ağaç - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

ağaçSens de "ağaç" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 16 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
ağaç tree n.
General
ağaç wood n.
ağaç pawpaw n.
ağaç burl n.
ağaç arbor n.
ağaç timber n.
ağaç stick n.
ağaç gallowstree n.
ağaç spar n.
ağaç tree n.
ağaç arbour n.
ağaç timbered adj.
ağaç arboreal adj.
ağaç wooden adj.
Woodworking
ağaç wood
Chemistry
ağaç tree

Sens de "ağaç" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
(ağaç) gövde stem n.
General
(ağaç) gövdesine sarılıp bedenini kaydırarak inmek shin down v.
ağaç dikip orman haline getirmek forest v.
ağaç dikmek plant a tree v.
tırmanmak (ağaç/direk vb'ne) skin up v.
ağaç olmak stand and wait a long time v.
ağaç kesmek log v.
ağaç kesmek fell trees v.
inmek (ağaç/direk vb'nden) skin down v.
ağaç olmak plant v.
keserek devirmek (ağaç) chop down v.
ağaç devirmek fell a tree v.
yere devirmek (ağaç vb) hack down v.
ormanda ağaç kesmek lumber v.
ağaç kesmek lumber v.
ağaç kesmek cut trees v.
doğramak (ağaç) chop up v.
kökünden sökmek (ağaç) stub v.
ağaç kesmek cut down a tree v.
ağaç olmak take root v.
ağaç olmak cool one's heels v.
ağaç çiviyle çivilemek peg v.
ekmek (ağaç vb) plant v.
doğramak (ağaç) chop v.
ağaç olmak kick one's heels v.
kesmek (ağaç/organ vb) amputate v.
ağaç çivi ile çakmak peg v.
yeni ağaç dikmek replant v.
inmek (ağaç/direk) skin down v.
ağaç kesmek cut down v.
gölgelemek (ağaçlar/ağaç dalları) embower v.
ağaç kesmek chop down a tree v.
ağaç kesmek fell a tree v.
ağaç süslemek decorate a tree v.
ağaç sökmek uproot a tree v.
ağaçlık bir alandaki tüm ağaç ve çalıları kesmek clear-cut v.
tüm ağaç ve çalıları kesmek clear-cut v.
ağaç sulamak water a tree v.
(ormanda) ağaç kesmek lumber v.
ağaç tokmak maul v.
(ağaç) budamak lop v.
(ağaç) tepesini kesmek top v.
bir ağaç dimek plant a tree v.
bir çok ağaç dikmek plant a lot of trees v.
ağaç gibi dal şeklinde yayılmak arborize v.
ağaç gibi dal şeklinde yayılmak arborise v.
ağaç yetiştirmek grow a tree v.
ağaç büyütmek grow a tree v.
heryere ağaç dikmek plant trees everywhere v.
ağaç dalı bough n.
rüzgarın devirdiği ağaç windfall n.
ağaç gövdesi stock n.
ağaç testeresi wood saw n.
ağaç budama sanatı topiary n.
suların sürüklediği ağaç dalları driftwood n.
ağaç yaşı tree age n.
ağaç incir kuşu treepipit n.
ağaç kabuğu bark n.
ağaç vidası lag screw n.
kalan kök (ağaç) stub n.
ağaç çivi dowel n.
anıt ağaç big tree n.
ağaç kesicisi logger n.
ağaç malzeme wooden material n.
güneybatı amerika ve meksika'nin çöllerinde yetişen ağaç şeklindeki en büyük kaktüs türlerinden biri saguaro n.
ağaç ispirtosu wood spirit n.
reçineli ağaç resinous wood n.
ağaç piçi scion n.
ağaç faresi wood rat n.
yeni zellanda'ya özgü orta boy bir ağaç kohekohe n.
gövde (ağaç) trunk n.
bilimsel ağaç yetiştirme alanı arboretum n.
ağaç dikme treeplanting n.
ağaç kaplama veneer n.
kerestelik ağaç kesme lumbering n.
betel ağaç betel n.
ağaç takoz wooden wedge n.
bir tür kozalaklı ağaç abies n.
ağaç faresi woodrat n.
süslü ağaç varnish tree n.
reçineli ağaç (çamdan başka herhangi bir) gum tree n.
ağaç çivi nog n.
ormanda yetişen ağaç stand n.
ağaç kurbağası woodfrog n.
ağaç bilimi araştırmacısı dendrologist n.
ağaç kırlangıcı wood swallow n.
ağaç mengenesi woodworking vise n.
üzerine rayların yerleştirildiği, enine konulmuş metal, ağaç ya da beton parçalarından her biri sleeper n.
ağaç hamuru wood pulp n.
ağaç sınırı timberline n.
ağaç serçesi tree sparrow n.
ağaç topluluğu stand n.
ağaç çileği raspberry n.
kabuğu ince pullar halinde dökülme (ağaç) exfoliating n.
ağaç çiftçisi tree farmer n.
ağaç reçinesi damar n.
ağaç budama tree surgery n.
ağaç yemişi tree nut n.
ağaç dikme arbor n.
ağaç çivi peg n.
barikat ağaç abatis n.
çiçekleri bağırsak kurtlarına karşı ilaç yapımında kullanılan bir ağaç koso n.
ağaç dalları tree branches n.
ağaç altındaki çalılık underbrush n.
ağaç kesme logging n.
ağaç karıncası wood ant n.
ağaç vidası woodscrew n.
ağaç incirkuşu tree pipit n.
ağaç kabuğu parçaları wood chips n.
ağaç lalesi tulip tree n.
ağaç kurbağasıgiller tree frogs n.
kerestesi sert ağaç hardwood n.
ağaç işi woodwork n.
ağaç sansarı pine marten n.
hokey oyununda kullanılan ağaç top knur n.
ağaç dikme arbour n.
çatal ağaç crotch n.
ağaç işçisi woodworker n.
ağaç kurbağası tree frog n.
ağaç işleri woodwork n.
ağaç zararlısı gypsy moth n.
sert ağaç hardwood n.
taş üstünde bulunan ağaç şekli dendrite n.
ağaç uru gall n.
ağaç oyma wood engraving n.
ağaç tavuğu curassow n.
ağaç güvesi gipsy moth n.
yeni zelanda ve çin'e özgü sarı çiçekli küçük bir ağaç türü kowhai n.
ekme (ağaç vb) planting n.
gölge yapan şey (ağaç) umbrage n.
ağaç kökü stump n.
kereste veya ağaç kütüklerinden yapılma kulübe vb mesken log cabin n.
ağaç yaprakları foliage n.
avustralya'da yetişen bir ağaç türü wandoo n.
körpe ağaç sapling n.
ormanda ağaç kesen kimse lumberjack n.
ağaç çivi treenail n.
ağaç kurbağası treefrog n.
ağaç reçinesi wood resin n.
ağaç gövdesi bole n.
ağaç kütüğü wood block n.
damar (ağaç) streak n.
kuzey amerika'da yetişen kışın yapraklarını dökmeyen bir tür ağaç wintergreen n.
damar (ağaç vb) streak n.
ağaç sıçanı wood mouse n.
ağaç işçiliği woodworking n.
bir ağaç türü yellowwood n.
ağaç evi tree house n.
ağaç kaplama wooden panelling n.
ağaç kurbağası tree toad n.
ağaç kaplama wainscot n.
ağaç ebegümeci tree mallow n.
kabuğu zebraya benzer bir tür ağaç zebrawood n.
ağaç gövdesi trunk n.
çin'de yetişen bir tür ağaç yulan n.
ağaç balı resin n.
sarı ağaç smoke tree n.
ağaç gövdesindeki iri budak knur n.
bükülmüş ağaç bentwood n.
ağaç damarı grain of wood n.
kerestelik ağaç timber n.
ağaç gövdelerinin bataklık vb riskli zeminlere yanyana yatırılmasıyla oluşturulan yol corduroy road n.
genelde ev yapımında ve yakıt olarak kullanılacak ağaç yetiştirmek için ayrılan alan woodlot n.
ağaç sakızı tragacanth n.
iğne yapraklı ağaç coniferous tree n.
kusurlu ağaç cull tree n.
ağaç dikme günü arbor day n.
ağaç gövdesi stem n.
ağaç fulü mock orange n.
ağaç yılanı tree snake n.
kızılcık benzeri ağaç dogwood n.
maun ailesinden bir ağaç neem tree n.
çiçekleri bağırsak kurtlarına karşı ilaç yapımında kullanılan bir ağaç kosso n.
ağaç pamuğu tree cotton n.
ağaç dikme sowing n.
nehir dibine saplı ağaç snag n.
ağaç dalı branch n.
ağaç takoz wood brick n.
damarların düzeni (bir ağaç parçasının içindeki) grain n.
ağaç kökü tree root n.
bodur ağaç shrub n.
ağaç kömürü wood charcoal n.
ağaç tezgah timber framed n.
ağaç altında büyüyen çalılar underwood n.
lifleri ağ ve sepet yapında kullanılan avustralya'ya özgü bir ağaç kurrajong n.
ağaç gövdesi tree trunk n.
kozalaklı ağaç conifer n.
ağaç dalı tree branch n.
geniş gölgesiyle altındakileri güneşten koruyan ağaç shade tree n.
ağaç dikimi planting trees n.
ağaç şeması tree diagram n.
ağaç kesme lumbering n.
yaprak dökmeyen ağaç evergreen n.
küçük ağaç tree clubmoss n.
ağaç kesen kimse lumberjack n.
ağaç altındaki çalılık undergrowth n.
incil'de adı geçen hoş kokulu ağaç lignaloes n.
ağaç barikat abatis n.
ağaç engeli abatis n.
ağaç kovuğu hollow n.
ağaç geçmesi timber joints n.
ağaç süsleme tree decoration n.
ağaç ev wooden house n.
terk edilmiş ağaç abandoned tree n.
korunmasız ağaç abandoned tree n.
ağaç budaması tree pruning n.
ağaç yetiştiriciliği arboriculture n.
ağaç yetiştiriciliği tree farming n.
ağaç çiçeği blossom n.
(ağaç) dal bough n.
ağaç yumrusu burl n.
ağaç sakızı resin n.
(ağaç gövdesinden yapılan) kano dugout n.
ağaç damarı grain n.
meyve veren ağaç bearer n.
ağaç dalı limb n.
ağaç kama nog n.
ağaç kabuğu peel n.
ağaç kökü root n.
yuvarlak ağaç roundwood n.
(ağaç) gövde stem n.
sert damarlı ağaç summerwood n.
seyrek yaş halkalı ağaç wide-ringed timber n.
biçilmiş ağaç timber n.
ağaç direk wood pole n.
ağaç tepesi tree crown n.
süs ağaç ornamental tree n.
ağaç akik tree agate n.
ağaç işleri woodworking n.
ağaç oymacılığı xylography n.
ağaç kesme woodchopping n.
meyveli bir ağaç gandaria n.
ağaç yaprağı tree leaf n.
ağaç yaprakları tree leaves n.
yenilir ağaç yaprakları edible leaves of tree n.
ağaç yaprakları leaves of tree n.
ağaç yaprağı leaf of tree n.
kuru ağaç deadwood n.
ağaç ev log home n.
ağaç ev log house n.
ağaç uzmanı tree surgeon n.
ağaç uzmanı arborist n.
ağaç direkler wood poles n.
metrik ağaç metrical tree n.
ağaç dikme töreni tree planting ceremony n.
anıt ağaç monumental tree n.
ağaç kovuğu tree hole n.
ağaç kovuğu tree hollow n.
içi boş ağaç hollow tree n.
gölge sevmez ağaç shade-intolerant tree n.
ağaç budama tree trimming n.
bilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alan arboretum n.
ağaç özü alburnum n.
güzel kokulu bir ağaç angostura n.
ağaç sansarı beech marten n.
ağaç kabuğu zarı cicatrice n.
ağaç kavunu yemişi citron n.
ağaç kavunu çayı citron tea n.
ağaç türü tree specie n.
ağaç kütüğünden yapılmış kano dugout canoe n.
ağaç ev tree fort n.
ağaç ev tree house n.
ağaç sever nemophilist n.
ağaç gölgesi shade of tree n.
ağaç gölgesi tree shade n.
ağaç kütüğü log n.
ürkütücü ağaç spooky tree n.
korkunç ağaç spooky tree n.
ürpertici ağaç spooky tree n.
uzun, sıska bir ağaç wanwood n.
dünya ağaç günü world wood day n.
ağaç oturağı treestand n.
ağaç barikat abattis n.
güneydoğu asya'da yetişen tropik bir ağaç tamanu (calophyllum inophyllum) n.
ağaç kabuklarını kazımak için kullanılan spatula tan spud n.
ağaç kabuğu yakılan soba tan stove n.
ağaç kabuğu yakılan soba bark stove n.
ağaç dalları ramage n.
ağaç özü ile ilgili alburnous n.
kabuğu ince pullar halinde dökülmüş (ağaç) exfoliated adj.
ağaç şekilli dendriform adj.
yaş (ağaç) sappy adj.
ağaç bilimine ait dendrologic adj.
masif (ağaç/tahta) solid adj.
ağaç gibi arboreal adj.
ağaç şeklinde tree shaped adj.
kesilmiş (ağaç) chopped adj.
damarlı (ağaç) streaked adj.
her dem taze (ağaç/çalı) evergreen adj.
ağaç sınırının üstündeki bölgeye özgü alpine adj.
ağaç biçiminde dendritic adj.
ağaç biçiminde dendritical adj.
ağaç şeklinde arboriform adj.
ağaç biçimli dendroid adj.
ağaç biçiminde arboriform adj.
ağaç biçiminde arboreal adj.
ağaç gibi arborescent adj.
ağaç gibi arboriform adj.
ağaç biçimli arboresque adj.
ağaç biçimli arboreous adj.
ağaç biçiminde dendriform adj.
ağaç biçimli arborescent adj.
ağaç biçiminde arboresque adj.
ağaç gibi arboreous adj.
ağaç biçimli dendriform adj.
ağaç biçimli arboriform adj.
ağaç biçimli arboreal adj.
ağaç gibi arboresque adj.
ağaç gibi dendriform adj.
ağaç biçiminde dendroid adj.
ağaç biçiminde arborescent adj.
ağaç biçimli dendroidal adj.
ağaç biçiminde arboreous adj.
ağaç biçiminde treelike adj.
ağaç biçiminde dendroidal adj.
ağaç biçimli treelike adj.
ağaç gibi treelike adj.
ağaç gibi dendroidal adj.
komple ağaç all-wood adj.
kökleri derinlere inen (ağaç) deep-rooted adj.
ağaç biçiminde tree-shaped adj.
ağaç biçimli tree-shaped adj.
ağaç gibi tree-shaped adj.
kesilip yere devrilmiş (ağaç) felled adj.
ağaç ile ilgili arboreous adj.
ağaç gibi dendroid adj.
ağaç özelliğinde olmayan nonwoody adj.
ağaç gibi dendritic adj.
kesim için uygun (ağaç) ceduous [obsolete] adj.
nahoş kokulu ve toksik kabuğa sahip bir ağaç cabbage bark
Phrasals
birisini ağaç etmek stand someone up
bir şeyi (ağaç/taş vb'den) inşa etmek construct something out of something
bir şeyi (ağaç/taş vb'den) inşa etmek construct something from something
(çim/ağaç) bir şeyin üzerinde büyümek/yetişmek grow over
(ağaç) kökünden çıkmak come out
Phrases
ağaç altında under the tree adv.
bir grup (ağaç/bitki) a clump of
Proverb
ağaç yaşken eğilir as the twig is bent, so grows the tree
ağaç yaş iken eğilir as the twig is bent so is the tree inclined
ağaç yaşken eğilir as the twig is bent so is the tree inclined
ağaç yaşken eğilir you can not teach an old dog new tricks
meyve veren ağaç taşlanır the tree that bears fruit will be stoned
Colloquial
ağaç çileği rasp [scottish] n.
Idioms
ağaç olmak cool one's heels
ağaç olmak kick one's heels
ağaç meyvesinden bellidir tree is known by its fruit
sepserin/ağaç gibi serin as cool as a tree
Speaking
bu büyük ağaç küçük bir tohumdan büyüdü this huge tree grew from a little seed
Slang
toplum içinde (ağaç dibine/çiçeklerin üzerine vb) işemek water the flowers
Trade/Economic
ağaç ve ağaç ürünleri wood and wood products
bir ürün almak için yetiştirilmiş (ağaç veya hayvan gibi) varlıklar cultivated assets
Politics
sert ağaç tozları hardwood dust
Institutes
ağaç mamülleri ve orman ürünleri ihracatçıları birliği wood and forestry products exporters association
Technical
tütün, ağaç işleri veya kağıt sanayisinde konveyör veya makineden ürünleri alan işçi catcher n.
ağaç büğet timber dam
ağaç civatası carriage bolt
erimiş bakıra ağaç kazıkların sokulması poling
ağaç tornacısı wood turner
ağaç yapı wood structure
ağaç köprü timber bridge
ağaç yapı tree structure
ağaç kiriş timber beam
ağaç kapı deal door
ağaç kiriş timber stringer
ağaç taşıyıcı wooden girder
ağaç köprü log bridge
ağaç kaplamalı wainscotted
ağaç çatı wooden roof
boya veren herhangi bir ağaç dyewood
ağaç unu wood flour
ağaç çatı wood roof
ağaç korkuluk wood railing
ağaç testeresi crosscut saw
ağaç döşeme wood floor
ağaç tasarımı timber design
ağaç lifi wood fiber
ağaç savak timber weir
ince bir ağaç levha veneer
şekil verilmiş ağaç with simulated wood
ağaç yapı timber structure
etki alanı ağaç yöneticisi domain tree manager
ağaç kaplamalı wainscoted
ağaç tel direk wooden pole
sert ağaç hard wood
ağaç taşıyıcı wood girder
ağaç kaplama sheet pile with timber
yuvarlak ağaç log
ağaç birleşimi wood joint
dörtköşe başlı ağaç vidası lag screw
dairesel ağaç bıçkısı chisel tooth saw
ağaç burgusu auger
yumuşak ağaç softwood
el ile sıkıştırılan ağaç mengenesi hand screw
ağaç ipçiği wood fiber
ağaç vidası wood screw
ağaç bağlantısı wood joint
ağaç döşeme wooden floor
ağaç kaplama veneering
ağaç matkabı auger
ağaç kaplama wood paving
ağaç kiriş wooden girder
ağaç dingil clout
ağaç kazık çakma timber piling
ağaç keskisi kullanarak oyuk açmak gouge
ağaç dayanımı wood strength
metalik ağaç delici kınkanat metallic wood boring beetle
ağaç direnci wood strength
ağaç kazık wood pile
ağaç yassı kazık timber sheet piling
ağaç rendesi wooden plane
ağaç kazık timber pile
ağaç yatak wood bearing
kapsayan ağaç spanning tree
ağaç testeresi back saw
ağaç taşıyıcı dizge wooden base
ağaç kiriş wood girder
ağaç tasarısı timber design
ağaç taşıyıcı dizge wood base
ağaç kesmede gayıt olarak kullanılan bir cihaz miter box
ağaç kabuğu kalınlığı ölçeri bark gauge
ağaç vidası log screw
ağaç gözeneği wood pore
ağaç dikmeli vinç timber derrick
ağaç kabuğu kalınlığı ölçen alet bark gauge
ağaç burgusu auger bit
eğri ağaç bent wood
ağaç kuşak binding piece
bükülmüş ağaç bent wood
ağaç cıvatası somunu carriage nut
tam ikili ağaç complete binary tree
kurumuş ağaç kerestesi deadwood
iki saplı ağaç bıçağı drawshave
ağaç çivi dowel
ağaç bıçağı drawing knife
asbestos ağaç levha asbestos-wood panel
dairesel ağaç bıçkısı chisel-tooth saw
ağaç yassı kazık plank-pile
ağaç tornacılığı wood-turning
yarım yuvarlak ağaç törpüsü half round wood rasp
ağaç şeklinde kristalleşme tree
bir torna tezgahında ağaç işleme wood turning
özü vernik yapımında kullanılan bir ağaç türü varnish tree
iki saplı ağaç bıçağı drawknife
ağaç vidası lag screw
kare başlı ağaç vidası lag screw
hafif renkli ağaç lightwood
dördün ağaç quad tree
biçilmiş ağaç sawn timber
ağaç çivi trenail
ağaç çivi treenail
ağaç çivi trunnel
karla yüklü ağaç snow loaded tree
ağaç burgusu broach
ağaç dalı limb
ağaç dalı branch
ağaç dalı twig
kıyılmış ağaç yongası hogged fuel
ağaç işleme makinelerinin güvenliği safety of woodworking machines
havai hatlar için ağaç tel direkleri wood poles for overhead lines
masif ağaç tel direkleri solid wood poles
Computer
ağaç data yapısı heap data structure
alt ağaç subtree
ağaç yapısı tree structure
ağaç ve veri tree and data
ağaç tipi kodlama tree coding
ağaç topolojisi tree topology
ağaç öğesi görevi tree item task
ağaç tipi arama tree search
ağaç yapısında arama tree search
ağaç ağ tree network
ağaç tipi ağ tree network
ağaç ve dizin tree and directory
ağaç içerik tree content
ağaç yapısında ağ tree network
yalnız ağaç tree only
ağaç görünümlü denetim tree view control
ağaç ilingesi tree topology
sadece ağaç tree only
ikili ağaç binary tree
ağaç görünümünde çalışma komutları commands for working in the tree window
tam ikili ağaç complete binary tree
ağaç sil delete tree
süslenmiş ağaç decorated tree
tüm alt ağaç entire subtree
ağaç dökümünü al dump tree
ağaç dökümü dump tree
yol ve alt ağaç path subtree
tercih edilen ağaç preferred tree
dördün ağaç quad tree
ağaç yapı tree structure
tümler ağaç co-tree
minimum yayılan ağaç problemi minimum spanning tree problem
Informatics
tam ikili ağaç complete binary tree
ikili ağaç binary tree
ağaç sergi tree view
ağaç görünümü tree view
ağaç yapısında arama tree search
ağaç yapısı tree-like structure
ağaç türü arama tree search
ağaç yapılı ağ tree network