo n.
bölüm class n.
federal bölüm federal department n.
bölüm desk n.
bölüm başlığı rubric n.
bölüm fragment n.
bölüm rubric n.
bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm race n.
bölüm passage n.
bölüm müdürü line manager n.
en üst bölüm top n.
kadınlara ayrılan bölüm gynaecea n.
bölüm başlığı subhead n.
bölüm catch n.
alt bölüm subpart n.
bölüm başlığı subheading n.
uzun ve sıkıcı bölüm longueur n.
kilisede ibadet sırasında kutsal kitaptan okunan bölüm lection n.
kitapta bölüm sonlarına koyulan süslü işaret tailpiece n.
bölüm category n.
erkek pantolonunun önündeki fermuar veya düğmelerle açılıp kapanan bölüm fly n.
bölüm sector n.
bölüm stretch n.
bölüm subdivision n.
böceklerin baş kısmında bulunan zırhlı bölüm clypeus n.
doğudaki bölüm east n.
bölüm başı department head n.
şişede ağza yakın dar bölüm strait n.
ek bölüm excursus n.
bölüm sequence n.
son bölüm tail n.
bölüm batch n.
kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm dam n.
lokomotif veya kamyon sürücüsünün oturduğu kapalı bölüm cab n.
bölüm water body n.
son bölüm final section n.
bölüm repartition n.
bölüm division n.
bölüm quotient n.
bölüm portion n.
alt bölüm subsegment n.
bağımsız bölüm independent section n.
bölüm başlangıcı section start n.
bölüm adı section name n.
bölüm chapter n.
bölüm part n.
son bölüm final chapter n.
üçüncü bölüm third section n.
nitel bölüm category n.
bölüm portio n.
adli bölüm justice department n.
bölüm fraction n.
bölüm başlığı chapter heading n.
ek (bölüm) appendix n.
bölüm branch n.
son bölüm epilogue n.
(roman/oyun) bölüm episode n.
bölüm başkan yardımcısı co-head of department n.
ışıklı bölüm highlight n.
bölüm installment n.
bölüm bit n.
olay, bölüm episode n.
gösteri salonlarında orkestraya bitişik bölüm parquet n.
bölüm pass n.
bölüm proportion n.
bağımsız bölüm detached section n.
alt bölüm underside n.
ilgili bölüm respective department n.
ilgili bölüm relevant department n.
kitaba sonradan yazılan ek bölüm postface n.
kitaba sonradan yazılan ek bölüm postscript n.
okunamayacak kadar küçük basılmış bölüm the small print n.
bölüm segment n.
ön kısmında şeffaf bölüm bulunan zarf window envelope n.
stadyumda sahaya en uzak bölüm nosebleed section n.
stadyumda sahaya en uzak bölüm nosebleed seats n.
hayati önem taşıyan bölüm vital part n.
bölüm facet n.
hayati önemde kısım/bölüm vital part n.
mutfak bölüm şefi chef de partie n.
düğüm noktası ile çözüm arasındaki bölüm falling action (in a work of literature) n.
bölüm/kısım passus n.
ikinci bölüm second part n.
ikinci bölüm second section n.
son bölüm epilog n.
birinci bölüm section one n.
ana bölüm main section n.
aşan bölüm exceeding part n.
üçüncü bölüm third part n.
antik tiyatrolarda izleyicilerin oturduğu bölüm cavea n.
okul/bölüm ikinciliği second place n.
okul/bölüm birinciliği first place n.
üst bölüm upper part n.
alt bölüm lower part n.
antik roma hamamında sıcak bölüm cella caldaria n.
antik roma hamamında sıcak bölüm caldarium n.
antik roma hamamında sıcak bölüm cella coctilium n.
otelde çıkış işlemlerinin yapıldığı bölüm checkout desk n.
bölüm başkanı department chair n.
en alt bölüm lowest part n.
altı çizili bölüm underlined part n.
duvara özel olarak işlenmiş bölüm table n.
son bölüm tail n.
bi şeyin en arkasındaki bölüm tail-end n.
hindistan'ın bazı eyaletlerinde bulunan idari bölüm tahsil n.
en son bölüm tag end n.
güney asya'daki bazı ülkelerde idari bölüm taluk n.
güney asya'daki bazı ülkelerde idari bölüm talook n.
bir metin içerisinde dikkat çekmek için belirginleştirilmiş bölüm call-out n.
(tiyatro oyununda) bölüm act n.
arka bölüm back matter n.
arka bölüm end matter n.
orta veya son bölüm afternoon n.
son bölüm afterword n.
genellikle kalkanın sağ üst kenarında bulunan kare ya da dikdörtgen bölüm canton n.
bölüm canton [obsolete] n.
bölüm cantel n.
denetçi tarafından işaretlenerek sansürlenen bölüm caviar n.
bölüm ile ilgili segmentary adj.
birkaç bölüm ya da üyeden oluşan severalfold adj.
belli bölüm veya dizelerin alfabede birbirini takip eden harflerle başladığı yazılar abecedarian psalms
Phrases
bölüm 1'de gösterildiği gibi as pointed out in section 1
tek bir bölüm a single episode of
Colloquial
ana bölüm part and parcel
daha fazla bölüm çekmek make more shows
pilot bölüm a pilot
Speaking
en beğendiğim bölüm my favorite part
en beğendiğim bölüm my favourite part
hangi bölüm? which part?
hangi bölüm? which section?
hangi bölüm? which department?
Slang
ceza evinde akıl hastalarının tutulduğu bölüm ding wing
cezaevine yeni gelmiş mahkumların tutulduğu bölüm fish row
hapishanede ziyaretçi ile mahkumun cinsel ilişkiye girdiği bölüm pecker palace
Trade/Economic
bölüm sonucu segment result
alt bölüm subdivision
raporlanabilir bölüm reportable segment
bölüm gideri segment expense
bölüm rehberi segment directory
ikincil bölüm bilgisi secondary segment information
bölüm esasına dayalı örgütlenme divisional organization
bölüm installment
bölüm hasılatı segment revenue
bölüm şefi section head
bölüm yöneticisi service manager
bölüm adı segment name
bölüm component
bölüm paragraph
bir şirkette bir işten sorumlu bölüm department
inşaat bölüm şefi construction section head
bölüm geliri segment revenue
satın alan bölüm buying segment
bölüm kodu segment code
tahvil borçlarının bölüm bölüm geri ödenmesi debt retirement
bölüm portion
bölüm varlıkları segment assets
bölüm başkanı chief of department
bölüm element
çoklu bölüm stratejisi multiple-segment strategy
koşulları içeren bölüm proviso clause
idari bölüm administrative division
bölüm başkanı division president
esas bölüm essential part
bölüm şefi department chief
giyim eşyası satan bölüm outfitting department
bölüm başkanı department head
bölüm department
önemli bölüm essential part
bölüm müdürü manager of department
bölüm division
iş bölüm çizelgesi manning table
işçilerin işyerine giriş ve çıkış saatlerini kaydeden bölüm time keeping department
bölüm karı departmental profit
işçilerin çalışma zamanını kaydeden bölüm time keeping department
yardımcı bölüm auxiliary department
tali bölüm bütçesi auxiliary department budget
bölüm müdürü department manager
çekirdek bölüm core segment
bölüm segment
büyük bir mali kuruluşun geniş bir menkul kıymet portföyünü satın alması ve sonra bunu bölüm bölüm müşterilerine satması bought deal
bölüm kordinatörü department coordinator
bölüm katkı ücreti bench fee
piyasa işlemlerinin yürütüldüğü bölüm trading room
piyasa işlemlerinin yürütüldüğü bölüm trading floor
bölüm müdürü/yöneticisi functional manager
bölüm instalment
i̇nsan kaynakları bölüm başkanı chief human resources officer (chro)
i̇k bölüm başkanı chief human resources officer (chro)
Law
bölüm portion
mahkeme salonunda jürinin oturmasına ayrılmış bölüm (yer) jury box
iddianamedeki suç dolayısıyla sanığa verilmesi talep edilen cezanın bildirildiği bölüm accusatory part
alt bölüm subdivision
Politics
bölüm başkanları ve üst düzey yöneticiler heads and senior management
siyasal bölüm political division
siyasi bölüm political division
siyasal bölge/bölüm political division
siyasi bölge/bölüm political division
Insurance
şirketin riziko üzerinden kendi üzerinde tuttuğu bölüm self retention
teknik bölüm dengesi technical part balance (technical profit)
Tourism
turizm sektöründe bölüm müdürü supervisor
motel veya başka bir tesiste tüm konukların kayıtlarının tutulduğu bölüm front-office
Technical
radyal bölüm radial n.
alüminyum bölüm aluminium section
şube bölüm collecting piece
arka bölüm rear section
bölüm başlığı section heading
iç bölüm inner section
alt bölüm lower section
ön bölüm front section
üst bölüm upper section
kompleks bölüm complex fraction
orta bölüm centre section
pivot bölüm guide
bölüm tablosu partition table
ara bölüm intermediate section
yan bölüm side section
bölüm piece
dörtte bir bölüm quarter section
bölüm imi section mark
alt bölüm bottom section
bölüm sonu section break
bölüm section
bölüm havalığı local vent
bölüm imi division mark
teknik bölüm engineering department
işlevsel bölüm functional unit
içeceklerin konulup hazırlandığı bölüm galley
bölüm fraction
bölüm sectional
bölüm başlığı section title
bölüm başlangıcı section start
bölüm segment
bölüm branch
bölüm compartment
bombeli bölüm principal curvature
bölüm çapı pitch diameter
bölüm çizgisi graduation
bölüm çemberi pitch circle
bölüm dairesi çapı pitch diameter
alt bölüm subsection
düşey bölüm subgroup
Computer
şirket/bölüm company/dept
bu bölüm this section
bölüm ilişkisini kaldır unbound section
toplam bölüm totalsections
çevrilecek bölüm translate what?
sıfıra bölüm zero divide
bölüm düzeni section layout
bölüm numarası sectionnumber
bölüm koruma section protection
bölüm özelliği section property
bölüm tablosu section table
bölüm numarası section number
bölüm girintisi section indent
bölüm adı sectionname
sağ bölüm right section
gönderen bölüm sender department
bölüm ekle add section
uygulanacak bölüm apply to section
nitel bölüm category
bölüm başlığı chapter heading
bölüm etiketi chapter label
birinci bölüm chapter one
bölüm arama chapter search
bölüm başlangıç biçemi chapter starts with style
art bölüm uygulaması background application
bölüm konu başlığı chapter title
sayfa içi bölüm sonları continuous section breaks
kritik bölüm critical section
bölüm adı dept name
bölüm no department id
bölüm adı department name
sorumlu bölüm dept charged
bölüm dept.
korumalı bölüm sonu end of protected section
bölüm çoğalt duplicate selection
bölüm adı division name
bölüm sonu end of section
bölüm numarasını girin enter section number
yinelenen bölüm duplicate section
bölüm imi division mark
bölüm uzat extend volume
işlevsel bölüm functional unit
bölüm numarası ile birlikte include chapter number
uyumsuz bölüm incompatible partition
sol bölüm left section
bölüm numarasıyla include chapter number
orta bölüm middle section
sonraki bölüm next section
yeni bölüm new section
sonraki bölüm next chapter
bölüm partition
bölüm sayısı partition count
bellek bölüm çizelgesi partition table
bölüm türü partition type
bölüm boyutu partition size
bölüm quotient
bölüm sonu canavarı level boss
sayısal bölüm numeric section
(video oyunlarında) bölüm sonu canavarı level end boss
(video oyunlarında) bölüm sonu canavarı boss
Informatics
bölüm imi division mark
bölüm başlığı chapter heading
bölüm başlığı section title
bölüm başlangıcı section start
bölüm imi section mark
ana bölüm main body
bölüm sonu section break
bölüm özelliği section property
bölüm başlığı section heading
bölüm bölüm sıralama pocket sorting
Telecom
bölüm segment
bölüm numarası segment number
veri bölüm kodu data segment code
doğrusal çok katlı bölüm koruma yapılandırma bilgi modeli linear multiplex section protection configuration information model
basit bölüm simple segment
Electric
akım taşıyan bölüm live part
Mechanic
bölüm aynası dividing head
Textile
fermuarla veya düğmelerle açılıp kapanan bölüm fly
pantolonda ağ ile kemer yeri ucu arasındaki bölüm front rise
Architecture
antik yunan ya da roma tapınaklarında ayinlerin yapıldığı, orta kısımda yer alan bölüm cella n.
Construction
binaya eklenen bölüm addition n.
bölüm bay
bağımsız bölüm single space
Automotive
nötr bölüm neutral section
bölüm division
bölüm dairesi pitch circle
bölüm dairesi çapı pitch circle diameter
bölüm noktası pitch point
gövdesi diş bölüm dairesi çapına eşit cıvata undersized shank
Marine
uçakta ya da gemide yiyeceklerin hazırlandığı bölüm galley
Medical
bölüm divisio
göğüste iki akciğerin plevral keseleri arasında bulunan bölüm mediastinum
ilacın kullanım şeklini yazan bölüm signature
hastalıkların bölüm ve betimleme bilimi nosography
yarıya bölüm güvenirliği split-half reliability
yoğun bakım bölüm başkanı head of intensive care unit
Anatomy
temporal lobun üst yüzünde bulunan üçgensel bölüm planum temporale
Psychology
sakral bölüm sacral division
Optics
elipsoid bölüm ellipsoid area
miyoid bölüm myoid area
Printing
bir kitaptaki bölüm işareti § - section mark (used to indicate a section of a book)
Math
bölüm grubu quotient group
bölüm kümesi quotient set
bölüm uzayı quotient space
bölüm halkası quotient ring
bölüm dönüşümü quotient transformation
altın bölüm golden section
bölüm quotient
bölüm topolojisi quotient topology
bölüm dolamı quotient ring
bölüm öbeği quotient group
bölüm division
Statistics
bölüm aralığı class interval
kritik bölüm critical quotient
Physics
ışıyan bölüm radiator
Biology
alt bölüm sub-division
Astronomy
iyonosfer ve mezosfer arasındaki bölüm ionopause
Apiculture
petekte bölüm septum
Education
bölüm başkanları ve üyeleri department chairpersons and staff
bölüm başkanı head of department
akademik bölüm academic department
bölüm başkanı chief of department
bölüm birincisi öğrenci best student of the department
bölüm birincisi öğrenci top student of the department
bölüm sorumlusu department head
bölüm birincisi top student in the department
bölüm birincisi top scoring student in the department
ingilizce bölüm english department
ingilizce bölüm başkanı head of english department
bölüm birincisi (öğrenci) highest ranked student
bölüm birincisi (öğrenci) valedictorian
(kitapta) teşekkür bölüm acknowledgments
bölüm dersi department course
bölüm başkanı chair
Literature
klasik trajedide felaketle sonuçlanan olaydan hemen önceki yoğun bölüm catastasis n.
History
antik romalıların festivallerde tiyatrolarda kustukları bölüm vomitorium
Geography
bölüm reaches n.
Geology
amerika'da devoniyen döneminin sonuna denk gelen alt bölüm catskill period n.
Military
bölüm işaretlendirmesi compartment marking
harp esirleri tali bölüm prisoner of war compound
batarya iş bölüm çizelgesi battery manning table
kurulu füze/roketler (tesis içinde bölüm) missile installations
Sport
bölüm division
Art
kalkık veya çıkıntılı bölüm raised table n.
müzik veya şiirden ufak bir bölüm morceau
bölüm episode
Music
solo bölüm caz break n.
bölüm movement
koro halinde söylenen bölüm chorus
Theatre
bölüm act
Cinema
ön bölüm prequel
filmden önce filmdeki olayları veya karakterleri sunan bölüm prequel
Latin
bölüm incisio