sağlamak - Turco Inglés Diccionario
Historia

sağlamakSignificados de "sağlamak" en diccionario inglés turco : 69 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
sağlamak ensure v.
sağlamak procure v.
sağlamak provide v.
sağlamak supply v.
General
sağlamak lay in v.
sağlamak come in v.
sağlamak fix up v.
sağlamak derive v.
sağlamak arm v.
sağlamak secure v.
sağlamak insure v.
sağlamak extract v.
sağlamak employ v.
sağlamak cater v.
sağlamak stand by v.
sağlamak satisfy v.
sağlamak fend for v.
sağlamak make available to v.
sağlamak get v.
sağlamak endow with v.
sağlamak cater for v.
sağlamak get out of v.
sağlamak implement v.
sağlamak provide for v.
sağlamak send v.
sağlamak carry v.
sağlamak provide with v.
sağlamak yield v.
sağlamak purvey v.
sağlamak enable to v.
sağlamak lay on v.
sağlamak enable to be v.
sağlamak make v.
sağlamak find v.
sağlamak offer v.
sağlamak suck v.
sağlamak fix v.
sağlamak derive from v.
sağlamak elicit v.
sağlamak supply with v.
sağlamak obtain v.
sağlamak provide v.
sağlamak supply v.
sağlamak enable v.
sağlamak accommodate somebody with v.
sağlamak deliver v.
sağlamak extend v.
sağlamak gain v.
sağlamak furnish v.
sağlamak administer v.
sağlamak afford v.
sağlamak render v.
sağlamak accommodate someone with v.
sağlamak make sure v.
sağlamak adhibit v.
Phrasals
sağlamak make available
sağlamak free up
Trade/Economic
sağlamak assure
sağlamak procure
Technical
sağlamak keep
sağlamak furnish
sağlamak maintain
sağlamak generate
sağlamak accommodate
sağlamak obtain
sağlamak provide
sağlamak assure
sağlamak supply
Math
sağlamak prove

Significados de "sağlamak" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
kazanç sağlamak yield v.
olanak sağlamak enable v.
General
birinin hayata atılmasını sağlamak give someone a start in life v.
büyük avantaj sağlamak have the upper hand v.
uyum sağlamak acclimatize v.
her yerde bir nutuk çekerek dolaşmak (oy toplamak/destek sağlamak için) stump v.
fayda sağlamak court v.
uyum sağlamak fall with v.
güven sağlamak bring into safety v.
üstünlük sağlamak outmaneuver v.
yarar sağlamak gain advantage from v.
uyum sağlamak coordinate v.
istikrar sağlamak provide consistency v.
yarar sağlamak provide benefit v.
uyum sağlamak orient oneself v.
bakımını sağlamak service v.
uyum sağlamak be attuned to v.
uyum sağlamak slot into v.
getiri sağlamak return v.
yiyecek ve içecek sağlamak cater v.
dolaylı yoldan sağlamak wangle v.
üstünlük sağlamak outclass v.
para sağlamak finance v.
daha az korkmasını sağlamak make someone less fearful v.
uyum sağlamak orientate oneself v.
çoğunluğu sağlamak constitute a majority v.
güç sağlamak power v.
kadınlara oy hakkı sağlamak suffragette v.
erişim sağlamak gain access v.
üstünlük sağlamak outflank v.
yeni konut sağlamak rehouse v.
uyum sağlamak suit v.
istikrar sağlamak ballast v.
yatacak yer sağlamak bed v.
uyum sağlamak blend v.
delik açmak (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlamak için) vent v.
geri dönüşümünü sağlamak recycle v.
eşitlik sağlamak equalize v.
üstünlük sağlamak overtop v.
disiplin sağlamak discipline v.
uyum sağlamak harmonize v.
karar vermesini sağlamak decide v.
çoğunluğu sağlamak constitute a quorum v.
güven sağlamak brought into safety v.
disiplini sağlamak prog v.
avantaj sağlamak have the advantage v.
uyum sağlamak settle v.
gelir sağlamak fetch v.
dikkat çekmesini sağlamak make a lion of v.
yiyecek veya gerekli şeyleri sağlamak provision v.
uyum sağlamak accord with v.
denge sağlamak poise v.
denge sağlamak ballast v.
anlaşma sağlamak do a deal v.
uyum sağlamak assort with v.
ile arasında uyum sağlamak accommodate to v.
sağlamak (kar) return v.
kar sağlamak return profit v.
sermaye sağlamak capitalize v.
birinin bir işe katılmasını sağlamak bring someone in on v.
imkan sağlamak give chance v.
rahatını sağlamak snug v.
ilerlemesini sağlamak further v.
disiplini sağlamak proctor v.
üstünlük sağlamak overtower v.
üstünlük sağlamak get the whip hand of v.
çoğunluk sağlamak constitute a quorum v.
uyum sağlamak yield v.
dikkat çekmesini sağlamak throw into relief v.
çıkar sağlamak profit from v.
yarar sağlamak pay dividends v.
uyum sağlamak accommodate oneself v.
beraberliği sağlamak equalize v.
anlamasını sağlamak wake v.
denge sağlamak equilibrate v.
avantaj sağlamak (birisine karşı) have the whip hand of v.
asayişi sağlamak (karışıklıklara sahne olan bir yerde) pacify v.
parasal destek sağlamak sponsor v.
büyük avantaj sağlamak gain the upper hand v.
imkan sağlamak enable v.
katkı sağlamak contribute v.
büyük avantaj sağlamak get the upper hand v.
aralarında uygunluk sağlamak correlate v.
sübvansiyon sağlamak subsidize v.
anlaşma sağlamak make a deal v.
polislerle güvenliği sağlamak police v.
para sağlamak (bir iş/kimse için) fund v.
önüne bir şey koyarak gözükmemesini sağlamak screen off v.
ahenk sağlamak bring into consonance v.
anlamasını sağlamak make understand v.
yedek at sağlamak remount v.
artış sağlamak increase v.
konfor sağlamak comfort v.
anlaşma sağlamak have an agreement v.
uyum sağlamak shake down v.
yardımını sağlamak enlist v.
güvenliği sağlamak pacify v.
birinin bir iş yapmaya başlamasını sağlamak set someone up in v.
dolaşımını sağlamak (havanın/sıvının) circulate v.
siyasetle ilgilenmemesini sağlamak depoliticize v.
avantaj sağlamak (birisine karşı) get the whip hand of v.
mali destek sağlamak subsidize v.
eleman sağlamak staff v.
akımını sağlamak (havanın/sıvının) circulate v.
geçimini sağlamak provide for v.
yiyecek sağlamak victual v.
yakıt sağlamak fuel v.
düzeni yeniden sağlamak restore the order v.
üstün başarı sağlamak make a hit v.
yarar sağlamak benefit v.
üstünlük sağlamak outmanoeuvre v.
uyum sağlamak accord v.
uyum sağlamak comply with v.
iletişim sağlamak connect v.
(destek) sağlamak enlist v.
görmesini sağlamak disabuse v.
destek sağlamak sponsor v.
personel sağlamak staff v.
çıkar sağlamak gain advantage v.
birini ikna ederek desteğini sağlamak win someone round v.
savaş malzemesi sağlamak munition v.
çıkar sağlamak suck advantage out of v.
farklı olmasını sağlamak characterize v.
uyum sağlamak attune v.
rahatlık sağlamak comforting v.
kanun ve düzeni sağlamak maintain law and order v.
imkan sağlamak provide an opportunity v.
uyum sağlamak correspond v.
düzeni sağlamak maintain order v.
enerji sağlamak energise v.
çıkar sağlamak capitalize v.
dikkat çekmesini sağlamak relieve v.
ev sağlamak house v.
avantaj sağlamak provide an advantage v.
devamlılığı sağlamak maintain v.
erzak sağlamak victual v.
birine kefalet ederek tahliyesini sağlamak bail someone out v.
uyum sağlamak harmonise with v.
çıkar sağlamak take advantage of v.
yeniden sağlamak reinstate v.
üstünlük sağlamak have the whip hand of v.
uymasını sağlamak fit v.
para sağlamak sustain v.
yanmasını sağlamak fuel v.
para sağlamak support v.
birini ikna ederek desteğini sağlamak win someone over v.
uyum sağlamak transduce v.
çoğunluk sağlamak constitute a majority v.
yiyecek sağlamak board v.
iletişim sağlamak reach v.
karar vermesini sağlamak cause to decide v.
meyve vermesini sağlamak fructify v.
yarar sağlamak utilize v.
güvenliği sağlamak police v.
yaşamasını sağlamak sustain v.
uyum sağlamak make correspond v.
kazanç sağlamak gain ground v.
uyum sağlamak accommodate v.
kalacak yer sağlamak accommodate v.
uyum sağlamak accommodate oneself to v.
anlaşma sağlamak come to an agreement v.
ahenk sağlamak brought into consonance v.
sağlamak (para/yiyecek) put up v.
(para) sağlamak put up v.
anlaşılmasını sağlamak put across v.
giysi sağlamak clothe v.
tekrar sağlamak redeal v.
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularize v.
tutulmasını sağlamak popularize v.
rant sağlamak get unearned income v.
gelmesini sağlamak call up v.
konuşarak rahatlamasını sağlamak bring out v.
bağlantı sağlamak get through v.
uyum sağlamak suit up v.
yiyecek içecek sağlamak cater v.
para sağlamak pump money into v.
ortaya çıkmasını sağlamak expose v.
ortaya çıkmasını sağlamak reveal v.
ortaya çıkmasını sağlamak bring to light v.
yardım sağlamak provide assistance v.
yardım sağlamak supply aid v.
üstünlük sağlamak get the whip hand of somebody v.
zemin sağlamak provide a basis for v.
ortaya çıkmasını sağlamak uncover v.
farkındalık sağlamak raise awareness v.
tam müşteri memnuniyeti sağlamak ensure complete customer satisfaction v.
tam müşteri memnuniyeti sağlamak ensure absolute customer satisfaction v.
kişisel çıkar sağlamak derive personal benefits v.
kendisi için şahsi çıkar sağlamak obtain personal gain v.
başkaları için şahsi çıkar sağlamak provide personal gain v.
yüksek performans sağlamak deliver great performance v.
biri ile sıcak temas sağlamak establish close contact with someone v.
sıcak temas sağlamak establish close contact v.
tutarlı sonuç sağlamak provide consistent result v.
istikrarlı sonuç sağlamak provide consistent result v.
katılım sağlamak provide participants v.
katılım sağlamak ensure participation v.
katılım sağlamak ensure turnout v.
mutabakat sağlamak reach an agreement v.
mutabakat sağlamak come to an agreement v.
mutabakat sağlamak reach a mutual understanding v.
mutabakat sağlamak come to a mutual agreement v.
anlaşma sağlamak agree v.
telefon bağlantısı sağlamak get through v.
anlaşma sağlamak get through to someone v.
fikrin anlaşılmasını sağlamak put across v.
dengeyi sağlamak stabilize v.
dayanışma sağlamak provide solidarity v.
deneyim sağlamak gather experience v.
desteğini sağlamak provide one's support v.
desteğini sağlamak provide support v.
değer sağlamak provide value v.
çalışmasını sağlamak make someone work v.
dengeyi sağlamak bring into balance v.
devamını sağlamak provide continuance v.
çalışmasını sağlamak make something run v.
dengeyi sağlamak balance v.
devamlılığı sağlamak provide continuance v.
deneyim sağlamak gain experience v.
çalışmasını sağlamak make something work v.
bütünlük sağlamak provide integrity v.
bütünlük sağlamak provide unity v.
geçimini sağlamak earn one's keep v.
elektrik sağlamak electrize v.
avantaj sağlamak gain advantage v.
elektrik sağlamak electrise v.
avantaj sağlamak provide advantage v.
avantaj sağlamak have the edge on v.
avantaj sağlamak get the edge on v.
düzenini sağlamak make systematic v.
düzen sağlamak restore v.
düzenini sağlamak organize v.
düzen sağlamak systematize v.
düzen sağlamak order v.
düzenini sağlamak order v.
düzenini sağlamak systematize v.
düzen sağlamak make systematic v.
düzen sağlamak organize v.
düzenini sağlamak restore v.
havadan kazanç sağlamak gain unearned income v.
fayda sağlamak gain favor v.
olanak sağlamak give somebody an opportunity v.
kontrol sağlamak gain control v.
olanak sağlamak give somebody a chance v.
kontrol sağlamak assume control v.
çoğunluğu sağlamak have the majority v.
kontrol sağlamak establish control v.
sürekliliğini sağlamak maintain one's continuity v.
sürekliliğini sağlamak ensure one's continuity v.
su sağlamak supply water v.
sürekliliğini sağlamak provide (somebody/something) with continuity v.
olanak sağlamak provide somebody with an opportunity v.
olanak sağlamak offer somebody with an opportunity v.
tasarruf sağlamak achieve saving v.
tasarruf sağlamak make saving v.
azalma sağlamak decrease v.
olanak sağlamak give chance v.
olanak sağlamak open up an opportunity v.
olanak sağlamak provide someone with opportunity v.
olanak sağlamak offer someone opportunity v.
olanak sağlamak give someone opportunity v.
basınç sağlamak cause pressure v.
güvenliğini sağlamak provide security v.
güvenliğini sağlamak secure v.
koordinasyon sağlamak ensure coordination v.
koordinasyon sağlamak facilitate coordination v.
basınç sağlamak put pressure v.
bütünlük sağlamak create coherence v.
basınç sağlamak apply pressure v.
güvenliğini sağlamak ensure security v.
fırsat sağlamak provide somebody with an opportunity v.
fırsat sağlamak provide an opportunity v.
fırsat sağlamak open up an opportunity v.
şartları sağlamak actualize the conditions v.
şartları sağlamak satisfy the conditions v.
gerçekleşmesini sağlamak actualise v.
şartları sağlamak fulfil the conditions v.
fayda sağlamak cash on v.
hizmet sağlamak provide service v.
hizmet sağlamak provide someone with service v.
olanak sağlamak allow v.
geçim sağlamak earn one's keep v.
erişim sağlamak get access v.
başarı sağlamak achieve success v.
başarı sağlamak achieve v.
başarı sağlamak notch up success v.
başarı sağlamak succeed v.
başarı sağlamak have success v.
finansman sağlamak finance v.
finansman sağlamak get finance v.
finansman sağlamak obtain finance v.
dayanak sağlamak provide basis v.
dayanak sağlamak provide foundation v.
dayanak sağlamak form basis v.
koordinasyonu sağlamak facilitate the coordination v.
koordinasyonu sağlamak ensure the coordination v.
barış sağlamak bring about peace v.
barış sağlamak establish peace v.
olanak sağlamak facilitate v.
olanak sağlamak make possible v.
olanak sağlamak enable v.
olanak sağlamak allow of v.
olanak sağlamak provide an opportunity v.
çözüm sağlamak provide solution v.
büyük katkı sağlamak make a huge contribution v.
büyüme sağlamak achieve growth v.
büyük katkı sağlamak make a major contribution v.
büyük katkı sağlamak make a big contribution v.
büyük katkı sağlamak make a great contribution v.
devamlılık sağlamak ensure continuity v.
devamlılık sağlamak provide continuity v.
devamlılık sağlamak maintain continuity v.
tasarruf sağlamak provide savings v.
birşeyin olmasını sağlamak bring something to pass v.
müşteri memnuniyetini sağlamak meet the customer satisfaction v.
bütünlüğü sağlamak ensure the integrity v.
ekonomik kalkınma sağlamak provide economic development v.
beraberliği sağlamak square v.
uzlaşma sağlamak arrive at agreement v.
uzlaşma sağlamak come to agreement v.
uzlaşma sağlamak reach agreement v.
olarak işlemesini sağlamak enable to operate as v.
olarak işlemesini sağlamak enable to perform as v.
olarak işlemesini sağlamak enable to function as v.
sükuneti sağlamak pour oil on troubled waters v.
dikkat çekmesini sağlamak lionise v.
dikkat çekmesini sağlamak lionize v.
emniyeti sağlamak ensure safety v.
emniyeti sağlamak ensure security v.
kolaylık sağlamak enable v.
kolaylık sağlamak provide convenience v.
görülmesini sağlamak bring out v.
kazanç sağlamak cash in v.
bilgi sağlamak provide information v.
bilgi sağlamak give information v.
bilgi sağlamak supply information v.
milli güvenliği sağlamak maintain the national security v.
güç sağlamak drive v.
geçimini sağlamak live off v.
kaynak sağlamak get fund v.
kaynak sağlamak receive fund v.
kaynak sağlamak obtain fund v.
(destek/yardım vb) sağlamak enlist v.
motivasyon sağlamak provide motivation v.
emniyetini sağlamak ensure the safety of someone/something v.
motivasyon sağlamak generate motivation v.
anlaşılmasını sağlamak get across v.
para sağlamak fund v.
birbirini sırayla izlemesini sağlamak alternate v.
geçimini (-den) sağlamak live off v.
eşgüdüm sağlamak co-ordinate v.
gelişme sağlamak get on (with) v.
uyum sağlamak get into v.
(moral ya da maddi açıdan) destek sağlamak gather round v.
geçmesini sağlamak get through v.
bağlantıyı sağlamak get through (to) v.
aynı düzeye gelerek uyum sağlamak get abreast v.
kaliteyi sağlamak maintain the quality v.
-e girmesini sağlamak fit into v.
yemek sağlamak cater v.
ufki bir yüzey sağlamak level v.
bir kimsenin bir şey için hazır veya uygun olmasını sağlamak fit for v.
yatay bir yüzey sağlamak level v.
su yüzünde yüzerek bir yere gitmesini sağlamak float v.
destek sağlamak subsidize v.
nesilden nesle geçmesini sağlamak pass down v.
bakımını sağlamak keep up v.
çıkar sağlamak capitalize on v.
çıkar sağlamak cash in on v.
paylaşım sağlamak enable sharing v.
menfaat sağlamak capitalize on v.
paylaşım sağlamak make sharing v.
menfaat sağlamak cash in on v.
menfaat sağlamak take advantage of v.
teminat sağlamak provide guarantee v.
menfaat sağlamak profit from v.
teminat sağlamak provide assurance v.
menfaat sağlamak suck advantage out of v.
yarar sağlamak pay v.
-e girmesini sağlamak fit in v.
belge doğruluğunu sağlamak proofing a document v.
kar sağlamak profit v.
inanılırlık sağlamak lend credence (to) v.
yeterlilik sağlamak (oy) make a quorum v.
yapılmasını sağlamak make sure ensure v.
yapılmasını sağlamak have something done v.
işbirliği sağlamak provide cooperation v.
yapılmasını sağlamak ensure that it gets done v.
uyum sağlamak tone in v.
ilk yardım sağlamak render first aid v.
düşüncesinden caymasını sağlamak bring round v.
düşüncesinden caymasını sağlamak bring around v.
yarar sağlamak avail oneself of v.
tasarruf sağlamak save up v.
ilişki sağlamak bring into connection with v.
fayda sağlamak avail v.
rekabet üstünlüğü sağlamak provide a competitive advantage v.
maddi imkan sağlamak provide financial opportunity v.
beraberliği sağlamak equalise v.
rekabet üstünlüğü sağlamak outcompete v.
katma değer sağlamak add value v.
birine karşı avantaj sağlamak have an edge over somebody v.
katma değer sağlamak provide added value v.
birine karşı avantaj sağlamak have an advantage over somebody v.
entegrasyonlarını sağlamak integrate v.
entegrasyonlarını sağlamak provide the integration of v.
küreselleşmenin insancıl bir mecraya girmesini sağlamak ensure that globalization takes a humane course v.
hal almasını sağlamak cause something to be v.
küreselleşmenin insancıl bir seyir izlemesini sağlamak ensure that globalization takes a humane course v.
hal almasını sağlamak lead something to be v.
entegrasyonunu sağlamak provide the integration of v.
hal almasını sağlamak enable something to be v.
entegrasyonunu sağlamak integrate v.
bir dakika durup düşünmesini sağlamak give someone pause v.
çıkar sağlamak afford advantage v.
kazanç sağlamak derive a profit v.
sübvansiyon sağlamak subsidise v.
destek sağlamak subsidise v.
mali destek sağlamak subsidise v.
parasal kaynak sağlamak bankroll v.
katılım sağlamak encourage participation v.
birinin katılımını sağlamak encourage participation v.
katılım sağlamak enlist v.
enerjiden tasarruf sağlamak economize energy consumption v.
koşulları sağlamak meet the conditions v.
koşulları sağlamak provide the requirements v.
koşulları sağlamak provide the conditions v.
adaleti sağlamak secure the justice v.
güvenliği sağlamak provide the security v.
güvenlik sağlamak provide protection v.
güvenlik sağlamak provide security v.
ihtiyaçlarını sağlamak fit out v.
kontrolü sağlamak control v.
kontrolü sağlamak provide the control v.
telsiz teması sağlamak establish radio communications with v.
telsiz teması sağlamak raise v.
girdi sağlamak provide input v.
çoğulculuk sağlamak ensure pluralism v.
(kendiyle) gurur duymasını sağlamak do someone proud v.
gerekli koşulları sağlamak provide the necessary conditions v.
istihbarat sağlamak provide intelligence v.
eşit şartlar sağlamak level playing field v.
danışma sağlamak provide consultancy v.
koşulu sağlamak meet the requirement v.
koşulu sağlamak fulfill the condition v.
yaşam alanı sağlamak provide living space v.
bir hayvana barınak sağlamak take an animal in v.
avantaj elde etmek/sağlamak gain leverage v.
koşulu sağlamak provide the appropriate conditions v.
koşulu sağlamak fulfil the requirement/specifications v.
(birisine/bir şirkete) kredi sağlamak extend credit to someone or a company v.
(birisine/bir şirkete) kredi sağlamak extend someone or a company credit v.
oy üstünlüğü sağlamak outvote v.
yeni fırsatlar sağlamak provide new opportunities v.
yeni arkadaşlara uyum sağlamak be fitting in with new friends v.
(içyüzünün) anlaşılmasını sağlamak provide insight into v.
birine bir şey yapması için olanak tanımak/imkan sağlamak enable someone to do something v.
20 yaşında gibi hissetmenizi sağlamak make someone feel 20 again v.
ortam sağlamak provide an environment for v.
kolaylık sağlamak make it convenient v.
kolaylık sağlamak make it easy v.
büyük katkı sağlamak make a significant/huge contribution v.
anlaşma sağlamak agree upon v.
(aracı) sağlamak overtake on the right v.
farkındalık sağlamak provide awareness v.
daha iyi anlaşılmasını sağlamak clarify v.
düzeni sağlamak keep order v.
bağlantı sağlamak establish connection between v.
büyük kolaylık sağlamak provide great convenience v.
emniyetli çalışma sağlamak ensure a safe operation v.
antika gibi görünmesini sağlamak archaize v.
antika gibi görünmesini sağlamak archaise v.
geçimini denizden sağlamak live by the sea v.
ilerlemesini sağlamak progress v.
ilerlemesini sağlamak improve v.
erişim sağlamak give access to v.
maksimum hareketlilik sağlamak allow maximum mobility v.
maksimum hareketlilik sağlamak allow for maximum mobility v.
kültürümüzün insanca ilerlemesini sağlamak ensure that globalization takes a humane course v.
topluma uyum sağlamak fit into society v.
olanak sağlamak allow for v.
haksız kazanç sağlamak derive an improper personal benefit v.
-e karşı güvenlik (güvenliği) sağlamak provide security against v.
bakımını sağlamak maintain v.
-e karşı üstünlük sağlamak gain an advantage over v.
büyük tasarruf sağlamak/sunmak pass on huge savings v.
para sağlamak accommodate someone with money v.
döküman sağlamak document v.
uyum sağlamak adapt oneself to v.
(bir aracı) sağlamak overtake on the right-hand side v.
bir şeyin güvenliğini sağlamak have something secured v.
uyum sağlamak acclimatise v.
askeri teçhizat sağlamak accoutre (brit.) v.
askeri teçhizat sağlamak accouter v.
gerçekleşmesini sağlamak actualize v.
enerji sağlamak energize v.
düzen sağlamak organise v.
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularise v.
tutulmasını sağlamak popularise v.
düzenini sağlamak organise v.