karmaşık - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

karmaşıkSens de "karmaşık" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 35 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
karmaşık complicated adj.
General
karmaşık tawtie [scottish] n.
karmaşık involved adj.
karmaşık sophisticate adj.
karmaşık tangled adj.
karmaşık sophisticated adj.
karmaşık elaborate adj.
karmaşık multifaceted adj.
karmaşık deep adj.
karmaşık complicated adj.
karmaşık complex adj.
karmaşık heterotaxic adj.
karmaşık labyrinthical adj.
karmaşık labyrinthic adj.
karmaşık intricate adj.
karmaşık ragged adj.
karmaşık tautit adj.
karmaşık tautit adj.
karmaşık tautit adj.
karmaşık abstract adj.
karmaşık tanglesome adj.
karmaşık tangly adj.
karmaşık labyrinthal [rare] adj.
karmaşık labyrinthiform adj.
karmaşık abstruse adj.
karmaşık nasty adj.
karmaşık upside-down adj.
Colloquial
karmaşık tricky adj.
karmaşık shag-nasty adj.
Idioms
karmaşık 3d chess n.
karmaşık as clear as mud expr.
Trade/Economic
karmaşık root-taking adj.
Math
karmaşık complex adj.
Biochemistry
karmaşık complex molecule n.
British Slang
karmaşık shambolic adj.

Sens de "karmaşık" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 280 résultat(s)

Turc Anglais
General
karmaşık hale getirmek complicate v.
basitten daha karmaşık bir biçime) dönüşmek evolve into v.
karmaşık sonuç veya akıbetlere yol açmak ramify v.
karmaşık hale getirmek ramify v.
karmaşık bir şekilde düzenlemek jigsaw v.
karmaşık hale getirme complication n.
karmaşık durum imbroglio n.
karmaşık iş kettle of fish n.
karmaşık ve komik bir dil kullanarak yazma gobbledegook n.
karmaşık özellikler göstermeyen tarz rural style n.
karmaşık konuşma babble n.
karmaşık hedef complex target n.
karmaşık ton complex tone n.
karmaşık desen crazy quilt n.
karmaşık desen patchwork quilt n.
zor/karmaşık mesele tough question n.
karmaşık birleşim patchwork n.
karmaşık durum morass n.
yabancı bir dilin karmaşık/anlaşılmaz kullanımı (daha çekici göstermek için) flowery n.
karmaşık cümle complex sentence n.
karmaşık sadelik complex simplicity n.
çok değişkenli karmaşık süreç complex multi-variable process n.
karmaşık yapı/yapı ağı plexus n.
karmaşık durum cat's cradle n.
sohbet eden insanlar, kuş ötüşü, vb. içeren yüksek ve karmaşık ses charm [dialect] n.
karmaşık bir biçimde hazırlanmış aygıt contraption n.
karmaşık ve ağır hikaye toughy n.
karmaşık ve ağır hikaye toughie n.
karmaşık iş twister n.
uzay ve zamanda belirli bir noktanın koordinatlarına karşılık gelen karmaşık bir değişken twistor n.
karmaşık durum embroilment n.
karmaşık/karışık bir mesaj, işaret mixed message n.
karmaşık durum quagmire n.
dolaşık ve karmaşık labyrinthine adj.
karmaşık özellikler göstermeyen country-style adj.
karmaşık sonuç veya akıbetlere yol açan ramified adj.
karmaşık olmayan noncomplex adj.
karmaşık olmayan komplikasyonlar içeren noncomplicated adj.
karmaşık hale gelmemiş untangled adj.
karmaşık bir halde involvedly adv.
karmaşık bir halde complicatedly adv.
karmaşık olarak intricately adv.
karmaşık bir biçimde scratchily adv.
karmaşık bir biçimde in an unorganized fashion adv.
Phrasals
daha karmaşık bir hale getirmek muck up something v.
daha karmaşık bir hale getirmek muck something up v.
(zor, karmaşık bir durumda) yol göstermek steer through (something) v.
(zor, karmaşık bir durumdan) geçebilmesi için yönlendirmek steer through (something) v.
(zor, karmaşık bir durumun) içinden çıkabilmesi için rehberlik/yardım etmek steer through (something) v.
birine karmaşık, tehlikeli bir durumun içinden çıkabilmesi için yol göstermek steer someone or something through something v.
birine karmaşık, tehlikeli bir durumu halledebilmesi/geçebilmesi için yardım etmek steer someone or something through something v.
Phrases
durum karmaşık bir hale geldiğinde when the balloon goes up expr.
durum karmaşık bir hale geldiğinde/gelmeden before the balloon goes up expr.
Colloquial
karmaşık hale getirmek confuse the issue v.
karmaşık duygular yumağı all mixed bags n.
zekice ve karmaşık dans adımları fancy footwork n.
zor ve karmaşık ayak figürleri fancy footwork n.
birini bir problemden kurtaracak karmaşık strateji fancy footwork n.
karmaşık bir strateji fancy footwork n.
anlamı gizlemek için kullanılan karmaşık terim fuzzword n.
işletme veya hukukta karmaşık problemleri çözmesi için tutulan kişi hired gun n.
karmaşık bir problemi çözmesi için tutulan uzman hired gun n.
çevredeki diğer insanların da karmaşık hayatları olduğunun farkına varılması sonder n.
gittikçe karmaşık hale gelen konu/süreç rathole n.
bale gibi karmaşık ve hareket hassasiyeti gerektiren şey ballet n.
karmaşık işaret/mesaj mixed signal n.
karmaşık yer/durum it's a zoo expr.
karmaşık yer/durum what a zoo expr.
Idioms
karmaşık bir strateji gütmek play 3D chess v.
karmaşık bir strateji gütmek play three-dimensional chess v.
bir şeyi yahut karmaşık bir durumu düzeltmek set something straight v.
daha da karmaşık hale getirmek open up a can of worms v.
işleri (bir şeyleri) karmaşıklaştırmak/ daha karmaşık hale getirmek make a production of something v.
işleri (bir şeyleri) karmaşıklaştırmak/ daha karmaşık hale getirmek make a production out of something v.
karmaşık bir konuya hakim olmak get one's arms around something v.
karmaşık/zor bir işe bodoslama girmek/dalmak leap off the deep end v.
karmaşık/zor bir işin altına düşünmeden girmek leap off the deep end v.
karmaşık/zor bir işe hemen dalmak leap off the deep end v.
karmaşık/zor bir işe tek başına atlamak leap off the deep end v.
karmaşık/kaotik bir durumda olmak go off-kilter v.
karmaşık/kaotik bir durumda olmak go out of kilter v.
karmaşık bir işaret almak get a mixed signal v.
karmaşık işaretler almak get mixed signals v.
karmaşık, yabancı, yoğun bir şeye girişmek jump off the deep end v.
karmaşık, yabancı, yoğun bir şeyin içine dalmak jump off the deep end v.
karmaşık, yabancı, yoğun bir şeye gözü kapalı girişmek jump off the deep end v.
karmaşık, yabancı, yoğun bir şeye başlamaya cesaret etmek jump off the deep end v.
karmaşık, yabancı, yoğun bir şeye hazırlıksız/bodoslama dalmak jump off the deep end v.
karmaşık, yabancı, yoğun bir şeye düşünmeden dalmak jump off the deep end v.
karmaşık/karışık bir mesaj vermek send a mixed message v.
karmaşık/karışık mesajlar vermek send mixed messages v.
karmaşık/karışık işaretler vermek send mixed signals v.
karmaşık/karışık bir işaret vermek send a mixed signal v.
bir kompozisyondaki abartılı/karmaşık bölüm purple patch n.
bir kompozisyondaki abartılı/karmaşık bölüm a purple patch n.
çok karmaşık bir oyun, sistem ya da strateji 3d chess n.
çok karmaşık bir oyun, sistem ya da strateji three-dimensional chess n.
çılgın, karmaşık durum chinese fire drill n.
karmaşık sorun can of worms n.
karmaşık sorun knotty problem n.
labirent gibi karmaşık veya kıvrımlı olan ve genellikle çıkışı veya çözümü olmayan bir şey, kördüğüm rabbit hole n.
karmaşık duygular mixed emotions n.
(bir şeyin) karmaşık detayları the finer points of (something) n.
karmaşık durum heavy scene n.
aşırı karmaşık hikaye kudzu plot n.
çözülmeyen, karmaşık hikaye kudzu plot n.
gereksiz şekilde karmaşık hikaye kudzu plot n.
karmaşık (sistem) rube goldberg expr.
Trade/Economic
karmaşık mallar complex goods n.
karmaşık makineler sophisticated machinery n.
karmaşık çoğaltan complex multiplier n.
uyumlu ilişkilerin oluşturduğu karmaşık birim system n.
Politics
avrupa birliği memurları ve politikacıların konuştuğu karmaşık ingilizce eurospeak n.
Technical
karmaşık bir varlık veya sürecin varsayımsal açıklaması theoretical account n.
karmaşık bir varlık veya sürecin varsayımsal açıklaması framework n.
karmaşık bir varlık veya sürecin varsayımsal açıklaması model n.
eşlenik karmaşık conjugate complex n.
etkinleştirilmiş karmaşık activated complex n.
karmaşık young çarpanı complex young's modulus n.
karmaşık düzlem analizi complex plane analysis n.
karmaşık üçlü dizge complex ternary system n.
karmaşık dalga complex wave n.
karmaşık kopma sathı composite surface of failure n.
karmaşık bayağı kesir complex fraction n.
karmaşık iyoncu complexing agent n.
karmaşık sayılar complex numbers n.
karmaşık yükün complex ion n.
karmaşık eşlenik matris complex conjugate matrix n.
karmaşık dalga işlevi complex wave function n.
karmaşık dalga biçimi complex waveform n.
karmaşık kalıntılar complex inclusions n.
karmaşık oksit complex oxide n.
karmaşık periyodik dalga complex periodic weve n.
karmaşık eşlenik kutuplar complex conjugate pole n.
karmaşık düzlem complex plane n.
karmaşık gerilim complex stress n.
karmaşık kopma yüzeyi composite surface of failure n.
karmaşık eşlenik complex conjugate n.
karmaşık kusur complex defect n.
karmaşık oksit kalıntılar complex oxide inclusions n.
karmaşık doğrusal uzay complex vector space n.
karmaşık ölçüm complex measure n.
karmaşık karbür complex carbide n.
karmaşık yüküncü complexing agent n.
karmaşık doğrusal uzay complex linear space n.
karmaşık uygunluk complex compliance n.
karmaşık tuz complex salt n.
karmaşık dizi complex sequence n.
karmaşık iyon complex ion n.
karmaşık fay complex fault n.
karmaşık ışınım complex radiation n.
karmaşık sıklık complex frequency n.
karmaşık güç complex power n.
karmaşık kesme çarpanı complex shear modulus n.
karmaşık periyodik dalga complex periodic wave n.
karmaşık silikat kalıntılar complex silicate inclusions n.
karmaşık bölge complex domain n.
Computer
sonsuz uzunlukta hafıza bandı olan, karmaşık matematiksel işlemler yürüten varsayımsal bir makine turing machine n.
karmaşık ton complex sound n.
karmaşık sıklık complex frequency n.
karmaşık yazılar complex scripts n.
karmaşık değişken complex variable n.
karmaşık kodlar complex scripts n.
karmaşık sayı complex number n.
karmaşık kalın complex bold n.
karmaşık ton complex tone n.
karmaşık bağlantılar complex links n.
karmaşık hedef complex target n.
karmaşık geçiri complex admittance n.
karmaşık sayı complex n.
karmaşık komut dosyaları complex scripts n.
uzun ve karmaşık yazılımların anlaşılmasında ortaya çıkan bir sorun yo-yo problem n.
Informatics
karmaşık değişken complex variable n.
karmaşık sayı complex number n.
Electric
karmaşık dalga biçimi complex waveform n.
karmaşık periyodik dalga complex periodic wave n.
Mechanic
karmaşık türbin combination turbine n.
Textile
karmaşık desenli kumaş jacquard weave n.
Lighting
karmaşık kırılma indisi complex refractive index n.
Dyeing
naftol veya naftokinonun karmaşık azotlu türevlerinden üretilen parlak boyarmaddeler naphthol blue n.
sarı ve turuncu renkli karmaşık yapılı azo boya tropaeolin n.
sarı ve turuncu renkli karmaşık yapılı azo boya tropeolin n.
Marine
bir yatın amerika kupası müsabakalarına katılma hakkını düzenleyen karmaşık formül twelve-meter formula n.
karmaşık fonksiyon teorisi theory of complex function n.
Medical
karmaşık ayak deformiteleri complex foot deformities n.
karmaşık örnek composite sample n.
rey karmaşık figür testi rey complex figure test n.
rey karmaşık figür testi rey-osterrieth complex figure test n.
rey-osterrieth karmaşık şekil testi rey-osterrieth complex figure test n.
Psychology
ufak bir uyarana verilen tepkiyi daha karmaşık ve bütüncül bir uyaranda tekrarlamak redintegrate v.
uyarıcının bir parçasına verilen yanıtın daha karmaşık bir uyaran bütününe de verilmesi redintegration n.
karmaşık travma sonrası stres bozukluğu complex posttraumatic stress disorder n.
Physiology
karmaşık refleks davranışını başlatan uyaran releaser n.
Food Engineering
karmaşık süreç çözümlemesi complex process analysis n.
karmaşık denetim düzgeleri complex control systems n.
Math
karmaşık sayının modülü norm n.
genişletilmiş karmaşık düzlem extended complex plane n.
iki lineer dalga denklemi ve bir kısa dalganın karmaşık genliği complex amplitude of a short wave and two linear wave equations n.
karmaşık fonksiyon complex function n.
karmaşık matris complex matrix n.
karmaşık vektör uzayı complex vector pace n.
karmaşık eşlenik sayı conjugate complex number n.
karmaşık sayı complex number n.
karmaşık işlev complex function n.
karmaşık eşlenik complex conjugate n.
karmaşık doğrusal uzay complex linear space n.
karmaşık fonksiyonlar complex functions n.
karmaşık doğrusal uzay complex vector space n.
karmaşık sayılar alanı field of complex numbers n.
karmaşık sayının eşleniği complex conjugate n.
karmaşık değerli fonksiyon complex valued function n.
karmaşık ölçüm complex measure n.
karmaşık sayılar complex numbers n.
karmaşık sayının sanal kısmı imaginary part of a complex number n.
karmaşık değerli işlev complex-valued function n.
karmaşık doğrusal uzay complex-linear space n.
karmaşık sayının dikey gösterimi rectangular form of a complex number n.
karmaşık kök complex root n.
karmaşık dizi complex sequence n.
karmaşık katmanlı uzay complex manifold n.
karmaşık sayının gerçel kısmı real part of complex number n.
karmaşık düzlem complex plane n.
karmaşık değerli fonksiyon complex-valued function n.
karmaşık eşlenik sayılar conjugate complex numbers n.
karmaşık oran complex ratio n.
karmaşık değişken complex variable n.
karmaşık sayının argümenti amplitude n.
karmaşık sayıların düzlemdeki noktalar kullanılarak temsil edildiği bir diyagram argand diagram n.
karmaşık sayıyı kutupsal koordinatlarda temsil eden noktaya karşılık gelen açı argument n.
kendi tanım kümesinin her noktasında türevlenebilen (karmaşık değişken fonksiyon) analytic adj.
kendi tanım kümesinin her noktasında türevlenebilen (karmaşık değişken fonksiyon) analytical adj.
kendi tanım kümesinin her noktasında türevlenebilen (karmaşık değişken fonksiyon) regular adj.
kendi tanım kümesinin her noktasında türevlenebilen (karmaşık değişken fonksiyon) holomorphic adj.
karmaşık türevli entire adj.
Logic
iki önermenin de doğruluğunu inkar eden karmaşık önerme alternative denial n.
Statistics
karmaşık deney complex experiment n.
karmaşık wishart dağılımı complex wishart disribution n.
karmaşık birim complex unit n.
karmaşık tablo complex table n.
karmaşık geri modülasyon complex demodulation n.
karmaşık gaussian dağılımı complex gaussian distribution n.
Physics
karmaşık dalga complex wave n.
karmaşık saçılma incoherent scattering n.
karmaşık izge complex spectrum n.
Chemistry
nikotinin izomeri olan karmaşık, yağlı ve azotlu bir baz nicotidine n.
taline benzeyen ve ateş düşürücü olarak kullanılan, karmaşık bileşimi olan yapay bir alkaloid thermifugine n.
karmaşık tuz complex salt n.
Biology
basit inorganik maddelerden karmaşık organik besinleri sentezleyebilen autotrophic adj.
Biochemistry
bitki veya hayvanlarda proteinlerden daha az karmaşık olan azotlu bileşen nonprotein n.
üçül karmaşık mekanizma ternary complex mechanism n.
Marine Biology
pürüzsüz, oval biçimli ve karmaşık desenleri olan bir deniz kabuğu tellin (tellina tenuis) n.
karmaşık özdecik complex molecule n.
üçül karmaşık işlerge ternary complex mechanism n.
Botanic
karmaşık köklü rootbound adj.
Linguistics
karmaşık sesler çıkarmak jargon v.
karmaşık bir sesten basit bir sese değişmek weaken v.
karmaşık biçim complex form n.
karmaşık tümce complex sentence n.
karmaşık parça complex segment n.
karmaşık simge complex symbol n.
Religious
mahayana budizmi'nin karmaşık yapıda ve detaylı ritüelleri olan bir formu lamanism n.
Philosophy
karmaşık, zor ve ezotorik konularda oldukça yetenekli kabala uzmanı cabalist n.
karmaşık bir fikir veya konuyu küçültme veya çarpıtma yoluyla aşırı basitleştirme reductionism n.
Environment
belli bir doğal ortam ve iklimdeki bütün canlı organizmalardan oluşan karmaşık topluluk biome n.
karmaşık afet complex disaster n.
karmaşık organik karışım complex organic mixture n.
Geology
karmaşık fay complex fault n.
karmaşık değişkenler complex variables n.
karmaşık organik karışım complex organic mixture n.
karmaşık kırık complex fault n.
ofiyolitik karmaşık bindirmesi ophiolitic mélange thrusting n.
ofiolitli karmaşık ophiolite complex n.
basit mineralojik bileşiklerin silikasyon, dekarbonizasyon ve deoksidasyon sonucu daha karmaşık olanlara evrildiği bir bölge anamorphic zone n.
Music
abd'de 1940'ların ortalarında popüler olmuş, hızlı tempo, karmaşık ve hızlı akor değişimleriyle karakterize şarkılar sunan bir caz türü bebop n.
Slang
karmaşık ve uzun hesaplamalar yapabilen bilgisayar number cruncher n.
çok sayıda karmaşık hesaplamalar yapan kimse number cruncher n.
1940'larda popüler olan hızlı tempolu, müzikal olarak karmaşık bir jazz tarzı bop n.
karmaşık olmayan mickey mouse n.
karmaşık problem can of worms n.
karmaşık şey skull-popper n.