karışmak - Turco Inglés Diccionario
Historia

karışmakSignificados de "karışmak" en diccionario inglés turco : 73 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
karışmak meddle v.
General
karışmak join v.
karışmak mess v.
karışmak step in v.
karışmak kibitz v.
karışmak thrust oneself in v.
karışmak thrust one's nose in v.
karışmak take up v.
karışmak get mixed v.
karışmak poke one's nose into v.
karışmak blend v.
karışmak move v.
karışmak slip in v.
karışmak be confused v.
karışmak butt v.
karışmak intervene v.
karışmak tamper v.
karışmak concern oneself v.
karışmak have one's hand in v.
karışmak mess with v.
karışmak pick over v.
karışmak combine v.
karışmak tangle v.
karışmak welter v.
karışmak interfuse v.
karışmak meld v.
karışmak be mixed up v.
karışmak commingle v.
karışmak intermeddle v.
karışmak be mixed up in v.
karışmak jumble together v.
karışmak merge v.
karışmak mix v.
karışmak butt in v.
karışmak mix in v.
karışmak flow into v.
karışmak cognisance v.
karışmak cut in v.
karışmak be involved in v.
karışmak pick at v.
karışmak intervene in v.
karışmak butt in on v.
karışmak interfere in v.
karışmak run into v.
karışmak jumble up v.
karışmak concern v.
karışmak take v.
karışmak strike in v.
karışmak thrust one's nose into v.
karışmak interlace v.
karışmak jumble v.
karışmak put one's nose into v.
karışmak cut into v.
karışmak thicken v.
karışmak cognizance v.
karışmak join in v.
karışmak become complicated v.
karışmak amalgamate v.
karışmak wander off v.
karışmak barge v.
karışmak embroil v.
karışmak interfere v.
karışmak mingle v.
karışmak mix up with v.
Phrasals
karışmak interfere with
Colloquial
karışmak go haywire
Idioms
karışmak poke one's nose into
karışmak stick one's nose into
karışmak push one's nose into
Technical
karışmak interfere
karışmak mingle
karışmak barge in
Archaic
karışmak commix v.

Significados de "karışmak" con otros términos en diccionario inglés turco: 204 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
söze karışmak interrupt v.
General
aklı karışmak be confused v.
lafa karışmak chip in v.
söze karışmak chime in v.
maziye karışmak belong to past days v.
karışmak (birisinin işine vb) interfere v.
kayıplara karışmak vanish into thin air v.
kafası karışmak become confused v.
söze karışmak chip in v.
kafası karışmak get mixed up v.
kafası karışmak get confused v.
zihni karışmak be confused v.
söze karışmak interfere in v.
kafası karışmak get muddled v.
karışmak (birisinin işine) meddle v.
birbirine karışmak meld v.
lafa karışmak interrupt v.
kavgaya karışmak row v.
kayıplara karışmak disappear v.
söze karışmak barge in v.
kafası karışmak puzzle v.
adı karışmak be mixed up in something bad v.
kayıplara karışmak vanish v.
söze karışmak sail in v.
kafası karışmak be mixed up v.
vara yoğa karışmak poke one's nose into everything v.
işe karışmak barge in v.
karışmak (birisine) butt in v.
lafa karışmak break in v.
karışmak (kafa) whirl v.
kafası karışmak confuse v.
kayıplara karışmak dissolve into thin air v.
kafası karışmak be confused v.
zihni karışmak be mixed up v.
başkasının işine karışmak interlope v.
içine karışmak melt into v.
lafa karışmak chime in v.
söze karışmak chop in v.
ile karışmak foul v.
elinin hamuruyla erkek işine karışmak try do a man's job v.
elinin hamuruyla erkek işlerine karışmak try do a man's job v.
kayıplara karışmak vanish away v.
aynı anda söze karışmak intercede with v.
kayıplara karışmak be running free v.
kayıplara karışmak be on the lam v.
kayıplara karışmak be on the loose v.
kayıplara karışmak be at large v.
bir olaya karışmak get into v.
adı karışmak be involved v.
siyasete karışmak meddle in politics v.
saçı sakalına karışmak be shaggy v.
saçı sakalına karışmak look unkempt v.
saçı sakalına karışmak be bushy v.
saçı sakalına karışmak be ungroomed v.
karışmak istememek (bir olaya vb) not touch something with a ten-foot pole v.
boyunu aşan bir işe karışmak get out of one's depth v.
lafa karışmak interpose v.
birbirine karışmak jumble v.
kafası karışmak lose one's head v.
içine karışmak merge v.
torun torbaya karışmak have children and grandchildren v.
kalabalığa karışmak mingle with the crowd v.
halkın arasına karışmak mingle freely with the crowd v.
lafa karışmak chisel in v.
kalabalığın içine karışmak blend into the crowd v.
kalabalığın içine karışmak blend in with the crowd v.
kalabalığa karışmak blend into the crowd v.
kalabalığa karışmak blend in with the crowd v.
kalabalığa karışmak dive into the crowd v.
kalabalığın içine karışmak get into the crowd v.
kalabalığa karışmak go into the crowd v.
kalabalığın içine karışmak go into the crowd v.
kalabalığın içine karışmak dive into the crowd v.
kalabalığa karışmak get into the crowd v.
bir kavgaya karışmak get involved in a fight v.
bir bar kavgasına karışmak get involved in a bar-room brawl v.
bir kavgaya karışmak get mixed up in a fight v.
söze karışmak break into a conversation v.
kana karışmak mix with blood v.
işe karışmak involve v.
kalabalığa karışmak join the throng v.
iç işlerine karışmak interfere in the internal affairs v.
suça karışmak get involved in crime v.
suça karışmak be involved in crime v.
yolsuzluğa karışmak be involved in corruption v.
kazaya karışmak be involved in the accident v.
bir bar kavgasına karışmak get in a bar fight v.
bir kavgaya karışmak get into a fight v.
polisin işine karışmak meddle in police business v.
şike faaliyetlerine adı karışmak be involved in match-fixing activities v.
şikeye adı karışmak get involved in match-fixing activities v.
şike faaliyetlerine adı karışmak get involved in match-fixing activities v.
şikeye adı karışmak be involved in match-fixing activities v.
bir bar kavgasına karışmak be involved in a bar fight v.
bir bar kavgasına karışmak get involved in a bar fight v.
kavgaya karışmak be involved in a fight v.
kavgaya karışmak get in a fight v.
kafası karışmak buffle v.
kayıplara karışmak be still on the loose v.
kayıplara karışmak remain at large v.
kayıplara karışmak go missing v.
suya karışmak mix in water v.
evlenip çoluk çocuğa karışmak get married and have children v.
tarihe karışmak become history v.
bir olaya karışmak intervent v.
içine karışmak get mixed in v.
aklı karışmak ravel [obsolete] v.
Phrasals
lafa karışmak put in
lafa karışmak cut in
lafa karışmak break in
konuya karışmak barge in
lafa karışmak chip in
istemeyerek bir işe karışmak caught up in
bir olaya vb karışmak be in
söze karışmak put in
bir şeyin içine karışmak carry up into
birine karışmak intervene with someone
bir şeye karışmak/katılmak merge into
bir şeye karışmak/katılmak merge in
(kalabalığa/insanların arasına) karışmak mingle in (with someone)
müdahale etmek/karışmak muscle in on something
Colloquial
iskambil oyununa karışmak kibitz
lafa karışmak barge in
ödü bokuna karışmak be scared out of one's wits
çoluk çocuğa karışmak get married and have children
Idioms
tarihe karışmak be a thing of the past
tarihe karışmak be as dead as a dodo
tarihe karışmak vanish
ödü bokuna karışmak shiver in one's shoes
hayaletlere karışmak give up the ghost
vara yoğa karışmak poke one's nose into
lafa karışmak intrude into
lafa karışmak meddle with
lafa karışmak poke into
lafa karışmak poke one's nose into
lafa karışmak horn in
lafa karışmak sail in
lafa karışmak sail into
söze karışmak sail in
söze karışmak sail into
üzerine düşmeyen işe karışmak interfere in
ödü bokuna karışmak be in fear and trembling
söze karışmak cut in
kavgaya karışmak engage with
lafa karışmak chip in with
konuya karışmak barge into
kayıplara karışmak disappear into the blue
kayıplara karışmak vanish into the blue
ödü bokuna karışmak have one's heart in one's boots
kayıplara karışmak go off into the blue
kafası karışmak lose one's bearings
kafası karışmak have one's lines crossed
kafası karışmak get one's lines crossed
kafası karışmak have one's wires crossed
kafası karışmak get one's wires crossed
çoluğa çocuğa karışmak get married and have children
her söze karışmak put your two cents worth in
her lafa karışmak put your two cents worth in
geceye karışmak do a moonlight flit
ödeme yapmadan kayıplara karışmak do a moonlight flit
(yasa dışı bir şeye) karışmak be/get mixed up in
tarihe karışmak go the way of the dodo
tarihe karışmak go the way of the horse and buggy
ödü bokuna karışmak throw one's hands up in horror
ödü bokuna karışmak be shitting bricks
bir şeye karışmak step into something
kırklara karışmak disappear off the face of the earth
kayıplara karışmak vanish off the face of the earth
kayıplara karışmak fall off the face of the earth
kırklara karışmak vanish off the face of the earth
kayıplara karışmak disappear off the face of the earth
kırklara karışmak fall off the face of the earth
kafası tamamen karışmak be all over the shop
kafası tamamen karışmak be all over the lot
kayıplara karışmak disappear into thin air
kafası karışmak be all at sea
kafası karışmak be at sea
ödü bokuna karışmak frightened to death
ödü bokuna karışmak be scared to death
ödü bokuna karışmak be scared shit
ödü bokuna karışmak be scared shitless
kayıplara karışmak disappear off the face of the earth (us/brit)
kayıplara karışmak fall off the face of the earth (us)
kayıplara karışmak vanish off the face of the earth (us/brit)
kavgaya katılmak/karışmak jump into the fray
kavgaya katılmak/karışmak enter the fray
kavgaya katılmak/karışmak join the fray
kayıplara karışmak be in full flight
insan içine karışmak get in the swing of things
her şeye karışmak be busybody
her şeye karışmak be nosey-parker
her şeye karışmak be nosy-parker
hatlar karışmak (iki kişinin konuşurken birbirlerini anlamaması) get one's lines/wires crossed
bir itiş kakışa (kavgaya) karışmak get into a shoving match
bir şeye karışmak/bulaşmak become involved with something
birbirine karışmak coalesce into one
yasa dışı işlere karışmak be/get mixed up in
kafası karışmak come unglued
Slang
ödü bokuna karışmak shit a brick
Politics
siyasete karışmak meddle in politics
Technical
birbirine karışmak intermingle
yavaş yavaş birbirine karışmak intergrade
içine karışmak merge
Archaic
aklı karışmak ravel v.