sevk etmek - Turco Inglés Diccionario
Historia

sevk etmekSignificados de "sevk etmek" en diccionario inglés turco : 30 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
sevk etmek dispatch v.
sevk etmek refer v.
General
sevk etmek quarterback v.
sevk etmek urge v.
sevk etmek guide v.
sevk etmek incite v.
sevk etmek route v.
sevk etmek push v.
sevk etmek consign v.
sevk etmek motivate v.
sevk etmek propel v.
sevk etmek send v.
sevk etmek forward v.
sevk etmek drive v.
sevk etmek impel v.
sevk etmek conn v.
sevk etmek prompt v.
sevk etmek lead v.
Trade/Economic
sevk etmek dispatch
sevk etmek carry
sevk etmek despatch
sevk etmek consign
sevk etmek induce
sevk etmek route
Law
sevk etmek lead
sevk etmek conduct
Politics
sevk etmek refer to
Technical
sevk etmek induce
sevk etmek impel
Military
sevk etmek propel

Significados de "sevk etmek" con otros términos en diccionario inglés turco: 41 resultado(s)

Turco Inglés
General
sevk etmek (bir kimseyi bir şey yapmaya) prompt to v.
boru hattından sevk etmek pipe v.
kötü yola sevk etmek misguide v.
kötü yola sevk etmek debauch v.
uzlaşmaya sevk etmek brought into accord v.
maceraya sevk etmek channel v.
adliyeye sevk etmek forward to the courthouse v.
uzlaşmaya sevk etmek bring into accord v.
yanlış yola sevk etmek betray v.
emekliye sevk etmek retire v.
adliyeye sevk etmek forward to the court system v.
yardıma sevk etmek brought into favor v.
sevk ve idare etmek conduct v.
kötü yola sevk etmek lead somebody up the garden path v.
hastaneye sevk etmek send someone to hospital v.
hasta sevk etmek send a patient v.
hastaneye sevk etmek refer a patient to a hospital v.
mahkemeye sevk etmek referring a case to the court v.
endişeye sevk etmek cause worry v.
endişeye sevk etmek worry someone v.
endişeye sevk etmek give someone worry v.
yanlış yola sevk etmek mislead v.
asker sevk etmek surge soldiers v.
asker sevk etmek send in the troops v.
asker sevk etmek despatch soldiers v.
asker sevk etmek deploy soldiers v.
mal sevk etmek remove goods v.
mahkemeye sevk etmek bring into court v.
mal sevk etmek forward goods v.
disipline sevk etmek refer to disciplinary (committee etc) v.
ümitsizliğe sevk etmek drive someone to desperation v.
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etmek send someone to the court for arrest v.
sevk ve idare etmek lead v.
doğru yola sevk etmek reclaim v.
Idioms
birisini ciddi manada düşünmeye sevk etmek give somebody food for thought
Trade/Economic
sevk etmek (mal vb) despatch
mal sevk etmek convey goods
ürün sevk etmek consign
Law
yanlış yola sevk etmek solicit
Medical
hastayı sevk etmek transfer the patient
hasta sevk etmek refer a patient