davet etmek - Turco Inglés Diccionario
Historia

davet etmekSignificados de "davet etmek" en diccionario inglés turco : 26 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
davet etmek invite v.
davet etmek summon v.
General
davet etmek bade v.
davet etmek convoke v.
davet etmek invite on a date v.
davet etmek challenge v.
davet etmek summon v.
davet etmek court v.
davet etmek call v.
davet etmek ask to v.
davet etmek invoke v.
davet etmek call in v.
davet etmek bid v.
davet etmek evoke v.
davet etmek ask v.
davet etmek ask out v.
davet etmek invite v.
davet etmek have round v.
davet etmek call on v.
davet etmek advoke v.
Phrasals
davet etmek knock up v.
davet etmek trump up v.
davet etmek call forward v.
Idioms
davet etmek have (someone) up (for something) v.
Law
davet etmek invite v.
Politics
davet etmek extend an invitation v.

Significados de "davet etmek" con otros términos en diccionario inglés turco: 82 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
düelloya davet etmek challenge v.
dövüşe davet etmek challenge v.
General
yemeğe davet etmek dine v.
dansa davet etmek ask somebody to dance v.
toplantıya davet etmek convoke v.
birini içeriye davet etmek invite someone in v.
düşmanı teslim olmaya davet etmek evocate v.
eve davet etmek ask over v.
emirle davet etmek evocate v.
karşılaşmaya davet etmek defy v.
içeri davet etmek ask in v.
davet etmek (tehlike/hastalık vb'ni) court v.
ihaleye davet etmek call for tender v.
istifaya davet etmek call on someone to resign v.
istifaya davet etmek urge resignation of v.
istifaya davet etmek urge someone to resign v.
eve davet etmek invite to one's home v.
tanıklığa davet etmek call the witness to testify v.
emirle davet etmek summon v.
birini davet etmek invite someone v.
ödemeye davet etmek call for payment v.
saygı duruşuna davet etmek call for a moment of silence v.
yeniden davet etmek ask someone back v.
birisini (daha aşağıda bir bölgede olan) evine davet etmek/çağırmak ask someone down v.
birini sahneye davet etmek invite someone to the stage v.
birini sahneye davet etmek invite to the stage v.
birini eve/yemeğe vb. davet etmek invite someone over (for something) v.
akşam yemeğine davet etmek invite to dinner v.
akşam yemeğine davet etmek invite to have dinner v.
birini partiye davet etmek invite someone to the party v.
yemeğe davet etmek ask someone to dinner v.
içeriye davet etmek ask someone in v.
soruyu davet etmek beg the question v.
(mahkemeye/davaya) davet etmek call v.
göreve davet etmek admonish v.
başıyla davet etmek nod v.
yeniden davet etmek reinvite v.
düğüne davet etmek amacıyla gönderilen ön davetiye save the date n.
Phrasals
kavga/düelloya davet etmek call out [slang] v.
bir araya gelmek için davet etmek call in v.
eve davet etmek call around v.
evine davet etmek have (someone) around for (something) v.
(telefonla) evine davet etmek call around v.
(birini) kavgaya, yarışmaya vs. davet etmek challenge (someone) to (something) v.
(birini) kavgaya, yarışmaya vs. davet etmek challenge someone to something v.
birisini içeriye davet etmek ask someone in v.
birisini içeriye davet etmek ask someone into (some place) v.
birisini içeriye davet etmek ask someone in (some place) v.
bir yere davet etmek ask out v.
birini içeri davet etmek invite someone in v.
birisini dışarıya yemeğe vb. davet etmek ask out v.
birisini içeriye davet etmek ask in v.
birini içeri davet etmek invite someone into some place v.
birisini (kuzeydeki/yukarı bölgedeki) evine davet etmek ask someone up v.
Birini dışarıya bir şey (yemek vb.) için davet etmek ask someone out to something v.
bir yere davet etmek invite out v.
dışarıya davet etmek invite out v.
el sallayarak birini içeri davet etmek wave someone in v.
içeri davet etmek invite in v.
kendi kendini davet etmek intrude oneself into
(komşuyu/yakında oturan birisini) eve davet etmek ask over
(komşuyu/yakında oturan birisini) eve davet etmek ask someone over
Colloquial
kavgaya davet etmek fling down a challenge
Idioms
evine çağırmak/davet etmek ask (someone) round v.
afeti davet etmek court disaster v.
felaketi davet etmek court disaster v.
sükunete davet etmek call to order
savaşmaya ya da düelloya davet etmek throw down the gauntlet
sessizliğe davet etmek call to order
kadeh kaldırmaya davet etmek propose a toast
nezaketen/nezaket icabı davet etmek invite someone out of courtesy
Slang
düelloya davet etmek demand satisfaction v.
sahneye davet etmek give it up for (someone)
Law
düelloya davet etmek wage battle v.
tanıklığa davet etmek call to witness
tanıklık için davet etmek call witness
mahkemeye davet etmek cite
tanıklığa davet etmek obtest
mahkemeye davet etmek summonsuite
Politics
toplantıya davet etmek convocate a meeting
History
düelloya davet etmek throw down the gauntlet v.
Football
sağlık görevlilerini oyun alanına davet etmek allow the first aiders to enter the field of play