ters - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

tersSens de "ters" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 111 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
ters back n.
ters adverse adj.
ters opposite adj.
ters reverse adj.
ters unfavorable adj.
ters unfavourable adj.
General
ters amiss n.
ters the wrong way round n.
ters excrement n.
ters face down n.
ters droppings n.
ters forbidding n.
ters unfavorable adj.
ters hard adj.
ters dour adj.
ters fractious adj.
ters harsh adj.
ters sour adj.
ters badtempered adj.
ters testy adj.
ters peevish adj.
ters frowning adj.
ters reversed adj.
ters disappointing adj.
ters inverted adj.
ters cranky adj.
ters cross adj.
ters froward adj.
ters anti adj.
ters contradictory adj.
ters abrupt adj.
ters awkward adj.
ters contrary adj.
ters surly adj.
ters indecorous adj.
ters negative adj.
ters dung adj.
ters ill adj.
ters unfavourable adj.
ters sullen adj.
ters fretful adj.
ters opposing adj.
ters illegitimate adj.
ters awry adj.
ters tart adj.
ters snuffy adj.
ters doggish adj.
ters curt adj.
ters gruff adj.
ters petulant adj.
ters short adj.
ters wrong adj.
ters disagreeable adj.
ters acrimonious adj.
ters opposite adj.
ters churlish adj.
ters versed adj.
ters untoward adj.
ters backward adj.
ters crabbed adj.
ters quarrelsome adj.
ters brusque adj.
ters bilious adj.
ters pigheaded adj.
ters perverse adj.
ters off adj.
ters moody adj.
ters grumpy adj.
ters cussed adj.
ters wayward adj.
ters reflex adj.
ters inimical adj.
ters adverse adj.
ters violent adj.
ters counter adj.
ters inverse adj.
ters reverse adj.
ters converse adj.
ters bloody-minded adj.
ters cross-grained adj.
ters ill-natured adj.
ters upside-down adj.
ters wrong-headed adj.
ters contra adj.
ters crusty adj.
ters reciprocal adj.
ters ugly adj.
ters bad tempered adj.
ters on the cross adv.
ters wrongly adv.
ters back adv.
ters agley adv.
ters backwards adv.
ters upside down adv.
ters inversely adv.
ters facedown adv.
ters bad-temperedly adv.
ters agin prep.
Law
ters contrary
ters adverse
Technical
ters converse
ters inverse
ters reverse
Construction
ters reciprocal
ters counter
Psychology
ters invert
Food Engineering
ters counter
Math
ters inverse
ters reciprocal
Marine Biology
ters revers
British Slang
ters arsey

Sens de "ters" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Turc Anglais
General
(biriyle) ters düşmemek stay on someone’s good side v.
ata ters binmek mount a horse backwards v.
bir şeyi ters giymek wear back to front v.
bir ters örmek knit one, purl one v.
birine ters cevap vermek bite someone's nose off v.
birisiyle ters düşmek conflict v.
bisiklet pedalını ters yönde çevirmek back-pedal v.
bisiklet pedalını ters yönde çevirmek backpedal v.
çıkarlarına ters düşmek conflict with one's interests v.
çıkarlarına ters düşmek conflict one's interest v.
pedalı ters yönde çevirmek back-pedal v.
pedalı ters yönde çevirmek backpedal v.
pedalı ters yöne çevirmek back-pedal v.
pedalı ters yöne çevirmek backpedal v.
son derece ters gelmek be abhorrent to v.
şansı ters gitmek have a run of bad luck v.
tamamen ters düşmek contrast sharply with v.
ters akıntıya kapılmak get caught in the riptide v.
ters anlam vermek twist v.
ters anlamak spell backward v.
ters anlamak give a wrench to v.
ters anlamak take a word in the wrong sense v.
ters anlamak take amiss v.
ters anlamak get it wrong v.
ters anlamak wrench v.
ters anlamak misunderstand v.
ters anlamak get hold the wrong end of the stick v.
ters bakışla korkutmak browbeat v.
ters bir şekilde söylemek snap v.
ters cevap vermek rebuff v.
ters çevirmek turn upside down v.
ters çevirmek upturn v.
ters çevirmek turn inside out v.
ters çevirmek turn down v.
ters döndürmek evert v.
ters dönmek turn v.
ters dönmek roll completely over v.
ters dönmek turn down v.
ters dönmek turn upside down v.
ters dönmek capsize v.
ters dönmek overturn v.
ters düşmek contradict v.
ters düşmek be contradictory v.
ters düşmek go against v.
ters düşmek be at variance with v.
ters düşmek be contrary v.
ters düşmek differ v.
ters düşmek bely v.
ters düşmek fall foul v.
ters düşmek collide v.
ters düşmek come into conflict with v.
ters düşmek contrast with v.
ters düşmek jar with v.
ters düşmek belie v.
ters düşmek fall afoul v.
ters düşmek be contrary to v.
ters gitmek backfire v.
ters gitmek go wrong v.
ters gitmek back fire v.
ters gitmek go awry v.
ters gitmek not to go well v.
ters giymek wear inside out v.
ters ilmikle örmek seam v.
ters örmek purl v.
ters salto/perende atmak backflip v.
ters tarafından kalkmak wake up on the wrong side of bed v.
ters tarafından kalkmak get up on the wrong side of the bed v.
ters tarafından kalkmak get out of the wrong side v.
ters taramak backcomb v.
ters ters bakmak glare at v.
ters ters bakmak look daggers at somebody v.
ters ters bakmak glare v.
ters ters bakmak glower v.
ters ters bakmak look daggers at v.
ters ters bakmak glower at v.
ters ve huysuz yapmak embitter v.
ters yola sapmak go astray v.
ters yola sapmak take a wrong turn v.
ters yola sapmak turn the wrong direction v.
ters yönde dönmek retrogress v.
ters yönde dönmek reverse v.
ters yönde dönmek retrograde v.
ters yöne girmek enter the opposite lane v.
ters yöne taramak backcomb v.
ters yüz etmek reverse v.
ters yüz etmek turn v.
ana akıma ters davranan contrarian n.
deniz yüzündeki akıntıya ters giden dip akıntısı undertow n.
işin ters gitmesi miscarriage n.
karesi ile ters orantılı inversely proportional to the square of n.
kısa ve ters oluş abruptness n.
madalyanın ters tarafı the reverse of the medal n.
soldan ters öğe left inverse element n.
şansın ters dönmesi down n.
taban tabana ters olma antipodes n.
ters açı opposite angle n.
ters akım backset n.
ters akıntı backstream n.
ters akıntı crosscurrent n.
ters akıntı countercurrent n.
ters akış back flow n.
ters alacakaranlık yayı antitwilight arch n.
ters anafor backset n.
ters argo back slang n.
ters atımlı fay reverse slip fault n.
ters bakış glare n.
ters bakış glower n.
ters cevap rebuff n.
ters cevap unkind answer n.
ters cevap counterblast n.
ters cevap verme rebuffing n.
ters çevirme overturn n.
ters çevirme reversing n.
ters çevrilemeyen işlemler irreversible processes n.
ters derleme decompilation n.
ters döndürme eversion n.
ters dönme eversion n.
ters dönme turnabout n.
ters dönme inversion n.
ters durum adverse condition n.
ters düşme opposing n.
ters etki adverse effect n.
ters etki perverse effect n.
ters etki counter-effect n.
ters etki backlash n.
ters haç inverted cross n.
ters hareket reverse motion n.
ters harem reverse harem n.
ters huy ill-humor n.
ters huy ill-humour n.
ters ışık reverse light n.
ters ilişki anal sex n.
ters istikamette derleme decompilation n.
ters mühendis reverse engineer n.
ters orantı inverse proportion n.
ters önerme obverse n.
ters önerme contrary proposition n.
ters örgü purl n.
ters problem inverse problem n.
ters problemler inverse problems n.
ters salto/perende backflip n.
ters senim contraflexure n.
ters sonuç adverse outcome n.
ters supap drop valve n.
ters şey invert n.
ters şey inverse n.
ters taraf back n.
ters taraf reverse n.
ters taraf reverse side n.
ters taraf rear n.
ters tarafa dönüş reverse turn n.
ters tarama backcombing n.
ters tepki kickback n.
ters tepki backlash n.
ters tepme backlash n.
ters ve işlemi nand operation n.
ters video inverse video n.
ters vuruş backhand n.
ters vuruş backhander n.
ters vuruş backstroke n.
ters yanıt rebuff n.
ters yanıt dusty answer n.
ters yazı mirror writing n.
ters yıkama backwash n.
ters yön reverse direction n.
ters yön retrograde n.
ters yönde akım (su vb) backset n.
ters yönde derleme decompilation n.
ters yönde dönme retrogadation n.
ters yönde dönme retrogression n.
ters yönde yürüme countermarch n.
ters yöne çevirme reversal n.
ters yöne tarama backcombing n.
ters yönlü dip akıntısı undertow n.
ters yüz wrong side n.
topluma ters düşerek ayrı duran kimse dropout n.
yün örgüsünde ters örme purl n.
(birbirine) ters düşen running counter adj.
beklenene ters düşen anomalous adj.
inanışa ters düşen cacodoxical adj.
inanışa ters düşen heretical adj.
kendiyle ters düşen self-contradictory adj.
kendiyle ters düşen self contradictory adj.
kısa ve ters abrupt adj.
meslek ahlakına ters düşen unprofessional adj.
sağ-sol ters mirror-inverted adj.
tepenin ters tarafında abapical adj.
ters (insan) bad-tempered adj.
ters (söz) sharp adj.
ters (taraf) wrong adj.
ters bağlantılı back coupled adj.
ters bakışık antisymmetric adj.
ters çeviren reversing adj.
ters çevrilebilir reversible adj.
ters çevrilemez irreversible adj.
ters çevrilmiş inverted adj.
ters çevrilmiş reversed adj.
ters çevrilmiş inverse adj.
ters dönmüş upturned adj.
ters dönmüş flipped adj.
ters düşen noncommital adj.
ters etki counterproductive adj.
ters huylu shrewish adj.
ters huylu disgruntled adj.
ters olarak wrong adj.
ters tepen counterproductive adj.
ters ters bakan glaring adj.
ters ve kısa (söz) curt adj.
ters yönde olan looking-glass adj.
ters yönden esen (rüzgar) contrary adj.
inanışa ters düşen bir şekilde heretically adv.
kısa ve ters bir şekilde abruptly adv.
saat yelkovanının ters yönünde counterclockwise adv.
saat yönüne ters ccw adv.
ters akıntı şeklinde countercurrently adv.
ters bir biçimde acrimoniously adv.
ters bir şekilde curtly adv.
ters bir şekilde acerbically adv.
ters bir şekilde shortly adv.
ters bir şekilde bad-temperedly adv.
ters bir şekilde cevap vererek unfavourably adv.
ters bir şekilde cevap vererek unfavorably adv.
ters bir tavırla wrong-headedly adv.
ters bir tavırla wrongheadedly adv.
ters bir zamanda at an inconvenient time adv.
ters olarak inversely adv.
ters olarak wrongly adv.
ters olarak testily adv.
ters olarak backwards adv.
ters olarak invertedly adv.
ters olarak against adv.
ters tarafta on the contrary side adv.
ters ters bad-temperedly adv.
ters yönde directly away adv.
ters yöne about adv.
ters düşen inimical to prep.
Phrasals
ters gitmek go badly
Phrases
fıtrata aykırı/ters against nature
ters-yüz end-for-end
Proverb
bir iş ters gidecekse gider If anything can go wrong it will
en iyi hesaplanmış planlar bile ters gidebilir best-laid plans of mice and men oft go astray
en iyi hesaplanmış planlar bile ters gidebilir best-laid plans of mice and men often go astray
en iyi hesaplanmış planlar bile ters gidebilir best-laid schemes o' mice an' men gang aft a-gley
insanın bir kere ters gitmeye görsün işi muhallebi yerken kırılır dişi misfortunes never come singly
Colloquial
çiftlerin ilişkileri yolunda gittiğini sanarken aksine ters gitmesi durumu trouble in paradise
her şey ters gidiyor everything's going wrong
sanki ters giden bir şeyler var gibi something doesn't feel right
ters bir şey mi var? something wrong?
ters gitmek go pear-shaped
ters gitmek go awry
ters izlenim yaratmak create a false impression
ters izlenim yaratmak give a false impressions
ters ters bakmak give somebody a black look
ters/olumsuz bir neticeyi kabullenmek cop it sweet
Idioms
(olması gerekene göre) ters arse about face
aşırı ters/huysuz as cross as a bear with a sore head
aşırı ters/huysuz as cross as a bear
aşırı ters/huysuz cross as a bear
aşırı ters/huysuz cross as a bear with a sore head
bir şey ile ters düşmek go counter to
bir şey ile ters düşmek be counter to something
bir şey ile ters düşmek run counter to something
bir şeyi ters çevirmek face something down
bir şeyin ters gitme olasılığı varsa mutlaka ters gidecektir bread always falls on the buttered side
birbirlerini yanlış anlayıp ters düşmek be at cross-purposes
birbirlerini yanlış anlayıp ters düşmek talk at cross-purposes
birine ters ters bakmak give someone a dirty look
birisi ile ters düşmek fall foul of someone
birisine ters ters bakmak shoot daggers at somebody
birisine ters ters bakmak give somebody the evil eye
birisine ters ters bakmak shoot a dirty look
birisine ters ters bakmak shoot somebody a dirty look
birisine ters ters bakmak give somebody a dirty look
birisine ters ters bakmak give a dirty look
birisiyle ters düşmek fall afoul of someone
birisiyle ters düşmek run afoul of someone
her şeyin ters gittiği bir gün one of those days
her şeyin ters gittiği durum a balls-up
her şeyin ters gittiği zor bir gün one of those days
işler bir ters gitmeye görsün bread always falls on the buttered side
işlerin ters gitmesi the wheels have come off
mezarında ters döndürmek make turn over in his grave
mezarında ters döndürmek make someone turn in his grave
mezarında ters döndürmek make turn in his grave
mezarında ters dönmek turn in one's grave
olumsuz ve ters durum a balls-up
olumsuz/ters bir tavır takınmak cop an attitude
şeytana külahı ters giydirmek play both ends against the middle
şeytana külahını ters giydirmek play both ends against the middle
talihi ters gitmek go through a bad patch
ters (insan) accommodating as a hog on ice
ters (insan) as accommodating as a hog on ice
ters adam cross-patch
ters düşmek fly in the teeth of someone
ters düşmek run counter to
ters düşmek run afoul of
ters düşmek fly in the face of someone
ters düşmek fall foul of
ters giden (bir şeyler) dead cat on the line
ters giden bir şeylerin kokusunu almak something is rotten in denmark
ters giden bir şeylerin kokusunu almak something is rotten in the state of denmark
ters gitmek break bad
ters köşe yapmak throw a curve
ters köşe yapmak throw someone a curve
ters köşeye yatırmak throw someone a curve/curveball
ters tarafından kalkmak get out of the bed on the wrong side
ters ters bakmak look daggers at
ters yöne dönmek face about
ters yüz olmak get a slap in the face
Speaking
bir şeyler ters giderse if something goes sideways
bir şeyler ters giderse if anything goes wrong
bir şeyler ters gitti something went wrong
birkaç şey ters gitti a couple of things fell through
gömleği ters giymişsin your shirt's inside out
gömleğini ters giymişsin your shirt's inside out
ters giden bir şeyler var something's not right
ters yöne gidiyorsun you're going the wrong way
Slang
ters ters bakmak give the stink-eye
ters ters/kötü kötü bakma/bakış hairy eyeball
ters ters/pis pis bakmak stinkeye
ters ters/pis pis bakmak stink eye
ters ters/pis pis bakmak give the stinkeye
Trade/Economic
bankalararası repo-ters repo pazarı interbank repo-reverse repo market
birinin fiyatı değiştiğinde diğerinin talebi ters yönde etkilenen girdiler gross complements
bist repo-ters repo pazarı bist repo-reverse repo market
denkleştirici ters işlem reversing
işin ters gitmesi set back
kaydın ters kayıtla iptali reversal of an entry
repo/ters repo aracılık komisyonları commissions on repo transactions
saat yönüne ters yönlü olan counterclockwise
ters arz şoku adverse supply shock
ters bakiye red-ink
ters bakiye red balance
ters bakiye deficit balance
ters bakiyeli hesap contra account
ters çevirme reversal
ters çevrilebilen reversible
ters edinim reverse acquisition
ters eğilim counter-trend
ters eğilim countertrend
ters getiri farkı reverse yield gap
ters giriş reversal
ters hareket adverse movement
ters huni sırası inverted-funnel sequence
ters ibraz bedeli chargeback fee
ters ilişki inverse relationship
ters ipotek reverse mortgage
ters ipotek teminatlı kredi reverse mortgage loan
ters işlem adverse event
ters işlem yapılacak kayıt red-ink entry
ters kayıt reversal
ters kayıt cross entry
ters kayıt reverse entry
ters kayıt contra entry
ters madde reversing entry
ters madde reversal of a journal entry
ters nedensellik reverse causality
ters para ikamesi reverse currency substitution
ters repo reverse repo
ters repo reverse repo
ters repo alacakları receivables from reverse repo
ters repo işlemlerinden alınan faizler interest from reverse repo transactions
ters seçilme adverse selection
ters seçim adverse selection
ters seçim adverse selection
ters talep eşitliği inverse demand equation
ters talep ilişkisi inverse demand
ters yönde dağıtım reversal of redistribution
ters-ölçek ekonomisi diseconomies of scale
Law
ters bakiye deficit balance
ters giriş reversal
ters kelepçe handcuffing behind the back
ters kelepçe rear-handcuffing
ters kelepçeleme rear-handcuffing
ters kelepçeleme handcuffing behind the back
Politics
ters etki adversely effect
ters kamu diplomasisi reversed public diplomacy
Insurance
ters repo reverse repo
Technical
aerodinamik ters jetli piriz aerofoil type offtake regulator
alt-üst ters görüntü inverted image
baş aşağı ters upside down
dış ters açı included angle
dış ters açı alternate exterior angle
dikine ters perdah rendesi block plane
donuk ters renklendirme cryonegative staining
düzlemsel ters çevrilmiş konik anten planar inverted cone antenna
evrensel ters merkator grid universal transverse mercator grid
fazı ters çevirme phase inversion
hafif tuzlu suyu ters ozmoz yöntemiyle içme suyuna dönüştürme sistemi brackish water reverse osmosis system
hava akımı ters çeviricisi air flow reverser
iç ters açı alternate interior angle
işareti ters çeviren yükselteç sign-reversing amplifier
karışımların ters kuralı inverse rule of mixtures
kumaşın ters yüzü fabric back
laplace ters dönüşümü laplace inverse transformation
optik cihazlarda ters yüz edilmiş görüntüleri düzeltmek için kullanılan dik açılı bir prizma erecting prism
paralel ters geribesleme parallel inverse feedback
saatin ters yönünde anti-clockwise
saatin ters yönünde counterclockwise
sürekli ters gerilim continuous reverse voltage
teğetsel girişli ters akışlı siklon tangential inlet reverse flow cyclone
ters açı reverse angle
ters açı negative rake
ters açılar alternate angles
ters akım backflow
ters akım reverse bias
ters akım reverse current
ters akım cross current
ters akım counter current
ters akım inverse current
ters akım rölesi reverse current relay
ters akımlı buhar makinesi counter-flow engine
ters akıntı counter current
ters akıntı back stream
ters akıntı backstream
ters akıntı cross current
ters akıntı return current
ters akıntı backflow
ters akış counterflow
ters akış back flow
ters akış counter flow
ters akış sirkülasyonu counter flow circulation
ters akışlı ısı eşanjörü counter flow heat exchanger
ters akışlı kompresör return-flow compressor
ters akışlı kondenser counterflow condenser
ters akışlı ön ısıtıcı counterflow preheater
ters akışlı sistem reversed return system
ters aksi reverse
ters algoritma reverse algorithm
ters amplifikasyon faktörü inverted amplification factor
ters apre back finish
ters ark arc-back
ters bağlantı cross-connection
ters bağlantı cross connection
ters basınç reverse pressure
ters basınç backpressure
ters birikim inverse segregation
ters birikim negative segregation
ters bükülmüş kabuk shell of negative curvature
ters cevap inverse response
ters çekiç reverse thrust
ters çevirici cihaz reversing device
ters çevirme inversion
ters çevirme sıcaklığı inversion temperature
ters çevirmek reverse
ters çevirmek invert
ters çevrilebilir reversible
ters çevrilebilir transpositive
ters çevrilebilir transposable
ters çevrilebilir invertible
ters çevrilmiş inverted
ters çevrim reverse cycle
ters çevrimli eritme reverse cycle defrosting
ters çevrimli soğutma reverse cycle refrigeration
ters dabıl-debil yöntemi reverse double-dabble method
ters direnç reverse resistance
ters diyot backward diode
ters dizge reciprocal system
ters dizilmıknatıslılık diamagnetism
ters doğrultmaç inverted rectifier
ters dolgu dizgisi backstep sequence
ters döndürme eversion
ters dönme simetrisi rotoinversion symmetry
ters dönmüş overturned
ters dönüş reserve turn
ters döşeme inverted floor
ters durum adverse position
ters düzey traverse level
ters eğim counter slope
ters eğim adverse slope
ters eğme deneyi reserve bend test
ters eğri reverse curve
ters elektromotor kuvvet reverse electromotive force
ters esiş back
ters eş açı alternate angle
ters etki back action
ters evre levhası negative phase plate
ters evre zıtlığı negative phase contrast
ters evrişim deconvolution
ters fay reserve fault
ters faz rölesi reverse phase relay
ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi reverse-phase high performance liquid chromatography method
ters filtre inverted filter
ters filtre loaded inverted filter
ters gaz kromatografisi inverse gas-chromatography
ters geçişme tesisi reverse-osmosis plant
ters geçişmeli reverse-osmosis
ters geri besleme inverse feedback
ters geribesleme inverse feedback
ters gerilim reverse voltage
ters gerilim inverse voltage
ters gerilim negative sequence voltage
ters girinti negative indentation
ters görüntü inverted image
ters görüntü reverse image
ters görüntü reverse video
ters güç rölesi inverse power relay
ters güç rölesi reverse power relay
ters ışın back beam
ters ızgara akımı reverse grid current