dönem sonunda elde edilen yıllık gelir - Turco Inglés Diccionario