polyimide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability - Almanca İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?