birleşik ısı ve güç santralı - Turc Anglais Dictionnaire