görüntü - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

görüntüSens de "görüntü" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 37 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
görüntü display n.
görüntü image n.
görüntü view n.
General
görüntü sight n.
görüntü scene n.
görüntü spectre n.
görüntü spectacle n.
görüntü phantom n.
görüntü apparition n.
görüntü semblance n.
görüntü eidolon n.
görüntü imagery n.
görüntü vision n.
görüntü frame n.
görüntü outlook n.
görüntü spectrum n.
görüntü appearance n.
görüntü image n.
görüntü look n.
görüntü picture n.
görüntü specter n.
görüntü track [scottish] n.
görüntü displaying adj.
Colloquial
görüntü front
Law
görüntü image
Technical
görüntü video
görüntü view
görüntü image
Computer
görüntü display
görüntü image
görüntü picture
görüntü render (autocad)
Informatics
görüntü image
Telecom
görüntü video
Medical
görüntü presentation
görüntü constellation
Cinema
görüntü footage

Sens de "görüntü" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Turc Anglais
General
bulandırmak (görüntü vb) blur v.
(ses/görüntü) yavaş yavaş açmak fade-up v.
perdeye görüntü düşürmek project v.
görüntü kirliliğine neden olmak lead to visual pollution v.
görüntü kirliliği yaratmak cause visual pollution v.
görüntü kirliliğine neden olmak cause visual pollution v.
görüntü kirliliği yaratmak lead to visual pollution v.
görüntü almak take picture v.
görüntü boyutunu küçültmek demagnify v.
küçük boyutlu bir görüntü oluşturmak thumbnail v.
nezih bir görüntü oluşturmak save appearances v.
radar ekranındaki görüntü radar display n.
infrared görüntü infrared imaging n.
radar ekranındaki görüntü pip n.
izi kalan görüntü burned in image n.
gölge görüntü silhouette n.
belirli bir bölgenin sunduğu doğal görüntü landscape n.
görüntü güçlendirme image enhancement n.
negatif görüntü negative image n.
yansıyan görüntü reflexion n.
manyetik görüntü magnetic image n.
ağaçları özel saksılar içinde özel tekniklerle budayarak estetik bir görüntü kazandırma sanatı bonsai n.
pozitif görüntü positive image n.
birbirine karışan görüntü dissolve n.
hayali görüntü phantom n.
görüntü biçimi image pattern n.
görüntü analizi image analysis n.
ardışık görüntü afterimage n.
zahiri görüntü virtual image n.
projektör ile yapılan görüntü oyunu phantasmagoria n.
hayal meyal görüntü silhouette n.
gizli görüntü latent image n.
kızılötesi görüntü infrared imaging n.
üçboyutlu görüntü stereoscopic image n.
televizyondaki dalgalı görüntü escallop n.
optik görüntü optical image n.
göz kamaştıktan sonraki görüntü spectrum n.
yansıyan görüntü reflection n.
ardıl görüntü afterimage n.
bulanık görüntü blurred picture n.
elektronik görüntü electron image n.
hayali görüntü phantasm n.
görüntü işleme image processing n.
göz kamaştıktan sonraki görüntü handling n.
görüntü (radar) blip n.
görüntü ve sesin yavaş yavaş görülmesi ve duyulması fade in n.
görüntü kartı video card n.
görüntü yönetmeni director of photography n.
hayali görüntü phantasmata n.
görüntü yönetmeni director of cinematography n.
görüntü kaydedici screen recorder n.
görüntü yorumlama image interpretation n.
flu görüntü blurred picture n.
bir kitabı ortadan açtığımızda birbirine bakan sayfaları biri diğerinin aynadaki yansıması olarak düşünülerek ortaya çıkarılan estetik görüntü tekniği book matching n.
audio-görüntü audio image n.
dört dörtlük görüntü twenty-twenty n.
üç boyutlu görüntü sistemleri three-dimensional display systems n.
net görüntü twenty-twenty n.
berrak görüntü twenty-twenty n.
pozitif görüntü positive n.
flu görüntü unsharp picture n.
bulanık görüntü unsharp picture n.
görüntü kirliliği visual pollution n.
ses görüntü sistemleri audio-visual systems n.
(bir anlık) görüntü glimpse n.
görkemli görüntü a magnificent view n.
basit bir görüntü a simple image n.
görüntü/giysi sayfası lookbook n.
(radarda) görüntü blip n.
yansıyan görüntü reflected image n.
Bakılan görüntü ortadan kalktıktan sonra görsel alanda bir süre daha izlenebilen ardışık görüntü after image n.
görüntü ayarları display settings n.
yüksek görüntü ve ses kalitesi olan film blu-ray movie n.
ardıl görüntü aftersensation n.
ardışık görüntü aftersensation n.
tanıdık görüntü familiar sight n.
görüntü ile ilgili vision adj.
bulandırılmış (görüntü vb) blurred adj.
görüntü ile ilgili imaginal adj.
Phrases
görüntü hatırına for the sake of appearance
görüntü için for the sake of appearance
görüntü icabı for the sake of appearance
Colloquial
görüntü var ses yok all show and no go
hiç hoş olmayan bir yer veya görüntü hellscape
(ses ya da görüntü) kayıt yapmak can
ses var görüntü yok, laf var icraat yok big hat, no cattle
ses var görüntü yok, laf var icraat yok all hat, no cattle
Idioms
aşırı görüntü strong meat n.
ses var görüntü yok all sizzle and no steak n.
bakmaya/seyretmeye doyum olmaz bir görüntü a joy to behold n.
az ışıkta görüntü alabilen lens light bucket n.
görüntü var ses yok all hat and no cattle expr.
görüntü var ses yok all sizzle and no steak expr.
görüntü var ses yok all talk and no cider expr.
görüntü var ses yok all talk and no trousers expr.
üzücü bir görüntü a sorry sight
üzücü bir görüntü a sad sight
manzarayı bozan kötü görüntü a blot on the landscape
pek iç açıcı bir görüntü değil not a pretty sight
Law
uygunsuz görüntü ve fotoğraflarla şantaj blackmail over nude pictures
Institutes
dijital görüntü yayıncılığı digital video broadcasting
Media
televizyon görüntü sistemleri television display systems
hazır görüntü stock footage
hazır görüntü file footage
hazır görüntü archive footage
Advertising
görüntü haritası image map
kesintisiz ses ve görüntü yayını streaming
Technical
anamorfoz görüntü anamorphic image n.
aşamalı görüntü multi strobe n.
anamorföz görüntü anamorphic image n.
arkadan görüntü background image n.
alt-üst ters görüntü inverted image n.
aynadaki görüntü mirror image n.
ara görüntü intermediate image n.
ayrıksı görüntü anomalous image n.
anodik oksidasyon kaplamaların görüntü berraklığı image clarity of anodic oxidation coatings n.
anodik oksidasyon kaplamanın görüntü netliği image clarity of anodic oxidation coating n.
görüntü yorumlamada görüntü detaylarının tam ve titizlikle açıklanması technical analysis n.
ses ya da görüntü kaydını otomatik olarak değiştiren cihaz changer n.
asgari görüntü kalite değerleri minimum image quality values n.
abbe'nin görüntü oluşum kuramı abbe theory of image formation n.
görüntü içermeyen nonimage adj.
görüntü birimi sürücüsü display adaptor
renkli görüntü keskinliği acuity of colour image
görüntü birimi belleği display memory
stereoskopik görüntü stereopsis
görüntü tutulması picture retention
sanal görüntü virtual image
ldap görüntü adı ldap display name
görüntü lambası display tube
video görüntü birimi video display unit
kızılaltı görüntü çeviricisi infrared image converter
görüntü bozulması image distortion
dağıtılmış görüntü view drawing
görüntü çözümleyici image dissector
görüntü faz sabiti image phase constant
kalıcı görüntü persistence
görüntü birimi display monitor
görüntü bölücüsü image dissector
elektronik görüntü saptama electronic video recording
görüntü birimi işistasyonu display workstation
görüntü hatırlama afterglow
ters görüntü inverted image
televizyonda görüntü oluşturmak için kullanılan bir tür katot ışın tüpü kinescope
görüntü zayıflaması image attenuation
radyo ve televizyonda ses veya görüntü alma reception
ters görüntü reverse image
görüntü ayrımı için katmalı işlem additive method of image separation
görüntü monitörü video monitor
koşutzamanlı görüntü güncelleştirme concurrent video update
görüntü zayıflama sabiti image attenuation constant
elektron görüntü tüpü electron image tube
hdek görüntü adı ldap display name
görüntü girişimi image interference
görüntü ekranı video screen
görüntü boyutu picture ratio
görüntü ikonoskopu image iconoscope
kalıcı görüntü iconic memorization
görüntü lambası kinescope
ortalama görüntü düzeyi average picture level
görüntü kesilmesi vision break
görüntü birimi monitor
görüntü hatırlama picture retention
görüntü oranı picture ratio
sıvı kristal görüntü liquid crystal display
otomatik görüntü karartma auto dim
görüntü tarayıcı dissector
görüntü empedansı image impedance
düz görüntü erect image
görüntü birimi işistasyonu display station
etiket görüntü dosya biçemi tag image file format
görüntü sinyali picture signal
çoklu standart görüntü multi standard video
görünür görüntü apparent image
eğik görüntü aygıtı helical scan recorder
görüntü denettiği picture monitor
görüntü birimi sürücüsü display driver
görüntü lambası picture display tube
görüntü belleği video memory
görüntü şeridi video tape
görüntü sinyali vision signal
kalıcı görüntü afterglow
karlı görüntü picture noise
görüntü tarayıcı image dissector
görüntü birimi kartı display card
görüntü admitansı image admittance '
görüntü izleyici display monitor
görüntü tutulması afterglow
eğik görüntü saptama helical scan recording
ters görüntü reverse video
görüntü kuvveti image force
görüntü eni frame width
görüntü depolama tüpü image storing tube
renkli görüntü lambası colour picture tube
görüntü tutulması persistence
görüntü tutulması iconic memorization
görüntü kartı video card
görüntü ve sesin yavaş yavaş kaybolması fade out
görüntü ayrımı kalmalı işlem additive method of image separation
tv görüntü tutulması afterglow
gizli görüntü latent image
sayısal görüntü digital image
portakal kabuğumsu görüntü orange peel
görüntü düzeyi focal plane
siyah-beyaz görüntü black-and-white image
görüntü ortikon kamera image-orthicon camera
görüntü-ortikon lambası image-orthicon tube
görüntü ve ses diski picture-and-sound disc
ekranda görüntü kaydetme scroll
görüntü oranı aspect ratio
görüntü boyutu aspect ratio
etiket görüntü dosya biçimi tag image file format
görüntü ünitesi display unit
sıvı kristal görüntü birimi liquid crystal display
nixie görüntü tüpü nixie tube
negatif görüntü negative image
optik görüntü optical image
portakal kabuğumsu görüntü pebbling
görüntü lambası picture tube
görüntü öğesi picture element
görüntü ve ses picture-and-sound
pozitif görüntü positive picture
üçboyutlu görüntü stereoscopic image
karıncalı görüntü fuzzy image
görüntü düzenleme image-editing
ham görüntü raw image
ham görüntü raw footage
mor ötesi görüntü ultraviolet imagery
sesüstü görüntü cihazı ultrasonic imaging equipment
görüntü veri kaydı imagery data recording
görüntü paketi imagery pack
görüntü alt sistemi display subsystem
görüntü formatı image format
görüntü tamamlayıcı imagery collateral
görüntü bozulması image degradation
görüntü hareket tanzimi image motion compensation
görüntü istihbaratı imagery intelligence
görüntü sıkıştırma sistemi image compression system
görüntü yorumlayıcı image interpreter
görüntü yorumlama anahtarı imagery interpretation key
görüntü iletişimi video communication
görüntü sortisi imagery sortie
görüntü işleme image processing
görüntü yoğunlaştırıcı image intensifier
görüntü korelasyonu imagery correlation
görüntü yorumlaması imagery interpretation
ses ve görüntü uygulaması audiovisual application
görüntü kalitesi göstergeleri image quality indicators
radyografların görüntü kalitesi image quality of radiographs
görüntü kalite çizelgesi image quality table
görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgeleri image quality values and image quality tables
toplam görüntü yarı gölge değeri total image unsharpness value
görüntü kayıt cihazı video recorder
görüntü saklama tüpü image storage tube
görüntü çevirici tüp image converter
görüntü yoğunlaştırıcı tüp image intensifier tube
görüntü saklama tüpü display storage tube
helezon taramalı görüntü bandı kaset sistemi helical-scan video-tape cassette system
lazer görüntü laser vision
kompakt disk görüntü sistemi compact disc video system
görüntü bant kayıt cihazı video tape recorder
yayın görüntü bant kaydedici broadcast video tape recorder
iki bileşenli görüntü işleme binary image processing
üç boyutlu görüntü bilimi stereoscopy
vakumda florışıl görüntü vacuum fluorescence display
üç boyutlu görüntü diorama
üç boyutlu görüntü yapma stereograph
üç boyutlu görüntü stereogram
üç boyutlu görüntü için numune tutucu stereoscopic specimen holder
renk karmalı görüntü anaglyph
yüksek zıtlıklı görüntü high-contrast image
birincil görüntü düzlemi primary image plane
benek isli görüntü smudge
birincil görüntü primary image
derin görüntü stereoscopy
görüntü girişim mikroskopisi image interference microscopy
görüntü zıtlığı image contrast
gerçek görüntü büyütücü mercek positive lens
görüntü uzayı image space
görüntü bozukluğu deviation
gerçek görüntü real image
görüntü kırpışması bobbing
görüntü ölçme iconometry
görüntü veritabanı image database
görüntü kangalları image coils
görüntü elde etme image acquisition
görüntü modu image mode
görüngesel görüntü küpü spectral image cube
görüntü süzgeci image filter
görüntü sayısallaştırma pixelation
görüntü karıştırma image mixing
görüntü zıtlığı photometric contrast
görüntü yitimi fade-out
görüntü parlaklığı image gloss
görüntü çemberi image circle
görüntü yeğinliştireci image intensifier
görüntü iyileştirme image enhancement
görüngesel görüntü spectral image
görüntü dönmesi image rotation
görüntü düzlemi image plane
görüntü oluşumu image formation
görüntü uzaklığı image distance
görüntü çözümleme dizgesi image-analysis system
görüntü kurgulama image montaging
görüntü plakalı almaç image-plate detector
görüntü onarma image restoration
görüntü plakası image plate
görüntü netliği image definition
görüntü benzetimi image simulation
görüntü kaydetme image recording
görüntü basması image compression
görüntü çözümleme image analysis
görüntü levhası image plate
görüntü noktası image point
görüntü depolama yazılımı image archiving software
gölge görüntü shadow image
görüntü zıtlığının devingen kuramı dynamical theory of image contrast
görüntü depolama image archiving
simetrik görüntü geometrisi symmetric image geometry
sayısal görüntü çözümleme digital image analysis
plazmalı görüntü panoları plasma display panels
portakal kabuğumsu görüntü orange peel effect
çift görüntü ghost image
çıplak gözle üç boyutlu görüntü izleme autostereoscopy
lekemsi görüntü checker pattern
gri görüntü halftone
görüntü ekran terminalleri visual display terminals
görüntü cihazlarının uzun kararlılığının kontrolü check of long term stability of imaging devices
görüntü ve eğlence aydınlatılması kumanda cihazları visual and entertainment lighting control apparatus
ses-görüntü sistemleri audiovisual systems
görüntü alt kodu video subcode
sarmal taramalı görüntü kaset sistemi helical-scan video tape cassette system
sayısal görüntü yayıncılığı digital video broadcasting
görüntü teknolojisi image technology
görüntü ekran terminali visual display terminal
katı hal görüntü cihazı solid-state display device
sıvı kristal ve katı hal- görüntü cihazları liquid crystal and solid-state display devices
elektro-optik x-ışını görüntü netleştiricisi electro-optical x-ray image intensifier
görüntü bozulmasının belirlenmesi determination of the image distortion
elektrikli -x ışın görüntü şiddetlendirici electro-optical x-ray image intensifier
otomatik görüntü eşleme automatic image matching
sayısal ortofoto görüntü digital orthophoto image
görsel görüntü terminali visual display terminal
ses ve görüntü sinyallerinin iletimi transmission of audio and video signals
ses ve görüntü dönüştürücü transcoder
ses ve görüntü formatı dönüştürme yazılımı transcoder
görüntü ve sesli görüntü sistemleri video and audiovisual systems
sesli görüntü video ve televizyon cihazları ve sistemleri audiovisual video and television devices and systems
görsel görüntü terminalleri visual display terminals
görüntü gösterim cihazı image display device
kademeli tip görüntü kalitesi step type image quality
görüntü kalite sınıfları image quality classes
delikli tip görüntü kalitesi hole type image quality
görüntü kalite göstergesi image quality indicator
görüntü yarı gölge değeri image unsharpness value
subjektif görüntü kalitesi subjective image quality
görüntü analiz metodu image analysis method
ses ve görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi transmission of audio and video signals using infra-red radiation
tek görünüm/görüntü single view
görüntü teknolojisi imaging technology
eş zamanlı bant/görüntü işlem uygulaması synchronized tape/visual operating practice
uydudan görüntü alma satellite imagery
görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çeviren cihaz upscaler
görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çeviren cihaz video scaler
görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çevirme video scaling
görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü çevirme upscaling
tek bantlı yüksek mekansal çözünürlükteki görüntünün çok bantlı yüksek spektral çözünürlüğe sahip görüntü ile birleştirilmesi pan-sharpening
tek bantlı yüksek mekansal çözünürlükteki görüntünün çok bantlı yüksek spektral çözünürlüğe sahip görüntü ile birleştirilmesi pansharpening
görüntü analizi yaparak konum ve yön bulma visual odometry
görüntü duvarı videowall
ultrasonik görüntü ultrasonic image
elektrikle ışık yayan görüntü electroluminescent display
Computer
arkadan aydınlatmalı görüntü birimi backlighted terminal n.
açık görüntü light image n.
ayna görüntü mirror-image n.
görüntü akışı video stream n.
yarı saydam bir ekrana görüntü yansıtmakta kullanılan cihaz trans-lux® n.
anlık görüntü dosyası snapshot file n.
anlık görüntü dosyası snapshot file n.
alınan görüntü kalitesi video quality n.
anlık görüntü al snapshot expr.
görüntü boyutu size of image
ses ve görüntü sound and video
hareketsiz görüntü still image
seçik görüntü sharp
standart görüntü bağdaştırıcı vga standard display adapter
standart görüntü standard view
görüntü birimi bağdaştırıcısı display adapter
ses/görüntü audio/video
görüntü ayarlayıcı video tuner
vesa görüntü birimi sürücüsü vesa display driver
görüntü dosyası video file
görüntü sesi video vol
görüntü şifre çözücüsü video decoder
yalnızca görüntü video only
görüntü aygıtı video device
görüntü şifreleyicisi video encoder
görüntü bellek virtual memory
edimsiz görüntü virtual image
görüntü sinyali video signal
görüntü sürücüsü video driver
görüntü gecikmesi video delay
bileşik görüntü video composite
görüntü kaydederken video record
video görüntü birimi video display
görüntü kapısı viewport
görüntü yönetici video controller
görüntü kapısı video port
xga görüntü birimi bağdaştırıcısı xga display adapter
görüntü kipi seçenekleri view mode options
görüntü kaynağı video source
görüntü kaybı video loss
görüntü bağlantısı video jack
görüntü ve ses video and audio
görüntü kalitesi video quality
ekran görüntü birimi sınıflandırması screen display classification
s3 görüntü birimi bağdaştırıcısı s3 display adapter
görüntü doku hücresi texel
zamanlama yapılmış görüntü scheduled image
internet üzerinden ses ve görüntü dosyalarının dağıtlmasını sağlayan teknoloji podcasting
planlanmış görüntü scheduled image
görüntü seç select image
gelişmiş görüntü advanced view
görüntü alınıyor acquiring image
görüntü al acquire image
etkin görüntü active view
ses ve görüntü audio video
merkez görüntü center view
koşut zamanlı görüntü güncelleştirme concurrent video update
koyu görüntü dark image
crt görüntü bağlantı noktası crt view port
sayfalı görüntü bellek yönetimi demand paging
görüntü birimi renk derinliği display color depth
görüntü öğesi display element
görüntü sürücüsü display driver
görüntü biçimi display format
varsayılan görüntü uçbirimi default monitor
görüntü denetimi display control
görüntü aygıtı display device
görüntü kartı display card
görüntü birimi sınıfları display classes
görüntü birimleri display
görüntü süzgeci display filter
görüntü aygıtları display devices
görüntü bağdaştırıcısı display adapter
default standard vga görüntü birimi bağdaştırıcısı default standard vga display adapter
görüntü birimi display
sayısal görüntü digital image
görüntü modu display mode
görüntü birimi satırları display lines
görüntü seçenekleri display options
özet görüntü display summary
görüntü ekranı display screen
görüntü istasyonu display station
görüntü birimi adı ve kuruluş sayfası display name and organization page
görüntü ad display name
görüntü iş istasyonu display workstation
görüntü birimi display units
görüntü boyutu display size
görüntü birimi çözünürlüğü display resolution
görüntü birimi display unit
görüntü parolası display password
görüntü noktası display point
görüntü birimi adı display name
görüntü uçbirimi display monitor
görüntü sayfası display page
görüntü öğesi display point
görüntü monitörü display monitor
görüntü modları display modes
görüntü türü display type
hızlı görüntü ekranı fast raster
daha hızlı görüntü faster video
görüntü döndür flip image
görüntü için for images
görüntü yanıp sönsün flash screen
hareketli görüntü dosyalarını yassıltma flattening video files
görüntü yanıp sönsün flash display
görüntü ve metin image and text
görüntü temeli image base
görüntü işlem image processing
görüntü adı image name
görüntü dosyası image file
görüntü adı imagename
görüntü kaynağı image source
görüntü aktarımı image transfer
görüntü vurgulama image emphasis
görüntü yükle image load
görüntü önizlemesi image preview
görüntü yoğunluğu image density
görüntü url image url
görüntü aygıtları imaging devices
görüntü tarayıcı image scanner
görüntü rengi eşleştirme bileşeni image color matching component
görüntü keskinliği image sharpness
görüntü bağdaş image adapt
görüntü araç çubuğu image toolbar
görüntü görevleri imaging tasks
görüntü görüntü image
jpeg görüntü saklama biçimi jpeg
görüntü en uygun image optimum