the office - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

the officeSens de "the office" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 40 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
office n. makam
office n. ofis
office n. büro
General
office n. ambar
office n. dini tören
office n. hizmet
office n. vazife
office n. devlet dairesi
office n. kiler
office n. görev
office n. ima
office n. sorumluluk
office n. orun
office n. memuriyet
office n. sandalye
office n.
office n. ticarethane
office n. bakanlık
office n. büro
office n. daire
office n. kalem
office n. yazıhane
office n. işyeri
office n. iş yeri
office n. ofis
office n. makam odası
office n. atölye
office n. çalışma odası
office n. çalışma yeri (ofis)
Trade/Economic
office büro
office yazıhane
office daire
office işyeri
office görev
office
office memuriyet
office ofis
office ticarethane
office hizmet
office vazife

Sens de "the office" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 132 résultat(s)

Anglais Turc
General
come to the office v. işe gelmek
leave the office v. ofisten çıkmak
leave the office v. ofisten ayrılmak
not do as well as expected at the box office v. gişede umduğunu bulamamak
be a failure in the box office v. gişede umduğunu bulamamak
come home from the office v. ofisten eve gelmek
remove the sheriff from office v. şerifi görevinden almak
leave the office v. görevi bırakmak
leave the office v. görevden ayrılmak
not do as well as expected at the box office v. gişede beklediğini bulamamak
head of the registry office n. nüfus müdürü
head of the finance office n. mal müdürü
office of the general director n. başmüdürlük
the prime minister's office n. başbakanlık
the office of standard bearer n. bayraktarlık
the foreign office n. dışişleri bakanlığı
registered office of the company n. şirketin merkezi
office of the chief public prosecutor n. başsavcılık
the manager's office n. müdürün odası
by the approval/confirmation/acceptance of governors office adv. valiliğin oluru ile
Idioms
just another day at the office sıradan durum
just another day at the office rutin durum/mesele
just another day at the office her zaman karşılaşılan durum
the blue-eyed boy in the office ofisin gözdesi
the fair-haired boy in the office ofisin gözdesi
the front office yönetici kadrosu
Speaking
she entered the director's office with a sinking feeling müdürün odasına endişe içinde girdi
I am currently out of the office şu anda ofis dışındayım
I was out of the office ofis dışındaydım
see you back at the office ofiste görüşürüz
i cannot use msn in the office işyerinde msn kullanamıyorum
how do i get to the post office? postaneye nasıl gidilir?
how do i get to the post office? postaneye nasıl giderim?
how do i get to the post office? postaneye nasıl gidebilirim?
I am out of the office ofıs dışındayım
I'll be in the office tomorrow yarın ofiste olacağım
I will be in the office tomorrow yarın ofiste olacağım
I will be in the office tomorrow yarın ofisteyim
I'll be in the office tomorrow yarın ofisteyim
Trade/Economic
have a mortgage recorded in the office of the register of deeds ipoteği tapu siciline kaydettirmek
office of the chief of finance maliye dairesi başkanlığı
Law
office of the united nations high commissioner for refugees birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliği
accept declaration at the land registry office tapu dairesinde taşınmaz malını başkasına sattığını veya ipotek ettiğini söyleme
office of the governor valilik
accept declaration at the land registry office takrir almak
to the office of the honorable judge of sayın hakimliğine
office of the domesday book tapu idaresi
master of the crown office hazine davaları avukatı
office of the attorney general savcılık
office of the chief prosecutor başsavcılık
the office of fair trading adil ticaret ofisi
office of the public guardian kamu vesayet bürosu
office of the military prosecutor askeri savcılık
Politics
office for harmonisation in the internal market iç pazar marka ve dizayn uyumlaştırma ofisi
office of the president başkanlık makamı
office of the united nations high commissioner for refugees bm mülteciler yüksek komiserliği
office for official publications of the european communities avrupa toplulukları resmi yayınlar bürosu
the vote and the right to hold office seçme ve seçilme hakkı
term of office of the national assembly millet meclisinin görev süresi
the oath of office of the president (abd) başkanlık yemini
the oath of office of the president başkanlık yemini
economic and commercial affairs office of the embassy büyükelçilik ekonomik ve ticari ilişkiler (ataşelik) ofisi
office for the administration and settlement of individual entitlements bireysel istihkakları idare ve ödeme ofisi
office for official publications of the european communities avrupa toplulukları resmi yayınlar ofisi
the european personnel selection office (epso) avrupa topluluğu personel seçme bürosu
director of the office of management and budget yönetim ve bütçe dairesi başkanı
office of the commercial counsellor ticaret müşavirliği
office of the chief rapporteur for committees komisyonlar başraportörlüğü
office of the chief rapporteur for chambers bölümler başraportürlüğü
office of the chief rapporteur for general assembly genel kurul başraportörlüğü
office of the chief prosecutor başsavcılık
office of the chief prosecutor başsavcılık
office of the private secretary yargıtay başkanlığı özel kalem müdürlüğü
office of the chief prosecutor başsavcılık
office of the advocate-general danıştay başsavcılığı
office of the private secretary özel kalem müdürlüğü
office of the united nations high commissioner for human rights birleşmiş milletler insan hakları yüksek komiserliği
office of the united nations high commissioner for human rights birleşmiş milletler insan hakları yüksek komiserliği
office of the mayor belediye başkanlığı (ingiltere)
united nations office for the coordination of humanitarian affairs (ocha) bm i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi
Institutes
office for harmonization in the internal market iç pazar uyumlaştırma ofisi
european aid office of the european commission avrupa toplulukları insani yardım bürosu
office for official publications of the european communities avrupa topluluğu resmi yayın ofisi
office of the register of deeds tapu sicili dairesi
office of the register of deeds tapu sicil dairesi
the office of commander in chief genel kurmay başkanlığı
the community plant variety office avrupa birliği bitki türleri ofisi
the community plant variety office avrupa topluluğu bitki türleri ofisi
the community plant variety office avrupa topluluğu toprak mahsülleri ofisi
office of the advisor to the minister bakanlık müşavirliği
office of financial counsellor to the permanent representation of turkey to eu ab nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
office of the deputy minister of finance bakan yardımcılığı özel kalem müdürlüğü
office of the chief of cabinet özel kalem müdürlüğü
office of the chief legal counsellor and directorate general of proceedings başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü
office of the private secretary özel kalem müdürlüğü
office of the protocol coordinator protokol koordinatörlüğü
office of financial affairs counsellor to the permanent representation of turkey to north atlantic treaty organization kuzey atlantik antlaşması teşkilatı nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
office of senior press counsellor of the presidency cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanlığı
office of senior counsellor of the presidency cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı
office of the social activities coordinator toplumsal faaliyetler koordinatörlüğü
office of counsellor of the presidency cumhurbaşkanlığı danışmanlığı
office of senior counsellor for foreign affairs of the presidency cumhurbaşkanlığı dışişleri başdanışmanlığı
coordination office of the international relations and artist organizations uluslararası ilişkiler ve sanatçı organizasyon koordinatörlüğü
office of financial counsellor to the permanent representation of oecd oecd nezdinde (paris) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
office of the undersecretary müsteşarlık makamı
office of the senior counsellor for cyprus affairs kıbrıs işleri başmüşavirliği
office of counsellor for the middle eastern islamic countries ortadoğu islam ülkeleri müşavirliği
office of the private secretary başkanlık özel kalem müdürlüğü
office of the private secretary bakanlık özel kalemi
office of the deputy minister bakan yardımcılığı
office of the private secretary to the minister özel kalem müdürlüğü
office of the private secretary bakanlık özel kalem müdürlüğü
office of the press and public relations counsellor basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
office of education counsellors at the embassies büyükelçiliklerin eğitim müşavirlikleri
office of the legal counsellor hukuk müşavirliği
office of the special counsellor to the undersecretary müsteşar özel müşavirliği
coordination office of the festivals, competitions and tom organization festivaller, yarışmalar ve tüme organizasyonu koordinatörlüğü
coordination office of the festivals, competitions and tour organization festivaller, yarışmalar ve turne organizasyonu koordinatörlüğü
office of the chief legal counsellor and directorate general of trial başhukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü
Telecom
fiber to the office büroya kadar fiber
fiber to the office işyerine kadar fiber
fiber to the office büroya kadar lif
Education
office of the bursar harç bürosu
Military
office of the chief signal officer muhabere dairesi başkanlığı
office of the secretary of defence savunma bakanlığı
office of the chief of military history harp tarihi dairesi başkanlığı
office of the secretary of the army kara kuvvetleri komutanlığı
finance office of the army kara kuvvetleri maliye dairesi
office of the undersecretary of the army kara kuvvetleri komutanlığı müsteşarlığı
office of the quartermaster general levazım dairesi başkanlığı
Cinema
do well at the box office gişe yapmak
do well at the box office iyi bir gişe yapmak