değersiz - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

değersizSens de "değersiz" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 106 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
değersiz worthless adj.
değersiz vile adj.
General
değersiz pitiable adj.
değersiz rubbishy adj.
değersiz vile adj.
değersiz vain adj.
değersiz insignificant adj.
değersiz of no account adj.
değersiz punk adj.
değersiz meritless adj.
değersiz cheap adj.
değersiz hulking adj.
değersiz little adj.
değersiz footling adj.
değersiz unvaluable adj.
değersiz base adj.
değersiz despicable adj.
değersiz of no worth adj.
değersiz trumpery adj.
değersiz trivial adj.
değersiz pitiful adj.
değersiz feckless adj.
değersiz red adj.
değersiz tinpot adj.
değersiz fustian adj.
değersiz picayunish adj.
değersiz empty adj.
değersiz trifling adj.
değersiz measly adj.
değersiz not worth a ground adj.
değersiz bad adj.
değersiz trashy adj.
değersiz nonvalent adj.
değersiz schlock adj.
değersiz niggardly adj.
değersiz nugatory adj.
değersiz picayune adj.
değersiz mean adj.
değersiz inferior adj.
değersiz shoddy adj.
değersiz paltry adj.
değersiz unmeritorious adj.
değersiz jerkwater adj.
değersiz worthless adj.
değersiz dud adj.
değersiz valueless adj.
değersiz nonprecious adj.
değersiz unsignificant adj.
değersiz no-account adj.
değersiz milk-and-water adj.
değersiz two-bit adj.
değersiz non-valent adj.
değersiz null adj.
değersiz unworthy adj.
değersiz tuppeny adj.
değersiz sixpenny adj.
değersiz threepenny adj.
değersiz halfpenny adj.
değersiz two-a-penny adj.
değersiz twopenny adj.
değersiz petty adj.
değersiz moot adj.
değersiz tabloidy adj.
değersiz abject adj.
değersiz catchpenny adj.
değersiz chaffy adj.
değersiz cheap adj.
değersiz nugacious adj.
Colloquial
değersiz c3 adj.
değersiz beneath contempt
değersiz worth nothing
Idioms
değersiz not worth a hair adj.
değersiz not worth a red cent
değersiz the small fry
değersiz strictly for the birds
değersiz not be worth a dime
değersiz don't amount to a bucket of spit
değersiz not worth beans
değersiz not worth a hill of beans
değersiz not worth a plugged nickel
değersiz amount to a hill of beans
değersiz nickel-and-dime
Slang
değersiz cacky adj.
değersiz lemon
değersiz not worth a damn
değersiz pissant
değersiz piss ant
değersiz manky
değersiz not worth a tinker's damn
değersiz schlock
değersiz shlock
değersiz dreck
Trade/Economic
değersiz bad debt
değersiz straw
değersiz boondoggling
Law
değersiz valueless
Technical
değersiz disvalue
değersiz valueless
Computer
değersiz null
Latin
değersiz de minimis
Archaic
değersiz nought adj.
British Slang
değersiz like a fart in a colander
değersiz no cop
değersiz piss-arse
değersiz pissy-arsed
değersiz village

Sens de "değersiz" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 176 résultat(s)

Turc Anglais
General
değersiz bir şey olmak not to be worth a shit v.
değersiz görmek consider (someone/something) valueless v.
değersiz görmek deem (someone/something) worthless v.
değersiz görmek consider (someone/something) worthless v.
kendini değersiz hissetmek feel worthless v.
değersiz kılmak write off v.
değersiz şeyler pulp n.
değersiz eşya crap n.
değersiz şey gold brick n.
değersiz tip rip n.
değersiz süs trumpery n.
gösterişli ama değersiz şey gaud n.
değersiz şeyler gadget n.
değersiz eşya truck n.
değersiz kişi badmash n.
değersiz şey trifle n.
değersiz şey shoddy n.
değersiz şey junk n.
güzel fakat değersiz şey bauble n.
değersiz süs frippery n.
değersiz şey lemon n.
değersiz şey falderal n.
değersiz kimse scum of the earth n.
değersiz kimse loon n.
değersiz şey nonentity n.
değersiz şey gubbins n.
değersiz şey stiver n.
gösterişli ama değersiz şey brummagem n.
değersiz süs (düğme vb) trinket n.
değersiz şey rag n.
pis ve değersiz şey garbage n.
değersiz şey trumpery n.
değersiz süs trinket n.
değersiz kimse worthless person n.
değersiz şey trash n.
değersiz kimse badmash n.
değersiz şey cheeseparing n.
değersiz tip punk n.
değersiz şey dross n.
değersiz alacak bad debt n.
değersiz miktarda diddlysquat n.
değersiz şey slush n.
değersiz şeyler dross n.
değersiz şey bauble n.
değersiz mücevher bauble n.
değersiz süs gimcrack n.
güzel fakat değersiz nesne bauble n.
görünüşte önemli değersiz buluş mare's nest n.
bir şeyi değersiz görme durumu veya alışkanlığı floccinaucinihilipilification n.
bir şeyi değersiz bulma durumu veya alışkanlığı floccinaucinihilipilification n.
kendini değersiz hissetme self-depreciation n.
en değersiz (parça) dregs n.
değersiz kişi nonentity n.
değersiz ziynet gewgaw n.
değersiz ziynet trinket n.
değersiz ziynet bangle n.
değersiz ziynet fallal n.
değersiz ziynet gaud n.
değersiz ziynet bauble n.
değersiz ziynet novelty n.
bir şeyi değersiz bulma floccinaucinihilipilification n.
değersiz mineral valueless mineral n.
değersiz kağıt parçası worthless piece of paper n.
değersiz insan a worthless person n.
basmakalıp/değersiz fikir pablum n.
önemsiz/değersiz kimse cog n.
değersiz kimse crumb n.
değersiz veya uğursuz şey ambsace n.
değersiz bez parçası clout n.
değersiz kağıt parçası rag n.
değersiz şey cheeseparing n.
değersiz şey cheese-paring n.
değersiz şey nick-nack n.
değersiz şey nicknackery n.
değersiz kimse non-person n.
basit ve değersiz kimse nullity n.
daha değersiz drossier adj.
gösterişli ama değersiz brummagem adj.
çok değersiz picayune adj.
daha değersiz shoddier adj.
kendini değersiz gösteren self-deprecating adj.
değersiz olan shoddiest adj.
değersiz bir şekilde inferiorly adv.
değersiz olarak worthlessly adv.
değersiz biçimde cheaply adv.
önemsiz, değersiz anlamı veren son ek -rel suf.
önemsiz, değersiz anlamı veren son ek -erel suf.
kullanışsız, değersiz şey a dead dog
Phrasals
birinin yokluğunda kendini değersiz hissetmek be lost without
Phrases
kötü veya değersiz olmakla beraber such as it is
Colloquial
değersiz şey niffnaff n.
değersiz şey nifle n.
değersiz şey small beer
değersiz şey a mare's nest
değersiz adam a man of straw
göz boyayıcı ve değersiz şey a house of cards
değersiz adam straw man
değersiz şey bull
değersiz şey hogwash
işe yaramaz kimse değersiz kimse a dead duck
Idioms
değersiz şey small beer
kendisini değersiz görmek feel small
kendisini değersiz görmek feel insignificant
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak palm off
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak foist off
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak fob off onto
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak fob off
kendini değersiz hissetmek feel like a penny waiting for change
değersiz evrak not worth the paper it's printed on
değersiz evrak not worth the paper it's written on
değersiz olmak not amount to a hill of beans
(çok) önemsiz/değersiz/sözünü etmeye değmez mere trifle
Speaking
kendimi değersiz/beş para etmez hissettim I felt like a penny waiting for change
seni değersiz pislik you piece of shit cake
seni değersiz pislik you piece of shit
seni değersiz pislik you crap piece of shit
Slang
değersiz kimse nogoodnik n.
değersiz kimse no-goodnik n.
değersiz insan no-mark [brit] n.
değersiz kabul edilen bonolar zombie bonds
değersiz kimse lemon
değersiz şey damn
değersiz kimse a bad egg
değersiz kimse mongrel
değersiz herif (worthless) piece of shit
değersiz pislik (herif) worthless piece of shit
değersiz şey horseshit
değersiz şey deep shit
değersiz şey bullshit
değersiz şey crap
değersiz şey dogshit
değersiz şey bunk
değersiz şey bunkum
değersiz şey irish bull
değersiz şey buncombe
değersiz kişi son of a gun
değersiz kişi son of a bachelor
değersiz para monopoly money
(seks geçmişinden ötürü) değersiz görülen kadın spoiled goods
değersiz pislik punk ass bitch
Trade/Economic
daha önce satın almış birine satılan değersiz menkul kıymetler veya gayrimenkuller reload n.
dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma adulteration
değersiz alacaklar uncollectible receivables
değersiz alacaklar worthless debts
yatırımcıları değersiz menkul kıymet alımında koruyan yasa blue sky law
değersiz alacaklar valueless claims
değersiz aktif unadmitted asset
nominal değersiz hisse senedi no-par value stock
değersiz hisse senetleri capital stock without par value
değersiz evrak bad paper
değersiz hisse senedi common stock without par value
değersiz alacaklar worthless receivables
asli değersiz opsiyon out-of-the-money
değersiz alacak worthless debts
Law
ufak tefek ve değersiz şeylerin çalınması ile yapılan hırsızlık pickery
ufak tefek ve değersiz şeyler çalan kimse pilferer
Technical
değersiz karakter null character
maden cevheri damarındaki değersiz madde veinstone
değersiz karakter bastırma null suppression
değersiz çevrim null cycle
Computer
değersiz değil not null
değersiz karakter bastırma null suppression
değersiz çevrim null cycle
değersiz karakter null character
Informatics
değersiz çözüm trivial solution
Mining
öğütülmüş cevherin yıkanmasından, derişmesinden veya işlenmesinden ötürü oluşan değersiz mineral atıkları chat n.
ekonomik yönden değersiz mineraller gangue
Statistics
değersiz olmayan çözüm nontrivial solution
Marine Biology
değersiz balık trash fish
değersiz balık discarded fish
Religious
değersiz, boş anlamına gelen incile ait bir kelime raca adj.
değersiz, sapkın veya ahlaksız kişi a son
Hunting
(şahin) asıl avı bırakıp değersiz avın peşine düşmek check v.
Archaic
gösterişli ama değersiz brummagem
British Slang
değersiz kağıt bum fodder
değersiz şey duff