yürümek - Turco Inglés Diccionario
Historia

yürümekSignificados de "yürümek" en diccionario inglés turco : 28 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
yürümek walk v.
General
yürümek tread v.
yürümek have a walk v.
yürümek step v.
yürümek walk out v.
yürümek tramp v.
yürümek trod v.
yürümek make progress v.
yürümek walk v.
yürümek work v.
yürümek toddle v.
yürümek advance v.
yürümek march v.
yürümek ankle v.
yürümek step up v.
yürümek move v.
yürümek pace v.
yürümek get around v.
yürümek hike v.
yürümek stir one's stumps v.
yürümek ramble on v.
Idioms
yürümek foot it
yürümek hoof it
Slang
yürümek truck
yürümek shank it
Marine
yürümek ride
Archaic
yürümek walketh
British Slang
yürümek tromp

Significados de "yürümek" con otros términos en diccionario inglés turco: 268 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
kasılarak yürümek swagger v.
kasıla kasıla yürümek swagger v.
General
tıpış tıpış yürümek toddle v.
sinsi sinsi yürümek slink v.
ağır ya da düzgün adımlarla yürümek pace v.
ayakucuna basarak yürümek walk on tiptoe v.
fırlayıp yürümek flounce v.
ağır ağır yürümek stomp v.
soluk soluğa (belirli bir yöne doğru) yürümek puff v.
topallayarak yürümek stump v.
ağır yürümek plod v.
nefes nefese yürümek puff v.
bir aşağı bir yukarı yürümek/dolaşmak pace v.
hızlı yürümek trot v.
birinin izinden yürümek tread in someone's footsteps v.
hızlı yürümek leg it v.
uzun adımlarla yürümek stride v.
yorularak yürümek trudge v.
suda yürümek slush v.
ıkına sıkına yürümek toil v.
azametle yürümek flounce v.
sersem sersem yürümek falter v.
çevresini yürümek circumambulate v.
uzun bacaklı su kuşu gibi yürümek stalk v.
ağır adımlarla yürümek clump v.
uzun adımlarla yürümek stalk v.
badi badi yürümek waddle v.
tıkır tıkır yürümek patter v.
azametle yürümek sweep v.
sallana sallana yürümek swagger v.
kendinden emin bir şekilde hışımla yürümek sweep v.
badi badi yürümek paddle v.
parmak uçlarında yürümek tiptoe v.
kasıla kasıla yürümek prance v.
badi badi yürümek shamble v.
kedi gibi sessizce yürümek pussyfoot v.
suda yürümek slop v.
hızlı yürümek walk quickly v.
ufak adımlarla kırıta kırıta yürümek mince v.
paytak paytak yürümek waddle v.
zarif bir şekilde yürümek sashay v.
tek sıra yürümek walk file v.
sendeleye sendeleye yürümek (yeni yürümeye başlayan çocuk) toddle v.
sessizce yürümek pad v.
yavaş yavaş yürümek trail along v.
sendeleyerek yürümek trip v.
yorgun argın ve tembel tembel yürümek slouch v.
hızla yürümek walk with a quick step v.
zorla yürümek slog on v.
hantal hantal yürümek lumber v.
sendeleyerek yürümek toddle v.
kar ayakkabısı ile yürümek snowshoe v.
gizlice yürümek slink v.
suda yürümek wade v.
kendinden emin bir şekilde hızla yürümek sweep v.
çamurda yürümek wade v.
sendeleyerek yürümek falter v.
ayaklarının ucuna basarak yürümek tiptoe v.
havalı yürümek prance v.
sendeleyerek yürümek (çocuk/ihtiyar) paddle v.
yorgun argın yürümek trudge v.
ağır adımlarla yürümek pound v.
zıplayarak yürümek galumph v.
ağır adımlarla yürümek tramp v.
tıpış tıpış yürümek patter v.
zorla yürümek trudge v.
ayaklarını sürüyerek yürümek shamble v.
kasıla kasıla yürümek strut v.
azametle yürümek stalk v.
ayaklarını sürüyerek yürümek shuffle v.
yürümek (belirli bir şekilde) bear v.
izinden yürümek follow in somebody's footsteps v.
rahat rahat yürümek amble v.
paldır küldür yürümek stump v.
salına salına yürümek swing v.
sallana sallana yürümek amble v.
hoplaya zıplaya yürümek skip v.
ağır adımlarla yürümek stalk v.
ayağını sürüyerek yürümek traipse v.
hızla yürümek scuttle v.
sığ suda yürümek wade v.
güçlükle yürümek trudge v.
çamurda yürümek puddle about v.
aksayarak yürümek hobble v.
hantal hantal yürümek lumber along v.
suda yürümek slosh v.
hızlı yürümek leg v.
sıra ile yürümek file v.
lap lap yürümek galumph v.
kasılarak yürümek strut v.
ağır adımlarla yürümek plod along v.
bata çıka yürümek flounder v.
suda yürümek squelch v.
önüne bakmadan yürümek jaywalk v.
sallanarak yürümek waddle v.
bata çıka yürümek wallop v.
kuvvetli adımlarla yürümek tramp v.
sessizce yürümek pussyfoot v.
yavaşça yürümek lumber v.
çamurda yürümek squelch v.
uzun adımlarla yürümek stride out v.
pıtır pıtır yürümek walk with light v.
bacaklarını ayırarak yürümek straddle v.
kurumla yürümek strut v.
ava yaklaşır gibi yürümek stalk v.
tereddütlü yürümek sidle v.
dikkatsizce yürümek jaywalk v.
çalımla yürümek strut v.
çamurda yürümek slosh v.
hışımla yürümek sweep v.
sırayla yürümek file away v.
bir aşağı bir yukarı yürümek pace v.
zorla yürümek slog away v.
iki mil yürümek walk for two miles v.
yavaşça yürümek dade v.
gürültülü bir şekilde yürümek stump v.
salınarak yürümek amble v.
paytak paytak yürümek shamble v.
hızlı yürümek step out v.
kar, su, çamur içinde yürümek wade v.
kaz gibi yürümek goosestep v.
paytak yürümek goosestep v.
gürültülü yürümek walk with heavy steps v.
gürültülü yürümek walk loudly v.
biraz yürümek take a walk v.
sokakta yürümek walk on the street v.
yolda yürümek walk on the street v.
yolda yürümek walk on the road v.
yavaş yavaş yürümek amble v.
abd büyükelçiliğine yürümek march on the american embassy v.
ağır ağır yürümek crawl v.
el yordamıyla yürümek fumble v.
hızlı yürümek double-quick v.
önüne bakmadan yürümek jay-walk v.
düzenli adımlarla yürümek march v.
sinsice yürümek slink v.
yavaş ve zorlukla yürümek plod v.
paldır küldür yürümek stomp v.
(su vb içinde) bata çıka yürümek wade v.
ağır adımlarla yürümek trudge v.
yol boyunca yürümek walk along the road v.
rekora yürümek march towards record v.
rekora yürümek move towards record v.
yaya yürümek foot v.
gururla yürümek swaip v.
pat pat yürümek clomp v.
yukarı aşağı yürümek walk up and down v.
kol kola yürümek walk arm in arm v.
ayağını kaldırmadan yürümek walk without lifting the feet v.
yalpalayarak yürümek lurch v.
sallana sallana yürümek lurch v.
ateşin üstünde yürümek walk on fire v.
ele ele yürümek walk hand in hand v.
koşu bandı vb gibi aletler üzerinde yürümek jog in place v.
elleri birbirine sıkıca kenetlenmiş bir şekilde balkona doğru yürümek walk to the balcony with hands clasped tightly together v.
karanlıkta yürümek walk in the dark v.
üzerine yürümek walk up to someone v.
üstüne yürümek walk up to someone v.
değnekle topallayarak yürümek walk with a limp and a cane v.
topallayarak yürümek walk lamely v.
aksayarak yürümek walk with a limp v.
aksayarak yürümek walk lamely v.
topallayarak yürümek walk with a limp v.
eve tek başına yürümek walk home alone v.
yavaş yürümek walk slowly v.
yavaşça yürümek walk slowly v.
ayaklarının ucuna basarak yürümek tippytoe v.
parmak uçlarında yürümek tippytoe v.
sahilde/kumsalda yürümek walk on the beach v.
sokaktan aşağı doğru yürümek walk down the street v.
sokaktan yukarı doğru yürümek walk up the street v.
okula yürümek walk to school v.
kırmızı halıda yürümek work the red carpet v.
kırmızı halının üzerinde yürümek walk on the red carpet v.
kırmızı halıda yürümek walk on the red carpet v.
kırmızı halının üzerinde yürümek work the red carpet v.
hızlıca yürümek walk briskly v.
köprü üzerinde yürümek walk on the bridge v.
sıra halinde yürümek defile v.
emin adımlarla yürümek take firm steps forward v.
yalpalayarak yürümek slouch v.
yalpalayarak yürümek slouch around v.
yalpalayarak yürümek slouch about v.
yalpalayarak yürümek slouch along v.
gece yalnız yürümek walk alone at night v.
rahvan yürümek rack v.
(nehir, sahil vb.) boyunca tadını çıkararak yürümek stroll along (a river, a beach) v.
yürümek istemeyen balky adj.
Phrasals
üstüne yürümek come at
zorluklara rağmen yürümek worry through
zorluklara rağmen yürümek worry along
üstüne yürümek come for
(yaşlılık vb sebebiyle) titreyerek yürümek dodder along
geri geri yürümek walk backwards
-e karşı yürümek (protesto amacıyla) march against
yalpalayarak/sendeleyerek yürümek stagger around
yanından yürümek walk along
yanı sıra yürümek walk along
(çamurda/karda) bata çıka yürümek/ilerlemek slog through something
karşısına geçmek/yürümek walk across something
aşağı yürümek walk down
beraber/hep birlikte yürümek walk together
yukarıya yürümek walk up
biriyle yürümek walk with someone
önden yürümek walk ahead
önden yürümek walk ahead of (someone)
birinin önünden yürümek walk ahead of someone
paytak paytak çevrede yürümek waddle around
mutlu mutlu yürümek trip along
sinirli sinirli yürümek stalk off
sinirli sinirli yürümek stalk out
sinirli sinirli yürümek stalk away
Colloquial
birine yürümek (birine asılmak/yazılmak) make a move on someone v.
bir aşağı yukarı yürümek walk back and forth
aynı hızda yürümek keep step
aynı hızda yürümek keep pace
bir aşağı yukarı yürümek pace up and down
biraz yürümek walk for a while
ince ip üstünde yürümek gibi like walking a tightrope
Idioms
öfke ile üzerine yürümek come down like a ton of bricks
birinin izinde yürümek follow in someone's footsteps
birinin izinde yürümek follow in someone's tracks
üzerine yürümek walk all over someone
üstüne yürümek jump down one's throat
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance towards
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance upon
(düşmanın vb) üzerine yürümek advance on
birinin izinden yürümek take a leaf out of someone's book
ip üstünde yürümek walk a tightrope
önünde/ilerisinde yürümek walk ahead of someone
ince buz üzerinde yürümek walk on thin ice
ince buz üzerinde yürümek walk on eggs
ince buz üzerinde yürümek walk on eggshells
tek sıra halinde yürümek march in a single line
tek sıra halinde yürümek walk in a single line
tek sıra halinde yürümek march in single line
tek sıra halinde yürümek walk in single line
heyecandan bir sağa bir sola yürümek walk the floor
birinin izinden yürümek follow in someone's footsteps
birinin izinden yürümek follow in someone's tracks
ince bir çizgi üzerinde yürümek walk a thin line between something
ince bir çizgi üzerinde yürümek walk a fine line between something
sekerek yürümek have a hitch in gitalong
sekerek yürümek have a hitch in one's gitalong
ince buz üzerinde yürümek be (skating/walking) on thin ice
ince buz üzerinde yürümek skate on thin ice
tek sıra halinde yürümek walk in a single file
tek sıra halinde yürümek march in a single file
ruh gibi (amaçsızca/cansız) yürümek walk like a lost soul
sıkışık/yanaşık düzende/uyumlu biçimde yürümek move in lockstep
diğer/öteki insanları iterek/itekleyerek yürümek/ilerlemek push past someone or something
kalabalığı yararak yürümek/ilerlemek push past someone or something
dikkatli yürümek pick one's way
(nehir/göl/kaygan zemin) bir yerden dikkatli geçmek/yürümek pick one's way
(nehir/göl/kaygan zemin) bir yerden dikkatli geçmek/yürümek pick your way
dikkatli yürümek pick your way
çalım yaparak/caka satarak yürümek strut one's stuff
çalım yaparak/caka satarak yürümek strut your stuff
ince buz üzerinde yürümek gibi like walking/treading on eggshells
parmak ucunda yürümek walk on the balls of the feet
Slang
(askerler için) üzerinde ağır teçhizatlarla zorlu bir arazide yürümek yomp
aniden bastıran yağmurda yabancı birinin şemsiyesinin altında yürümek umbrella hitchhike
belirsiz bir yere amaçsızca yürümek coddiwomple
Military
kaz adımı yürümek goose-step v.
zikzaklı uzun adımlarla yürümek diagonal stride
geriye yürümek countermarch
Archaic
(başı öne eğik) hızla öne doğru yürümek nuddle along
(başı öne eğik) hızla öne doğru yürümek nuddle