ilke olarak - Turco Inglés Diccionario

ilke olarak

Significados de "ilke olarak" en diccionario inglés turco : 2 resultado(s)

Turco Inglés
General
ilke olarak in principle adv.
Some could be included in a revised proposal as they stand, whilst others could be retained in part, or in principle.
Bazıları mevcut haliyle revize edilmiş bir öneriye dahil edilebilirken, diğerleri kısmen veya ilke olarak korunabilir.

More Sentences
ilke olarak as a principle adv.
In this way, we will hopefully come to realise that transparency as a principle is not dangerous.
Bu şekilde şeffaflığın bir ilke olarak tehlikeli olmadığının farkına varacağımızı umuyoruz.

More Sentences

Significados de "ilke olarak" con otros términos en diccionario inglés turco: 8 resultado(s)

Turco Inglés
General
metafizikte, epistemolojide veya psikolojide iradeyi temel ilke olarak gören teori voluntaryism n.
(yaşam süresi hususunda belirleyici faktör olarak kabul edilen) önemli ilke stamen [obsolete] n.
Phrasals
ilke olarak benimsemek stand for v.
Law
(roma'da) esir alınanların hür bireyler olarak öldüğünü varsayan yasal bir ilke postliminium n.
(roma'da) düşman tarafından esir alınan kimselerin hür bireyler olarak öldüğünü varsayan yasal bir ilke postliminy n.
Politics
ilke olarak oligarşiye bağlı olma oligarchism n.
Education
herhangi bir bölüm veya daldaki nesne veya olguların kapsamlı olarak karşılaştırılıp aralarındaki ilişkiye hakim olan temel ilke ve sistemlerin incelenmesine dayanan bilimler comparative sciences n.
Philosophy
(aristoteles'e göre) sadece kısmi olarak ram olunan şekil verici element sebebiyle dayanma ve şekillenme gücüne sahip, kavrayışlı dişil ilke matter n.