tütün mamüllerinin üretimi, piyasaya arzı ve satışı - Turco Inglés Diccionario