birleşme - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

birleşmeSens de "birleşme" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 83 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
birleşme joining n.
birleşme union n.
birleşme merger n.
birleşme association n.
General
birleşme alliance n.
birleşme unification n.
birleşme unity n.
birleşme concretion n.
birleşme hookup n.
birleşme integration n.
birleşme reunion n.
birleşme join n.
birleşme accord n.
birleşme meeting n.
birleşme concrescence n.
birleşme league n.
birleşme joinder n.
birleşme confluence n.
birleşme copulation n.
birleşme coalition n.
birleşme sexual intercourse n.
birleşme marriage n.
birleşme merging n.
birleşme cohesion n.
birleşme conjunction n.
birleşme juncture n.
birleşme amalgamation n.
birleşme fusion n.
birleşme combination n.
birleşme incorporation n.
birleşme consolidation n.
birleşme coalescence n.
birleşme mixture n.
birleşme concert n.
birleşme mating n.
birleşme contiguity n.
birleşme assembly n.
birleşme mergence n.
birleşme copulating n.
birleşme hook-up n.
birleşme addition n.
birleşme adunation n.
birleşme rally n.
birleşme twinning n.
Trade/Economic
birleşme absorbition n.
birleşme fusion n.
birleşme combination n.
birleşme consolidation n.
birleşme absorption n.
birleşme merger n.
birleşme amalgamation n.
birleşme union n.
birleşme integration n.
Law
birleşme adjunction n.
birleşme amalgamation n.
birleşme joining n.
birleşme fusion n.
Politics
birleşme union n.
Technical
birleşme junction n.
birleşme juncture n.
birleşme adhesion n.
birleşme link up n.
birleşme conjunction n.
birleşme mixture n.
birleşme coalescence n.
birleşme association n.
birleşme cohesion n.
birleşme splice n.
Computer
birleşme associativity n.
birleşme conjunction n.
Telecom
birleşme junction n.
birleşme splicing n.
Construction
birleşme cohesion n.
Food Engineering
birleşme coalescence n.
Physics
birleşme fusion n.
Biochemistry
birleşme conjugation n.
Marine Biology
birleşme coalessence n.
Agriculture
birleşme cohesion n.
Linguistics
birleşme cliticization n.
birleşme conjugation n.
Meteorology
birleşme confluence n.
birleşme coalescence n.
Latin
birleşme accessio n.

Sens de "birleşme" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 252 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
birleşme yeri junction n.
cinsel birleşme sexual intercourse n.
birleşme yeri joint n.
General
birleşme suretiyle bir araya gelmiş olan şirketler grubunu ayrı şirketlere ayırmak delist v.
yeniden birleşme reunification n.
cinsel birleşme olmadan hamile kalma adosculation n.
cinsel birleşme sexual act n.
birleşme (şirket vb) merging n.
birleşme değeri valence n.
uluslararası birleşme international unification n.
ikinci birleşme second joint n.
erkeğin, kadının içine gelmediği cinsel birleşme coitus reservatus n.
cinsel birleşme copulation n.
bir noktada birleşme convergence n.
sendikacılıkta uluslararası birleşme international unionism alliance n.
birleşme noktası join n.
yeniden birleşme reunion n.
birleşme anlaşması merger agreement n.
birleşme yeri juncture n.
birleşme değeri valency n.
birleşme noktası commissure n.
birleşme maddeleri articles of incorporation n.
tam birleşme full sexual intercourse n.
cinsel birleşme sexual relationship n.
birleşme yeri commissure n.
(cinsel) birleşme intercourse n.
cinsel birleşme coitus n.
cinsel birleşme coition n.
uygunsuz birleşme mismatching n.
birleşme çizgisi suture n.
tam cinsel birleşme full sexual intercourse n.
yeniden birleşme reassociation n.
birleşme noktaları commissures n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks dry humping n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks outercourse n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks dry sex n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks non-penetrative sex n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks petting n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks heavy petting n.
yeniden birleşme reincorporation n.
ulusal birleşme national unification n.
yeniden birleşme reaffiliation n.
cinsel birleşme içermeyen film veya dergi gibi erotik materyal softcore adj.
yarı çıplak veya cinsel birleşme içermeyen film vb softcore adj.
birleşme eğilimi gösteren affinitative adj.
birleşme eğiliminde olan integrative adj.
cinsel birleşme öncesi precopulatory adj.
cinsel birleşme ile ilgili coital adj.
cinsel birleşme içermeyen noncoital adj.
Colloquial
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı precum
Idioms
mecburi/zaruri/elzem birleşme a shotgun wedding n.
mücbir sebepten birleşme a shotgun wedding n.
Slang
cinsel birleşme içeren pornografi türü hard core n.
cinsel birleşme nookie
cinsel birleşme nooky
cinsel birleşme poontang
Trade/Economic
birleşme anlaşması acquisition agreement n.
at birleşme düzenlemesi ec merger regulation n.
aralarındaki gümrükleri kaldıran fakat dışa karşı ortak tarifeyi öngörmeyen bir iktisadi birleşme hareketi european free trade association n.
abd dışı birleşme müsaadeleri non-u.s. merger clearances n.
başka şirketlerle arzulanmayan bir birleşme durumunda sahibine bedelinin ödenmesini talep etme hakkı veren tahviller poison put n.
benzer ürün üreten iki firma arasındaki birleşme horizontal merger n.
birleşme teklifi merger bid n.
birleşme sırasında ana girişimin diğer firmaya yaptığı iyi niyet ödemesi consolidation excess n.
birleşme maddeleri articles of incorporation n.
birleşme ortağı merger partner n.
birleşme tali şirketi merger sub n.
birleşme sonucu doğan şirket surviving company n.
birleşme ve alımlar mergers and acquisitions n.
birleşme nedeniyle hisse senetlerinin değiştirilmesi conversion of securities in the merger n.
birleşme sırasında ana girişimin diğer firmaya yaptığı iyi niyet ödemesi consolidated good-will n.
birleşme sonrası yapılan varlık satışı asset stripping n.
birleşme sonrası post acquisition n.
birleşme anlaşması merger accord n.
birleşme ve satın alma merger and acquisition n.
birleşme bedeli merger consideration n.
birleşme sertifikası certificate of merger n.
birleşme öncesi kar profit prior to consolidation n.
birleşme öncesi bildirim şartları pre-merger notification requirements n.
birleşme öncesi bildiri yapma pre-merger notification n.
birleşme nedeniyle by virtue of the merger expr.
şirket ya da şirket ortaklarının vergi durumunun değişmediği birleşme tax free merger
yatay birleşme horizontal combination
ekonomik birleşme economic integration
ortak pazar ile veya avrupa topluluğu ile birleşme anlaşması veya tercihli ticaret anlaşması imzalamış olup topluluğa üye olmayan devletler associated state
işletme birleşme şekilleri business combinations
iktisadi birleşme teorisi economic integration theory
eyalet birleşme kanunları state takeover laws
yatay birleşme lateral combination
dikey birleşme vertical merger
katılma suretiyle birleşme absorption merger
ekonomik birleşme economic union
dikey birleşme vertical integration
dikey birleşme vertical combination
katılma yoluyla birleşme merger
ticari birleşme business combination
füzyon katılma yoluyla birleşme merger
satın alma ve birleşme sonrasında yapılan varlık satışı asset stripping
hafta sonu yapılan ve kamuoyuna pazartesi duyurulan birleşme merger monday
(satın alma yolu ile) ortağı çıkararak birleşme cash-out merger
(satın alma yolu ile) ortağı çıkararak birleşme squeeze-out merger
ortağı çıkararak birleşme squeeze-out merger
ortağı çıkararak birleşme cash-out merger
Law
katılma suretiyle birleşme absorbition n.
birleşme yasası acts of union n.
uluslararası birleşme international unification
dikey birleşme vertical integration
yatay birleşme horizontal integration
katılma suretiyle birleşme absorption
gayrimeşru birleşme illicit cohabitation
hukuki birleşme legal relation
cinsel birleşme intercourse
cinsel birleşme copulation
cinsel birleşme coition
cinsel birleşme carnal knowledge
cinsel birleşme sexual congress
cinsel birleşme copula
cinsel birleşme sex act
cinsel birleşme sexual relation
cinsel birleşme coitus
cinsel birleşme sexual intercourse
gayrimeşru birleşme unlawful cohabitation
kişisel birleşme personal union
gizli birleşme machination
hakiki birleşme real union
gerçek birleşme real union
karışma ve birleşme confusion and adhesion
Politics
birleşme ve karşılıklı hizmet anlaşması acquisition and cross-servicing agreement (acsa) n.
ab birleşme tüzüğü eu regulation on mergers n.
ayrılık/birleşme secession/accession n.
birleşme özelliği associativity n.
birleşme antlaşması merger treaty n.
birleşme (füzyon) antlaşması merger treaty n.
birleşme politikası consolidation policy n.
birleşme anlaşması merger treaty n.
yasadışı birleşme unlawful combination
geçici birleşme coalition
çıkar sağlamak amacıyla kanunsuz olarak birleşme plunder bund
ulusal birleşme konseyi national unification council
Technical
(boru) birleşme yeri yapmak wipe a joint v.
alından birleşme butt joint n.
birleşme yeri joint n.
birleşme kenarı joint edge n.
birleşme hattı parting line n.
birleşme borusu collector n.
birleşme hattı parting joint n.
birleşme hatları butt n.
birleşme hatası bonding fault n.
birleşme değeri valency n.
birleşme noktası vanishing point n.
birleşme mekanizmalarının tork şiddeti torque strength of coupling mechanisms n.
birleşme çizgisi/yeri knit line n.
birleşme eğilimi (kimyasal) elective affinity n.
birleşme noktası juncture n.
birleşme yüzeyi joint face n.
birleşme yarıçapı radius of integration n.
birleşme yeri junction n.
birleşme hattı partition line n.
yeniden birleşme ile ilgili recombinational adj.
küt birleşme butt joint
tavan birleşme çıtası roof joint moulding
yüksek birleşme kontağı high recombination rate contact
iki parça arasındaki birleşme çizgisi commissure
iki suyun birleşme yeri conflux
doğrudan birleşme direct combination
cıvatalı birleşme bolted connection
su ile birleşme hydration
yarı iletken birleşme semiconductor junction
moleküler birleşme molecular association
yeniden birleşme recombination
su ile birleşme ısısı heat of hydration
su ile birleşme direnci hydration resistance
elektriksel birleşme uzunluğu electrical engagement length
gövde birleşme yüzeyi casing split
türbin gövde flanşları birleşme hattı parting line
türbin gövde flanşları birleşme hattı partition line
iki yivli tahtanın birbirine geçmesi ile oluşan birleşme yeri rabbet joint
iki yivli tahtanın birbirine geçmesi ile oluşan birleşme yeri rabbet
Computer
fonksiyonları ve birleşme şekillerini tanımlayan, üst seviye programlama dillerinde kullanılan hesaplama modeli lambda calculus n.
birleşme çizgisi join line n.
birleşme çizgisi açılışı join line popup n.
yazma birleşme write combining
yeniden birleşme recombination
Telecom
birleşme frekansı fusion frequency n.
birleşme antlaşması merger treaty n.
şebeke tabanlı bilgi için birleşme coalition for networked information
uyumlu birleşme consonant combination
dikey ve yatay birleşme vertical integration and horizontal integration
yatay ve dikey birleşme vertical integration and horizontal integration
Electric
yüksek birleşme kontağı high recombination rate contact
Mechanic
birleşme yüzü flange n.
kaynayıp birleşme fuse
kaynayıp birleşme fuze
Television
kanal birleşme ünitesi aggregation unit
Construction
iki kiriş arasındaki dik açılı birleşme yerini güçlendirmek için kullanılan t şeklindeki metal plaka tee-plate n.
iki kiriş arasındaki dik açılı birleşme yerini güçlendirmek için kullanılan t şeklindeki metal plaka t-plate n.
atomsal birleşme tepkiyicisi fusion reactor n.
su ile birleşme hydration
Automotive
birleşme kökü root of a joint n.
birleşme noktası junction n.
birleşme yeri yalıtımı seam sealing n.
birleşme yüzeyi faying surface n.
cıvatalı birleşme bolted connection
Aeronautic
birleşme çizgisi connecting line n.
birleşme noktası cusp n.
birleşme noktası confluence point n.
yaklaşma -birleşme confluence
Marine
saç levhası birleşme hattı butt
Medical
birleşme yeri detektörü splice detector n.
birleşme açısı junction angle n.
cinsel birleşme coition
cinsel birleşme coitus
ilk cinsel birleşme coitarche
kesintili cinsel birleşme (hamileliğin engellenmesi amacıyla) coitus interruptus
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı pre-ejaculate
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı pre-ejaculatory fluid
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı preseminal fluid
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı cowper's fluid
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı pre-cum
(cinsel) birleşme sonrası postcoital
göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven accessory hemiazygos vein
göğüs omurlarının sol tarafında aşağıya doğru seyrettikten sonra sağa dönerek vena azygos’a ya da bu ven’in vena hemiazigos ile birleşme yerine açılan ven accessory hemiazygous vein
Anatomy
kafatasının oksipital ve parietal kemikleri arasındaki birleşme çizgisi lamboid suture n.
alın ve yüz kemiği arasındaki birleşme çizgisi transverse suture n.
kafatasında burun kemiği ile alın kemiğinin birleşme noktası nasion
Psychology
cinsel birleşme korkusu coitophobia
Math
birleşme özelliği associative property n.
birleşme özelliği associativity n.
birleşme kanunu associative law n.
toplamanın birleşme özelliği associative property of addition
Statistics
yatay birleşme horizontal combination
Chemistry
birleşme değeri valance n.
birleşme eğilimi affinity n.
birleşme kapasitesine sahip valent n.
kimyasal birleşme chemical recombination
farklı iki metalin birleşme yeri thermojunction
Biology
kendiliğinden birleşme self-association
Biochemistry
yeniden birleşme annealing
Botanic
birleşme çizgisi connecting line n.
Apiculture
alın kemiği birleşme yeri frontal commisure n.
iki organın birbiriyle birleşme yeri commissure
Social Sciences
ırksal birleşme savunucusu kimse amalgamationist n.
Literature
yeniden birleşme rejoindure [obsolete] n.
kafiye ve ölçü sistemlerinin sözcükbirimler, birleşme ve duraklama kombinasyonları açısından incelenmesi typology n.
Linguistics
birleşme ekseni axis of combination n.
Environment
ekvatoryal birleşme zonu equatorial convergence zone
Geology
alp birleşme zonu alpine convergence zone n.
Places
rusya'da oka ve idil nehirlerinin birleşme bölgesinde bulunan liman şehri nizhni novgorod n.
rusya'da oka ve idil nehirlerinin birleşme bölgesinde bulunan liman şehri nizhniy novgorod n.
rusya'da oka ve idil nehirlerinin birleşme bölgesinde bulunan liman şehri nizhnyi novgorod n.
Archaic
yeniden birleşme reioyndure [obsolete] n.
British Slang
anal birleşme back scuttle n.