kızgın - Turco Inglés Diccionario
Historia

kızgınSignificados de "kızgın" en diccionario inglés turco : 74 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
kızgın mad adj.
kızgın hot adj.
kızgın angry adj.
General
kızgın baking n.
kızgın vexed adj.
kızgın redhot adj.
kızgın in rut adj.
kızgın in a tiff adj.
kızgın huffish adj.
kızgın cross adj.
kızgın indignant adj.
kızgın snappish adj.
kızgın rampageous adj.
kızgın sore adj.
kızgın annoyed adj.
kızgın wroth adj.
kızgın fiery adj.
kızgın fervent adj.
kızgın incensed adj.
kızgın frowning adj.
kızgın angry adj.
kızgın shirty adj.
kızgın flaming adj.
kızgın furious adj.
kızgın boiling adj.
kızgın ireful adj.
kızgın glowing adj.
kızgın ardent adj.
kızgın black adj.
kızgın in heat adj.
kızgın infuriating adj.
kızgın irate adj.
kızgın wild adj.
kızgın angry with adj.
kızgın exasperated adj.
kızgın in a glow adj.
kızgın red adj.
kızgın infuriated adj.
kızgın dyspeptic adj.
kızgın estral adj.
kızgın pissed off adj.
kızgın huffy adj.
kızgın resentful adj.
kızgın inflamed adj.
kızgın fierce adj.
kızgın burning adj.
kızgın heated adj.
kızgın hot-blooded adj.
kızgın red-hot adj.
kızgın belligerent adj.
kızgın superheated adj.
kızgın surly adj.
kızgın steaming adj.
kızgın red hot adj.
kızgın angry-looking adj.
kızgın acharné adj.
kızgın upset adj.
kızgın rabious adj.
kızgın radge adj.
kızgın ragious adj.
kızgın rampacious [obsolete] adj.
kızgın rampant adj.
kızgın tiger-footed adj.
kızgın indignantly adv.
Colloquial
kızgın aerated adj.
kızgın in a bad temper
kızgın bent
Idioms
kızgın hot under the collar
Slang
kızgın ticked adj.
Technical
kızgın superheated
Automotive
kızgın scalding
Gastronomy
kızgın red hot
Chemistry
kızgın superheated
British Slang
kızgın chopsy

Significados de "kızgın" con otros términos en diccionario inglés turco: 158 resultado(s)

Turco Inglés
General
kızgın olmak be angry at v.
birine kızgın olmak be annoyed with v.
yakmak (kızgın demir vb ile) sear v.
birine kızgın bir şekilde bakmak give someone a black look v.
kızgın olmak be worked up v.
kızgın bakmak glare v.
kızgın demir ile bir şeyi yakmak sear v.
kızgın bir şekilde söylemek snap v.
(birine) kızgın olmak be mad at (someone) v.
yatağa kızgın gitmek go to bed mad v.
kızgın boğa raging bull n.
kızgın olma durumu wrathfulness n.
kızgın bakış glare n.
dağ (kızgın demirle yapılan) brand n.
kızgın kadın fury n.
kızgın fil must n.
kızgın demir brand n.
kızgın yağda pişirme deep-frying n.
kızgın yağda haşlama deep-frying n.
kızgın çözgenle kurutma superheated-solvent drying n.
kızgın buharla kurutma superheated-steam drying n.
kızgın su superheated water n.
kızgın buhar superheated steam n.
kızgın demirle dağlama branding n.
kızgın yağ hot oil n.
kızgın yağ boiling oil n.
kızgın surat angry face n.
kızgın müşteri angry customer n.
kızgın yüz angry face n.
kızgın tava hot pan n.
kızgın adam angry man n.
kızgın çöl hot desert n.
kızgın/öfkeli arılar angry bees n.
on iki kızgın adam twelve angry men n.
kızgın/azgın boğa mad bull n.
kızgın dil angry language n.
kızgın (haksızlıktan dolayı) indignant adj.
daha kızgın wrathier adj.
-e kızgın annoyed with adj.
-e kızgın annoyed at adj.
çok kızgın red hot adj.
en kızgın wrathiest adj.
çok kızgın furious adj.
kızgın görünümlü angry-looking adj.
çok kızgın blistering adj.
çok kızgın blazing adj.
daha kızgın angrier adj.
kızgın (sıcaklıkla) aestuous adj.
kızgın bir biçimde glowingly adv.
kızgın bir şekilde boilingly adv.
kızgın bir şekilde huffily adv.
kızgın bir şekilde furiously adv.
kızgın bir biçimde resentfully adv.
kızgın bir şekilde angrily adv.
kızgın bir şekilde fierily adv.
kızgın kızgın angrily adv.
kızgın bir şekilde irately adv.
kızgın bir şekilde wrathfully adv.
kızgın bir şekilde wrathily adv.
Phrasals
kızgın olmak bristle at
Phrases
bana kızgın mısın? are you upset with me?
Colloquial
kızgın bir bakış fırlatmak look daggers at
çok kızgın hopping mad
biraz kızgın olmak be a little angry
Idioms
çok kızgın be spitting feathers
kızgın olmak be ticked off
çok kızgın angry enough to chew nails
çok kızgın mad enough to chew nails (and spit rivets)
çok kızgın mad enough to spit nails
birisine kızgın olmamak have no hard feelings
birisine kızgın olmamak have not any hard feelings
oldukça üzgün/kızgın olmak be rather upset/angry
Speaking
kızgın mısın are you angry
bana kızgın mısın? are you angry with me?
kızgın mısın? are you angry?
kızgın mısın hala? are you still angry?
hala kızgın mısın? are you still angry?
kızgın olduğunu biliyorum i know you're angry
kızgın olduğunuzu biliyorum i know you're angry
bana kızgın mısın? are you angry at me?
bana kızgın mısın? are you mad at me?
onlara kızgın isek if we're angry at them
eğer onlara kızgın isek if we're angry at them
bana kızgın olmakta çok haklı she has every right to be angry at me
sana kızgın değilim i'm not mad at you
Slang
birine kızgın/sinirli olmak be ticked off at/with
bana kızgın mısın? are you pissed at me?
Technical
kızgın telli ampermetre thermal ammeter
kızgın buhar superheated vapor
kızgın telli manometre hotwire manometer
kızgın su high temperature water
kızgın tel yöntemi hot wire method
kızgın buhar superheated steam
kızgın bir metalin katlanması nedeniyle oluşan yüzey bozukluğu lap
kızgın telli anemometre hot wire anemometer
kızgın metali soğutma bosh
kızgın su high pressure hot water
kızgın buhar soğutucusu desuperheater
kızgın demir ile eritilmiş mumla boyama ve süsleme yöntemi encaustic
kızgın buhar soğutucu desuperheater
kızgın telli ampermetre hot-wire amrneief
yüksek basınçlı kızgın sulu ısıtma high-pressure hot water heating
kızgın telli röle hot-wire relay
kızgın sulu ısıtma high-pressure hot water heating
kızgın telli sayaç hot-wire meter
kızgın nokta hot spot
kızgın sulu ısıtma hot-water heating
kızgın tel hot wire
kızgın yüzey hot surface
kızgın levha hot plate
kızgın demirin sıcaklığındaki ani artış recalescence
doymuş buhar ile kızgın buhar arasındaki sıcaklık farkı degree of superheat
kızgın su superheated water
kızgın yüzeylerin sıcaklık sınır değerleri temperature limit values of hot surfaces
kızgın yağ borusu hot oil pipe
kızgın yağ kazanı hot oil boiler
kızgın yağ vanası hot oil valve
kızgın yağ tankı hot oil tank
kızgın yağ pompası hot oil pump
kızgın yağ sistemleri hot oil systems
kızgın hava hot air
kızgın başlık dozzle
kızgın buharla işlem barffing
kızgın buhar borusu superheated steam pipe
kızgın ısı superheat
kızgın hava üflentisi hot-air blast
kızgın hava körüğü hot-air blower
kızgın nokta hotspot
kızgın su kazanı hot water boiler
kızgın tel metodu hot wire method
kızgın tel glow wire
kızgın tel electroluminescent wire
kızgın tel EL wire
kızgın tel metodu ile termal iletkenlik tayini determination of thermal conductivity by the hot-wire method
buğuya karşı korunmuş kızgın plaka deneyi sweating guarded-hotplate test
yarı kızgın yol verme semi-hot start
kızgın buhar soğutucusu superheated steam attemperator
kızgın buhar çıkışı superheated steam outlet
kızgın buhar tracing steam
kızgın buhar sıcaklığı superheated steam temperature
kızgın yol verme hot start
kızgın tel sarımı ile malzemenin tutuşturulabilirlik deneyi hot wire coil ignitability test on material
kor halinde/kızgın tel ile deney metotları glowing/hot wire based test methods
Computer
kızgın kuşlar angry birds
Electric
kızgın telli ampermetre thermal ammeter
kızgın telli ampermetre hot-wire ammeter
Textile
kızgın yağda boyama hot-oil dyeing
Automotive
kızgın nokta hot spot
Railway
kızgın su buharı super heating
Food Engineering
kızgın buharla kurutma superheated steam drying
kızgın çözgenle kurutma superheated solvent drying
kızgın buhar superheated vapour
kızgın buhar superheated steam
kızgın buhar superheated vapor
kızgın buhar basıncı superheated steam pressure
Gastronomy
bol kızgın yağda kızartmak deep fat fry
kızgın tavada çevirmek sear
Breeding
koyun sürülerinde çiftleşme isteği gösteren (kızgın) koyunların sürü içerisinde belirlenmesini sağlayan koç teaser ram