send somebody on something - Fransızca İngilizce Sözlük