ability of a liquid adhesive to corrode a copper substrate - Almanca İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?