çözüm - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

çözümSens de "çözüm" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 22 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
çözüm solution n.
General
çözüm redress n.
çözüm recipe n.
çözüm out n.
çözüm settlement n.
çözüm shift n.
çözüm help n.
çözüm solving n.
çözüm key n.
çözüm answer n.
çözüm denouement n.
çözüm healer n.
çözüm way out n.
çözüm resolution n.
çözüm solution n.
çözüm analysis n.
çözüm formula n.
Technical
çözüm solution
çözüm analysis
çözüm remedy
Automotive
çözüm solution
Math
çözüm solution

Sens de "çözüm" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 343 résultat(s)

Turc Anglais
General
çözüm yolu bulmak come up with v.
çözüm bulmak find a way out v.
çözüm aramak look for a solution v.
çözüm sunmak offer a solution v.
zor bir probleme çözüm yolu bulmak grasp the nettle v.
bir şeye çözüm bulmak sort something out v.
çözüm önerisinde bulunmak offer a solution v.
çözüm bulmak solve v.
çözüm getirmek cure v.
çözüm bulmak dope v.
çözüm önerisi getirmek offer a solution v.
daha kolay bir çözüm varken bir şeyi zor bir şekilde yapmak do something the hard way v.
çözüm getirmek propose v.
çözüm getirmek remedy v.
çözüm önermek offer a solution v.
çözüm üretmek generate a solution v.
çözüm aramak search for a solution v.
çözüm aramak search for solution v.
çözüm aramak search out a solution v.
çözüm yolu aramak search for a solution v.
çözüm üretmek create a solution v.
çözüm üretmek work towards a solution v.
çözüm üretmek produce a solution v.
çözüm sunmak provide a solution v.
çözüm sağlamak provide solution v.
çözüm üretmek produce solution v.
çözüm üretmek bring a matter to a solution v.
çözüm üretmek find a way (out) v.
çözüm üretmek suss out v.
çözüm üretmek solve v.
çözüm üretmek find a solution v.
çözüm üretmek work out v.
çözüm aramak seek for solution v.
çözüm yolu aramak see about the way v.
rastlantı sonucunda çözüm bulmak alight on v.
çözüm geliştirmek develop a solution v.
çözüm sunmak offer a remedy v.
bir çözüm düşünmek think of a solution v.
çözüm yolu aramak seek a solution v.
çözüm aramak seek a solution v.
çözüm önerisi sunmak propose a solution v.
çözüm üretmek deliver solution v.
çözüm getirmek deliver solution v.
önceden çözüm bulmak tackle v.
yeni çözüm twist n.
beraberinde zorluklar getiren bir çözüm yolu a bitter pill n.
geçici çözüm bulma jury rigging n.
hukuki çözüm legal remedy n.
anlaşmazlık çözüm kurulu dispute adjudication board n.
soruların çözüm cetvelini verme keying n.
çözüm grafiği nomogram n.
çözüm ortağı solution partner n.
taslak çözüm draft resolution n.
mükemmel bir çözüm masterstroke n.
barışçıl çözüm peaceful settlement n.
çözüm bulma yeteneği resource n.
bölgesel çözüm territorial settlement n.
çözüm yolu a way out n.
uluslararası barışçıl çözüm pacific settlement of international disputes n.
kalıcı çözüm permanent solution n.
çözüm yolu key n.
ustaca çözüm wrinkle n.
adil çözüm just resolution n.
çözüm yöntemi solution method n.
olurlu çözüm feasible solution n.
çözüm toplantısı clinic n.
erken çözüm early solution n.
iyi çözüm good solution n.
iyi çözüm neat solution n.
değişik çözüm alternative solution n.
kesin çözüm exact solution n.
çözüm arama solution seeking n.
temel çözüm basic solution n.
yapı çözüm deconstruction n.
çözüm üretme producing solutions n.
çözüm üretme generating solutions n.
sivil çözüm non-military resolution n.
çözüm arayışı solution seeking n.
incelikle bir çözüm bulma workaround n.
apaçık çözüm trivial solution n.
tek çözüm unique solution n.
kökten çözüm radical solution n.
tam çözüm complete solution n.
kısmi çözüm quasi resolution n.
kestirme çözüm quick fix n.
kestirme ancak yanlış çözüm quick fix n.
çözüm önerileri solution offers n.
çözüm önerisi solution offer n.
ekonomik çözüm an economical solution n.
uyuşmazlık çözüm sistemi dispute resolution system n.
uyuşmazlık çözüm sistemi conflict resolution system n.
alternatif çözüm alternative solution n.
ortak çözüm mutual solution n.
ortak çözüm common solution n.
tek çözüm single solution n.
tek çözüm one solution n.
köklü çözüm substantial solution n.
yerinde çözüm substantial solution n.
köklü çözüm radical solution n.
köklü çözüm drastic solution n.
çözüm önerisi solution suggestion n.
tam çözüm full solution n.
tam çözüm entire solution n.
başka çözüm yolu another solution n.
hidrolik çözüm hydraulic solution n.
yaratıcı çözüm creative solution n.
acil çözüm immediate solution n.
acil çözüm urgent/quick solution n.
geçici çözüm makeshift n.
güvenli çözüm trustworthy solution n.
güvenilir çözüm reliable solution n.
direkt çözüm direct solution n.
doğrudan çözüm direct solution n.
sahte çözüm pseudosolution n.
en uygun çözüm the most suitable solution n.
çözüm bulma troubleshooting n.
doğadaki modelleri inceleyip taklit ederek veya bunlardan ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimicry n.
düğüm noktası ile çözüm arasındaki bölüm falling action (in a work of literature) n.
çözüm önerileri solution proposals n.
çözüm önerileri solution recommendations n.
geçici çözüm band-aid n.
kısmi çözüm partial solution n.
kabul edilebilir çözüm acceptable solution n.
geçici çözüm temporary solution n.
çözüm yolları solutions n.
geçici çözüm workaround n.
çözüm kaynağı solution source n.
özel çözüm tailored solution n.
müzakere edilmiş çözüm negotiated solution n.
aday çözüm candidate solution n.
özel çözüm dedicated solution n.
acil çözüm veya ilgi bekleyen bir konu burning issue n.
çözüm odaklı düşünme solution-oriented thinking n.
komple çözüm total solution n.
çözüm önerileri proposed solutions n.
çözüm getiren remedial adj.
çözüm odaklı solution oriented adj.
çözüm bekleyen burning adj.
çözüm bulunmuş thought-out adj.
geçici (çözüm vb.) makeshift adj.
çözüm yolu bulamayarak cluelessly adv.
Phrasals
çözüm bulmak clear up
Phrases
çözüm olarak as a solution
son bir çözüm olarak as a last resort
Colloquial
sihirli çözüm a magic solution
anlık çözüm workaround
hayatı kolaylaştıran çözüm life hack
Idioms
bir soruna kolay bir biçimde ve kesin olmayan bir çözüm bulma quick and dirty
çözüm için sınırların ötesinde düşünme thinking way out of the box
çözüm yolu için yaratıcı düşünme thinking way out of the box
uzun süredir devam eden bir sorunu çabucak çözüveren bir çözüm silver bullet
sihirli çözüm silver bullet
geçici çözüm a band-aid
çözüm yolu bulmaya çalışmak beat one's brains out
anlık bir çözüm a quick fix
geçici ve kestirme çözüm a quick fix
çözüm/çare bulmak make a stride
(soruna) çözüm bulmak get a handle on something
iyi bir uyku çektikten sonra bir soruna çözüm bulunabilir the best advice is found on the pillow
başka bir çözüm yolu görememek see no other way
soruna çözüm bulmak hammer something out
soruna çözüm bulmak hammer out something
çıkış yolu/çözüm bulamamak be/come up against a brick wall
geçici çözüm band-aid solution
her soruna uygun tek çözüm one-size-fits-all solution
zor bir soruna çözüm bulmak square the circle
zor bir soruna çözüm bulmak be squaring the circle
Speaking
ben başka bir çözüm/yol göremiyorum i can't see any other option/solution
ben başka bir çözüm/yol göremiyorum i can't see any other way
en iyi çözüm yolu the best way out
bir yolu vardır (imkansız görünen durumlar için çözüm yolu) there may be a way around it
savaş bir çözüm değil war is not a solution
Trade/Economic
çözüm yolu solution
arızi hak, yetki ve yasal çözüm hakları incidental rights, powers and discretions
şirketlerin müşterilerine yardımcı olmak ve sorunlarına çözüm getirmek için verdikleri hizmet customer service
optimum çözüm optimal solution
yasal çözüm yolu remedy
kanuni çözüm legal remedy
çözüm ortakları solution partners
çözüm ortaklıkları solution partnerships
çözüm ortaklığı solution partnerships
ara çözüm interim remedy
ara çözüm interim solution
endüstriyel çözüm industrial solution
yerel çözüm local remedy
yerel çözüm local solution
çözüm paketi solution package
çözüm paketleri solution packages
uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi international centre for settlement of investment disputes
değişken darboğazlı deneyimsel çözüm yolu shifting bottleneck heuristic
çözüm satış uzmanı solution sales specialist
Law
muvakkat çözüm interlocutory solution
yargılama öncesi çözüm organı pre-court settlement body
duruşma öncesi çözüm organı pre-court settlement body
mahkemenin belirlediği yasal çözüm civil remedy
yasal çözüm legal remedy
dostane çözüm friendly settlement
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversary trial process
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversarial system
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversary system
tek ve yeğane çare/çözüm sole and exclusive remedy
fifa uyuşmazlık çözüm dairesi fifa dispute resolution chamber (drc)
oyuncu statüsü komitesinin ve uyuşmazlık çözüm dairesinin prosedürlerini düzenleyen kurallar rules governing the procedures of the players' status committee and the dispute resolution chamber (fifa)
uyuşmazlık çözüm yöntemleri methods of settling disputes
uluslararası yatırım uyuşmazlıkları çözüm merkezi international convention on the settlement of investment disputes
dostane çözüm friendly settlement
Politics
çözüm yollarının tüketilmesi exhaustion of remedies
çözüm yolu key of the situation
kapsamlı çözüm comprehensive solution
savaşa kalıcı çözüm permanent end to fighting
haysiyeti koruyucu çözüm yolu face saving way
barışçıl çözüm pacific settlement
mahkeme öncesi çözüm organı pre-court settlement body
barışçı çözüm peaceful settlement
nihai çözüm final settlement
nihai çözüm final solution
kalıcı çözüm durable solution
dostane çözüm amicable settlement
iki devletli çözüm two-state solution
geçici çözüm interim remedy
ara çözüm interim remedy
radikal bir çözüm a radical solution
barışçıl (yollarla/yollardan) çözüm peaceful resolution
müzakere yoluyla çözüm negotiated settlement
kapsamlı çözüm comprehensive settlement
çözüm süreci solution process
siyasal çözüm political solution
barışçıl çözüm peaceful solution
dostane çözüm friendly settlement
Technical
çözüm kümesi solution set
hızlı çözüm oluşturma responsiveness
mafsallı çözüm compensation with universal joints
tek çözüm unique solution
kısmi çözüm partial solution
apaçık çözüm trivial solution
cebirsel çözüm algebraic solution
değişik çözüm alternative solution
analitik çözüm analytical solution
temel olurlu çözüm basic feasible solution
yaklaşık çözüm approximate solution
tektürel çözüm complementary solution
genişletilmiş temel çözüm extended basic solution
kolay çözüm simple-solution
yalın çözüm simple-solution
basit çözüm simple-solution
tektürel çözüm homogeneous solution
tekil çözüm singular solution
dürümsel çözüm iterative solution
özyineli çözüm iterative solution
geçici tedbir/çözüm interim containment action (ica)
Computer
çözüm sırası solve order
çözüm ortağı business partner
çözüm yolu algorithm
temel olurlu çözüm basic feasible solution
temel çözüm basic solution
tektürel çözüm complementary solution
yapı çözüm deconstruction
genişletilmiş temel çözüm extended basic solution
bir çözüm buldu found a solution
tektürel çözüm homogeneous or complementary solution
tektürel çözüm homogeneous solution
genel çözüm general solution
yinelemeli çözüm iterative solution
özel çözüm particular solution
grafik çözüm graphical solution
çizgesel çözüm graphic solution
çizgesel çözüm graphical solution
grafik çözüm graphic solution
hızlı ve kötü bir yama (çözüm) yapmak kludge
hızlı ve kötü bir yama (çözüm) yapmak kluge
hızlı ve kötü bir yama (çözüm) yapmak a quick-and-dirty solution
güvenlik açısından/güvenlikli çözüm security-wise solution
çözüm gezgini solution explorer
tam çözüm walkthrough
çözüm ağı oluşturma meshing
Informatics
algoritmik çözüm algorithmic solution
yoz çözüm degenerate solution
sayısal çözüm numerical solution
apaçık çözüm trivial solution
çözüm uzayı solution space
tekil çözüm singular solution
çözüm kümesi solution set
türdeş çözüm homogeneous solution
tek çözüm unique solution
değersiz çözüm trivial solution
özel çözüm particular solution
çözüm bölgesi solution domain
yazılımsal çözüm software solution
problem çözüm maliyeti path cost
döngülü çözüm iterative solution
Telecom
çözüm etki alanı solution domain
dikey çözüm sağlayıcı vertical solution provider
uluslararası anlaşmazlık çözüm oranı international settlement rate
hizmet paketi/çözüm takımı bundle/solution suite
Architecture
mimari çözüm architectural solution
Construction
ihtilaf halindeki tarafların delillerini bağımsız bir bilirkişiye/yargıç veya jüriye sunarak çözüm aradıkları yargılama biçimi adversary process
Aeronautic
çözüm önerisi resolution advisory
Marine
temel çözüm fundamental solution
zamandan bağımsız çözüm steady state solution
açık çözüm yöntemi explicit solution method
Medical
çözüm odaklı stratejik terapi solution-focused strategic therapy
Psychology
çözüm işlemi working through
etkileşimci çözüm interactionalist resolution
nevrotik çözüm neurotic solution
bütünleyici çözüm integrative solution
çözüm bulma deneyimi aha experience
Math
çizgesel çözüm graphical solution
grafik çözüm graphical solution
temel çözüm sistemi fundamental system of solutions
aşikar çözüm trivial solution
genel çözüm integral curves
biricik çözüm unique solution
yineli çözüm iterative solution
genel çözüm primitive
çözüm ya da kök root
özel çözüm particular solution
geometrik çözüm geometric solution
genel çözüm general solution
özyineli çözüm iterative solution
yinelemeli çözüm iterative solution
tekrarlı çözüm iterative solution
aşikar olmayan çözüm nontrivial solution
apaçık olmayan çözüm nontrivial solution
tekil çözüm singular solution
çözüm kümesi solution set
tek çözüm unique solution
apaçık çözüm trivial solution
sonsuz sayıda çözüm infinitely many solution
sayısal çözüm numerical solution
çözüm grafiği abac
Statistics
ters çözüm inversion
değersiz olmayan çözüm nontrivial solution
Biology
doğadaki modelleri kullanarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimetrics
doğadaki modelleri inceleyip bu tasarımları taklit etmek suretiyle insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bilim dalı biomimicry
Environment
ters çözüm analizi inversion analysis
Geology
düz çözüm forward modelling
tekil ters çözüm tekniği individual inversion technique
tekil ve eşzamanlı ters çözüm individual and simultaneous inversion
dalga şekli ters çözüm tekniği waveform inversion technique
ters çözüm ağırlıkları inversion weights
doğrusal sonlu-fay ters çözüm tekniği linear finite-fault inversion technique
Military
uygulanabilir çözüm viable settlement
Latin
muvakkat çözüm modus vivendi