birleştirme - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

birleştirmeSens de "birleştirme" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 72 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
birleştirme assembly n.
birleştirme combination n.
General
birleştirme aggregation n.
birleştirme conjoining n.
birleştirme junction n.
birleştirme adjoining n.
birleştirme combining n.
birleştirme entegrating n.
birleştirme affiliation n.
birleştirme assembling n.
birleştirme integration n.
birleştirme fusion n.
birleştirme union n.
birleştirme liaison n.
birleştirme merger n.
birleştirme connection n.
birleştirme juncture n.
birleştirme incorporation n.
birleştirme consolidating n.
birleştirme amalgamation n.
birleştirme assemblage n.
birleştirme bonding n.
birleştirme consolidation n.
birleştirme unification n.
birleştirme joining n.
birleştirme linking n.
birleştirme mounting n.
birleştirme conflation n.
birleştirme connexion n.
birleştirme concatenating n.
birleştirme accombination n.
birleştirme adfiliation n.
birleştirme twinning n.
Trade/Economic
birleştirme integration n.
birleştirme reverse split n.
birleştirme amalgamation n.
birleştirme incorporation n.
Law
birleştirme fusion n.
birleştirme consolidation n.
Politics
birleştirme consolidation n.
birleştirme unification n.
Technical
birleştirme combination n.
birleştirme fusion n.
birleştirme bonding n.
birleştirme joining n.
birleştirme lace n.
birleştirme junction n.
birleştirme pick-up n.
birleştirme linking-up n.
birleştirme juncture n.
birleştirme weld n.
birleştirme inosculation n.
birleştirme assemble n.
birleştirme fit-up n.
Computer
birleştirme defrag n.
birleştirme coupling n.
birleştirme concatenation n.
birleştirme bindery n.
birleştirme merge n.
birleştirme concat n.
Mechanic
birleştirme joining n.
Construction
birleştirme jointing n.
birleştirme amalgamation n.
birleştirme couple n.
Automotive
birleştirme compounding n.
birleştirme reassembly n.
Marine
birleştirme splice n.
Food Engineering
birleştirme superimpose n.
Math
birleştirme conjugation n.
Biochemistry
birleştirme coalescing n.
birleştirme recombination n.
Linguistics
birleştirme conjunction n.

Sens de "birleştirme" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 237 résultat(s)

Turc Anglais
General
birleştirme ayıklama algoritması merge sorting algorithm n.
veri birleştirme data merge n.
metin birleştirme text merge n.
devletleri birleştirme federalization n.
iki ucunu birleştirme splice n.
tire ile birleştirme hyphenation n.
notaları birleştirme slur n.
birleştirme konisi forcing cone n.
birleştirme eğrisi easement curve n.
birkaç radyo istasyonunu birleştirme hook-up n.
iki metni bir metne birleştirme conflation n.
birkaç radyo istasyonunu birleştirme hookup n.
devletleri birleştirme federalisation n.
yeniden birleştirme reconsolidation n.
yeniden birleştirme refusion n.
tekrar birleştirme reintegration n.
birleştirme eğiliminde olan integrative adj.
sıkı bir şekilde birleştirme ve pekiştirme özelliğine sahip cementatory adj.
Trade/Economic
borçları birleştirme consolidation n.
borçları birleştirme debt consolidation n.
nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme reverse share split
içtihadı birleştirme kararı decision of joint chambers
tek bir maliyette birleştirme absorption costing
Law
birleştirme kararı decision of joinder n.
içtihadı birleştirme kararı decision of joint chambers
içtihadı birleştirme kararları unified decisions of supreme courts
içtihadı birleştirme kararları decisions on the unification of conflicting judgments
içtihadı birleştirme kurulu general assembly on the unification of judgments
Politics
aile birleştirme family reunification n.
içtihadı birleştirme kurulu board of the unification of case law
içtihatları birleştirme kurulu board of the unification of case laws
Technical
ahşap birleştirme wood joint n.
ark kaynaklı birleştirme arc-welded joint n.
birleştirme kaynak joint welding n.
birleştirme alanı assembly yard n.
birleştirme donanımı compounding equipment n.
birleştirme resim assembly drawing n.
birleştirme çubuğu connecting rod n.
birleştirme klemensi connecting terminal n.
birleştirme ve ayırma kuvvetleri engaging and separating forces n.
birleştirme devresi adder n.
birleştirme programı assembly schedule n.
birleştirme eğrisi easement curve n.
boru birleştirme pipe coupling n.
birleştirme birimi assembly unit n.
birleştirme borusu connecting pipe n.
boy birleştirme end to end-grain joint n.
birleştirme ve ayırma kuvvetleri engagement and separation forces n.
birleştirme ve ekleme elemanları joints and fittings n.
birleştirme kelepçesi connecting clamp n.
birleştirme atölyesi assembling plant n.
birleştirme parçası connecting piece n.
birleştirme flanşı connecting flange n.
birleştirme kelepçesi connection yoke n.
birleştirme bobini coupling coil n.
birleştirme atölyesi assembling shop n.
birleştirme yüzeyi combination plane n.
birleştirme bölümü assembling department n.
en birleştirme edge joint
uyuşumlu birleştirme match merging
vidalı birleştirme rakoru screw joint
kamalı birleştirme keyed joint
kırlangıç kuyruğu kızaklı birleştirme sliding dovetail joint
veri/metin birleştirme data/text merge
oluk veya zıvana ile birleştirme gain
yumuşak lehimli birleştirme soft soldered joint
uyum birleştirme match merging
öteki birleştirme sırası alternate collating sequence
dişli köşe birleştirme slip corner joint
kap birleştirme container merge
karbonla birleştirme carburization
perçinli birleştirme riveted connection
soğuk birleştirme cold welding
sökülüp takılabilir birleştirme dismountable connection
kaynaklı birleştirme welded connection
tutkallı birleştirme glued connection
enine birleştirme cross-connection
metallerle cıvayı birleştirme amalgamation
çabuk sökülüp takılabilen birleştirme şekli quick connection
çivili birleştirme nailed connection
ısı eritmeli birleştirme heat-joining
ısı eritmeli birleştirme heat fusion joining
gövde birleştirme fuselage mate
hatalı birleştirme misincorporation
yanlış birleştirme misincorporation
uç birleştirme anastomosis
ritz birleştirme kuralı ritz combination principle
ekleme elemanları ve birleştirme aksamı fittings and joints
temel kaynak birleştirme detayları basic weld joint details
soğuk birleştirme cold joining
metal halka birleştirme contası metallic ring joint gasket
mekanik boru birleştirme sistemleri mechanical pipe-jointing systems
haç biçimli birleştirme cruciform joint
istavroz biçimli birleştirme cruciform joint
üç noktadan birleştirme three-point mounting
mod birleştirme yöntemi mode superposition method
çelikte ana kaynak birleştirme detayları basic weld joint details in steel
karbonla birleştirme carburisation
işlem birleştirme process unification
Computer
adres-mektup birleştirme alanı mail merge field n.
adres-mektup birleştirme alanı mail merge fields n.
adres mektup birleştirme mail merge n.
adres mektup birleştirme menüsü mail merge menu n.
adres-mektup birleştirme mail merge n.
adres-mektup birleştirme yardımcısı mail merge helper n.
alt web birleştirme merge a subweb n.
alt web birleştirme merge subweb n.
birleştirme sırası collating sequence n.
birleştirme ayarı merge to setup n.
birleştirme alanı mergefield n.
birleştirme düzeltmeleri merge revisions n.
birleştirme modu merge mode n.
birleştirme birimi assembly unit n.
birleştirme yöntemi defragmentation method n.
birleştirme alanı merge field n.
birleştirme komutları merge instructions n.
birleştirme göstergesi defrag legend n.
birleştirme durumu defragmentation status n.
birleştirme adresi merge address n.
biçem birleştirme merge styles n.
birleştirme sonu merge end n.
birleştirme türü merge type n.
birleştirme seçenekleri merge options n.
birleştirme özellikleri join properties n.
birleştirme durumu merge progress n.
birleştirme düzeni montage layout n.
birleştirme seçenekleri merge n.
birleştirme türü join type n.
birleştirme için for merge expr.
metin birleştirme data/text merge
tam birleştirme dosyaları ve boş alanı full defragmentation (both files and free space)
tüm birleştirme bilgisini kaldır remove all merge info
diğer birleştirme sırası alternative collating sequence
diğer birleştirme sırası alternate collating sequencc
diğer birleştirme sırası alternate collating sequence
otomatik birleştirme alanı automergefield
harmanlama sırası birleştirme sırası collating sequence
veri birleştirme databinding
disk birleştirme defragmentation
yatay birleştirme horizontal merge
geçersiz birleştirme alanı invalid merge field
kayıtları birleştirme merging records
stil birleştirme merge styles
kayıtları birleştirme merging records
senaryo birleştirme yeri merge scenarios from
dokümanları birleştirme merging documents
kayıt numarası birleştirme merge record number
çoklu birleştirme aralıkları multiple consolidation ranges
konuşma birleştirme speech synthesizer
uyum birleştirme match merging
uyuşumlu birleştirme match merging
kullanıcı tanımlı birleştirme sırası user-defined collating sequence
port birleştirme port trunking
kenar-kenara birleştirme margin convergence
string birleştirme string concatenation
Informatics
adres mektup birleştirme mail merge n.
birleştirme alanı join field n.
veri/metin birleştirme data/text merge
öteki birleştirme sırası alternate collating sequence
Telecom
birleştirme kablosu junction cable n.
birleştirme aleti fusion splicer n.
disk birleştirme disk defragmentation
çok basit birleştirme really simple syndication
elektronik posta birleştirme mail merge
lif birleştirme aleti optical fusion splicer
lifli optik birleştirme sonlandırması fiber optic splice closure
lifleri birleştirme fusion splice
lif birleştirme modülü fiber splice module
lifleri mekanik birleştirme mechanical splicing
Electric
birleştirme bobini coupling coil n.
birleştirme klemensi connecting terminal n.
Mechanic
iç ve dış dişlileri birbirine geçirmek suretiyle birleştirme spline
kaynakla birleştirme weld bonding
patlayıcı kaynakla birleştirme işlemi explosive weld bonding process
yapıştırma yolu ile birleştirme adhesive joining
patlayıcı kaynakla birleştirme işlemi explosive weld-bonding process
Textile
birleştirme dikişi assembly seam n.
iplik birleştirme makinesi knotter
Construction
bölümsel birleştirme subassembly n.
birleştirme ve ekleme elemanları joints and fittings n.
birleştirme atölyesi fitting shop n.
sökülebilir birleştirme demountable assembly
yapı yerinde birleştirme field connection
şantiyede birleştirme fieldsite assembly
pay birleştirme share consolidation
Woodworking
zıvanalı ayak kayıt birleştirme tease tenon n.
kavelalı birleştirme dowel joint
zıvanalı birleştirme end to side grain joint
kanca kullanılarak yapılmış birleştirme stapled joint
Automotive
açık birleştirme open joint n.
batarya birleştirme rölesi battery change-over relay n.
bindirmeli birleştirme lap joint n.
birleştirme şeridi merge lane n.
birleştirme şeridi rear tack strip n.
birleştirme flanşı connecting flange n.
birleştirme çubuğu connecting rod n.
iki iletkenin uçlarını eriterek birleştirme lead burning
yapışkanlı birleştirme adhesive bonding
istavroz birleştirme cruciform joint
t birleştirme t-joint
kapalı birleştirme closed joint
kenar birleştirme edge joint
kompozit birleştirme composite bonding
Aeronautic
patlamalı birleştirme explosive cladding
direkt birleştirme direct bonding
Marine
liman yük kabul ve birleştirme kapasitesi port reception and assembly capacity
perlon birleştirme düğümü water knot
Medical
iki vücut parçasını birleştirme operasyonu anastomosis
jejunumu kolonla birleştirme ameliyatı jejunocolostomy
jejunumu ilyumla birleştirme ameliyatı jejunoileostomy
Anatomy
birleştirme kıkırdakları conjugating cartilages n.
Statistics
veri birleştirme data aggregation
Chemistry
alkenil radikali ile birleştirme işlemi alkenylation n.
kimyasal birleştirme chemical welding
nitrojen ile birleştirme işlemi nitrogenization
nitrojen ile birleştirme işlemi nitrogenisation
Biology
rna birleştirme rna splicing
Literature
yeniden birleştirme rejoindure [obsolete] n.
Linguistics
birleştirme bağlaçları coordinating conjunctions n.
birleştirme bağlacı coordinating conjunctions n.
tümce birleştirme sentence combining
Environment
birleştirme yerleşimi consolidation settlement n.
birleştirme çalışması consolidation works n.
Geography
birleştirme dili tombolo n.
birleştirme dili tying bar n.
Military
algılayıcı birleştirme postası sensor fusion post n.
bölümleme ve tekrar birleştirme segmentation and reassembly n.
birleştirme yer ölçmesi connection survey n.
birleştirme konisi forcing cone n.
yük birleştirme noktası consolidating point
yük birleştirme noktası freight consolidating activity
yük birleştirme istasyonu consolidating station
yük birleştirme bürosu freight consolidating agency
mühimmat birleştirme atölyesi ammunition loading line
kuvvet birleştirme noktası force rendezvous
Music
notaları birleştirme slur
Archaic
yeniden birleştirme reioyndure [obsolete] n.