karşılaşmak - Turco Inglés Diccionario
Historia

karşılaşmakSignificados de "karşılaşmak" en diccionario inglés turco : 48 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
karşılaşmak meet v.
karşılaşmak encounter v.
karşılaşmak come across v.
General
karşılaşmak run into v.
karşılaşmak come on v.
karşılaşmak come up v.
karşılaşmak run up against somebody v.
karşılaşmak drop across v.
karşılaşmak come up again v.
karşılaşmak cross v.
karşılaşmak come upon v.
karşılaşmak run across v.
karşılaşmak experience v.
karşılaşmak meet with v.
karşılaşmak cross each other v.
karşılaşmak come v.
karşılaşmak confront v.
karşılaşmak come across v.
karşılaşmak greet v.
karşılaşmak fall with v.
karşılaşmak come by v.
karşılaşmak meet by chance v.
karşılaşmak happen upon v.
karşılaşmak bump into v.
karşılaşmak attain v.
karşılaşmak chance upon v.
karşılaşmak discover v.
karşılaşmak find accidently v.
karşılaşmak strike v.
karşılaşmak find by chance v.
karşılaşmak chance on v.
karşılaşmak get v.
Phrasals
karşılaşmak knock up v.
karşılaşmak come in v.
karşılaşmak come on v.
karşılaşmak happen upon v.
karşılaşmak fall upon v.
karşılaşmak come upon v.
karşılaşmak light upon v.
karşılaşmak come across with v.
karşılaşmak come across v.
karşılaşmak confront with v.
karşılaşmak face off v.
karşılaşmak fall on v.
karşılaşmak fall upon v.
karşılaşmak run into v.
Idioms
karşılaşmak happen upon v.
karşılaşmak happen on v.

Significados de "karşılaşmak" con otros términos en diccionario inglés turco: 195 resultado(s)

Turco Inglés
General
karşılaşmak (biriyle/bir takımla) take on v.
ile karşılaşmak rub elbows with v.
zorluklarla karşılaşmak meet with difficulties v.
güçlüklerle karşılaşmak meet with difficulties v.
ile karşılaşmak come up against v.
tesadüfen karşılaşmak run across v.
ile karşılaşmak (kötü bir durum) meet with v.
tesadüfen karşılaşmak chance on v.
zorlukla karşılaşmak have difficulty v.
spor karşılaşmak meet v.
birisiyle karşılaşmak come upon somebody v.
ile karşılaşmak run against v.
ile karşılaşmak meet v.
bir aksilikle karşılaşmak encounter a hitch v.
problemle karşılaşmak encounter a problem v.
çok sayıda engelle karşılaşmak jump through hoops v.
ile karşılaşmak come across v.
karşılaşmak (bir takımla) take on v.
bir problemle karşılaşmak face a problem v.
bir problemle karşılaşmak confront a problem v.
güçlükle karşılaşmak encounter a difficulty v.
problemle karşılaşmak face a problem v.
zorluklarla karşılaşmak experience the difficulties v.
zorluklarla karşılaşmak face the difficulties v.
sorunla karşılaşmak be confronted with a problem v.
problemle karşılaşmak be confronted with a problem v.
güçlükle karşılaşmak face a difficulty v.
bir problemle karşılaşmak be faced with a problem v.
problemle karşılaşmak be faced with a problem v.
bir problemle karşılaşmak be dogged by a problem v.
bir sorunla karşılaşmak face a problem v.
sorunla karşılaşmak be beset with a problem v.
güçlüklerle karşılaşmak face the difficulties v.
bir sorunla karşılaşmak confront a problem v.
sorunla karşılaşmak be faced with a problem v.
problemle karşılaşmak be dogged by a problem v.
problemle karşılaşmak be beset with a problem v.
bir sorunla karşılaşmak be faced with a problem v.
sorunla karşılaşmak be dogged by a problem v.
bir sorunla karşılaşmak be confronted with a problem v.
sorunla karşılaşmak face a problem v.
güçlükle karşılaşmak experience a difficulty v.
sorunla karşılaşmak confront a problem v.
bir problemle karşılaşmak encounter a problem v.
güçlüklerle karşılaşmak experience the difficulties v.
güçlükle karşılaşmak get into a difficulty v.
bir problemle karşılaşmak be confronted with a problem v.
güçlükle karşılaşmak have a difficulty v.
problem ile karşılaşmak be beset with a problem v.
bir sorunla karşılaşmak be dogged by a problem v.
sorunla karşılaşmak encounter a problem v.
güçlüklerle karşılaşmak encounter the difficulties v.
bir problemle karşılaşmak be beset with a problem v.
bir sorunla karşılaşmak encounter a problem v.
problemle karşılaşmak confront a problem v.
güçlüklerle karşılaşmak get into the difficulties v.
bir sorunla karşılaşmak be beset with a problem v.
zorluklarla karşılaşmak get into the difficulties v.
güçlükle karşılaşmak run into a difficulty v.
bir problemle karşılaşmak run into a problem v.
bir sorunla karşılaşmak run into a problem v.
sorunla karşılaşmak run into a problem v.
problemle karşılaşmak run into a problem v.
zorlukla karşılaşmak run into a difficulty v.
tesadüfen karşılaşmak fall in with v.
izolasyonla karşılaşmak experience isolation v.
ile karşılaşmak encounter with v.
hatayla karşılaşmak encounter a fault v.
hatayla karşılaşmak encounter an error v.
direnişle karşılaşmak meet with resistance v.
direnişle karşılaşmak encounter resistance v.
tesadüfen karşılaşmak chance upon v.
problemlerle karşılaşmak be faced with problems v.
sorunlarla karşılaşmak be faced with problems v.
sorunlarla karşılaşmak be dogged by problems v.
problemlerle karşılaşmak be fraught with problems v.
sorunlarla karşılaşmak be confronted with problems v.
sorunlarla karşılaşmak be fraught with problems v.
problemlerle karşılaşmak confront problems v.
problemlerle karşılaşmak be dogged by problems v.
problemlerle karşılaşmak be confronted with problems v.
sorunlarla karşılaşmak confront problems v.
sorunlarla karşılaşmak be beset with problems v.
problemlerle karşılaşmak be beset with problems v.
problemlerle karşılaşmak encounter problems v.
problemlerle karşılaşmak run into problems v.
sorunlarla karşılaşmak encounter problems v.
problemlerle karşılaşmak run into troubles v.
sorunlarla karşılaşmak face problems v.
problemlerle karşılaşmak face problems v.
sorunlarla karşılaşmak run into troubles v.
sorunlarla karşılaşmak run into problems v.
zorlukla karşılaşmak get into difficulty v.
ile karşılaşmak run across v.
zorluklarla karşılaşmak get in difficulties v.
aynı problemle karşılaşmak encounter the same problem v.
aynı problemle karşılaşmak face the same problem v.
aynı problem ile karşılaşmak face the same problem v.
aynı durum ile karşılaşmak face with the same situation v.
aynı problem ile karşılaşmak encounter the same problem v.
bir takımla karşılaşmak face a team v.
zorlukla karşılaşmak meet with difficulties v.
engelle karşılaşmak meet with an obstacle v.
tepkiyle karşılaşmak meet with reaction v.
tehlikesiyle karşılaşmak face the risk of v.
bir sorunla karşılaşmak confront with a problem v.
bazı aksaklıklarla karşılaşmak run into some setbacks v.
bir sorun ile karşılaşmak hit a problem v.
bir sorun ile karşılaşmak run into a problem v.
bir sorun ile karşılaşmak encounter a problem v.
bir sorun ile karşılaşmak face a problem v.
bir sorunla karşılaşmak face a trouble v.
yeniden karşılaşmak re-encounter v.
tekrar karşılaşmak remeet v.
kıtlıkla karşılaşmak face famine v.
Phrasals
(bir yarışmada) karşılaşmak take on v.
(biriyle/bir takımla) karşılaşmak take on v.
hasbelkader karşılaşmak fall among v.
beklenmedik bir şekilde karşılaşmak fall among v.
(yarışmada) biriyle eşleşmek/karşılaşmak go up v.
yürürken/koşarken (biriyle/bir şeyle) karşılaşmak run by v.
biriyle karşılaşmak meet up with someone v.
tesadüfen karşılaşmak run into v.
tesadüfen karşılaşmak meet up v.
(yolda/rastlantı eseri) birbirlerine rastlamak/karşılaşmak bump into each other v.
(biriyle/bir şeyle) tesadüfen karşılaşmak fall in with (someone or something) v.
(bir şeyle) karşılaşmak fall on (someone or something) v.
ile karşılaşmak fall on v.
(kötü bir durumla) karşılaşmak fall on v.
ile karşılaşmak fall upon v.
(kötü bir durumla) karşılaşmak fall upon v.
biriyle karşılaşmak bump into someone v.
(bir şeyle) karşılaşmak fall upon (something) v.
tesadüfen karşılaşmak bang into v.
aniden karşılaşmak bang into v.
şans eseri (biriyle) karşılaşmak stumble into (someone) v.
(bir şeyle) tesadüfen karşılaşmak tumble on (something) v.
(biriyle) karşılaşmak run into (someone) v.
karşılaşmak (müsabaka) square up against (someone) v.
tesadüfen karşılaşmak meet up with v.
Colloquial
güçlüklerle karşılaşmak be up against it v.
rastlantı sonucu karşılaşmak bump into v.
Idioms
tehlikeli bir durumla karşılaşmak bite the biscuit v.
boy ölçüşemeyeceği biriyle veya bir şeyle karşılaşmak catch a tartar v.
bir engelle karşılaşmak run into a stone wall v.
daha önce hiç karşılaşılmayan bir durumla karşılaşmak be in uncharted waters v.
daha en başta bir sorunla karşılaşmak fall at the first hurdle v.
ölüm tehlikesiyle karşılaşmak take one's life in one's hands v.
sorunla karşılaşmak run into rough weather v.
şansla karşılaşmak happen along v.
sorunla karşılaşmak hit rough weather v.
şans eseri karşılaşmak happen along v.
ufak bir aksaklıkla karşılaşmak suffer a setback v.
zorluklarla karşılaşmak fail on evil days v.
zor ya da anlaşılmaz bir işle karşılaşmak go out of one's depth v.
(bir şeyin) yeni bir yüzüyle karşılaşmak plumb new depths (of something) v.
en parlak/başarılı döneminde bir engelle karşılaşmak cut (one) down in (one's) prime v.
(bir şey)hakkında bir ipucuyla karşılaşmak get a whiff of (something) v.
(bir şey) hakkında bir bulguyla karşılaşmak get a whiff of (something) v.
umduğundan fazlasıyla karşılaşmak get more than (one) bargained for v.
tahmininden fazlasıyla karşılaşmak get more than (one) bargained for v.
ummadığı bir durumla/sonuçla karşılaşmak get more than (one) bargained for v.
hesaba katılmayan şeylerle/durumlarla karşılaşmak get more than (one) bargained for v.
beklemediği bir sonuçla karşılaşmak get more than (one) bargained for v.
son anda/dakikada bir sorunla karşılaşmak fall at the final hurdle v.
son anda/dakikada bir sorunla karşılaşmak fall at the last hurdle v.
(biriyle) teke tek karşılaşmak go one-on-one with (someone) v.
(biriyle) bire bir karşılaşmak go one-on-one with (someone) v.
bin bir güçlükle karşılaşmak go through hell and high water [uk] v.
türlü badirelerle karşılaşmak go through hell and high water [uk] v.
çetin bir zorlukla/engelle karşılaşmak hit a stone wall v.
aşılamaz bir güçlükle/engelle karşılaşmak hit a stone wall v.
sarsılmaz bir güçlükle/engelle karşılaşmak hit a stone wall v.
kendi dengi biriyle karşılaşmak meet your match (in somebody) v.
kendiyle eşit seviyede biriyle karşılaşmak meet your match (in somebody) v.
kendisi kadar/kendisinden daha iyi biriyle karşılaşmak meet your match (in somebody) v.
kendi dengi biriyle karşılaşmak findyour match (in somebody) v.
kendiyle eşit seviyede biriyle karşılaşmak findyour match (in somebody) v.
kendisi kadar/kendisinden daha iyi biriyle karşılaşmak findyour match (in somebody) v.
daha önce hiç karşılaşılmayan bir durumla karşılaşmak be in murky waters v.
daha önce hiç karşılaşılmayan bir durumla karşılaşmak get into murky waters v.
daha önce hiç karşılaşılmayan bir durumla karşılaşmak get into uncharted waters v.
daha önce hiç karşılaşılmayan bir durumla karşılaşmak be in uncharted waters v.
ciddi engellerle karşılaşmak take a punishing v.
biriyle ilk kez karşılaşmak make somebody’s acquaintance v.
biriyle ilk kez karşılaşmak make the acquaintance of somebody v.
kırkta yılda bir karşılaşmak/denk gelmek be like ships in the night v.
kırkta yılda bir karşılaşmak/denk gelmek be like ships that pass in the night v.
kırkta yılda bir karşılaşmak/denk gelmek be ships that pass in the night v.
kısa süreliğine karşılaşmak be (like) ships that pass in the night v.
şans eseri hayatında bir kez ve kısa süreliğine karşılaşmak be (like) ships that pass in the night v.
Trade/Economic
uğramak, karşılaşmak veya maruz kalmak suffer, incur or sustain v.
Sport
finalde karşılaşmak compete in final v.
finalde karşılaşmak play in final v.
finalde karşılaşmak meet somebody in final v.