ettirmek - Turco Inglés Diccionario
Historia

ettirmekSignificados de "ettirmek" en diccionario inglés turco : 6 resultado(s)

Turco Inglés
General
ettirmek have v.
ettirmek administer v.
ettirmek get v.
ettirmek exercise v.
ettirmek procure v.
ettirmek adhibit v.

Significados de "ettirmek" con otros términos en diccionario inglés turco: 359 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
terfi ettirmek advance v.
acele ettirmek rush v.
devam ettirmek continue v.
devam ettirmek maintain v.
terfi ettirmek promote v.
devam ettirmek sustain v.
rezerve ettirmek reserve v.
General
devam ettirmek keep going v.
hareket ettirmek stir v.
kabul ettirmek sell v.
dans ettirmek dance v.
soyunu devam ettirmek continue one's bloodline v.
yemin ettirmek swear in v.
iade ettirmek (suçluyu suç işlediği ülkeye) extradite to v.
rezerve ettirmek reserve v.
rahat ettirmek make comfortable v.
bir şeyi birine zorla kabul ettirmek push something on someone v.
tahliye ettirmek evict v.
yeniden devridaim ettirmek recirculate v.
intibak ettirmek acclimate v.
stop ettirmek stall v.
insan kuvvetiyle hareket ettirmek manhandle v.
adından sıkça söz ettirmek have one's name rather frequently mentioned v.
adından söz ettirmek make one's mark v.
hayret ettirmek flabbergast v.
yemin ettirmek administer an oath to v.
devam ettirmek prolong v.
devam ettirmek extend v.
dünyadan nefret ettirmek embitter v.
beraat ettirmek acquit v.
sigorta ettirmek buy insurance v.
hayret ettirmek astound v.
sigorta ettirmek assure v.
zorla kabul ettirmek impose on v.
istop ettirmek stop v.
her iki yöne hareket ettirmek traverse v.
birine kendini ısrarla kabul ettirmek thrust oneself on v.
intibak ettirmek acclimatize v.
ikamet ettirmek domicil v.
terfi ettirmek step up v.
acele ettirmek bustle up v.
devam ettirmek retain v.
zorla kabul ettirmek enforce v.
hayret ettirmek astonish v.
adından söz ettirmek make a name for oneself v.
otoritesini kabul ettirmek assert oneself v.
biletini kontrol ettirmek (havaalanında) check in v.
devam ettirmek wage v.
acele ettirmek hasten v.
hayret ettirmek bewilder v.
hareket ettirmek wiggle v.
aşağı yukarı hareket ettirmek wapper v.
noterde tasdik ettirmek notarize v.
devam ettirmek keep the ball rolling v.
beraat ettirmek absolve from v.
yavaş yavaş hareket ettirmek inch along v.
sigorta ettirmek indemnify v.
kendini kabul ettirmek make oneself accepted among v.
hareket ettirmek motivate v.
stop ettirmek stop v.
hayret ettirmek surprise v.
infilak ettirmek explode v.
yavaş yavaş hareket ettirmek ease v.
yaşamını idame ettirmek linger on v.
yemin ettirmek administer an oath v.
adından sıkça söz ettirmek be mentioned most often v.
adından söz ettirmek become popular v.
hareket ettirmek manipulate v.
rahat ettirmek comfort v.
devam ettirmek keep up v.
yavaş yavaş hareket ettirmek inch v.
zorla kabul ettirmek impose upon v.
notere tasdik ettirmek notarize v.
sigorta ettirmek insure v.
devam ettirmek sustain v.
zorla kabul ettirmek dictate v.
hile ile kabul ettirmek impose on v.
yüreğini cız ettirmek tug at one's heartstrings v.
kabul ettirmek put across v.
infilak ettirmek trigger v.
adından övgüyle söz ettirmek make an impression v.
ittifak ettirmek confederate v.
devam ettirmek keep something going v.
terfi ettirmek promote v.
zorla kabul ettirmek push v.
devam ettirmek carry on v.
elle hareket ettirmek manipulate v.
hayret ettirmek amaze v.
birini başkasına vekalet ettirmek substitute v.
yukarıya doğru hareket ettirmek (uçağı vb) steer up v.
yüreğini cız ettirmek tear at one's heartstrings v.
vekalet ettirmek substitute v.
isabet ettirmek reach v.
infilak ettirmek detonate v.
var gücüyle hareket ettirmek manhandle v.
adından söz ettirmek make an indelible impression v.
iptal ettirmek cancel v.
hareket ettirmek exercise v.
hileyle kabul ettirmek palm off v.
zorla kabul ettirmek foist on v.
bir şeyi kabul ettirmek push something through v.
yemin ettirmek attest v.
hareket ettirmek drive v.
iflas ettirmek ruin v.
iflas ettirmek bankrupt v.
hayret ettirmek dumbfound v.
yaşamını idame ettirmek live on v.
hareket ettirmek budge v.
var kuvvetiyle hareket ettirmek manhandle v.
devam ettirmek keep v.
nefret ettirmek disgust v.
hayret ettirmek gravel v.
hareket ettirmek motion v.
belirli bir konu hakkında birine yemin ettirmek swear someone to v.
terfi ettirmek upgrade v.
zorla kabul ettirmek obtrude v.
ispatsız olarak kabul ettirmek postulate v.
yalan yere yemin ettirmek perjure v.
icap ettirmek call for v.
isabet ettirmek nick v.
kol kuvvetiyle hareket ettirmek manhandle v.
adından söz ettirmek make a distinguished name for oneself v.
çark ettirmek wheel v.
hile ile kabul ettirmek impose upon v.
yemin ettirmek administer v.
beraat ettirmek absolve v.
hareket ettirmek wag v.
icap ettirmek warrant v.
isabet ettirmek hit the mark v.
hareket ettirmek start up v.
acele ettirmek hurry up v.
isabet ettirmek hit v.
acele ettirmek hustle v.
rahat ettirmek ease v.
acele ettirmek bundle v.
ikamet ettirmek domicile v.
üstünlüğünü kabul ettirmek pull one's rank v.
icap ettirmek require v.
tahliye ettirmek spring v.
acele ettirmek rush somebody off one's feet v.
zorla kabul ettirmek ram something down somebody's throat v.
terfi ettirmek elevate v.
itiraf ettirmek extract v.
sirayet ettirmek communicate v.
hayret ettirmek dumfound v.
rahat ettirmek snug v.
birine bir şeyi hile ile kabul ettirmek palm something off on someone v.
iflas ettirmek bust v.
devam ettirmek perpetuate v.
acele ettirmek hurry v.
inkıyat ettirmek subjugate v.
icap ettirmek necessitate v.
yüreğini cız ettirmek pull at one's heartstrings v.
beraat ettirmek exonerate v.
hayret ettirmek mystify v.
kabul ettirmek (fikrini) put across v.
bir yöne doğru hareket etmek/ettirmek head v.
manivela ile kaldırmak veya hareket ettirmek lever v.
çaktırmadan kabul ettirmek insinuate v.
devam ettirmek maintain v.
hareket ettirmek move v.
zorla kabul ettirmek drub something into somebody v.
idame ettirmek sustain v.
anons ettirmek announce v.
anons ettirmek get someone's name announced v.
kabul ettirmek get something through v.
noterde tasdik ettirmek notarise v.
yemin ettirmek make someone swear v.
tamir ettirmek have something repaired v.
tahakkuk ettirmek assess v.
tahakkuk ettirmek effectuate v.
tahakkuk ettirmek realize v.
tahakkuk ettirmek actualize v.
varlığını devam ettirmek continue one's existence v.
devam ettirmek maintain the standard v.
intibak ettirmek adapt v.
havayla temas ettirmek aerate v.
hayret ettirmek vex v.
hayret ettirmek perplex v.
hayret ettirmek stick v.
hayret ettirmek nonplus v.
hayret ettirmek puzzle v.
hayret ettirmek beat v.
hayret ettirmek stupefy v.
hayret ettirmek get v.
hayret ettirmek baffle v.
hayret ettirmek pose v.
hayret ettirmek flummox v.
(motoru) stop ettirmek cut v.
kabul ettirmek establish v.
mahsup ettirmek set-off v.
zorla kabul ettirmek impose v.
sigorta ettirmek underwrite v.
idame ettirmek maintain v.
zarar ettirmek cause loss v.
tahakkuk ettirmek accrue v.
hastalığını tedavi ettirmek have one's illness cured v.
zarar ettirmek disprofit v.
birini tedavi ettirmek have someone cured v.
birini tedavi ettirmek have someone treated v.
hastalığını tedavi ettirmek have one's illness treated v.
iflas ettirmek smash v.
tecelli ettirmek reveal v.
öğrenimini devam ettirmek continue one's education v.
iletişimi devam ettirmek continue the communication v.
eğitimini devam ettirmek further one's education v.
hakimiyetini devam ettirmek continue one's dominance v.
hakimiyetini devam ettirmek continue to dominate v.
kredi kartlarını iptal ettirmek cancel one’s credit cards v.
soyunu devam ettirmek keep the family name alive v.
hayatını devam ettirmek continue one's life v.
hayret ettirmek bemaze v.
yeniden ipotek ettirmek refinance v.
soyunu devam ettirmek continue one's lineage v.
istop ettirmek stall v.
tedavül ettirmek circulate v.
intibak ettirmek acclimatise v.
tahakkuk ettirmek actualise v.
notere tasdik ettirmek notarise v.
tahakkuk ettirmek realise v.
hayret ettirmek non-plus v.
evi inşa ettirmek get the house built v.
evi inşa ettirmek have the house built v.
yanallaştırmak için bir tarafa hareket ettirmek lateralize v.
yanallaştırmak için bir tarafa hareket ettirmek lateralise v.
tercüme ettirmek have something translated v.
imal ettirmek get them/it manufactured v.
kendini kabul ettirmek establish oneself v.
bir şeyi haraket ettirmek make something move v.
parmağı dokunmatik bir ekran üzerinde hareket ettirmek swipe v.
papazlığa terfi ettirmek order v.
devam ettirmek observe v.
devam ettirmek aby [obsolete] v.
devam ettirmek abye [obsolete] v.
terfi ettirmek promove v.
yemin ettirmek administer v.
beraat ettirmek acquight [obsolete] v.
beraat ettirmek acquite [obsolete] v.
terfi ettirmek raise v.
havayla temas ettirmek air out v.
zorla kabul ettirmek ramrod v.
yeniden rahat ettirmek reconfort [obsolete] v.
yeniden rahat ettirmek reconsolate [obsolete] v.
bir eşyayı hareket ettirmek ya da taşımak için kullanılan araç caddie n.
Phrasals
devam ettirmek act on v.
devam ettirmek act upon v.
başlangıç noktasındaki golf topuna vurarak hareket ettirmek tee off v.
acele ettirmek hustle up
acele ettirmek hurry someone along
(birini bir duruma/ortama) adapte etmek/intibak ettirmek/alıştırmak orient someone to something
(birini) (bir pozisyondan) (başka bir pozisyona) terfi ettirmek promote someone (from something) (to something)
terfi ettirmek raise someone to
iterek götürmek/hareket ettirmek push someone around in something
iterek götürmek/hareket ettirmek push someone about in something
iterek götürmek/hareket ettirmek push someone around
acele ettirmek/hızlandırmak put a bomb under something
içini/yüreğini cız ettirmek tear at
(arabayı) (bir sırada) ileriye hareket ettirmek pull forward
kabul ettirmek için ikna etmek veya baskı yapmak urge upon
terfi ettirmek bump someone up
Proverb
bir işe yeni başlayan kimse kendini kabul ettirmek için elinden geleni yapar new brooms sweep clean
bir işe yeni başlayan kimse kendini kabul ettirmek için elinden geleni yapar a new broom sweeps clean
Colloquial
işleri kaldığı yerden devam ettirmek keep the ball rolling
işleri kaldığı yerden devam ettirmek get the ball rolling
işleri kaldığı yerden devam ettirmek set the ball rolling
kendi görüşünü kabul ettirmek carry one's point
devam ettirmek keep at it
Idioms
pes ettirmek bring someone to his knees
canına tak ettirmek bore the pants off
beraat ettirmek let loose
(yokluğunda) devam ettirmek hold the fort
gününü gün ettirmek make someone's day
kavga ettirmek bring to blows
kendini kabul ettirmek make an appearance
terfi ettirmek kick upstairs
terfi ettirmek kick someone upstairs
hatasını kabul ettirmek make someone eat crow
hedefe isabet ettirmek hit the bull's-eye
zorla kabul ettirmek force someone or something down someone's throat
zorla kabul ettirmek shove someone or something down someone's throat
zorla kabul ettirmek ram someone or something down someone's throat
belli bir parayla hayatını idame ettirmek live on an amount of money
nefret ettirmek gross someone out
nefret ettirmek gross somebody out
nefret ettirmek gross out somebody
bir amaç için verilen uğraşı devam ettirmek carry the torch
başkalarını rahat ettirmek için fazladan çaba harcamak go out of your way to do something
(yokluğunda) devam ettirmek hold down the fort
yüreğini cız ettirmek tear/tug at the heartstrings
yüreğini cız ettirmek tear/tug at one's heartstrings
birini acele ettirmek hurry one on one's way
yaşamını sebze/meyve toplayarak/çalarak idame ettirmek live off the land
galibiyet serisini devam ettirmek continue one's winning streak
birinin yarım bıraktığı işi devam ettirmek pick up the slack
birinin yarım bıraktığı işi devam ettirmek take up the slack
bir kurula vb. bir fikri/teklifi kabul ettirmek/onaylatmak get something past
acele ettirmek/hızlandırmak put a rocket under somebody
(bir şeyi ancak ve uzun uğraşlardan sonra) kabul ettirmek squeak something through
duruşunu inatla sürdürmek/devam ettirmek take a firm stand on something
(zor da olsa) hayatını idame ettirmek keep one's head above water
Slang
hayret ettirmek blow the socks off
hayret ettirmek blow someone's socks off
hayret ettirmek knock someone's socks off
hayret ettirmek knock the socks off
nefret ettirmek barf someone out
Trade/Economic
beraat ettirmek acquight v.
bir hesap dönemine ait gelir ve giderleri tahakkuk ettirmek ilkesi matching
iskonto ettirmek discounting
vergi tahakkuk ettirmek impute a tax
değerinden düşük sigorta ettirmek underinsure
yemin ettirmek administer an oath
bir senedi protesto ettirmek have a bill protested
bir senedi protesto ettirmek get a bill noted
bir senedi protesto ettirmek get a bill protested
iflas ettirmek bankrupt
beraat ettirmek acquit
tescil ettirmek record
tescil ettirmek register
tahakkuk ettirmek realize
devam ettirmek maintain
tahakkuk ettirmek realise
Law
beraat ettirmek acquight v.
tarh ettirmek levy
beraat ettirmek acquit of
beraat ettirmek acquit
içtima ettirmek consolidate
kefaletle tahliye ettirmek bail out
beraat ettirmek get off
beraat ettirmek exculpate
kabul ettirmek procure acceptance
iskan ettirmek settle
tahakkuk ettirmek settle
mahkeme kararıyla tahliye ettirmek evict
tekrar intikal ettirmek redemise
icap ettirmek require
şahide yemin ettirmek swear in
Politics
ittifak ettirmek league
Insurance
sigorta ettirmek underwrite
Technical
havayla temas ettirmek air out v.
kütükleri hareket ettirmek için kullanılan kancalı kaldıraç cant dog n.
yükü hareket ettirmek için kullanılan kayış ya da zincir cargo sling n.
devam ettirmek hold
hareket ettirmek crank up
küreklerle hareket ettirmek (tekne) scull
havayla temas ettirmek aerate
hareket ettirmek move
inkişaf ettirmek develop
ileri geri hareket ettirmek rock
uçağı hareket ettirmek için tow barın tutturulduğu halka towing eye
sadece bir yöne doğru derece derece hareket ettirmek rachet up
sadece bir yöne doğru kademeli olarak hareket ettirmek rachet up
Automotive
krankla hareket ettirmek crank
Aeronautic
uçağı hareket ettirmek için tow barın tutturuldğu bağlandığı uçak yapısındaki halka veya kanca towing eye
Marine
tonoz demiriyle hareket ettirmek kedge
Military
soğuk havada hayatı idame ettirmek için gerekli olan donanım cold weather survival gear
Hunting
elle kullanmak için sürgüyü tutucakla hareket ettirmek operating handle
Cinema
alıcıyı hareket ettirmek pan
Archaic
yeniden rahat ettirmek recomfort v.
yeniden devam ettirmek recontinue v.