idari, mali ve teknik hizmetler genel sekreter yardımcılığı - Turco Inglés Diccionario