catch sight of somebody/something - Fransızca İngilizce Sözlük