bastırmak - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

bastırmakSens de "bastırmak" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 106 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
bastırmak suppress v.
bastırmak press v.
bastırmak compress v.
General
bastırmak put v.
bastırmak outtalk v.
bastırmak extinguish v.
bastırmak strangle v.
bastırmak burke v.
bastırmak set in v.
bastırmak quash v.
bastırmak compress v.
bastırmak crucify v.
bastırmak settle v.
bastırmak whelm v.
bastırmak clamp v.
bastırmak smother up v.
bastırmak repress v.
bastırmak settle in v.
bastırmak push down v.
bastırmak throttle down v.
bastırmak beat down v.
bastırmak override v.
bastırmak keep under v.
bastırmak dam up v.
bastırmak weigh down v.
bastırmak outdo v.
bastırmak hush up v.
bastırmak restrain v.
bastırmak bear against v.
bastırmak drown v.
bastırmak cover v.
bastırmak overbear v.
bastırmak appease v.
bastırmak weigh v.
bastırmak make somebody print v.
bastırmak keep down v.
bastırmak stomp v.
bastırmak assuage v.
bastırmak put down v.
bastırmak gulp v.
bastırmak allay v.
bastırmak swallow v.
bastırmak putdown v.
bastırmak have something printed v.
bastırmak alleviate v.
bastırmak squash v.
bastırmak throttle back v.
bastırmak drown out v.
bastırmak throttle v.
bastırmak subdue v.
bastırmak gulp down v.
bastırmak silence v.
bastırmak stamp v.
bastırmak bottle up v.
bastırmak pocket v.
bastırmak descend v.
bastırmak quench v.
bastırmak choke v.
bastırmak hold down v.
bastırmak quell v.
bastırmak submerge v.
bastırmak publish v.
bastırmak keep in v.
bastırmak flow v.
bastırmak suppress v.
bastırmak jam v.
bastırmak bear down v.
bastırmak damp v.
bastırmak depress v.
bastırmak crush v.
bastırmak print v.
bastırmak hem v.
bastırmak overtake v.
bastırmak overwhelm v.
bastırmak push v.
bastırmak press v.
bastırmak stifle v.
bastırmak stay v.
bastırmak asswage v.
bastırmak undermine v.
bastırmak accoy v.
bastırmak adaunt [obsolete] v.
bastırmak ram v.
Phrasals
bastırmak choke off
bastırmak choke back
bastırmak choke down
bastırmak beat something back
bastırmak beat someone back
bastırmak beat back
bastırmak slap down
bastırmak tamp down
bastırmak mash on
bastırmak press down on
bastırmak push down on
Technical
bastırmak depress
bastırmak damp
bastırmak press
bastırmak push
bastırmak smother
bastırmak squelch
bastırmak suppress
bastırmak stifle
Computer
bastırmak print
Military
bastırmak quell
bastırmak keep under
Archaic
bastırmak alay v.

Sens de "bastırmak" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 115 résultat(s)

Turc Anglais
General
tozu bastırmak settle the dust v.
fazla bastırmak bear down on v.
salamuraya bastırmak souse v.
heyecanını bastırmak quell v.
kenarını bastırmak fringe v.
suya bastırmak soak v.
bastırmak (kumaş) whip v.
tuzlu suya bastırmak souse v.
kıvırıp kenarını bastırmak hem v.
duyguyu bastırmak (bilinçli olarak) suppress v.
açlığını bastırmak stay one's hunger v.
faka bastırmak rationale v.
bastırmak (açlığı) stay v.
açlığı bastırmak stay v.
kuvvetle bastırmak grind down v.
kenarını bastırmak skirt v.
bastırmak (isyan vb'ni) quench v.
bastırmak (isyan vb'ni) quell v.
kenarını bastırmak overcast v.
bastırmak (isyan vb'ni) quash v.
bastırmak (açlığı vb) appease v.
mandepsiye bastırmak chisel somebody v.
bir sesi daha yüksek bir sesle bastırmak drown out v.
tongaya bastırmak trap v.
kenarını bastırmak hem v.
parayı bastırmak plunk down money v.
suya bastırmak souse v.
öfkesini bastırmak choke down one's rage v.
bastırmak (isyan vb) quash v.
açlığını bastırmak assuage one's hunger v.
aşağı bastırmak press down v.
bastırmak (bir isteği/korkuyu) subdue v.
para bastırmak coin v.
açlık bastırmak assuage one's hunger v.
bastırmak (bir duyguyu/isyanı) stifle v.
bastırmak (isyan vb'ni) squash v.
bastırmak (muhalefet vb'ni) squelch v.
faka bastırmak trick v.
mandepsiye bastırmak chisel somebody out of something v.
bastırmak (kitap/dergi vb) publish v.
tongaya bastırmak take in v.
duyguyu bastırmak suppress v.
sis bastırmak mist v.
faka bastırmak deceive v.
karanlık bastırmak fall v.
başlangıçta bastırmak nip something in the bud v.
başlangıçta bastırmak nip in the bud v.
bastırmak (isyan) quell v.
bastırmak (korku) quell v.
bastırmak (yağmur vb) overtake v.
heyecanı bastırmak suppress the excitement v.
heyecanı bastırmak control the excitement v.
heyecanını bastırmak suppress one's excitement v.
heyecanını bastırmak control one's excitement v.
(sesi) bastırmak drown v.
faka bastırmak two-time v.
-i bastırmak outdo v.
örtüp bastırmak bury v.
bilinçli olarak duyguyu bastırmak suppress v.
(kumaş) bastırmak whip v.
(sinirini vb) bastırmak choke-down v.
(sinirini vb) bastırmak choke back v.
(sinirini vb) bastırmak choke off v.
karanlık bastırmak (darkness) set in v.
karanlık bastırmak (night) set in v.
uyku bastırmak catch some shuteye v.
uyku bastırmak (sleep) to come v.
uyku bastırmak make someone drowsy v.
uyku bastırmak feel drowsy v.
uyku bastırmak doze off v.
olumsuz bir duyguyu bastırmak smooth ruffled feathers v.
bir şeyin üzerine bastırmak bear down on something v.
bir şeyin üzerine sertçe bastırmak bear down too hard v.
sesi susturmak/bastırmak muffled up the sound v.
hıçkırık bastırmak stifle a sob v.
yangın bastırmak put down a fire v.
ayaklanmayı/isyanı bastırmak repress the uprising v.
isyanı/ayaklanmayı bastırmak suppress the revolt v.
ayaklanmayı bastırmak suppress the rebellion v.
açlığı bastırmak suppress hunger v.
(yangını) bastırmak quench v.
kokuyu bastırmak suppress the smell v.
(sinirini/öfkesini) bastırmak tame v.
birlikte bastırmak adpress v.
Phrasals
konuşarak/çeneyle birini bastırmak/sindirmek jaw someone down
bir sesi daha yüksek bir sesle bastırmak drown something out
(sesi/konuşmayı) bastırmak drown something out
bir şeyi bir şeye basmak/bastırmak impress something into something
(sesi) boğmak/bastırmak muffle something up
(bir şeyi bir yere) bastırmak/iteklemek pop something into something
(bir şeyi bir yere) bastırmak/iteklemek pop something in
(sakız vb gibi) sertçe bastırmak press something in
(sakız vb gibi) sertçe bastırmak press something into something
(yapışması için) bir şeyin üstüne bastırmak press something onto something
(yapışması için) bir şeyin üstüne bastırmak press something on
bir şeye bastırmak punch something down
bir şeye bastırmak press something down
bağırarak birinin sesini bastırmak shout someone down
Idioms
faka bastırmak catch somebody out
bir duyguyu zorlukla bastırmak/zapt etmek gulp something back
Slang
faka bastırmak screw up
(cezaevinde çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla görevlendirilen) özel birlik goon squad
(cezaevinde çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla görevlendirilen) özel birlik ssu (special services unit)
Politics
ayaklanmayı bastırmak suppress the uprising
ayaklanmayı bastırmak suppress the riot
Technical
karinaya bastırmak careen
aşağıya doğru bastırmak depress
birbirine bastırmak swage
elektromanyetik girişimi bastırmak için pasif filtre birimi passive filter unit for electromagnetic interference suppression
elektromanyetik girişimi bastırmak için pasif filtre birimleri passive filter units for electromagnetic interference suppression
elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktör fixed inductor for electromagnetic interference suppression
gürültüyü bastırmak denoise
Marine
dümeni karşı tarafa bastırmak shift the helm
Military
isyanı bastırmak quell the continuance of the riot
ayaklanmayı bastırmak suppress the riot