görevli - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

görevliSens de "görevli" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 20 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
görevli attendant n.
görevli in charge adj.
General
görevli official n.
görevli warden n.
görevli functionary n.
görevli employee n.
görevli incumbent n.
görevli office bearer n.
görevli officer n.
görevli the man in charge n.
görevli duty holder n.
görevli commissioned adj.
görevli on duty adj.
Trade/Economic
görevli in charge
görevli clerk
görevli employee
görevli official
Law
görevli incumbent
Politics
görevli agent
görevli functionary

Sens de "görevli" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 277 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
görevli (bir hizmette bulunan) attendant n.
General
kabineyi kurmakla görevli başbakan cabinetmaker v.
bir şeyle görevli olmak be entrusted with something v.
görevli olarak çalışmak staff v.
görevli olmak be responsible v.
görevli olmak man v.
tıbbi görevli caregiver n.
sosyal görevli almoner n.
mektup ve yazışmaları okuyan görevli (ordu, okul vb'de) censor n.
üst düzey görevli senior official n.
almanya'da yerin altındaki kıymetli madenleri korumakla görevli olduğu sanılan bir cin kobold n.
görevli askeri memur commissioned military officer n.
komisyonca atanan görevli commissioner n.
devlet ormanlarında görevli ormancı forest ranger n.
görevli bulunduğu yerde oturmayan (kimse) nonresident n.
biletleri kontrol eden veya yer gösteren görevli theater attendant n.
restoranda müşteriyi karşılayan görevli hostess n.
atanan görevli placeman n.
özel görevli emissary n.
can kurtaran görevli (plajlarda) lifeguard n.
önceki görevli precursor n.
müşterileri atmakla görevli adam bouncer n.
geçici görevli stopgap n.
sesi kaydedilen bir şarkıcıya eşlik eden kayıt stüdyosunda görevli çalgıcı session man n.
norman kralları devrinde tüzel ve yönetimle ilgili kanunları incelemekle görevli kral vekili justiciar n.
görevli memur commissioned officer n.
büyük mağazalarda işi idare eden ve müşterilere yardımcı olmak üzere dolaşan görevli floorwalker n.
kordon görevli veya araçlardan oluşan dizi cordon n.
üst düzey görevli vip n.
cüppeli görevli gownsman n.
papa mahkemesinde bir görevli datary n.
can kurtaran görevli (plajlarda) lifesaver n.
devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli servant n.
gemi, uçak veya trende yolcu ağırlayan erkek görevli steward n.
görevli deniz subayı commissioned naval officer n.
gizli görevli secret agent n.
eskiden su dağıtımında görevli kimselere verilen ad zanjero n.
evrakları dosyalayan görevli file clerk n.
görevli kimse incumbent n.
mağazada satıcılara müşteri sorunları hakkında yol gösteren görevli shopwalker n.
hayvanat bahçesinde hayvanlara bakan görevli zookeeper n.
görevli personel employee in charge n.
resmi görevli city official n.
kuşkulu ölüm olaylarını kovuşturan görevli coroner n.
resmi görevli official n.
japonya'da müşterilere görevli kadınlar tarafından banyo yaptırılan yer soapland n.
hazır yiyecek satan dükkanda görevli deli assistant n.
lunapark veya su parklarında görevli eğlence makineleri operatörü ride operator n.
market geceleri kapalıyken rafları düzenleyen/dolduran görevli nightfill assistant n.
barda olay çıkaran müşterileri dışarı atmakla görevli koruma görevlisi chucker-out n.
barda olay çıkaran müşterileri dışarı atmakla görevli koruma görevlisi bouncer n.
görevli hemşire nurse in charge n.
sosyal görevli welfare worker n.
sosyal görevli caseworker n.
valiz taşıyan görevli bellhop n.
görevli bulunduğu yerde oturmayan (kimse) non-resident n.
görevli tişörtü employee t-shirt n.
(özellikle gemide görevli) nöbetçi watchkeeper n.
turnedeki grupta görevli malzemeci roadie n.
bir kurulda halkı temsil eden görevli lay member n.
üst düzey görevli top official n.
bir makamda görevli kimse incumbent n.
sscb'de idari bir kurumun başındaki görevli commissar n.
görevi siyasi doktrinin uygulanmasını sağlamak olan ve bu amaçla doktrinden ayrılanları belirleyip ilgili makamlara bildiren görevli commissar n.
yayınevi için orijinal çalışmalara erişimde, bu çalışmaların incelenmesinden ve değerlendirilmesinden basıma kadar süreçten sorumlu görevli acquisitions editor n.
ödemeleri tahsil etmekle görevli çalışan accumulator n.
çay örneklerini tadarak kalitesini derecelendirmekle görevli kişi teataster n.
otellerde bilgisayarla ilgili sorun ve ihtiyaçları olan misafirlere teknik destek veren görevli technology butler n.
kalabalık bir hane halkı için erzak almakla görevli kimse cater [obsolete] n.
elçilik veya konsolosluklarında görevli silahlı türk güvenlik görevlisi cavass n.
elçilik veya konsolosluklarında görevli silahlı türk güvenlik görevlisi kavass n.
(eskiden avustralya ve yeni zelanda'da) sahil kurtarma ekibinde cankurtaranın yüzerken bağlı olduğu kemerin makarasını çalıştıran görevli reel man n.
(eskiden avustralya ve yeni zelanda'da) sahil kurtarma ekibinde cankurtaranın yüzerken bağlı olduğu kemerin makarasını çalıştıran görevli reelman n.
sokak lambalarını yakmakla görevli kimse lamplighter n.
devlete miras kalan mallara nezaretle görevli memur cheater [obsolete] n.
çalışma saatlerini kontrol eden görevli time clerk n.
çok görevli multitasking adj.
resmi görevli olmayan noncommissioned adj.
yaşadığı müddetçe görevli commissioned for life adj.
resmen görevli olmayan noncommissioned adj.
çok görevli multi tasking adj.
resmi görevli formally commissioned adj.
resmi görevli olmayan non-commissioned adj.
resmen görevli olmayan non-commissioned adj.
bir işi gerçekleştirmekle görevli incumbent on adj.
bir işi gerçekleştirmekle görevli incumbent upon adj.
Colloquial
yüksek teknoloji şirketinin insan kaynakları departmanında çalışan, yazılımcıları işe almakla görevli kimse nerd wrangler n.
kumarhanede masalardan sorumlu bir görevli pit boss
Idioms
görevli olduğu bölgeyi dolaşmak pound a beat v.
(askeri) üst düzeydeki görevli the top brass
en alttaki görevli/adam low man on the totem pole
Formal
resmi görevlerde açıklanacak gizli bilginin ilgili görevli tarafından iş için mutlaka bilinmesi gerektiğini ifade eden güvenlik kriteri need to know n.
Slang
(ingiliz ordusunda) en düşük rütbeli, resmen görevli olmayan subay lancejack n.
uyuşturucu madde suçları ile ilgilenen yasal görevli nark n.
suç çetelerini çökertmekle görevli polis memuru gangbuster
cezaevi avlusunda güvenliği sağlamakla görevli olan ekip jump out boys
Trade/Economic
geçiş ücreti toplayan görevli toll agent n.
geçiş ücreti toplayan görevli tollkeeper n.
geçiş ücreti toplayan görevli toll taker n.
opsiyon veya gelecek sözleşmeleri piyasalarında alıcı ve satıcıları karşılaştırmakla görevli ve işlemcilerin sorumluluklarını yerine getirmeyi garantileyen işletme clearing house
belirli sigorta poliçelerini satmakla görevli ticari işletme stock company
uyuşmazlığı çözmekle görevli arbiter
para politikasını yürütmekle görevli organlar (merkez bankası, maliye bakanlığı vb) monetary authorities
görevli kimse incumbent
belirli teknik görevleri yerine getirmekle görevli kamu personeli bureaucrats
ülkeyi başka bir ülkede temsil eden yüksek düzeyde görevli high commissioner
baş görevli principal officer
geminin ticaret işlerine bakan görevli supercargo
abd'de federal rezerv sistemini yönetmekle görevli üyeleri başkan tarafından atanan sekiz kişilik kurul board of governors of the federal reserve system
resmi görevli official
kamu harcamalarını denetlemekle görevli kurum supreme court of public accounts
bankaların güvenirliliğini sağlamak üzere habersiz olarak denetim yapmakla görevli olan kişi bank examiner
resmen tanınmış görevli accredited
büyük defter hesaplarını tutan görevli ledger clerk
tekellerle mücadele eden federal görevli trustbuster
işçi-işveren anlaşmazlıklarını çözümlemekle görevli tarafsız kişi arbitrator
iskonto servisindeki görevli discount clerk
görevli memur commissioner
fayda kamu hizmetiyle görevli firma utility
görevli muhasip accountant in charge
alt kademelerde görevli işçiler rank and file
imzaya yetkili görevli authorized signatory officer
imzaya yetkili görevli authorized signatory
imzaya yetkili görevli authorised signatory
kaçakçılığı önlemekle görevli zırhlı araç revenue cutter
(bir kuruluşun) görevli ve yetkilileri officers and officials
yazışma/evrak işlerinden sorumlu görevli paper-shuffler
yazışma/evrak işlerinden sorumlu görevli paper-pusher
mevcut dönemde görevli başkan chairman-in-office
mevcut dönemde görevli başkan president-in-office
teyit bankası/görevli bankanın ihracatçıya ödeyeceği parayı talep ettiği amir bankanın hesap bankası reimbursement bank
Law
uyuşturucu madde suçları ile ilgilenen yasal görevli narcotics agent n.
resmi yazı yazan görevli kimse noverint n.
görevli yargıç commissioner
müşterek yüksek görevli mahkeme common court of higher jurisdiction
yüksek görevli mahkeme court of higher jurisdiction
diplomatik görevli diplomatic official
yüksek görevli mahkeme highest court having jurisdiction
müflislerin alacağını takiple görevli resmi heyet official receiver in bankruptcy
roma'da devlet gelirlerini tahsil etmekle görevli yüksek dereceli memur quaestor
taahhüdünü yerine getirmeyen görevli lame duck
eskiden borçluları yakalamakla görevli infaz memuru catchpole
şahitlere yemin ettiren görevli commissioner for oath
yediemin gibi hareket etmekle görevli olan kimse common trustee
nezaretten sorumlu görevli overseer
ilgililerin mahkemede bulunmalarını sağlayan görevli bailiff
haciz işlemlerini takiple görevli memur official receiver
asayişi sağlamakla görevli memur peace officer
görevli memura karşı gelmek deforce
devlete miras kalan mallara nezaretle görevli memur escheator
mahkemece görevli müşavir avukat official solicitor
mahkemeye yapılacak olan itirazın makul olup olmadığını incelemekle görevli olan memur trier
mahkemeye yapılacak olan itirazın makul olup olmadığını incelemekle görevli olan memur trior
jüri heyeti seçmekle görevlendirilen görevli elisor
gaibin mallarının idare edilmesi için atanmış görevli administrator of absentee
mirasın tasfiyesiyle görevli olan kimse personal representative
(abd) hükümlülerin topluma tekrar kazandırılmasıyla görevli kurum department of corrections
roma'da devlet gelirlerini tahsil etmekle görevli yüksek dereceli memur questor
davalıyı davacıyı ve avukatları mahkeme salonuna çağıran görevli summoner
görevli mahkeme competent court
mahkemenin verdiği kararların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmesi amacıyla yargıç tarafından atanan görevli special master
Politics
görevli ajan agent-in-place n.
nezaret eden görevli reeve n.
sağlık veya eğitim gibi temel hizmetlerde görevli çalışan keyworker n.
sağlık veya eğitim gibi temel hizmetlerde görevli çalışan critical worker n.
sağlık veya eğitim gibi temel hizmetlerde görevli çalışan keyworker n.
çin imparatorluğu'nda resmi görevli yamen
diplomatik görevli principal officer
resmi görevli olmayan memur noncommissioned officer
ikmalden görevli subay commissary
odak görevli focal officer
tam görevli full time
yangın incelemesi yapan görevli fire investigator
sosyal görevli social worker
para politikasını yürütmekle görevli organlar monetary authorities
(avrupa birliği'ne üye vatandaşı olduğu devlet haricinde) yurtdışında görevli çalışan posted worker
özel görevli mahkeme courts with special authority
özel görevli mahkeme special heavy penal courts
Institutes
abd'nin dünya çapında istihbarat elde etmek için gereken teknolojiye sahip olmasını sağlamakla görevli savunma bakanlığı kuruluşu national reconnaissance office n.
Industry
içki fabrikasında ürünleri koklayarak kalitesini test etmekle görevli kimse noser n.
Insurance
(sigorta talebini araştırmakla görevli) (sigorta) eksperi claim examiner
(ev/araç vb) hasar/tazminat talebine bakan görevli claim agent
Tourism
otellerde görevli misafir kaşılayan kimse hotel concierge
gemi, uçak veya trende yolcu ağırlayan bayan görevli stewardess
valiz taşıyan görevli bellperson
Technical
(dökümde) eriyiğin akma hızını kontrol etmekle görevli kimse teemer n.
çözülmüş makara/bobini yeniden sarma işiyle görevli kimse recoiler n.
hortumu bir işçi grubundan diğerine aktarmakla görevli kimse topper n.
silahları cilalayıp temizlemekle görevli kimse tumbler n.
yönetimsel görevli administrative personnel
limanlarda devletin kurallarını uygulayan resmi görevli harbormaster
uçak bakım ve onarımı ile görevli bir grup insan ground crew
telefon ve elektrik taşıyan hatları döşemek ve onarmakla görevli kişi lineman
bakıma alınması gereken bir makine üzerinde veya bu cihazın yanında çalışan görevli affected employee
limanlarda devletin kurallarını uygulayan resmi görevli harbourmaster
işçileri başındaki görevli leadman
Computer
özel görevli bilgisayar dedicated computer
Informatics
çok görevli multitasking
çok görevli yürütüm multitasking
Telecom
otomatik görevli automated attendant
çok kullanıcılı ve çok görevli yapıyı destekleyen bir bilgisayar işletim sistemi unix
özel görevli uçbirim job-oriented terminal
Traffic
kaza yapmış araçları çekmekle görevli kimse towman n.
ingiltere'de çocukların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olan görevli lollipop lady
ingiltere'de çocukların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olan görevli lollipop woman
ingiltere'de çocukların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı olan görevli lollipop man
öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinden sorumlu görevli crossing guard
öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinden sorumlu görevli school crossing patrol officer
öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinden sorumlu görevli school crossing supervisor
Railway
yataklı vagonlarda hizmet eden görevli porter
Aeronautic
görevli mürettebat crew member
park durumundaki uçağın çekici araba ile bir görevli yönetiminde taksi hareketine başlayacağı noktaya çekilmesi pushback
uçakla özel bir yük taşınması halinde buna refaket eden özel görevli supernumerary
Marine
dalga ölçümü ile görevli personel wave staff
layterde görevli lighterman
ticaret gemilerinde yolcuların güvenliği ile görevli gemi zabiti master-at-arms
karaya oturan gemiye bakmakla görevli memur receiver of wreck
liman işletmesinden sorumlu olan görevli harbourmaster
liman işletmesinden sorumlu olan görevli harbormaster
Mining
madende havalandırma kapılarının açılıp kapanmasıyla görevli çocuk trapper n.
Medical
bağışık sisteminde görevli moleküller özelliğinde costimulatory
Food Engineering
(şampanya yapımı sırasında maya tortusunun şişenin ucuna gelmesi amacıyla) şişenin sallanması ile görevli kişi remueur n.
(şampanya yapımı sırasında maya tortusunun şişenin ucuna gelmesi amacıyla) şişenin çalkalanması ile görevli kişi remueur n.
(şampanya yapımı sırasında maya tortusunun şişenin ucuna gelmesi amacıyla) şişedeki sıvının köpürtülmesi ile görevli kişi remueur n.
Gastronomy
kuzu/tavuk çevirme yapılırken şişi döndürmekle görevli hizmetçi turnspit n.
Forestry
taşınan keresteleri orman dışına kadar gözleyip gerektiğinde çarpışma olmaması için sinyal göndermekle görevli kimse chaser n.
Education
(iskoçya'da) üniversitede öğrenciler tarafından üç yıllığına seçilen yüksek rütbeli görevli rector n.
daimi iş güvencesi olmayan (akademik görevli) nontenured adj.
yurt yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu olan öğrencilerin ilk danıştığı görevli resident mentor
yurt yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu olan öğrencilerin ilk danıştığı görevli resident advisor (ra)
yurt yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu olan öğrencilerin ilk danıştığı görevli community assistant (ca)
yurt yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu olan öğrencilerin ilk danıştığı görevli peer advisor
yurt yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu olan öğrencilerin ilk danıştığı görevli senior resident
yurt yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu olan öğrencilerin ilk danıştığı görevli resident assistant (ra)
yurt yaşantısı konusunda sorunu veya sorusu olan öğrencilerin ilk danıştığı görevli community advisor
Linguistics
bağlaç görevli zarf introductory adverb
History
ingiltere'de yüksek mahkemede belgeleri mühürlemede kullanılan balmumunu hazırlayan görevli chafewax n.
tahtırevan taşımakla görevli kimse chairman n.
geçmişte oxford üniversitesinde umumi kanuna ilişkin satirik latince şiir yazmakla görevli kimse terrae filius n.
(eskiden) ingiliz kilisesi'ne sunulan yardımları incelemekle görevli komisyon üyesi trier n.
geçmişte londra'da yün tartan görevli tronator n.
şebekeye su veren vanayı açmakla görevli memur turncock n.
eskiden hindistan'da toprak vergisini toplayan görevli zamindar
koloni döneminde hindistan'daki ingiliz ordusunda görevli yerli asker sepoy
Religious
ortodoks rum kilisesi'nde şamdanları yakmakla görevli kimse lampadary n.
Environment
temas potansiyeli olan görevli potentially exposed worker
radyolojik görevli radiological worker
radyasyona maruz görevli radiation worker
radyasyona maruz kalmayan görevli non-radiation worker
Military
daimi görev beklerken geçici olarak başka bir birlikte görevli olan asker casual n.
ulusal güvenlik ve çevre koruma hizmetleri sağlayan ve endüstriyel rekabete katkı veren teknolojiler üretmekle görevli savunma laboratuvarı lablink n.
abd deniz kuvvetlerinin hava savaşı ve menzilli silah sistemleri için arge yapmakla görevli departmanı naval air warfare center weapons division n.
ingiliz kraliyet donanması'na mensup tüm görevli ve emekli subayların resmi listesi navy list n.
yörünge halindeki bütün suni elemanları tespit etmekle görevli harekat uzay gözetleme sistemi spasur
deniz kuvvetlerinde görevli hava personeli air force personnel
geri hizmetlerde görevli kimse noncombatant
ikiz görevli kadro twinned post
güvenlik harekat merkezinde görevli personel desk sergeant
görevli ülke temsilcisi designated country representative
herhangi bir büyük savaşta düşmanın savunma hatlarını geçip hava üslerine saldırılar düzenleyerek hava harekatını engellemekle görevli birlikler breakthrough forces
görevli subay officer in charge
hava kuvvetlerinde görevli kara personeli army personnel within air force
kara kuvvetlerinde görevli hava personeli air force personnel
kadro dışı görevli geçici personel replacement stream input
mahdut görevli sınıf limited assignment
askerlerin giriş kayıt işlemlerini yapan görevli asker recruiter
askeri görevli military personnel
askeri görevli military officer
askerlerin giriş kayıt işlemlerini yapan görevli memur recruiter
bombardıman uçağında görevli bombacı bombardier
geri hizmetlerde görevli kimse non-combatant
Sport
bilardoda topları üçgen çerçeve içine koymakla görevli kişi racker
Basketball
maçta süreyi tutan görevli timekeeper
Theatre
sahnesi gelen oyuncuları sahneye çağıran görevli call boy n.
sahnesi gelen oyuncuları sahneye çağıran görevli callboy n.
Archaic
ağaçlık ve ormanlık bölgeleri gözleyip korumakla görevli kimse regarder [brit] n.
kuzu/tavuk çevirme yapılırken şişi döndürmekle görevli hizmetçi turnbroach n.