birine tatlı sözlerle veya yoğun ısrarla ve sıkboğaz ederek bir işi yaptırmak - Turco Inglés Diccionario