dolaşmak - Turco Inglés Diccionario
Historia

dolaşmakSignificados de "dolaşmak" en diccionario inglés turco : 78 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
dolaşmak walk around v.
dolaşmak wander v.
dolaşmak walk v.
General
dolaşmak bat around v.
dolaşmak circuit v.
dolaşmak foul v.
dolaşmak go for a walk v.
dolaşmak stray v.
dolaşmak cruise v.
dolaşmak travel v.
dolaşmak prowl v.
dolaşmak wander around v.
dolaşmak get v.
dolaşmak knot v.
dolaşmak go for a stroll v.
dolaşmak take a walk v.
dolaşmak ensnarl v.
dolaşmak round v.
dolaşmak mat v.
dolaşmak stroll around v.
dolaşmak float v.
dolaşmak snarl v.
dolaşmak roll v.
dolaşmak browse around v.
dolaşmak jaunt v.
dolaşmak perambulate v.
dolaşmak take trips v.
dolaşmak take a stroll v.
dolaşmak parade around v.
dolaşmak wind v.
dolaşmak divagate v.
dolaşmak itinerate v.
dolaşmak go about v.
dolaşmak rove v.
dolaşmak mosey v.
dolaşmak go on a jaunt v.
dolaşmak air oneself v.
dolaşmak tangle v.
dolaşmak become tangled v.
dolaşmak tramp v.
dolaşmak range v.
dolaşmak walk about v.
dolaşmak get about v.
dolaşmak hike v.
dolaşmak ramble v.
dolaşmak get around v.
dolaşmak loiter v.
dolaşmak look round v.
dolaşmak go around v.
dolaşmak walk v.
dolaşmak go for a jaunt v.
dolaşmak go the long way around v.
dolaşmak tour v.
dolaşmak flow v.
dolaşmak roam v.
dolaşmak stroll v.
dolaşmak roam around v.
dolaşmak circulate v.
dolaşmak ramble on v.
dolaşmak recirculate v.
dolaşmak saunter v.
dolaşmak pootle v.
dolaşmak raik v.
dolaşmak track v.
dolaşmak entwine v.
Phrasals
dolaşmak strike out v.
dolaşmak swish around v.
dolaşmak swim around v.
dolaşmak circulate through something v.
dolaşmak circulate among someone or something v.
dolaşmak circulate something through something v.
dolaşmak get around v.
dolaşmak get around v.
dolaşmak bat around v.
Technical
dolaşmak wander v.
dolaşmak circulate v.
Marine
dolaşmak cruise along v.
Archaic
dolaşmak ravel v.

Significados de "dolaşmak" con otros términos en diccionario inglés turco: 325 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
başıboş dolaşmak wander v.
aylak aylak dolaşmak roam v.
amaçsızca dolaşmak wander v.
General
eteği ayağına dolaşmak get in a tizzy v.
belirli şeylerin peşinde çarşı pazar dolaşmak shop for v.
dolaşmak (söylenti) be afloat v.
serserice dolaşmak tramp v.
başıboş dolaşmak gad around v.
boş boş dolaşmak traipse v.
ayağına dolaşmak encumber v.
sinsi sinsi dolaşmak prowl v.
avare dolaşmak ramble v.
dünyayı dolaşmak globetrot v.
kalp atışlarıyla ahenkli bir şekilde dolaşmak (kan damarlarda) pulsate v.
dolaşmak (taksi şoförü taksi müşteri arayarak) cruise v.
eli ayağı dolaşmak get in a tizzy v.
yavaş yavaş dolaşmak amble v.
gizli gizli dolaşmak lurk about v.
etrafını dolaşmak round v.
amaçsız dolaşmak bum about v.
kapı kapı dolaşmak go from door door v.
çevresini dönüp dolaşmak center v.
dili dolaşmak splutter v.
denizden etrafını dolaşmak circumnavigate v.
ağızdan ağıza dolaşmak go the round v.
dolaşmak (gemiyle) cruise v.
en uygun fiyatların peşinde çarşı pazar dolaşmak shop around v.
başıboş dolaşmak wander about v.
etrafını dolaşmak circle v.
avare dolaşmak rove v.
yürüyerek dolaşmak travel on foot v.
aylak aylak dolaşmak bum around v.
boş boş dolaşmak maunder v.
etrafını dolaşmak walk around v.
sinsice dolaşmak sneak about v.
dolaşmak (bir yeri) tramp v.
başıboş dolaşmak divagate v.
boş boş dolaşmak meander v.
aylak aylak dolaşmak loaf v.
sinsi sinsi dolaşmak lurk around v.
arabayla dolaşmak roll v.
başkalarından ayrılarak kendi başına dolaşmak wander off v.
dili dolaşmak mumble v.
eli ayağı dolaşmak be at one's wits end v.
dönüp dolaşmak walk back and forth v.
etrafını dolaşmak circumambulate v.
aylak aylak dolaşmak idle about v.
ağızdan ağıza dolaşmak go the rounds v.
başıboş dolaşmak extravagate v.
etrafında dolaşmak travel around v.
başıboş dolaşmak ramble v.
gemiyle etrafını dolaşmak circumnavigate v.
avare dolaşmak meander v.
aylak aylak dolaşmak fool about v.
dolaşmak (kan/hava) circulate v.
dalgın dalgın dolaşmak moon v.
aylak aylak dolaşmak saunter v.
aylak aylak dolaşmak slope around v.
dalgın dalgın dolaşmak moon around v.
gemi ile dolaşmak cruise v.
başıboş dolaşmak gad about v.
gizli gizli dolaşmak lurk around v.
sinsice dolaşmak skulk v.
aylak aylak dolaşmak horse around v.
başıboş dolaşmak roam about v.
dışarıya çıkıp dolaşmak take the air v.
aylak aylak dolaşmak roam about v.
serserice dolaşmak lallygag v.
her yerde bir nutuk çekerek dolaşmak (oy toplamak/destek sağlamak için) stump v.
gökyüzünde dolaşmak ride through the sky v.
dilden dile dolaşmak become notorious v.
dillerde dolaşmak be in the limelight v.
başıboş dolaşmak bum around v.
boş boş dolaşmak screw around v.
çevresinde dönüp dolaşmak centre v.
boş boş dolaşmak wander about v.
avare dolaşmak gad v.
kalp atışlarıyla ahenkli bir şekilde dolaşmak (kan damarlarda) pulse v.
etrafını dolaşmak compass v.
başıboş dolaşmak loaf about v.
peşinde dolaşmak go around with somebody v.
dünyanın etrafını gemiyle dolaşmak circumnavigate v.
başıboş dolaşmak loaf v.
fakir semtleri hayır için dolaşmak slum v.
çevresini dolaşmak circle v.
elden ele dolaşmak change hands many times v.
ağızdan ağıza dolaşmak be rumored v.
boş dolaşmak lollop v.
aylak aylak dolaşmak lounge v.
ip vb dolaşmak kink v.
başıboş dolaşmak wander around v.
başıboş dolaşmak rove v.
aylak aylak dolaşmak bum v.
dalgın dalgın dolaşmak moon about v.
avare avare dolaşmak lounge about v.
çarşı pazar dolaşmak shop for v.
ayak altında dolaşmak get in somebody's way v.
sinsice dolaşmak prowl v.
aylak aylak dolaşmak hang about v.
aylak aylak dolaşmak hang around v.
başıboş dolaşmak stray v.
birbirine dolaşmak mat v.
dolaşmak (polis/polis arabası) (etrafı kolaçan ederek) cruise v.
sokak sokak dolaşmak walk the streets v.
çıkıp dolaşmak (bir hastalıktan sonra yeniden) get about v.
fakir semtleri hayır için dolaşmak go slumming v.
dilden dile dolaşmak be talked about v.
aylak aylak dolaşmak fool around v.
sinsi sinsi dolaşmak sneak v.
avare dolaşmak wander around idly v.
sinsi sinsi dolaşmak lurk about v.
çevresini dolaşmak perambulate v.
aylak aylak dolaşmak roam v.
boş dolaşmak lollygag v.
avare avare dolaşmak saunter v.
dolaşmak (keşifte bulunmak amacıyla) explore v.
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak pace v.
aylakça dolaşmak loiter v.
başıboş dolaşmak rove about v.
avare dolaşmak mosey v.
hantal hantal dolaşmak lump v.
boş boş dolaşmak ramble v.
başıboş dolaşmak loaf around v.
aylak aylak dolaşmak poke along v.
sinsice dolaşmak sculk v.
serserice dolaşmak shlep v.
dolaşmak (kan vb) flow v.
başıboş dolaşmak nomadize v.
çevreyi dolaşmak take a stroll v.
çevreyi dolaşmak (have a) walk around v.
çevreyi dolaşmak wander v.
amaçsızca dolaşmak wander around v.
çıplak dolaşmak go around naked v.
çıplak dolaşmak walk around naked v.
gezip dolaşmak gallivant v.
gezip dolaşmak stroll v.
avare avare dolaşmak horse about v.
avare avare dolaşmak horse around v.
aylak aylak dolaşmak horse about v.
avare avare dolaşmak goof around v.
avare avare dolaşmak fool about v.
aylak aylak dolaşmak goof around v.
ağızdan ağıza dolaşmak be bandied around v.
ağızdan ağıza dolaşmak be bandied about v.
gemiyle çevresini dolaşmak circumnavigate v.
sokakta dolaşmak walk around on the street v.
elden ele dolaşmak travel from hand to hand v.
elden ele dolaşmak pass from hand to hand v.
kararsızlık içinde dönüp dolaşmak shilly-shally v.
kapı kapı dolaşmak go from door to door v.
ev ev dolaşmak go from house to house v.
aylak aylak dolaşmak loiter v.
yeniden dolaşmak recirculate v.
etrafında dönüp dolaşmak revolve v.
arasında dolaşmak stroll among v.
başıboş dolaşmak muck about v.
başıboş dolaşmak muck around v.
başıboş dolaşmak wander aimlessly v.
amaçsızca dolaşmak roam with no purpose v.
fuhuş maksadıyla müşteri bulmak için sokaklarda dolaşmak street-walk v.
fuhuş maksadıyla müşteri bulmak için sokaklarda dolaşmak streetwalk v.
dünya etrafında dolaşmak revolve around the world v.
dünya etrafında dolaşmak travel around the world v.
internette dolaşmak surf the web v.
sahili dolaşmak walk the shore v.
cebinde silahla dolaşmak walk around with a gun v.
gölgesi gibi peşinde gezmek/dolaşmak shadow v.
internet'te dolaşmak surf on the internet v.
internette dolaşmak surf on the internet v.
sinsice dolaşmak mooch v.
amaçsızca dolaşmak mooch v.
akbabalar gibi dolaşmak circle like vultures v.
çevresinde dönüp dolaşmak center v.
başıboş dolaşmak nomadise v.
çevresini dönüp dolaşmak centre v.
amaçsızca/kafası karışık şekilde dolaşmak mill v.
uçakla/uçarak etrafından dolaşmak circumnavigate v.
amaçsızca dolaşmak range v.
ayağına dolaşmak accumber v.
istediği gibi dolaşmak expatiate v.
tanıdık ve arkadaşları selamlamak amacıyla bir lokanta ya da gece kulubündeki masalar arasında dolaşmak table-hop v.
başı boş dolaşmak taver [scottish] v.
başı boş dolaşmak taver [scottish] v.
başı boş dolaşmak taver [scottish] v.
(ip, saç) dolaşmak tangle v.
(cadde vb.) boyunca dolaşmak reel [obsolete] v.
araba ile dolaşmak chauffeur v.
tekrar dolaşmak reknot v.
başıboş dolaşmak tralineate [obsolete] v.
boş boş dolaşmak trape [obsolete] v.
boş boş dolaşmak trapes v.
boş boş dolaşmak trapse v.
bir şey bulmak için (bir yeri) dolaşmak troll v.
bar bar dolaşmak crawl v.
o bar senin bu bar benim dolaşmak crawl v.
boş boş dolaşmak rake [dialect] v.
(hayalet) dolaşmak walk v.
zihinde dolaşmak walk v.
etrafını dolaşmak encompass [obsolete] v.
çevresini tamamen dolaşmak encompass [obsolete] v.
etrafından dolaşmak encompass v.
çevresini dolaşmak encompass v.
pistin kavisli kenarını yüksek hızda dolaşmak bank v.
şöyle bir gezip dolaşmak jant v.
Phrasals
başıboş dolaşmak wander in v.
boş boş dolaşmak hang around v.
yurtdışında avare gibi dolaşmak roll about v.
bir vasıtayla gezinmek/dolaşmak cruise around in (something) v.
bir vasıtayla gezinmek/dolaşmak cruise around in something v.
ayaklarını sürüye sürüye dolaşmak galumph around v.
boş boş/başıboş dolanmak/dolaşmak rat around v.
birinin sırtına/omuzlarına binip/çıkıp dolaşmak ride around v.
bir çalımla/kurularak dolaşmak/yürümek strut around v.
dans eder gibi yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around v.
dans eder gibi yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around something v.
somurtarak dolaşmak pout around v.
ayakları yere değmeden yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around v.
ayakları yere değmeden yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around something v.
ayakları yerden kesilerek yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around v.
ayakları yerden kesilerek yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around something v.
sevinçten havalara uçarak yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around v.
sevinçten havalara uçarak yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around something v.
havalı havalı yürümek/dolaşmak strut around v.
ağzı kulaklarında yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around v.
ağzı kulaklarında yürümek/dolanmak/dolaşmak waltz around something v.
oraya buraya çarparak yürümek/dolaşmak bumble along v.
sağa sola toslayarak/dikkatsizce yürümek/dolaşmak bumble along v.
etrafına dikkat etmeden/etrafına aldırış etmeden yürümek/dolaşmak bumble along v.
oraya buraya çarparak yürümek/dolaşmak bumble through v.
sağa sola toslayarak/dikkatsizce yürümek/dolaşmak bumble through v.
etrafına dikkat etmeden/etrafına aldırış etmeden yürümek/dolaşmak bumble through v.
dönüp dolaşmak circle around v.
tek tek dolaşmak circulate among someone or something v.
diyar diyar dolaşmak kick around v.
diyar diyar dolaşmak kick about v.
amaçsızca dolaşmak swan around v.
arabayla dolaşmak drive around v.
aylak aylak dolaşmak idle about v.
aylak aylak dolaşmak horse around v.
aylak aylak dolaşmak horse about v.
başıboş dolaşmak loaf about v.
birinin kuyruğunda/peşi sıra dolaşmak run around after someone v.
başıboş dolaşmak lounge around v.
boş boş dolaşmak gallivant around v.
başıboş dolaşmak lounge about v.
başıboş dolaşmak loaf around v.
etrafta gezmek/dolanmak/dolaşmak float around v.
etrafını dolaşmak pass round v.
elden ele dolaşmak go around v.
elden ele dolaşmak go round v.
ortalıkta dolaşmak roam around v.
tembel tembel dolaşmak lounge around v.
tembel tembel dolaşmak lounge about v.
(birisiyle) birlikte dolaşmak go about (with) v.
çömelip etrafta dolaşmak crouch around v.
bell bir araçla etrafta dolaşmak cruise around in something v.
vücudunda dolaşmak go through someone v.
insanlar arasında dolaşmak get around v.
birinin/bir şeyin etrafından dolaşmak get around someone or something v.
etrafından dolaşmak get around v.
avare avare dolaşmak bat around v.
(bir yeri) dolaşmak knock about (somewhere) v.
oradan oraya dolaşmak knock about v.
oradan oraya dolaşmak knock around v.
yaygın olarak dolaşmak send round v.
Colloquial
kararsızlık içinde dönüp dolaşmak shilly-shally v.
başıboş dolaşmak go walkabout [australia] v.
oradan oraya dolaşmak go walkabout [australia] v.
amaçsızca dolaşmak go walkabout [australia] v.
aylak aylak dolaşmak good off v.
Idioms
avare dolaşmak/gezmek bum around with (one) v.
aylak aylak dolaşmak bum around with (one) v.
düzenli olarak belli bir yolu yürüyerek dolaşmak pound a beat v.
görevli olduğu bölgeyi dolaşmak pound a beat v.
(bir şeyin ya da birinin) üzerinde kara bulutlar dolaşmak a cloud hangs over (someone or something) v.
meselenin etrafında dolaşmak cloud the issue v.
ağızdan ağza dolaşmak go the rounds v.
ayağının altında dolaşmak be under one's feet v.
bar bar dolaşmak be out on the piss (brit) v.
birinin peşinde dolaşmak ride herd on someone v.
eli ayağına dolaşmak get into a lather v.
eli ayağına dolaşmak get a lather v.
eli ayağı birbirine dolaşmak one's knees knock together v.
eski-püskü giysilerle dolaşmak out at elbows v.
eli ayağına dolaşmak be in a lather v.
eli ayağı dolaşmak be at a loss v.
kimseyi rahatsız etmeden etrafını dolaşmak edge one's way around v.
orada burada dolaşmak gad about v.
sınırda dolaşmak walk the line v.
sıradan/herkesi bir bir dolaşmak go down the line v.
uçlar arasında dolaşmak go from one extreme to the other v.
(iş bulma umuduyla) kapı kapı dolaşmak/sokaklara düşmek pound the pavement v.
dilden dile dolaşmak do the rounds v.
ondan ona dolaşmak do the rounds v.
eli ayağına dolaşmak not know where to look v.
utançtan eli ayağına dolaşmak not know which way to look v.
utançtan eli ayağına dolaşmak not know where to look v.
eli ayağına dolaşmak not know which way to look v.
sinsice dolaşmak be/go on the prowl v.
sinsi sinsi dolaşmak be/go on the prowl v.
Trade/Economic
ev ev dolaşmak door-to-door v.
ev ev dolaşmak house to house v.
Law
suç işlemek amacıyla/niyetiyle başı boş dolaşmak loiter with intent [obsolete] [uk] v.
Technical
etrafından dolaşmak by-pass v.
Computer
internette dolaşmak surf the net v.
Automotive
arabayla dolaşmak drive v.
araçla dolaşmak ride v.
Marine
dolaşmak (gemi vb) cruise v.
gemiyle etrafını dolaşmak circumnavigate v.
Archaic
gelişigüzel dolaşmak randon v.
rastgele dolaşmak randon v.
başıboş dolaşmak err v.
Slang
boş boş dolanmak/dolaşmak crap around v.
per perişan dolaşmak/gezinmek drag ass around v.
aylak aylak dolaşmak/dolanmak sit on (one's) butt v.
başıboş dolaşmak bugger about v.
bir kişinin etrafında kötü niyetle dolaşmak creep v.
sersem sersem dolaşmak fart around v.
üzgün bir şekilde dolaşmak drag ass around v.
suratı asık dolaşmak drag ass around v.
boş boş dolaşmak effing around v.
boş boş dolaşmak f-ing around v.
aylak aylak dolaşmak futz with (something) v.
aylak aylak dolaşmak wank off [uk] v.
British Slang
donsuz dolaşmak go commando v.