periyodik s - Turco Inglés Diccionario
Historia

periyodik sSignificados de "periyodik s" en diccionario inglés turco : 8 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
periyodik periodical adj.
periyodik periodic adj.
General
periyodik cyclical adj.
periyodik cyclic adj.
Technical
periyodik cyclic
periyodik periodical
periyodik periodic
Construction
periyodik cyclic

Significados de "periyodik s" con otros términos en diccionario inglés turco: 136 resultado(s)

Turco Inglés
General
periyodik bakım periodic maintenance n.
periyodik işletme cycling n.
periyodik işletme süresi cycling life n.
periyodik olarak tekrarlanma periodicity n.
periyodik olay periodic event n.
periyodik stok kontrol periodical stock control n.
periyodik tablo periodic table n.
hemen hemen periyodik almost periodical adj.
periyodik olmayan noncyclical adj.
periyodik biçimde cyclicly adv.
periyodik olarak cyclically adv.
Trade/Economic
bir şirket veya sanayide yapılan hizmetlere karşılık verilen ücret veya tazminat cetvellerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi wage-survey
karşı tarafla periyodik ödemeler akışının takas edildiği kontrat swap
periyodik bildirim şartları periodic reporting requirements
periyodik değişme periodic variation
periyodik denetim periodic audit
periyodik denetim repeating audit
periyodik denetleme periodic audit
periyodik eğilim cyclical trend
periyodik envanter metodu periodical inventory method
periyodik envanter yöntemi periodic inventory method
periyodik envanter yöntemi periodical inventory method
periyodik gelir periodic income
periyodik hareket cyclical movement
periyodik ilerleme rolling
periyodik kalibrasyon periodic calibration
periyodik kasa özeti cash statement
periyodik maliyet periodic cost
periyodik maliyetler periodic costs
periyodik masraflar periodic charges
periyodik ödeme periodic payment
periyodik rapor periodic report
periyodik stok kontrol yöntemi periodic stock review method
periyodik teftiş periodic audit
periyodik yayın organı house organ
periyodik yeniden sipariş sistemi periodic reordering systems
zorunlu periyodik doğrulama mandatory periodic verification
Law
periyodik değişme periodic variation
Politics
periyodik kayıt periodic registration
periyodik kontrol periodic review
periyodik yayınlar periodical publications
Technical
bölgesel birinci mertebe periyodik otoregresif model regional first order periodic autoregressive model
elementlerin periyodik sistemi periodic system of elements
eşdeğer periyodik hat equivalent periodic line
karmaşık periyodik dalga complex periodic weve
karmaşık periyodik dalga complex periodic wave
periyodik asit periodic acid
periyodik bakım periodic maintenance
periyodik bakım operating maintenance
periyodik bakım periodic inspection
periyodik bakım periodic maintenance inspection
periyodik bakım routine inspection
periyodik bakım periodic servicing
periyodik bakım routine maintenance
periyodik büyüklük periodic quantity
periyodik cetvel periodic table
periyodik dalga periodical wave
periyodik denetim periodic inspection
periyodik deney cyclic testing
periyodik doğrulama periodic verification
periyodik inceleme periodic inspection
periyodik işletme cycling
periyodik işletme süresi cycling life
periyodik kontrol periodical check
periyodik kontrol cycle checkout
periyodik kontrol ve bakım periodical control and maintenance
periyodik muayene periodic inspection
periyodik muayene ve bakım periodic inspection and maintenance
periyodik muayene ve deneyler periodic inspection and testing
periyodik nicelik periodic quantity
periyodik olarak periodically
periyodik olmayan aperiodic
periyodik otomatik yenileme periodic automatic replenishment
periyodik otomatik yenileme seviyesi periodic automatic replenishment level (par level)
periyodik sapma periodic deviation
periyodik sönüm periodic damping
periyodik süre periodic time
periyodik ve ilgili olayların büyüklük ve birimleri quantities and units of periodic and related phenomena
periyodik yük altında under cyclic loading
periyodik yüklemeli bükme deneyi bending test with cyclic loading
periyodik-bildirim zamanlayıcısı periodic-announcement timer
uzun periyodik araştırma longitudinal research
yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrol ve bakımı periodic control and maintenance of fire extinguisher tubes
yarı periyodik quasi-periodic
Informatics
periyodik çalışma periodic duty
periyodik kesir periodic fraction
Telecom
periyodik artıklık denetimi cylic redundancy check
periyodik atlama cyclic hopping
periyodik olarak yüklü dalga kılavuzu periodically loaded waveguide
periyodik olmayan anten aperiodic antenna
periyodik yayınlar periodicals
Electric
eşdeğer periyodik hat equivalent periodic line
karmaşık periyodik dalga complex periodic wave
periyodik sapma periodic deviation
periyodik sönüm periodic damping
Traffic
periyodik muayene periodical inspection
Aeronautic
periyodik muayene cyclical inspection
Marine
periyodik akıntı periodic current
periyodik survey periodical survey
Medical
ailesel hipokalemik periyodik paralizi familial hypokalemic periodic paralysis
ailesel periyodik paralizi hereditary periodic paralysis
hipokalemik periyodik paralizi hypokalemic periodic paralysis
kriyopirin ilişkili periyodik sendrom cryopyrin-associated periodic syndrome
periyodik asit-schiff boyaması pas (periodic acid-schiff stain)
periyodik ateş sendromları periodic fever syndromes
periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (pfapa) sendromu periodic fever aphthous pharyngitis and cervical adenopathy (pfapa)
periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit (pfapa) sendromu periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis
periyodik dilatasyon indeksi periodic dilation index
periyodik güvenlik güncelleme raporu periodic safety update report (psur)
periyodik izlem periodic follow-up visit
periyodik sağlık muayenesi periodical health examination
tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis
tirotoksik periyodik paralizi thyrotoxic periodic paralysis
Psychology
ailevi periyodik felç familial periodic paralysis
periyodik ekstremite hareket bozukluğu periodic limb movement disorder
Pathology
periyodik paralizi periodic paralysis
Food Engineering
periyodik tablo periodic table
Math
ikikatlı periyodik fonksiyon double periodic function
periyodik eğri periodic curve
periyodik fonksiyon periodic function
periyodik kesir periodic decimal
periyodik matris periodic matrix
periyodik sınır koşulları periodic boundary conditions
Statistics
periyodik olmayan durum aperiodic state
periyodik süreç periodic process
Physics
periyodik dalga periodic waxe
periyodik hareket periodic motion
periyodik kanun periodic law
Chemistry
periyodik cetvel periodic table
periyodik sistem periodic system
Environment
nükleer reaktörün koruma sisteminin periyodik deneyleri ve izlenmesi periodic tests and monitoring of the protection system of a nuclear reactor
Military
periyodik istihbarat özeti periodic intelligence summary
periyodik madde cyclic item
periyodik meteoroloji raporu airways sequence report
periyodik sayım cycle inventory
periyodik stok kontrolü cycle inventory