administration of justice - Anglais Turc Phrases
Anglais Turc
administration of justice adalet yönetimi n.
  • The administration of justice in the United States does not provide sufficient guarantees for the rights of suspects.
  • Amerika Birleşik Devletleri'nde adalet yönetimi şüphelilerin hakları için yeterli güvence sağlamamaktadır.
  • There is no question of this influencing the administration of justice in the Member States.
  • Bunun Üye Devletlerdeki adalet yönetimini etkilemesi söz konusu değildir.
Show More (-1)