süt şekerini karbonik ve laktik aside parçalayan, süt suyunu ekşiten ve kazeini çöktüren bir maya bakterisi - Turco Inglés Diccionario