rima vestibuli - Anglais Synonymes Dictionnaire

rima vestibuli

n.
[1] rima respiratoria , false glottis , glottis spuria