yassı ve renkli pullara, geniş kanadımsı yüzgeçlere sahip, oval biçimli chaetodon cinsi balık - Turco Inglés Diccionario