birleşik - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

birleşikSens de "birleşik" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 38 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
birleşik combined adj.
birleşik united adj.
General
birleşik compound n.
birleşik combination n.
birleşik integrated adj.
birleşik jointed adj.
birleşik allied adj.
birleşik confederate adj.
birleşik connected adj.
birleşik adjunctive adj.
birleşik incorporated adj.
birleşik solid adj.
birleşik federate adj.
birleşik conjunctive adj.
birleşik conjunct adj.
birleşik coalesced adj.
birleşik confederated adj.
birleşik conjoint adj.
birleşik conjugate adj.
birleşik united adj.
birleşik corporate adj.
birleşik composite adj.
birleşik joint adj.
birleşik federal adj.
birleşik built-up adj.
birleşik unified adj.
birleşik mixed adj.
birleşik combinate adj.
birleşik in a body adv.
birleşik joined to prep.
Trade/Economic
birleşik associated
birleşik compound
birleşik component
Politics
birleşik united
Technical
birleşik conjugate
Construction
birleşik composite
Linguistics
birleşik conflate
birleşik compound

Sens de "birleşik" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 467 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
birleşik krallık united kingdom n.
General
birleşik devletler başkanıyla tanışmak meet the president of the united states v.
birleşik devletler'e gitmek go to the united states v.
amerika birleşik devletleri the usa n.
birleşik görev gücü combined task force n.
büyük britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı the united kingdom of great britain and northern ireland n.
amerika birleşik devletleri united states of america n.
birleşik eylem compound verb n.
amerika birleşik devletleri the us n.
eldiven (parmakları birleşik) mitten n.
birleşik devletlerde dış temsilcilikler foreign agents in the united states n.
amerika birleşik devletlerinde doğan japon göçmenin torunu sansei n.
amerika birleşik devletleri usa n.
birleşik arap emirliği united arab emirates n.
birleşik krallık the uk n.
amerika birleşik devletleri confederate states of america n.
birleşik arap cumhuriyeti united arab republic n.
amerika birleşik eyaletler confederate states of america n.
birleşik amerika bayrağı stars and stripes n.
birleşik ad compound noun n.
birleşik devletler jeoloji kurumu united states geological survey n.
birleşik arap emirlikleri the united arab emirates n.
birleşik olmama apartness n.
birleşik cebirler associative algebras n.
eldiven (parmakları birleşik) mitt n.
birleşik devletler jeoloji kurumu usgs n.
birleşik krallık; büyük britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı the united kingdom n.
birleşik devletlerde kölelik lovery in united states n.
birleşik devlet corporate state n.
birleşik devletler confederation n.
amerika birleşik devletleri the united states n.
amerika birleşik devletleri the united states of america n.
birleşik arap emirlikleri united arab emirates (uae) n.
birleşik devletler united states n.
amerika birleşik devletleri united states n.
birleşik üretim cogeneration n.
birleşik salkım panicle n.
soru işaretiyle ünlem işaretinin birleşik olarak kullanıldığı işaret interrobang n.
parmakları birleşik mitten n.
birleşik eğilme compound bending n.
havadaki ısı ve nemliliğin birleşik etkisinin yol açtığı rahatsızlığın ölçüsünü veren değer temperature-humidity index n.
birleşik kentler conurbation n.
birleşik devletler kanunnamesi united states code n.
birleşik krallık uk n.
birleşik krallık gb n.
birleşik krallık united kingdom of great britain and northern ireland n.
birleşik krallık united-kingdom n.
birleşik krallık great britain n.
birleşik krallık britain n.
amerika birleşik devletlerinin tarihine ve kültürüne ait eserler americana n.
birleşik gönye combined mitre n.
birleşik krallık müşterek ve çok uluslu terimler ve açıklamaları sözlüğü uk glossary of joint and multinational terms and definitions n.
bağlaçsız birleşik cümle fused sentence n.
bağlaçsız birleşik cümle run-on sentence n.
birleşik devletler ordusu united states army n.
birleşik üçlü kristal trilling n.
amerika birleşik devletlerinde bulunan bir bölge yosemite n.
birleşik duyu synesthesia n.
birleşik paket servisi united parcel service (ups) n.
birleşik olmayan unjoined adj.
birleşik olmayan nonaligned adj.
birleşik olmayan nonunited adj.
birleşik (iki yazı vb) conflate adj.
birleşik devletlere ait federal adj.
birleşik olmayan unattached adj.
bir zamanlar birleşik olan once-united adj.
birleşik olmayan non-aligned adj.
birleşik olarak conjointly adv.
birleşik bir şekilde cohesively adv.
birleşik bir şekilde associatively adv.
birleşik olarak connectedly adv.
birleşik bir halde compositely adv.
birleşik olarak conjugately adv.
birleşik bir şekilde adjunctively adv.
Colloquial
amerika birleşik devletleri'nin doğu ve batı kıyısı arasındaki taşra sayılan kısımları flyover country
amerika birleşik devletleri'nin doğu ve batı kıyısı arasındaki taşra sayılan kısımları flyoverland
amerika birleşik devletleri'nin doğu ve batı kıyısı arasındaki taşra sayılan kısımları flyover states
Idioms
oyunu üzerinde bütün parti ve adayların yer aldığı birleşik oy pusulası ile kullanmak vote a split ticket
birleşik oy pusulası ile seçim yapmak vote a split ticket
birleşik olmayan oy pusulası ile seçim yapmak vote a straight ticket
Speaking
birleşik devletler the states
Slang
birleşik krallık dışında kalan ülkelerden birine mensup olan kişi johnny foreigner
Trade/Economic
birleşik banka combined entity
birleşik oturum joint session
birleşik tek piyasa unified markets
birleşik kontrol joint control
birleşik hesap birimi composite unit of account
birleşik faiz compound interest
birleşik sistem synthetic system
birleşik komite joint committee
birleşik ihracat yöneticisi combination export manager
birleşik para money cocktail
birleşik çalışma grubu joint working group
birleşik mağaza combination store
birkaç kişilik farklı gruplar üzerinde bölümler halinde yapılan tahminlerin birleştirilmesinden elde edilen toplam veya birleşik tahmin composite estimate
birleşik talep composite demand
birleşik ödeme planı combination compensation plan
birleşik standartlar unified standards
birleşik nakliye konşimentosu combined transport bill of lading
birleşik nakliye belgesi combined transport document
birleşik ürün joint product
birleşik taşıma combined transport
birleşik üretim joint production
birleşik nakliye combined transport
birleşik kayıt summary posting
ödenmemiş birleşik krallık damga vergilerine ilişkin olarak yükümlülük üstlenmek ve tazmin etmek assume liability for or to indemnify against non-payment of united kingdom stamp
birleşik taşıma konşimentosu combined-transport bill of lading
birleşik olmayan non-merged
birleşik aile joint family
birleşik hesap bilançosu consolidated balance sheet
birleşik kredi bankası credit union bank
birleşik faiz formülü compound interest formula
birleşik indirim compound discount
birleşik kayıt composite entry
birleşik sermaye composite capital
birleşik iskonto compound discount
birleşik faiz yöntemi compound interest method
birleşik faiz anatocism
birleşik hesap bilançosu combined balance sheet
birleşik mamuller joint products
birleşik maliyet joint cost
birleşik işçi sendikası united workers union
birleşik sanayiler allied industries
birleşik endeks composite index
Law
birleşik devletler temyiz mahkemesi united states court of appeals
birleşik kredi bankası credit union bank
birleşik vecibe conjunctive obligation
birleşik davacı co-plaintiff
birleşik hakemler kurumu chartered institute of arbitrators
(birleşik krallık) mahkemeler veznesi court funds office
amerika birleşik devletleri yüce mahkemesi united states supreme court
birleşik devletler kanunu united states code (usc)
Politics
avrupa birleşik devletleri için eylem action committee for a united states of
birleşik devlet associated state
birleşik oturum plenum
birleşik komiteler joint committees
birleşik devletler topluluğu commonwealth of independent states
birleşik garanti sistemi unified guarantee system
avrupa birleşik devletleri için eylem komitesi action committee for a united states of europe
türkiye birleşik komünist partisi united communist party of turkey
birleşik suçlar compound offenses
birleşik devletler confederation
birleşik encümen joint committee
birleşik seçmenler joint electorates
birleşik demokratik cephe united democratic front
birleşik devletler vatandaşı national of the united states
birleşik devletler vatandaşı us person
birleşik devletler vatandaşı united states person
birleşik devletler vatandaşı us citizen
birleşik devletler vatandaşı citizen of the united states
birleşik krallık hükümeti united kingdom government
birleşik krallık hükümeti uk government
amerika birleşik devletleri koruyucu hizmetler görev gücü united states preventive services task force
birleşik kıbrıs cumhuriyeti united cyprus republic
birleşik devletler başkanı president of the united states
birleşik meksika devletleri united mexican states
tanzanya birleşik cumhuriyeti united republic of tanzania
büyük britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı united kingdom of great britain and northern ireland
amerika birleşik devletleri united states of america
birleşik arap emirlikleri united arab emirates
birleşik devletler temsilciler meclisi mali hizmetler komisyonu united states house committee on financial services
birleşik devletler tarihi yerler ulusal kayıtları united states national register of historic places
birleşik krallık savunma bakanlığı united kingdom ministry of defence
birleşik oy pusulası split ticket
birleşik arap emirlikleri (bae) united arab emirates (uae)
birleşik oy pusulası ile yapılan oylama split-ticket voting
birleşik devletler senatosu the united states senate
bae genelinde kurulan her şirketin kendi büyüklüğüne göre birleşik arap emirlikleri vatandaşlarına iş verme zorunluluğuna sahip olması emiratisation (emiratization)
abd başkanı veya başkan yardımcısının olmadığı anlarda o görevi üstlenen üst düzeylinin aynı yerde toplandığında, başkanın başına bir aksilik gelmesi durumunda, birleşik devletler başkanı olsun diye gizli bir yere saklanıp korunan kabine üyesi designated survivor
abd başkanı, başkan yardımcısı veya başkanın olmadığı anlarda o görevi üstlenen üst düzeylinin aynı yerde toplandığında, başkanın başına bir aksilik gelmesi durumunda, birleşik devletler başkanı olsun diye gizli bir yere saklanıp korunan kabine üyesi designated successor
amerika birleşik devletleri senatosu i̇stihbarat seçilmiş komitesi united states senate select committee on intelligence
oval ofis (amerika birleşik devletleri başkanları'nın resmi makamıdır ve beyaz saray'da yer alır) oval office
birleşik krallık'ın, avrupa birliği'nden ayrılması taraftarı olan kimse brexiteer
birleşik krallığın avrupa birliği'nden ayrılması taraftarı olan kimse brexiteer
Institutes
avrupa birleşik devletleri için eylem komitesi action committee for united states of europe
birleşik yangın araştırma teşkilatı joint fire research organization
birleşik müşterek görev gücü combined joint task forces
avrupa birleşik solu -kuzey yeşil solu european unitarian left -nordic green left
birleşik kentler ve yerel yönetimler united cities and local governments (uclg)
birleşik kentler ve yerel hükümetler united cities and local governments (uclg)
birleşik devletler patent ve marka ofisi united states patent and trademark (uspto)
birleşik devletler patent ve marka ofisi united states patent and trademark office (uspto)
birleşik devletler uydu fırlatma birliği united launch alliance
Technical
birleşik gerilmeler combined stresses
birleşik kurplar compound curves
birleşik öğeler composite members
birleşik ısı combined heat
birleşik tavan lambaları combination lamp in roof
birleşik kiriş composite beam
birleşik yaprak composite slap
birleşik kafes sistemler combined trusses
birleşik kontrol combination control
birleşik kodlama macrocoding
yalın birleşik ağırlık gross combination weight
birleşik dizge combined system
birleşik giriş kutusu combo box
birleşik yapı composite construction
birleşik örnek composite sample
birleşik kuyu combination well
birleşik elektrik devresi compounded electric circuit
birleşik makine compound machine
birleşik basınç çubuğu composite compression bar
birleşik yaprak composite sheet
birleşik kafa combined head
birleşik yapı yöntemi composite construction method
birleşik pense combination plier
birleşik katalog union catalogue
birleşik enjektör unit injector
birleşik yaprak composite board
birleşik döşeme composite floor
birleşik eğilme ve eksenel kuvvet combined bending and axial loading
birleşik kod macrocode
birleşik virajlar compound curves
birleşik eğilme combined bending
birleşik merkezli yük concentric load
birleşik kaplar prensibi principle of computational fluid
birleşik öğe macroelement
birleşik dönemeçler compound curves
birleşik havalık unit vent
birleşik süzgeç compound filter
birleşik kütük combined file
birleşik gerilme combined stresses
birleşik sistem combined system
birleşik kanalizasyon sistemi combined drainage system
birleşik kaplar communicating vessels
birleşik atıksu borusu combined sewer
birleşik anahtar composite key
birleşik kaplar communicating vessels
birleşik üretim cogeneration
birleşik üretim sistemi cogeneration system
birleşik kesit built-up cross section
birleşik devre düzenlemesi combined circuit arrangement
birleşik sarkaç compound pendulum
birleşik ağlar unified management
birleşik ağ kullanım kuralları yönetimi unified policy management
birleşik yönetim çözümleri unified management solutions
birleşik mesajlaşma unified messaging
birleşik ağlar unified networks
iki farklı gaz türbininden oluşan birleşik enerji combined turbine and gas turbine plant
paket birleşik üretim sistemi packaged generation system
birleşik bükülgen elektrik yalıtım malzemesi combined flexible electrical insulation material
özel isimli bileşiklere karşı gaz süzgeçleri ve birleşik süzgeçler gas filters and combined filters against specific named compounds
birleşik süzgeçler combined filters
sıcaklık ve basınç için birleşik emniyet vanası combined temperature and pressure relief valve
birleşik su basınç düşürme vanası combination water pressure reducing valve
birleşik serpiştirme tekniği combined interleaving technique
birleşik süreç combination process
birleşik kalıp combination mould
birleşik delgiler combination drills
birleşik gerilimler combined stresses
birleşik dislokasyon mixed dislocation
birleşik kalıp combination die
birleşik bağlanma mixed bonding
birleşik ayıraçlar mixed reagents
birleşik ısıtma combination heating
birleşik üflemeli süreçler combination blown processes
birleşik fırın combination oven
birleşik simgeleme dizgesi unifed numbering system
birleşik sıcaklık çevrimine mukavemet resistance to combined temperature cycling
birleşik metot combined method
birleşik sınıflandırma şeması associated classification scheme
soğuk içme suyu için birleşik ölçü aletleri combination meters for cold potable water
birleşik sıcaklık composite temperature
birleşik filtreler combined filters
birleşik ısı ve güç santralı combined heat and power plant
birleşik ısı ve güç üretimi combined heat and power generation
birleşik ısı ve güç santralı co-generation plant
bağıl birleşik standart belirsizliği relative combined standard uncertainty
birleşik zincir izolatör birimleri composite string insulator units
birleşik geçmeli birim associated plug-in units
nem ve lehim ısısının birleşik etkisi combined effect of moisture and soldering heat
birleşik etki combined effect
birleşik transformatörler combined transformers
birleşik debimetre regülatörü integrated flowmeter regulator
birleşik transformatör combined transformer
birleşik hidrolik sistem combined hydraulic system
birleşik analiz conjoint analysis
Computer
birleşik yapı union
birleşik tuş combination key
birleşik ad combined name
birleşik tuş composite key
birleşik kütük combined file
birleşik giriş kutusu combination box
birleşik anahtar composite key
birleşik mantıksal kütük join logical file
birleşik fotoğraf uzmanları grubu joint photographic experts group
birleşik dağılım joint distribution
birleşik sınama merge test
birleşik yazdırma print merge
birleşik yazdırma güncelleştir print merge update
birleşik kafa combined head
birleşik öğe macroelement
birleşik kodlama macrocoding
birleşik komut macro instruction
birleşik kod macrocode
birleşik katalog union catalogue
amerika birleşik devletleri-dvorak united states-dvorak
amerika birleşik devletleri-uluslararası united states-international
birleşik saldırı combo attack
birleşik fotoğraf uzmanları grubu jpeg
Informatics
birleşik anahtar composite key
birleşik tuş combination key
birleşik giriş kutusu combination box
birleşik dağılım joint distribution
birleşik fotoğraf uzmanları grubu joint photographic experts group
birleşik modelleme dili unified modelling language
birleşik iletişim unified communication
Telecom
birleşik şebeke corporate network
birleşik istasyon combined station
birleşik fotoğraf uzmanları grubu joint photographic experts group
birleşik haberleşme combined communications
birleşik yerel telekomünikasyon hizmeti consolidated local telecommunications service
birleşik dağılım joint distribution
birleşik genişbant combined broadband
birleşik dağıtım çatısı combined distribution frame
birleşik mesajlaşma unified messaging
birleşik ikinci dizi composite second order
birleşik üçlü vuru composite triple beat
Mechanic
birleşik kesim combined cut
Television
renkli birleşik video sinyali color composite video signal
Textile
birleşik veya kendinden pervaz integrated or self-facing
Construction
birleşik kanalizasyon sistemi combined sewerage system
tek açıklıklı tekli birleşik veya kompozit lentonların önyapımlı elemanları single span single combined or the prefabricated components of composite lintels
birleşik kanalizasyon combined sewer
Lighting
kolonla birleşik aydınlatma armatürleri column-integrated luminaires
Automotive
birleşik governor combined governor
kumanda kolu birleşik sivici combination switch
birleşik halka integrating ring
birleşik sinyal verici combined flasher unit
tekerlek düzeni birleşik süspansiyon linked suspension system
çarpmalı ve basınçlı yağlama birleşik sistemi oil-combination splash and pressure system
birleşik olmayan yardımcı transmisyon (veya devir çoğaltıcı dişli kutusu ) non-integrated auxiliary transmission (or overdrive)
birleşik distribütör unitized distributor
birleşik diş standartları unified thread standards
birleşik fotoğrafik uzmanlar grubu joint photographic experts group
birleşik ortalama yakıt verimliliği corporate average fuel economy
birleşik şasili unitized construction
çok hafif çelik yapılı birleşik şasili araç monocoque ultra light steel body
Aeronautic
birleşik tahmin haritası composite forecast chart
birleşik girdap bound vortex
birleşik hata combined error
birleşik askeri hava trafik bölgesi combined air traffic military zone
birleşik plot combined plot
birleşik ayırma composite separation
Marine
birleşik taşıma combined transport
Medical
birleşik nistagamus conjugate nystagmus
birleşik devletler gıda ve ilaç yetkilileri birliği association of food and drug officials of the united states
birleşik tedavi combined therapy
birleşik tedavi combination therapy
Psychology
birleşik puan composite score
birleşik sinyal composite signal
birleşik terapi conjoint therapy
Pharmaceutics
amerika birleşik devletleri farmakopesi united states pharmacopeia (usp)
Food Engineering
birleşik ısı aktarım katsayısı overall heat transfer coefficient
birleşik gıda katkıları uzmanlar komitesi joint expert committee on food additives
Statistics
birleşik dağılım joint distribution
birleşik sıklık dağılımı compound disribution
birleşik veri compositional data
birleşik endeks sayısı composite index number
birleşik negatif çok terimli dağılım compound negative multinomial distribution
birleşik hipotez composite hypothesis
birleşik poisson dağılımı composed poisson disribution
birleşik örnekleme şeması composite sampling scheme
birleşik poisson dağılımı compound poisson distribution
birleşik hipergeometrik dağılım compound hypergeometric distribution
merkezi birleşik tasarım central composite design
Physics
birleşik alan kuramı unified field theory
büyük birleşik teori grand unified theory
büyük birleşik kuram grand unification theory
büyük birleşik kuram grand unified theory
büyük birleşik teori grand unification theory
birleşik alan teorisi unified field theory
Chemistry
birleşik kaplar communicating vessels
Biology
birleşik anterli synantherous
Botanic
birleşik sepallı gamosepalous
birleşik çanak yapraklı gamosepalous
Agriculture
birleşik devletler tarım bakanlığı united states department of agriculture
Education
birleşik derece joint degree
birleşik doktora joint phd
Linguistics
birleşik sözcük compound word
birleşik isimler compound nouns
birleşik cümle compound sentence
birleşik ad compound noun
birleşik tümce compound sentence
birleşik edinç varsayımı unitary competence hypothesis
birleşik duyum synaesthesia
birleşik his synaesthesia
birleşik kelime compound word
birleşik his synesthesia
birleşik duyum synesthesia
History
birleşik arap emirlikleri´ne özgü trucial
birleşik eyaletler (felemenk) united provinces
ingiliz-anzak-kanada-güney afrika birleşik ordusu ile alman ordusu arasında yaşanan 1. dünya harbinin en çetin savaşlarından birisi the third battle of ypres
ingiliz-anzak-kanada-güney afrika birleşik ordusu ile alman ordusu arasında yaşanan 1. dünya harbinin en çetin savaşlarından birisi third ypres
ingiliz-anzak-kanada-güney afrika birleşik ordusu ile alman ordusu arasında yaşanan 1. dünya harbinin en çetin savaşlarından birisi battle of passchendaele
ingiliz-anzak-kanada-güney afrika birleşik ordusu ile alman ordusu arasında yaşanan 1. dünya harbinin en çetin savaşlarından birisi passchendaele
Environment
birleşik fay conjugate fault
birleşik tasfiye codisposal
birleşik kanalizasyon combined sewer
birleşik üretim cogeneration
birleşik ısı ve güç combined heat and power
birleşik zemin sınıflaması unified soil classification
Geography
birleşik zararlı organizma denetimi integrated pest management
amerika birleşik devletleri küçük dış adaları united states minor outlying islands
Meteorology
birleşik tahmin kartı composite forecast chart
Geology
birleşik türeme cogeneration
birleşik temel combined footing
birleşik temel centrally loaded footing
bağ kirişli birleşik temel strap footing
birleşik kıvrımlar conjugate folds
birleşik zararlı-organizma denetimi integrated pest management
birleşik-stratigrafik-ölçek unified stratigraphic-scale
Places
amerika birleşik devletleri'nin başkenti washington d.c.
(d.c.) amerika birleşik devletleri başkentinin bulunduğu federal bölge district of columbia
Military
yıllık birleşik güvenlik yardım değerlendirmesi annual integrated assessment for security assistance
düzeltilmiş birleşik baskı integrated revision
geçici birleşik taktik mesaj özellikleri interim joint tactical message specification
komutanlık birleşik muhabere merkezi command combined communication centre
birleşik devletler uluslararası silah kaçakçılığı yönetmeliği united states international traffic in arms regulation
birleşik müşterek görev kuvveti combined joint task force
birleşik hava harekatı farm gate type operations
birleşik amfibi görev kuvveti komutanı commander combined amphibious task force
birleşik müşterek görev gücü common joint task force
birleşik müşterek özel harekat görev kuvveti combined joint special operations task force
birleşik hizmet içi izinsiz giriş tespiti joint service interior intruder detection
birleşik müşterek psikolojik harekat görev kuvveti combined joint psychological operations task force
birleşik tarayıcı fused seeker
birleşik krallık bayrağı union jack
birleşik harp planı combined war plan
birleşik ortak planlama kurmayları combined joint planning staff
birleşik karargah heyeti combined staff
birleşik hava sürati göstergesi combined airspeed indicator
birleşik muhabere kurulu combined communication board
birleşik müşterek görev kuvveti komutanı commander combined joint task force
birleşik lojistik destek combined logistic support
birleşik görev gücü joint task force
birleşik elektronik muhabere electronic communications incorporated
birleşik hava fotoğrafı composite aerial photograph
birleşik harekat combined operation
birleşik müşterek planlama karargahı direktörü director combined joint planning staff
birleşik hava operasyonları merkezi combined air operations centre
birleşik karargah combined staff
birleşik özel görev kuvveti combined task force
birleşik stratejik planlar combined strategic plans
birleşik amfibi görev kuvveti combined amphibious task force
birleşik müşterek harekat merkezi combined joint operations centre
birleşik muhabere kurulu yayınları combined communication board publications
birleşik çıkarma kuvveti komutanı commander combined landing force
birleşik gözetleme combined observation
birleşik devre combined circuit
birleşik enformasyon bürosu combined information bureau
birleşik kurmay başkanlığı combined chief of staff
birleşik kuvvet combined force
birleşik güçler komutanı joint force commander
birleşik eğitim combined training
birleşik kanal sinyalleşmesi channel associated signalling
amerika birleşik devletleri 5. komando eğitim taburu camp merrill
Sport
birleşik devletler silahlı kuvvetler sporları united states armed forces sports (usafs)
birleşik devletler tenis birliği united states tennis association (usta)
birleşik devletler olimpiyat komitesi united states olympic committee (usoc)
birleşik devletler futbol federasyonu united states soccer federation (ussf)
birleşik devletler profesyonel tenis sicili united states professional tennis registery (usptr)
birleşik devletler ulusal arşivi united states national archives (usna)
birleşik devletler basketbol ligi united states basketball league (usbl)
Wagering
iki karşılaşmadan oluşan birleşik bahis double
birleşik bahis combination
birleşik bahis parlay