[zamanla) ( - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

[zamanla) (Sens de "[zamanla) (" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 84 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
zamanla in time adv.
General
zamanla artmak build up over time v.
zamanla aşınmak wear away v.
zamanla birinin hoşuna gitmeye başlamak grow on someone v.
zamanla büyüyüp bir giysinin ölçülerine uymak grow into v.
zamanla gelişmek march forward in time v.
zamanla kaybolmak dissolve v.
zamanla oluşmak occur in the course of time v.
zamanla oturmak settle in time v.
zamanla öğrenmek learn in time v.
zamanla yarışmak race against time v.
zamanla yarışmak against time v.
zamanla yerleşmek establish in time v.
zamanla yok olmak wear off v.
zamanla alakalı matter of time n.
zamanla biriken ve hoşa gitmeyen her türlü hurda veya süprüntü cruft n.
zamanla kazanılan nitelik acquirement n.
zamanla kazanılan nitelik acquired characteristic n.
zamanla kazanılan zevk acquired taste n.
zamanla oluşan hasar damage over time n.
zamanla sınırlı limited by time n.
zamanla solmuşlık foxiness n.
hem zamanla hem mekanla ilgili spatiotemporal adj.
hem zamanla hem mekanla ilgili temporospatial adj.
zamanla azalan sinking adj.
zamanla ilgili temporal adj.
zamanla ilgili time-related adj.
zamanla kazanılan acquired adj.
zamanla sınırlı time-limited adj.
zamanla yok olan worn off adj.
sonuçta zamanla in the course of events adv.
zamanla in process of time adv.
zamanla as the time went by adv.
zamanla in due course adv.
zamanla in the course of events adv.
zamanla in the long run adv.
zamanla in the process of time adv.
zamanla in time adv.
zamanla by the time of progress adv.
zamanla in progress of time adv.
zamanla over time adv.
zamanla in the course of time adv.
zamanla eventually adv.
-e kala (zamanla ilgili) to prep.
Phrasals
(bir utancı) zamanla unutmak live something down
(kötü bir deneyimi/olayı) (zamanla) unutmak live something down
(kötü bir deneyimi/olayı) (zamanla) unutmak live down something
[zamanla) (çok da hoş olmayan) bir şeyi kabullenmek reconcile oneself to something
Phrases
zamanla with the lapse of time
Proverb
zamanla beraber biz de değişiriz times change and we with time
Idioms
zamanla in due course
zamanla bilinirlik kazanmak come out in the wash
zamanla tanınmak come out in the wash
zamanla yıpratmak/aşındırmak put wear (and tear) on something
Speaking
beni zamanla tanırsın you will know me in time
tanırsın beni zamanla you will know me in time
zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız in time, we'll get to know each other better
zamanla görülecek it remains to be seen
Trade/Economic
zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi time charter
Law
müruru zamanla kazanmak prescribe
Technical
hızın zamanla değişim miktarı acceleration
motorlardaki silindir çaplarının yuvarlaklığını zamanla kaybetmesi out-of-roundness
motorlardaki silindir çaplarının zamanla aşınma nedeniyle bozulması out-of-roundness
plastik işleme hattının eriyik ile temas halindeki sıcak ve soğuk metal yüzeylerinde zamanla oluşan birikme plate-out
zamanla değişen time-varying
zamanla değişen parametre modeli time-varying parameter (tvp) model
zamanla değişen sistem time varying system
zamanla eskime ageing
zamanla malzemesini kaybeden anot sacrificial anode
zamanla salınımlı time released
Computer
iş zamanla schedule job
işi yeniden zamanla reschedule work
işleri zamanla schedule jobs
veriyi zamanla schedule data
yeniden zamanla reschedule
zamanla schedule
Informatics
zamanla değişen sistem time-variant system
Telecom
zamanla-sıcaklık arasındaki ilişkiyi ölçen regresyon analizi time temperature regression
Psychology
karşıdaki insana çeşitli oyunlar oynayarak zamanla kendisinden şüphe etmesini sağlamasına yönelik olan bir psikolojik işkence/manipülasyon yöntemi gaslighting
Math
zamanla değişen gecikme time-varying delay
zamanla değişen gecikmeli nonlineer sistem nonlinear system with time-varying delay
Archaeology
organizmaların zamanla nasıl fosilleştiğini inceleyen çalışma dalı taphonomy
Geology
nehir deltasının zamanla denize doğru ilerlemesi progradation
Latin
müruru zamanla iktisap usucapio