varlığını sürdüren şirket - Turco Inglés Diccionario