hakkında kamu davası açmak - Turco Inglés Diccionario