doğruluk - Turco Inglés Diccionario
Historia

doğrulukSignificados de "doğruluk" en diccionario inglés turco : 82 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
doğruluk trueness n.
doğruluk righteousness n.
doğruluk accuracy n.
doğruluk truth n.
General
doğruluk rightness n.
doğruluk faithfulness n.
doğruluk evenness n.
doğruluk integrity n.
doğruluk straightness n.
doğruluk substance n.
doğruluk prig n.
doğruluk straightforwardness n.
doğruluk probity n.
doğruluk forthrightness n.
doğruluk directness n.
doğruluk factuality n.
doğruluk preciseness n.
doğruluk sound n.
doğruluk justness n.
doğruluk candour n.
doğruluk exactingness n.
doğruluk virtue n.
doğruluk veracity n.
doğruluk sincerity n.
doğruluk uprightness n.
doğruluk truthfulness n.
doğruluk impartialness n.
doğruluk honesty n.
doğruluk right n.
doğruluk accurateness n.
doğruluk soundness n.
doğruluk exactitude n.
doğruluk good n.
doğruluk rectitude n.
doğruluk sooth n.
doğruluk just n.
doğruluk validness n.
doğruluk facticity n.
doğruluk correctitude n.
doğruluk fidelity n.
doğruluk candor n.
doğruluk validity n.
doğruluk fairness n.
doğruluk verity n.
doğruluk exactness n.
doğruluk rightfulness n.
doğruluk precision n.
doğruluk accuracy n.
doğruluk authenticity n.
doğruluk verisimilitude n.
doğruluk correctness n.
doğruluk justice n.
doğruluk propriety n.
doğruluk candidness n.
doğruluk regularity n.
doğruluk oughtness n.
doğruluk balancing n.
doğruluk actualité [french] n.
doğruluk regularness n.
doğruluk trowth [scottish] n.
doğruluk exactness n.
doğruluk veridicality n.
Trade/Economic
doğruluk justice n.
doğruluk authenticity n.
doğruluk accuracy n.
Law
doğruluk authenticity n.
doğruluk exactness n.
doğruluk merits n.
doğruluk correctness n.
Politics
doğruluk validity n.
Technical
doğruluk accuracy n.
Computer
doğruluk truth n.
Informatics
doğruluk accuracy n.
Telecom
doğruluk accuracy n.
doğruluk correctness n.
Construction
doğruluk accuracy n.
Automotive
doğruluk accuracy n.
Medical
doğruluk accuracy n.
Food Engineering
doğruluk accuracy n.
Statistics
doğruluk accuracy n.
doğruluk precision n.
Linguistics
doğruluk accuracy n.

Significados de "doğruluk" con otros términos en diccionario inglés turco: 140 resultado(s)

Turco Inglés
General
doğruluk payı olmak be reportedly correct v.
doğruluk payı olmak be correct to a limited degree v.
doğruluk payı olmak be true to a limited extent v.
doğruluk payı olmak be correct to a certain degree v.
doğruluk payı olmak be true to a certain extent v.
doğruluk payı olmak be partly correct v.
doğruluk payı olmak be reportedly true v.
sonuçların doğruluk derecesini en üst düzeye getirmek maximize the accuracy of results v.
doğruluk payı olmak be partly true v.
doğruluk taslamak reformalize v.
birimlerle ifade olunan doğruluk absolute precision n.
tas tamam doğruluk preciseness n.
dışa doğruluk outwardness n.
teminat ve doğruluk sigortası surety and fidelity insurance n.
aşırı doğruluk hypercorrectness n.
içe doğruluk inwardness n.
doğruluk değeri truth values n.
yüksek doğruluk high fidelity n.
matematiksel doğruluk mathematical correctness n.
doğruluk (insanda) integrity n.
dilbilgisel doğruluk grammatical accuracy n.
yüksek doğruluk high accuracy n.
eski mısırlılarda kanun doğruluk ,denge, düzen, ahlak ve adalet konseptinde yazılan amel defteri mayet n.
mısır'ın doğruluk ve adalet tanrıçası ma'at n.
eski mısırlılarda kanun doğruluk ,denge, düzen, ahlak ve adalet konseptinde yazılan amel defteri maat n.
eski mısırlılarda kanun doğruluk ,denge, düzen, ahlak ve adalet konseptinde yazılan amel defteri ma'at n.
doğruluk (ölçümde) accuracy n.
Phrases
doğruluk mu cesaret mi truth or dare expr.
gerçeklik/doğruluk hissi a ring of authenticity expr.
doğruluk payı var not far off expr.
doğruluk payı var not far off expr.
doğruluk payı var not far out expr.
doğruluk payı var not far wrong expr.
Proverb
her şakada bir doğruluk payı vardır many a true word is spoken in jest
her şakada bir doğruluk payı vardır there's many a true word spoken in jest
Colloquial
doğruluk/gerçeklik payı yok nothing in it expr.
(bir söylentinin, raporun, hikayenin) doğruluk/gerçeklik payı yok (there's) nothing in it expr.
biraz doğruluk payı var something in it expr.
Idioms
doğruluk kontrolü yapmak fact check v.
doğruluk kontrolü fact checking n.
doğruluk sopası clue stick n.
doğruluk sopası clue-by-four n.
doğruluk en iyi yoldur honesty is the best policy expr.
Speaking
bunda doğruluk payı var there is some truth in that expr.
Trade/Economic
bu doğruluk şartına bir veya birden fazla noktada uyulmamış olması failure or failures to be so true and correct n.
doğruluk (ölçümde) measurement n.
doğruluk kavramı precision concept n.
doğruluk sertifikası certificate of accuracy n.
doğruluk bonosu fidelity bond n.
doğruluk sınıfı accuracy class n.
doğruluk beyanı attestation n.
doğruluk beyanının kapsamı scope of attestation n.
doğruluk derecesi precision level n.
maddi doğruluk testi substantive test n.
matematiksel doğruluk mathematical correctness n.
riyazi doğruluk mathematical correctness n.
şekli doğruluk accuracy n.
sosyal davranışlar bakımından doğruluk propriety n.
Law
açıklık ve doğruluk prensibi clarity and accuracy principle n.
doğruluk ilkesi principle of accuracy n.
doğruluk belgesi certificate of good conduct n.
doğruluk denetimi attest audit n.
doğruluk prensibi principle of accuracy n.
Politics
siyasi doğruluk political correctness n.
Technical
risk hedef doğruluk riski target integrity n.
anma doğruluk sınırı rated accuracy limit n.
çok yönlü poz doğruluk değişimi multi-directional pose accuracy variation n.
deney süresince ölçüm değişkenlerinin doğruluk özellikleri accuracy characteristics for measuring parameters during testing n.
doğruluk denetim karakteri accuracy control character n.
doğruluk işlevi truth-function n.
doğruluk derecesi fidelity of simulation n.
doğruluk verileri accuracy data n.
doğruluk fonskiyonu truth-function n.
doğruluk derecesi grade of accuracy n.
doğruluk seviyesi level of accuracy n.
doğruluk çizelgesi truth table n.
doğruluk derecesi degree of accuracy n.
doğruluk sınıfları accuracy classes n.
doğruluk derecesi accuracy rating n.
dört doğruluk derecesi four grades of accuracy n.
doğruluk sınıfı accuracy class n.
dinamik doğruluk dynamic accuracy n.
hassasiyet ve doğruluk/kesinlik precision and accuracy n.
işlem doğruluk sınaması residue check n.
kabul edilebilir doğruluk acceptable accuracy n.
kesinlik ve doğruluk precision and accuracy n.
ölçmede doğruluk accuracy of measurement n.
statik ve dinamik doğruluk ölçümü measurement of static and dynamic accuracy n.
yeniden elde edilebilir doğruluk reproducible accuracy n.
Computer
doğruluk denetim karakteri accuracy control character n.
doğruluk değeri value if true n.
doğruluk/uygunluk testi sanity check n.
doğruluk kontrol karakteri accuracy control character n.
doğruluk tablosu truth table n.
doğruluk dosyası integrity file n.
doğruluk etüt işlemcisi accuracy study processor n.
doğruluk sınıfı accuracy class n.
doğruluk/uygunluk testi sanity test n.
doğruluk derecesi accuracy rating n.
doğruluk boyutu integrity size n.
işlem doğruluk sınaması residue check n.
doğruluk-değerli truth-valued adj.
Informatics
açısal doğruluk angular accuracy n.
doğruluk derecesi accuracy rating n.
doğruluk değeri truth value n.
doğruluk çizelgesi truth table n.
Telecom
tekrarlanabilir doğruluk repeatable accuracy n.
Construction
doğruluk derecesi accuracy n.
Aeronautic
kesin doğruluk absolute accuracy n.
ortalama doğruluk accuracy of the mean n.
Medical
doğruluk derecesi accuracy rate n.
doğruluk oranı accuracy rate n.
tahmin edilen doğruluk estimated accuracy n.
Psychology
doğruluk serumu truth serum n.
Math
doğruluk işlevi truth function n.
doğruluk değeri truth-value n.
doğruluk çizelgesi truth table n.
doğruluk değeri truth value n.
doğruluk kümesi truth set n.
doğruluk tablosu truth table n.
doğruluk fonksiyonu truth function n.
Logic
doğruluk, gereklilik, olasılık, ihtimal gibi felsefi kavramlarla ilgilenen mantık dalı alethic logic n.
doğruluk ve yanlışlık ile ilgilenen mantık dalı alethiology n.
doğruluk ve yanlışlıktan (1-0) başka doğruluk değeri alamayan two-valued adj.
doğruluk, gereklilik, olasılık, ihtimal gibi felsefi kavramlara ait alethic adj.
doğruluk, gereklilik, olasılık, ihtimal gibi felsefi kavramlarla ilgili alethic adj.
doğruluk, gereklilik, olasılık, ihtimal gibi felsefi kavramlarla ilgilenen mantık dalını tanımlayan alethic adj.
Statistics
değişmez en küçük doğruluk uniformly most accurate n.
doğruluk eğrisi accuracy curve n.
tam doğruluk intrinsic accuracy n.
Education
doğruluk puanı accuracy score n.
Linguistics
doğruluk koşulları truth conditions n.
doğruluk koşullu anlambilim truth conditional semantics n.
doğruluk değeri truth value n.
Philosophy
ahlaki yargıların gerçekleri ifade etmediğini ve doğruluk değeri olmadığını savunan, doğacılığı ve doğaüstücülüğü reddeden, semantik etik-üstücülük savı noncognitivism n.
gerçek doğruluk ve yanlışlık factual truth or falsity n.
Geology
doğruluk derecesi degree of accuracy n.
Military
bilginin doğruluk derecesi accuracy of information n.
haberin doğruluk derecesi accuracy of information n.
Archaic
doğruluk yemini test n.