karakteristik/özellik büyüklüğünden bağımsız (tolerans) - Turco Inglés Diccionario