kalıntı - Turco Inglés Diccionario
Historia

kalıntıSignificados de "kalıntı" en diccionario inglés turco : 42 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
kalıntı ruins n.
kalıntı remnant n.
kalıntı residual n.
General
kalıntı end n.
kalıntı rest n.
kalıntı remainder n.
kalıntı finding n.
kalıntı vestige n.
kalıntı hangover n.
kalıntı survival n.
kalıntı leavings n.
kalıntı mark n.
kalıntı ruin n.
kalıntı residual n.
kalıntı stub n.
kalıntı trackway n.
kalıntı balance n.
kalıntı residue n.
kalıntı relic n.
kalıntı remains n.
kalıntı remnant n.
kalıntı fossil n.
kalıntı oddment n.
kalıntı wreckage n.
kalıntı carcase n.
kalıntı carcass n.
kalıntı remnants n.
Trade/Economic
kalıntı residual value
kalıntı residual
kalıntı balance
Insurance
kalıntı proceeds
Technical
kalıntı residue
kalıntı inclusion
kalıntı insoluble residue
kalıntı remnant
kalıntı trace
Computer
kalıntı balance
Construction
kalıntı relic
Medical
kalıntı residual titration
kalıntı residue
Food Engineering
kalıntı residue
Biochemistry
kalıntı heel

Significados de "kalıntı" con otros términos en diccionario inglés turco: 97 resultado(s)

Turco Inglés
General
kalıntı riski residual risk n.
fosil kalıntı fossil record n.
arkeolojik kalıntı archaeological remains n.
kalıntı sinyali residual signal n.
tarihi kalıntı historical ruin n.
kalıntı polarizasyon remanent polarization n.
Trade/Economic
kalıntı kalemler residual items
kalıntı değer residual value
garanti edilmemiş kalıntı değer unguaranteed residual value
garanti edilmiş kalıntı değer guaranteed residual value
Technical
kalıntı voltajı residual voltage
kalıntı hata oranı residual error rate
kalıntı mıknatıslık residual magnetism
alümina kalıntı alumina inclusion
kalıntı miktarı yöntemi potential residue method
çimentoda çözünmeyen kalıntı insoluble matter in cement
çözünmez kalıntı insoluble residue
zararlı kalıntı hazardous residue
elek üzerinde kalıntı residue on sieve
erimez kalıntı insoluble residue
alumina kalıntı alumina inclusion
metalsiz kalıntı nonmetallic inclusion
sülfür kalıntı sulphide inclusion
kalıntı gerilme residual stress
kalıntı-katışkı fragmanları stringers
kalıntı standart sapması residual standard deviation
elek üzerindeki kalıntı residue on sieve
kuru kalıntı dry residue
kalıntı denetimi residue check
jernkontoret kalıntı sınıflandırması jernkontoret inclusion classification
jernkontoret kalıntı çizelgesi jernkontoret inclusion chart
kalıntı değerlendirme inclusion rating
kalıntı cam moil
kalıntı belirleme identification of inclusions
kalıntı sayımı inclusion count
kalıntı dizisi ipliksi stringer
kalıntı biçimselliği inclusion morphology
kalıntı biçim denetimi inclusion shape control
kalıntı içeriği inclusion content
uzamış silikat kalıntı elongated silicate inclusion
uzamış sülfür kalıntı elongated sulphide inclusion
bozunabilir kalıntı deformable inclusion
camsı kalıntı glassy inclusion
elek üstü kalıntı residue on sieving
kalıntı karbon ihtiva eden temel ürünler basic products containing residual carbon
oksit kalıntı çizelgesi oxide inclusion chart
nitrür-karbür kalıntı türleri nitride-carbide inclusion types
kristalli kalıntı stone
gaz kalıntı gaseous inclusion
kalıntı tuz varlığının tayini determination of the presence of residual salts
kalıntı asit acid residue
tek bir elek üzerindeki kalıntı residue on one sieve
en yüksek kalıntı düzeyi maximum residue level
kalıntı tuzları residual salts
kalıntı izosiyanatlar residual isocyanates
Computer
kalıntı bölgesi stub zone
kalıntı gerilimi residual voltage
kalıntı sinyali residual signal
kalıntı hata oranı residual error rate
Telecom
buhar fazı eksenel kalıntı tekniği vapour phase axial deposition technique
Electric
kalıntı gerilimi residual voltage
Mechanic
kum kalıntı sand inclusion
Construction
çözülmez kalıntı insoluble residue
Automotive
kalıntı ostenit retained austenite
Marine
ağırlıklı kalıntı weighted residual
Medical
hayvansal kökenli gıdalarda veteriner ilaçları maksimum kalıntı limitleri maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
hücresel kalıntı cellular debris
kalıntı limitleri carry-over limits
Psychology
kalıntı şizofreni residual schizophrenia
kalıntı evresi residual phase
Food Engineering
teknik heksan kalıntı muhtevası residual technical hexane content
çoklu kalıntı metodu multi-residue method
Statistics
kalıntı varyansı residual variance
Physics
radyoaktif kalıntı atomic fallout
radyoaktif kalıntı fallout
radyoaktif kalıntı radioactive fallout
Chemistry
çıkarılamayan kalıntı dislodgeable residue
sülfatlanmış kalıntı sulphated residue
serbest kalıntı clorin free available residual chlorine
kalıntı vinil klorür monomer residual vinyl chloride monomer
kalıntı gerilme tayini detection of residual stress
kimyasal kalıntı chemical residue
kimyasal kalıntı caput mortuum
Tobacco
kalıntı yeşilin tahmin edilmesi estimating the residual green
kalıntı damar muhtevası residual stem content
Environment
kalıntı toprak residual soil
kalıntı güç residual strength
kalıntı nükleer radyasyon residual nuclear radiation
maksimum kalıntı seviyesi maximum residue level
Geography
kalıntı klor residual chlorine
kalıntı göl relict lake
Geology
fosil kalıntı fossil recorder
taşıl kalıntı fossil recorder
doğal kalıntı mıknatıslanması natural remanent magnetization
kalıntı mıknatıslanma remanent magnetization
eş ısıl kalıntı mıknatıslanma oluşum ve alternatif alan isothermal remanent magnetization acquisition and alternating field
Military
kalıntı radyasyon residual radioactivity