yerleşik - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

yerleşikSens de "yerleşik" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 29 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
yerleşik settled adj.
yerleşik stationary adj.
General
yerleşik settled adj.
yerleşik prescriptive adj.
yerleşik sedentary adj.
yerleşik entrenched adj.
yerleşik localized adj.
yerleşik intrinsic adj.
yerleşik situated adj.
yerleşik resident adj.
yerleşik stationary adj.
yerleşik permanent adj.
yerleşik based adj.
yerleşik established adj.
yerleşik builtin adj.
yerleşik built in adj.
yerleşik nonmigratory adj.
yerleşik nontenant adj.
yerleşik on-board adj.
yerleşik fundamental adj.
yerleşik localised adj.
yerleşik vested adj.
yerleşik land-based adj.
Law
yerleşik resident
Technical
yerleşik built-in
Computer
yerleşik on-board
yerleşik onboard
Informatics
yerleşik built-in
Telecom
yerleşik on-board

Sens de "yerleşik" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 173 résultat(s)

Turc Anglais
General
yerleşik kılmak establish v.
yerleşik hayata geçmek become sedentary v.
yerleşik hayata geçmek adopt a sedentary life v.
yerleşik hayata geçmek settle v.
yerleşik hayata geçmek lead a sedentary life v.
yerleşik bulunmak be located v.
yerleşik hayata geçmek adopt a settled life v.
bir yerin yerlisi veya orada yerleşik olan kimse denizen n.
yerleşik hayat settled life n.
yurtiçinde yerleşik resident n.
yerleşik halk inhabitant n.
yerleşik düzen permanent settlement n.
yerleşik piyasa established market n.
yerleşik inanışa karşı (ortodoksluk açısından) unorthodoxy n.
yerleşik koşullar settled conditions n.
yerleşik halk settled public n.
yerleşik hayata geçiş sedentism n.
yerleşik hayat permanent settlement n.
yerleşik arazi settled land n.
yerleşik hayat yaşayanların üzerine yerleştikleri arazi settled land n.
yerleşik uygulama situated practice n.
yerleşik kültür established culture n.
yerleşik hayata geçiş transition to settled life n.
yerleşik nüfus resident population n.
yerleşik olmayan unsettled adj.
yörüngeye yerleşik orbitary adj.
yerleşik olmayan nonresident adj.
yerleşik olmayan floating adj.
yerleşik olmayan non-resident adj.
yerleşik bir şekilde sedentarily adv.
Phrases
yerleşik kanı olarak kabul edilen accepted as given
Trade/Economic
yerleşik eşleştirme danışmanı resident twinning adviser
dış ülkelerde yerleşik ihracatçı foreign export merchant
türkiye cumhuriyeti gümrük bölgesinde yerleşik kişi person established in the customs territory of turkish republic
yurtdışında yerleşik operated abroad
ülkede yerleşik kişi ve işletmeler nationals
türkiye cumhuriyeti gümrük bölgesinde yerleşik kişi person established in the customs territory of the turkey
yabancı ülkede yerleşik kişiler üzerindeki alacak hakları claims on foreign residents
yerleşik yasalar institution
yerleşik eşleştirme danışmanı resident twinning advisor
ülkede yerleşik olmayanlar non-residents
dışarıda yerleşik kişi non-resident
yerleşik ürün tedarikçisi resident buyer
yerleşik usul established procedure
ülkede yerleşik olmayanlar nonresidents
dışarıda yerleşik kişi nonresident
yerleşik firmalar incumbent firms
yerleşik olmayanların mevduatı non resident's deposits
yerleşik firma avantajı incumbent advantage
Law
türkiye’de yerleşik operated in turkey
yerleşik içtihatlar settled case-law
yerleşik içtihat settled case-law
yerleşik içtihat established case-law
Politics
yurtdışında yerleşik non resident
yerleşik olmayan yolcular non-resident carriers
birleşmiş milletler yerleşik koordinatörü un resident coordinator
bm yerleşik koordinatörü un resident coordinator
yerleşik olmayan yabancı non-resident alien
Technical
yerleşik uygulayıcı resident executive
yerleşik yordam resident routine
yerleşik program resident program
yerleşik grup built-in group
yerleşik saha built-up area
yerleşik alan built-up area
denize yerleşik petrol kuyusu sea-located oil well
yerleşik stiller built-in styles
Computer
yerleşik olmayan yordam nonresident routine
bellekte yerleşik virüs resident infector
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident program
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident
bitince yerleşik kalan program terminate and stay resident program
yerleşik altprogram resident routine
yerleşik yerel builtin local
yerleşik menü built in menu
yerel yerleşik builtin local
birlikte yerleşik coresident
yerleşik mikrofon docked mic
yerleşik hoparlör docked speakers
yerleşik modem integrated modem
bellekte yerleşik uygulama memory resident program
bellekte yerleşik virüs memory resident infector
bellekte yerleşik program memory resident program
yerleşik olmayan nonresident
yerleşik olmayan kısım nonresident portion
yerleşik disket on board floppy
yerleşik yazılım firmware
yerleşik uygulayıcı resident executive
yerleşik yordam resident routine
yerleşik program resident program
yerleşik sözlük built-in dictionary
birlikte yerleşik co-resident
yerleşik komut built-in command
yerleşik işlevler built-in functions
yerleşik yöntem built-in method
kullanılabilir yerleşik araç çubukları built-in toolbars available
yerleşik görev built-in role
yerleşik menüler built-in menus
ram'da yerleşik yazılım ram-resident software
sistem’-yerleşik aygıt system residence device
yerleşik olmayan non-resident
yerleşik olmayan virüs non-resident infector
bitince yerleşik kalan terminate-and-stay-resident
bellekte yerleşik olmayan virüs non-memory resident infector
yerleşik olmayan virüs nonresident infector
anakarta yerleşik birimler on-board-units
amerika'da mukim/yerleşik olmayanlar non-us residents
kanada'da mukim/yerleşik olmayanlar non-canadian residents
Informatics
birlikte yerleşik co-resident
yerleşik font resident font
yerleşik dosya resident file
yerleşik yordam resident routine
yerleşik program resident program
donanıma yerleşik denetim hardware check
yerleşik bilgisayar on-board computer
yerleşik modem integrated modem
yerleşik olmayan program transient program
bellekte yerleşik memory-resident
bitince yerleşik kalan terminate and stay resident
bellekte yerleşik program memory-resident program
yerleşik operatör incumbent operator
Telecom
yerleşik oyuncu established player
yerleşik yerel santral taşıyıcısı incumbent local exchange carrier
yerleşik tüketici residental consumer
yerleşik işletmeci incumbent operator
yerleşik genişbant hizmeti residental broadband service
yerleşik sabit hat işletmecisi incumbent fixed-line operator
yerleşik evrensel hizmet sağlayıcısı incumbent universal service provider
yerleşik piyasa established market
Traffic
yerleşik olunan ülke country of residence
Medical
mediastende yerleşik soliter paratiroid adenomlar mediastinally located ectopic parathyroid adenomas
yerleşik prosedür established procedure
Physics
yerleşik düzlem habit plane
Biology
yerleşik hücre resident cell
Marine Biology
yerleşik tür settled species
Social Sciences
yerleşik toplum settled society
yerleşik toplum sedentary society
yerleşik toplum düzeni sedentary society
yerleşik toplum düzeni settled society
Education
yerleşik yardımcı community advisor
yerleşik asistan community advisor
yerleşik yurt/yatakhane danışmanı resident advisor (ra)
yerleşik danışman community advisor
yerleşik yardımcı community assistant (ca)
yerleşik yurt/yatakhane danışmanı community advisor
yerleşik yurt/yatakhane danışmanı resident mentor
yerleşik yardımcı resident advisor (ra)
yerleşik asistan community assistant (ca)
yerleşik yardımcı senior resident
yerleşik yardımcı resident mentor
yerleşik danışman resident advisor (ra)
yerleşik danışman senior resident
yerleşik yurt/yatakhane danışmanı peer advisor
yerleşik asistan peer advisor
yerleşik danışman peer advisor
yerleşik asistan senior resident
yerleşik danışman resident assistant (ra)
yerleşik asistan resident assistant (ra)
yerleşik yurt/yatakhane danışmanı community assistant (ca)
yerleşik asistan resident advisor (ra)
yerleşik danışman resident mentor
yerleşik yurt/yatakhane danışmanı resident assistant (ra)
yerleşik yardımcı resident assistant (ra)
yerleşik asistan resident mentor
yerleşik yurt/yatakhane danışmanı senior resident
yerleşik yardımcı peer advisor
yerleşik danışman community assistant (ca)
Linguistics
içe yerleşik tümcecik embedded clause
özde yerleşik self embedded
öne yerleşik preposed
History
mö 2000 ile mö 1400 arasında süren ve girit ile siklat adalarında yerleşik medeniyet minoan
Meteorology
yerleşik-sakin settled
Military
karada yerleşik hava savunması ground based air defence
Photography
yerleşik flaş built-in flash