sopa ve ayak kullanılarak çalınan bir perküsyon enstrümanı - Turc Anglais Dictionnaire